Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KOBİ’lerin Mobil Telefon Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, no.1, pp.203-222, 2019 (International Refereed University Journal)

İlişkisel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Banka Müşterilerine Yönelik Bir Uygulama

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.8, no.16, pp.111-121, 2019 (International Refereed University Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Pazarlamaya Yatkınlık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.7, no.14, pp.117-128, 2018 (International Refereed University Journal)

Tüketicilerin Dizi Filmlerinde Yer Alan Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.8, no.20, pp.206-228, 2017 (National Refreed University Journal)

Fındık Mamulü İhracatı Yapan İşletmelerin Lisanslı Depo Yer Seçimine Yönelik Algılarının Faktör Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.83-113, 2016 (National Refreed University Journal)

Tarımsal Mamullerde Lisanslı Depoculuk Sisteminin Rolü

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.619-633, 2015 (International Refereed University Journal)

Ağızdan Ağıza Pazarlama Kapsamında Demografik ve Sosyal Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Sinema Filmi Tercihleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.16, pp.99-117, 2012 (International Refereed University Journal)

Factors Affecting the Geographical Distribution of Bank Branches in Turkey

European Journal of Social Sciences, vol.19, no.4, pp.573-587, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Retro Pazarlama ve Pazarlamada Uygulanmasına Yönelik Bazı Örnekler

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.16, no.3, pp.191-202, 2011 (National Refreed University Journal)

Dondurulmuş Hazır Gıda Dağıtım Kanalında Dikey Yönlü Çatışma Davranışı: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Alan Araştırması

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.107-127, 2010 (National Refreed University Journal)

Jenerik Reklam Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.3, no.1, pp.133-145, 2010 (National Refreed University Journal)

Tüketicilerin Marka Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler İle Marka İmajının Marka Değeri Üzerindeki Etkileri: Trabzon Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.27, pp.239-254, 2010 (National Refreed University Journal)

Ailelerin Devlet Ya Da Özel Okul Tercihlerini Etkileyen Faktörler (Rize Örneği)

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.411-426, 2010 (National Refreed University Journal)

Web Sitelerinin Globalizasyonu Üzerine Büyük Global Amerikan Markalarına Yönelik Bir İçerik Analizi Uygulaması

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.5, no.2, pp.51-66, 2010 (National Refreed University Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.5, no.1, pp.111-129, 2010 (National Refreed University Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Ulaşım Tercihleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.28, pp.65-86, 2007 (National Refreed University Journal)

Tüketicilerin Perakendeci Tercihlerinde Etkili Olan Davranışsal Faktörler ve Süpermarket Uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.1, pp.29-41, 2005 (National Refreed University Journal)

Süpermarketlerin Coğrafik Dağılımını Etkileyen Makro Faktörler

Iktisat Isletme Ve Finans, vol.19, no.220, pp.87-99, 2004 (Other Refereed National Journals)

Alternatif Bir Dağılım Kanalı Olarak İnternet Perakendeciliğinde Durum Değerlendirilmesi

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.17, no.6, pp.52-61, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye’deki Süpermarketlerin Coğrafik Dağılımını Belirleyen Faktörler

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.17, no.5, pp.52-56, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Tüketicinin Korunması ve Tüketici Örgütleri

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.14, no.5, pp.9-16, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Toplam Kalite Yönetiminde Pazarlamanın Yeri

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.14, no.2, pp.29-32, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Pazarlama Faaliyetlerinin Satışlar Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Yaklaşım-I

Maliye Uygulamaları Dergisi, vol.1, no.7, pp.33-34, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Pazarlama Faaliyetlerinin Satışlar Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Yaklaşım-II

Maliye Uygulamaları Dergisi, vol.1, no.8, pp.25-30, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Pazarlama Faaliyetlerinin Firma Satışları Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Analiz

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.14, pp.235-244, 1998 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Mevduat Banka Şubelerinin Coğrafik Dağılımını Belirleyen Makro Faktörler

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.12, no.72, pp.10-13, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fındık İhracatı Yapan İşletmelerin Depolama Sistemlerinin Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği ne Uygunluğunun Araştırılması

I.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.769-788

Değişen Sosyo-Kültürel Faktörlerin Kurum İmajına Etkileri

VII. Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 30 May - 02 June 2002, pp.333-345

Toplam Kalite Yönetiminde Pazarlama Yönlü Faaliyetlerin Organizasyonu

VI. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, Turkey, 28 June - 01 July 2001, pp.331

Tüketici Tercihlerinde Referans Gruplarının Etkisi

V. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2000, pp.400