Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Look at the History of Calligraphy in Decoration of Mosques in Iran: 630-1630 AD

World Academy Of Science, Engineering And Technology World International Journal of Architectural and Environmental Engineering, cilt.12, ss.352-360, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of the Eras and Varieties of Kufic art, on the Placement of Kufic in Architectural Design

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.194-199, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon Bedesteni Restorasyon Uygulaması

VAKIFLAR DERGİSİ, cilt.., ss.123-131, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Yenilemeye Örnek: Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Binasının Kitapevine Dönüşümü

TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, cilt.., ss.78-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelenekselden Geleceğe: Erzurum-Üç Kümbetler ve Yakın Çevresinde Geleneksel Konutlar-Sokaklar Üzerine...

Tasarım Mimarlık İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Dergisi, ss.122-127, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Son Dönem Müze Yapılarında Mimari Form Analizi Üzerine Bir Değerlendirme

Arkitekt Mimarlık Dergisi, ss.24-34, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Graphic Design Approaches In Primary School Buildings

ISAS–Winter 2019, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, no.7, ss.45-49

Color Preferences of Recent Children's Libraries

ISAS–Winter 2019, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, no.7, ss.50-54

An overview of the impact of new technologies on architectural forms

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 Aralık 2018

Rewiev of the sustainable technologies in architectural construction approach

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 Aralık 2018

Exploring the concept of aesthetics in architectural forms and structures

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 Aralık 2018

Research and study on ”bamboo” as a new structure

International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management in Iran, 18 - 19 Aralık 2018

Seeking Identity in Urban Design: The Case of Eskişehir Hamamyolu Street

ISAS 2018-Winter, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.2

Art and Social Life in Urban Public Spaces

ISAS 2018-Winter, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.2

Urban Design Studies in Architectural Workshop

1. International Architecture Symposium, Dicle University, 4 - 06 Ekim 2018, cilt.2

A New Icon Building: Rotterdam Market Hall

1. International Architecture Symposium, 4 - 06 Ekim 2018, cilt.2

In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence and Virtual Reality to Spaces: Interactive Architecture

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.720-723

Electric - Electronic Pictogram Using in the Building Elements

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.716-719

Electronic Pictogram Using in the Building Elements

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.1, no.1, ss.22

- In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence to Space: Interactive Architecture

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.1, ss.23

Geleceği Yönlendiren Mimari Tasarımlar: Pavyonlar

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Trabzon, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.1, no.1, ss.120

BİYO-DİJİTAL TASARIM VE FORM İLİŞKİSİ

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.391-400

GELECEĞİN MİMARİSİ: ALTERNATİF YAŞAM MEKANLARI

2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.401-410

Mimarlık Atölyesinde Kentsel Tasarım Denemeleri

1. Uluslar Arası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.316-315

Yeni Bir İkon Yapı: Rotterdam Market Hall

1. Uluslar Arası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.314-315

kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik: Trabzon Çömlekçi Örneği

1. Uluslar Arası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.50-52

nshanh shnasa w m'enaguraaa dhn

.International Congress on Civil Engineering , Architecture th 5 and Urban Development, Tahran, İran, 26 - 28 Aralık 2017, ss.218-225

The role of smart materials in architectural structures

International Congress on World Contemporary Civil Engineering, Architecture and Urban Development (İCCEAU), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 6 - 07 Mart 2017, ss.435-449

Types of Architectural Structures and the Use of Smart Materials

2nd International Conference on Smart Materials Technologies (ICSMT), St Petersburg, Rusya, 19 - 21 Mayıs 2017, cilt.1858 identifier identifier

Biomimicry in Architectural Design Education

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, İspanya, 28 - 29 Kasım 2014, cilt.182, ss.489-496 identifier

Mekan Tercihlerinde Kültürel Etkileşim; Almanya ve Türkiye Örneği

II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.26-35

Design Methods and the Manner of Architectural Education

IAIM, EAAE Workshop: Style and Manner in the Architectural Education, Bükreş, Romanya, 4 - 06 Haziran 2009, ss.1

Trabzon Kenti Taş Yapı Konut Mimarisinin-Estetik Açıdan Genel Özellikleri

5.th International Building & Life Fair and Congress, Bursa, Türkiye, 4 - 09 Mayıs 1993, ss.24-39

KORUMA OLGUSU İÇİNDE MİMARİ TASARIM SÜRECİ

1. KENTSEL KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALAR KOLOKYUMU, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Nisan 1993, ss.31-41

Kitap & Kitap Bölümleri