Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Continuous size optimization of large-scale dome structures with dynamic constraints

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.73, ss.397-405, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shape and size optimization of trusses with dynamic constraints using a metaheuristic algorithm

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.33, ss.747-753, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shape and Size Optimization of Trusses with Dynamic Constraints Using a Metaheuristic Algorithm

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.33, no.5, ss.747-753, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A multi-objective decision making model based on TLBO for the time - cost trade-off problems

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.71, ss.139-151, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization of the braced dome structures by using Jaya algorithm with frequency constraints

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.30, ss.47-55, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial Intelligence Applications in Civil Engineering

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, cilt.2019, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Buckling load optimization of laminated plates resting on Pasternak foundation using TLBO

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.67, ss.617-628, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A hybrid DQ-TLBO technique for maximizing first frequency of laminated composite skew plates

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.28, ss.509-516, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A coupled DQ-TLBO for frequency maximization of laminated composite skew plates

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.1, ss.1-15, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Jaya algorithm to solve single objective size optimization problem for steel grillage structures

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.26, ss.163-170, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Jaya Algorithm to Solve Single Objective Size Optimization Problem for Steel Grillage Structures

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.26, no.2, ss.-163--170, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Modeling stream dissolved oxygen concentration using teaching-learning based optimization algorithm

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.73, ss.6565-6576, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Combined size and shape optimization of structures with a new meta-heuristic algorithm

APPLIED SOFT COMPUTING, cilt.28, ss.250-258, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A teaching learning based optimization for truss structures with frequency constraints

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.53, ss.833-845, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of Teaching-Learning-Based-Optimization algorithm for the discrete optimization of truss structures

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.18, ss.1759-1767, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimum design of grillage structures to LRFD-AISC with teaching-learning based optimization

STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION, cilt.48, ss.955-964, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Composed material models for nonlinear behavior of reinforced concrete

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.12, ss.303-318, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structural optimization with teaching-learning-based optimization algorithm

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.47, ss.495-511, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Materially nonlinear free vibration analysis of reinforced concrete beam

JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, cilt.17, ss.1090-1098, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Weight minimization of trusses with genetic algorithm

APPLIED SOFT COMPUTING, cilt.11, ss.2565-2575, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Plasticity models for concrete material based on different criteria including Bresler-Pister

MATERIALS & DESIGN, cilt.31, ss.278-286, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonlinear analysis of reinforced concrete beam with/without tension stiffening effect

MATERIALS & DESIGN, cilt.30, ss.3846-3851, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Implementation of different encoding types on structural optimization based on adaptive genetic algorithm

FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN, cilt.45, ss.826-835, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Binaların Kontrollü Yıkımı için Simülasyon Programı Tasarımı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (TR-DİZİN), cilt.8, ss.391-409, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

New optimization algorithms and their application for 2D truss structures

Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej, cilt.25, ss.50-54, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Binaların Kontrollü Yıkımı için Simülasyon Programı Tasarımı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (TR-DİZİN), cilt.8, ss.391-409, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rao_1 Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Taban Plağı Dişli Betonarme Konsol İstinat Duvarı Tasarımı

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.24, ss.291-308, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Optimization of post-tensioning forces in stay-cables of cable-stayed bridges

Construction of optimized energy potential, cilt.8, ss.69-76, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rao_1 Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Taban Plağı Dişli Betonarme Konsol İstinat Duvarı Tasarımı

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.24, ss.291-308, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Optimization of post-tensioning forces in stay-cables of cable-stayed bridges

Construction of optimized energy potential, cilt.8, ss.69-76, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rao_1 Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Taban Plağı Dişli Betonarme Konsol İstinat Duvarı Tasarımı (TR-DİZİN)

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.24, ss.291-308, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Mevzuatlarının Algılanabilirliği

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi ( TR-DİZİN ), cilt.7, ss.1087-1099, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Usage of Optimization Techniques in Civil Engineering During the Last Two Decades

Current Trends in Civil & Structural Engineering, no.1, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of MOO Techniques for the Time-Cost Trade off Problems in Civil Engineering

Current Trends in Civil & Structural Engineering, cilt.1, no.3, ss.1-2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metaheuristic Optimization Algorithms and Civil Engineering

Current Trends in Civil & Structural Engineering, cilt.1, no.1, ss.1-2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Decision-Making Process Techniques Used in the Optimization of Construction Projects

Engineering Sciences (NWSAENS), cilt.-, no.2, ss.128-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WATER TANK USAGE IN BUILDING SITES IN TURKEY: AN INTERNET-BASED STUDY WITH CIVIL ENGINEERS

The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, ss.412-419, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parametric analysis of thick plates subjected to earthquake excitations

CHALLENGE JOURNAL OF STRUCTURAL MECHANICS, cilt.1, ss.9-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARAMETRIC ANALYSIS OF THICK PLATES SUBJECTED TO EARTHQUAKE EXCITATIONS

CHALLENGE JOURNAL OF STRUCTURAL MECHANICS, no.1, ss.9-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonun Doğrusal Olmayan Analizinde Kullanılan Kriterler

Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, cilt.24, no.2, ss.151-159, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Least Weight Design of Space Trusses By Using Value Encoding in GA with Discrete Design Variables

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, ss.414-427, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Betonun Gerilme-Şekildeğiştirme Eğrileri

Yapı Dünyası Dergisi, cilt.160, ss.52-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cables Size Optimization of Cable-Stayed Bridge

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.431-439

Barrel Vault Structure Optimization Using Rao-1 Algorithm

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.1011-1019

Discrete Optimization of Large-Scale Dome Structure

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.379-386

TRUSS OPTIMIZATION WITH FREQUENCY CONSTRAINTS BASED ON TLBO ALGORITHM

4th Polish Congress of Mechanics & 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanic, Krakow, Polonya, 8 - 12 Eylül 2019, ss.1-7

The Dynamic Behavior and Response of a Thick Plate at the Kocaeli Earthquake in Turkey

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, Hatay, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.1288-1298

İstatistiksel Ölçek İndirgeme Yöntemi ile NCEP/NCAR re-analiz Verilerinin Doğu Karadeniz Havzası Aylık Yağış ve Sıcaklık Değerlerine İndirgenmesi

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, Hatay, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.470-483

Yapım İşlerinde Kaynak Dengeleme Problemleri İçin Sezgisel Yöntemlerin Uygulanması

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, Hatay, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.797-805

İstatistiksel Ölçek İndirgeme Yöntemi ile NCEP/NCAR Re-analiz Verilerinin Doğu Karadeniz Havzası Aylık Yağış ve Sıcaklık Değerlerine İndirgenmesi

International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, Hatay, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.470-483

Structural Damage Detection Based On ANN Using Changes In Frequencies

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.926-937

A Measurement System For Natural Frequencies Identification Of Structures By Operational Modal Analysis

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.276-284

Numerical Investigation of The Effect of Carrier Elements on Structure Dynamic Properties in 3-D Frame Structure

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.285-292

Jaya: A new meta-heuristic algorithm for the optimization of braced dome structures

International Conference on "Advanced Engineering Optimization Through Intelligent Techniques (AEOTIT), Gujarat State,, Hindistan, 3 - 05 Ağustos 2018, ss.1-8

Payandalı Betonarme İstinat Duvarlarının JAYA Algoritmasıyla Optimum Tasarımı

Uluslararası Katılımlı 7.Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017, ss.939-950

Enerji Verimliliğinin Sağlanması Hususunda Yalıtımda İlk Yatırım Maliyetlerinin İncelenmesi

Uluslararsı Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, Samsun, Türkiye, 6 - 07 Ekim 2017, ss.271-281

IPARD Kapsamında Desteklenen AB Projelerinin Sözleşme Öncesi ve Sözleşme Sonrası Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Uluslararsı Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, Samsun, Türkiye, 6 - 07 Ekim 2017, ss.353-363

JAYA Algorithm for the Optimization of 2D Truss Structures using SAP2000 and MATLAB

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.953-959

Decision-making Process Techniques used in the Optimization of Construction Projects

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.946-952

Time-Cost Trade off Optimization for Construction Projects Using an Optimization Engine

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1-11

Integration of Structural Analysis Software for 3D-Design of Counterfort Retaining wall

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1-7

Material Properties Identification of Structural Elements by Model Updating Method

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1-10

Nonlinear Modeling of Reinforced Concrete Beam

8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2008, ss.135-142

Constitutive modeling of concrete by using Saenz nonlinear stress-strain equation and von Mises criterion

International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.134-141

A Comparison Study for Materially Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures

International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.153-162

Two-Dimensional Finite Element Model For Materially Nonlinear Analysis Of Reinforced Concrete Beams

Proceedings Of The Eleventh International Conference On Civil, Structural And Environmental Engineering Computing, St. Julians, Malta, 18 - 21 Eylül 2007, ss.1-12

Effects Of Some Parameters In A Genetic Algorithm For Large Truss Structures

Proceedings Of The Ninth International Conference On The Application Of Artificial Intelligence To Civil, Structural And Environmental Engineering, St. Julians, Malta, 18 - 21 Eylül 2007, ss.1-11

Düzlem Kafes Sistemlerin Lineer ve Lineer Olmayan Davranışları Dikkate Alınarak Genetik Algoritma İle Optimizasyonu

2. çelik yapılar ulusal sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2007, ss.116-126

Betonarme Yapıların Lineer Olmayan Davranışının Modellenmesi

Proceeding of ACE 2006 Advances in Civil Engineering 7th International Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, ss.1-10

Genetik Algoritmalarda Bazı Parametrelerin Etkisi

Proceeding of ACE 2006 Advances in Civil Engineering 7th International Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, ss.1-10

Optimization of Steel Frame with Genetic Algorithm Using Different Encoding Types

Proceeding of ACE 2004 Advances in Civil Engineering 6th International Conference, İstanbul, Türkiye, 06 Ekim 2004, ss.241-250

Genetik algoritma ile çelik düzlem çerçevelerin optimizasyonu

Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2004, ss.1-12

Optimization of Truss Structures Using Value Encoding in a Genetic Algorithm.

Proceeding of the Seventh International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil and Structural Engineering, Egmond Aan Zee, Hollanda, 2 - 04 Eylül 2003, ss.1-38

Değer Kodlaması Kullanarak Kafes Sistemlerin Genetik Algoritma İle Minimum Ağırlıklı Boyutlandırılması

3rd International Advanced Technologıes Symposium, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003, ss.287-300

Değer Kodlaması Kullanarak Uzay Kafes Sistemlerin Genetik Algoritma İle Optimum Tasarımı

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2003, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mart 2003, ss.498-507

Kitap & Kitap Bölümleri

Jaya: A New Meta-heuristic Algorithm for the Optimization of Braced Dome Structures

Advanced Engineering Optimization Through Intelligent Techniques, R. Venkata Rao and J. Taler , Editör, Springer, -, ss.13-19, 2019

Diğer Yayınlar