Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hirsutizmle birlikte tanı konulan overde kitle olgusu

43.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, PS82, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2022, pp.261

Diyabetik ayakta metabolik sorunlar

Diyabetik Ayak Sempozyumu 2022, Trabzon, Turkey, 26 - 27 February 2022, pp.9-10

Solid organ tümörlü hastalarda nivolumabın tiroid fonksiyonuna etkisi

9. Türkiye Tiroid Hastalıkları E-Kongresi 2021, SS16, ONLİNE, Turkey, 1 - 04 December 2021, pp.21

Malign tiroid nodüllerinın ayırımında oksidatif stresin tiyol/disülfit homeostazı ile değerlendirilmesi

42.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P306, ONLİNE, Turkey, 19 - 23 May 2021, pp.637

Covid-19 enfeksiyonu sonrasında hipopituitarizm ile tanı alan makroprolaktinoma olgusu

42.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P141, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2021, pp.416

Diyabetle birlikte tanı konulan metastatik pankreas kanseri olgusu

42.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P060, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2021, pp.304

Tip 1 Diabetes mellituslu hastalarda otoimmün belirteçler

41.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P028, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2019, pp.171

ABO blood groups, Rh factor and thyroid cancer risk: To 'B' or not to 'B'

20th European Congress of Endocrinology 2018, P1137, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018, vol.56, pp.548

Coincidental prolactinoma and parathyroid adenoma in a patient with negative MEN1 and MEN4

20th European Congress of Endocrinology 2018, P1081, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018, vol.56, pp.531

Two cases of Graves dermopathy: A rare and pathognomonic symptom

20th European Congress of Endocrinology 2018, EP169, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018, vol.56, pp.618

Frequency of multiple endocrine neoplasia-1 in patients with primary hyperparathyroidism

20th European Congress of Endocrinology 2018, P623, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018, vol.56, pp.382-383

A case of diabetes insiputus due to ectopically located neurohypophysis presented during pregnancy

20th European Congress of Endocrinology 2018, P710, BARSELONA, Spain, 19 - 22 May 2018, vol.56, pp.411

İki Graves dermopati vakası: nadir ve patognomonik bir semptom

40.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P126, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.226

Gebelikte ektopik olarak yerleşen nörohipofız nedeniyle gelişen diabetes insipidus olgusu

40.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P057, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.177-178

Graves hastalığında anti-TPO pozitifliği tiroid kanserine karşı koruyucu mudur?

40.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, S04, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.97

Tiroid kanserinde klinikopatolojik karakteristikler ile ABO kan grubu ve Rh faktörü arasındaki ilişki

40.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, S40, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.126

Primer hiperparatiroidili hastalarda multipl endokrin neoplazi-1 sıklığı

40.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P202, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.276

Coexistence of acromegaly and rheumatoid arthritis: presentation of three cases

19th European Congress of Endocrinology 2017, EP843, LİZBON, Portugal, 20 - 23 May 2017, vol.49, pp.406-407

Fluctuating thyroid hormones in Graves disease: a case series of brittle Graves

19th European Congress of Endocrinology 2017, EP1258, LİZBON, Portugal, 20 - 23 May 2017, vol.49, pp.528

Early diagnosis of primary biliary cirrhosis during follow-up for Graves' disease

19th European Congress of Endocrinology 2017, EP1264, LİZBON, Portugal, 20 - 23 May 2017, vol.49, pp.530

Graves hastalığı takibinde tespit edilen erken primer biliyer siroz: olgu sunumu

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P117, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.253

Akromegali ve romatoid artrit birlikteliği: üç olgunun sunumu

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P181, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.302-303

İki farklı olguda likit levotiroksin kullanımı ile ilgili tecrübelerimiz

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P116, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.252

Panhipopitüitarizmin nadir bir nedeni: meme kanseri metastazı

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P195, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.313-314

Tiroid fonksiyon testlerinde dalgalanmalar ile seyreden oynak (Brittle) Graves hastalığı olan vaka serisi

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P127, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.259-260

Bilateral large adrenal lesions in a patient with undertreated congenital adrenal hyperplasia

18th European Congress of Endocrinology 2016, EP317, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41, pp.232-233

A patient with radiological dilemma: hemorrhagic pituitary adenoma or rathke's cleft cyst?

18th European Congress of Endocrinology 2016, EP295, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41, pp.226-227

Postpartum guatrın nadir bir nedeni

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P114, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.237-238

Ciddi hiperkalsemi ve iskelet deformitesi ile prezente olan atipik paratiroid lipoadenomu: olgu sunumu

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P196, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.297-298

Bilateral büyük adrenal kitleler ile prezente olan bir konjenital adrenal hiperplazi vakası

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, P143, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.259

Books & Book Chapters

Riedel Tiroidit (Ig G4 Aracılıklı) Vakasına Yaklaşım

in: VAKALARLA TİROİD HASTALIKLARI, EMİN MURAT AKBAŞ, AYŞE ÇARLIOĞLU, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.155-159, 2020

Onkolojik Hastalarda Diyabetik Vaka Yaklaşımı Yönetimi

in: VAKALARLA DİYABET, AYŞE ÇARLIOĞLU, EMİN MURAT AKBAŞ, EMİNE KARTAL BAYKAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.233-240, 2019

Paget Hastalığı

in: KALSİYUM METABOLİZMASI VE HASTALIKLARI, GÜL GÜRSOY, Editor, Türkiye Klinikleri Endokrinoloji - Özel Konular, pp.101-106, 2018

Metrics

Publication

92

Citation (WoS)

21

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals