Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İNATÇI EMBOLİ OLGUSU: MAY THURNER SENDROMU

XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 25 - 28 Nisan 2019 ANTALYA, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerin matürasyon gecikmesinde tedavi

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 9 - 12 November 2017

Hemodiyaliz amaçlı AVF’lerin maturasyon gecikmesinde tedavi.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 09 November 2017 - 12 January 2018, vol.24, no.2, pp.18

HEMODİYALİZ AMAÇLI ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLLERİN MATURASYON GECİKMESİNDE TEDAVİ

18. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ 9. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.18

ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL ANEVRİZMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ

18. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ 9. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017

Arteriyovenöz fistül anevrizmalarında cerrahi tedavi.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.24, no.2, pp.18

Cerrahi tedavi yapılan üst ekstremite vasküler yaralanmaları.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler cerrahi Kongresi, 9. Ulusal Fleboloji Kongresi., Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, vol.26, no.2, pp.47

Surgical revascularization of unilateral aortoiliac occlusive disease via retroperitoneal approach with paramedian incision

42nd Annual Meeting of the German Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Freiburg, Germany, 17 - 20 February 2013, pp.2

Selective carotid endarterectomy brings about the advantages of conventional and eversion endarterectomy

42nd Annual Meeting of the German Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Freiburg, Germany, 17 - 20 February 2013, pp.1

jinekolojik ve obstetrik operasyonlarda vasküler yaralanmalar

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.515

İnfektif endokardit deneyimlerimiz

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.663

Akut Arter Tıkanıklığı İle Başvuran Miksoma Olgusunda Acil Cerrahinin Önemi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.548

İzole Popliteal Arter Tıkanıklıklarında Posterior Yaklaşım

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.138

Geçici hemodiyaliz kateteri takılması sonrasında nadir bir komplikasyon. Vena cavada kılavuz tel

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.399

Kronik total sol ana koroner oklüzyonu olgusu

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.852

Koroner Anjiyografi Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon: Femoral Arterdeki Kılavuz Telin Cerrahi Olarak Çıkarılması

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.549

Dacron Greftte Uzama Problemi: Gözden Irak Gönülden Irak?

15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011, pp.66

Heparin Rezistansında Akla Gelmeyen Bir Neden: Ekstravaze Santral Venöz Kateter

15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011, pp.67

Karotid Endarterektomide Unutulan Bir Teknik: Selektif Endarterektomi

15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011, pp.19

Endovenöz Köpük Skleroterapisi Erken Dönem Sonuçlarımız

15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011, pp.83

Paramedian İnsizyon ve Retroperitoneal Yaklaşımla Aortofemoral Baypas

15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011, pp.68

Trunkal Varislerde Köpük Skleroterapisi: Varis Çapı Sınırı Var mı?

15. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2011, pp.64

Infected Giant Lymphangioma Circumscriptum Treated With A Combination Therapy

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, pp.312

Surgical Treatment Of Chronic Total Occlusion Of The Left Main Coronary Artery: A Case Report

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, pp.307

Devega İle Birlikte Edge-to-Edge (Clover Tekniği) Triküspit Anüloplastinin Postoperatif Erken Dönem Sonuçları

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 October 2010, pp.1

Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Cerrahisinde Erken Dönem Sonuçlarımız

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 01 October 2008, pp.180

80 Yaş ve Üzeri Hastalarda KABG

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 01 October 2008, pp.221

Radial Arter Kullanılan Koroner Bypass Hastalarında Önkolda Doku Perfüzyon Değişiklikleri ve Nörolojik Bulgular

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2006, pp.11

Açık Kalp Cerrahisinde Tranexamic Asit Kullanımını ve Postoperatif Hemostaz Üzerine Etkileri

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 October 2002 - 27 October 2007, pp.361

Radial Arter Grefti Kullanılan Koroner Bypass Hastalarında Arter Çıkartılan Kolda Nörolojik Etkiler

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 October 2002, pp.509

Bileaflet Preservation During Mitral Valve Replasement Preserves Left Ventricular Ejection Fraction

7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Turkey, 01 April 0201 - 04 April 2010, pp.537

Books & Book Chapters

KALP CERRAHİSİNİN GEÇ KOMPLİKASYONLARI

in: TKDCD ERİŞKİN KALP CERRAHİSİ E-KİTABI, ., Editor, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, ., pp.1-3, 2013