Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Reliability and validity of Turkish version of pediatric balance scale.

Acta neurologica Belgica, vol.121, pp.669-675, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

ATP8A2-related disorders as recessive cerebellar ataxia

JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.267, no.1, pp.203-213, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Turkish version of Brief Ataxia Rating Scale.

Disability and rehabilitation, pp.1-5, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

NEUROLOGICAL SYMPTOMS OF VITAMIN B12 DEFICIENCY: ANALYSIS OF PEDIATRIC PATIENTS

ACTA CLINICA CROATICA, vol.58, no.2, pp.295-302, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A rare cause of chronic ataxia in childhood: ganglioneuroma

WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.14, no.2, pp.204-206, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Recurrent lumbar spinal intradural enterogenous cyst: a case report

TURKISH NEUROSURGERY, vol.20, no.3, pp.402-405, 2010 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

The Importance of Hyponatremia İn Febrile Seizure

Güncel Pediatri, vol.18, no.1, pp.53-62, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Çocuklarda B12 Vitamin Eksikliğinin Nörolojik Bulguları: 120 Hastanın Analizi

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.83-88, 2020 (Other Refereed National Journals)

Imaging of the Central Nervous System Due to Reasons Other than Trauma at the Pediatric Emergency Department

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.33, no.2, pp.107-113, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Acilde Travma Dışı Nedenlerle Santral Sinir Sistemi Görüntülemeleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.33, no.2, pp.107-113, 2019 (Other Refereed National Journals)

Neurological Complications of Mycoplasma pneumoniae Infection in Children

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.13, no.2, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Autonomic Dysfunction in Spinal Muscular Atrophy

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.28, no.1, pp.39-42, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

The Effects of Edaravone on Experimental Brain Ischemia/Reperfusion Injury in Rats

Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, vol.59, no.3, pp.197-202, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Ventriculoperitoneal Shunt Infections in Children

Journal of Pediatric Infection, vol.12, no.4, pp.147-152, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spinal Pediatrik Tümörler

Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics, vol.7, no.7, pp.63-67, 2017 (National Non-Refereed Journal)

A Comparison of Pediatric- and Adult-Onset Multiple Sclerosis

Turkiye Klinikleri Journal of Neurology, vol.12, no.3, pp.57-63, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A case of neurocutaneous melanosis andneuroimaging findings

J Radiol Case Rep, vol.9, no.3, pp.1-6, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stimulus-induced myoclonus treatedeffectively with clonazepam in genetically confirmed Coffin-Lowry syndrome

EPILEPSY & BEHAVIOR CASE REPORTS, vol.25, no.2, pp.196-198, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nörolojik Yutma Bozukluğu Olan Çocukların Besin Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.42, no.2, pp.108-115, 2014 (Other Refereed National Journals)

Delayed diagnosis of cleidocranial dysplasia in an adult: A case report

Acta Medica Academica, vol.43, no.1, pp.92-96, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antiepileptik Tedavi Yaklaşımları ve Yenilikler

Katkı Pediatri Dergisi, vol.35, no.5, pp.517-550, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kısa Ataksi Derecelendirme Ölçeğinin Türkçe Güvenilirliği

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Enfeksiyon ve otoimmünitenin sonucu olarak blefaropitoz: İki olgu sunumu

5. PEDİATRİK NÖROİMMÜNOLOJİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 30 March 2019

Spontan intrakranial hipotansiyon

18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016

Peroneal sinir tuzaklanmasının nadir şekli: İki olgu sunumu

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015

Atipik seyirli yavaş uykuda elektriksel status epileptikus

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015

ASSESMENT OF DIETARY INTAKE IN CHILDREN WITH NEUROLOGICAL DYSPHAGIA

2nd Turkish Dysphagia Research Society Congress, Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2013, vol.42, pp.108-115

GUİLLAİN BARE SENDROMUNUN FARKLI YÜZLERİ

XV. Ulusal çocuk nörolojisi kongresi, Sivas, Turkey, 22 - 25 May 2013

PARAİNFEKSİYÖZ KONUS MİYELİTİ OLAN BİR OLGU SUNUMU

XV. Ulusal çocuk nörolojisi kongresi, Sivas, Turkey, 22 - 25 May 2013

HEREDİTER SFEROSİTOZLA BİRLİKTE İNME OLGUSU

XV. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 22 - 25 May 2013

İZOLE BİLATERAL OPTİK NÖRİT İLE GELEN ADEM OLGUSU

XV. Ulusal çocuk nörolojisi kongresi, Sivas, Turkey, 22 - 25 May 2013

A SSPE CASE WITH PRESENTING AS CHANGE OF CONSCIOUSNESS

24th annual meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14 th National Pediatric Neurology Congress, İstanbul, Turkey, 16 - 19 May 2012

DÜŞME ATAKLARI VE COFFİN LOWRY SENDROMU

13. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 24 - 27 May 2011

GENERALİZED EPILEPTIFORM ABNORMALITIES IN PATIENT WITH HIPPOCAMPAL SCLEROZİS

24th annual meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14 th National Pediatric Neurology Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 2011

Books & Book Chapters

49-Pediatrik Denge Bozuklukları

in: VERTİGO, Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Editor, US Akademi, İzmir, pp.621-632, 2019

6-Çocuklarda Motor Gelişim ve Nörolojik Muayene

in: VERTİGO, Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Editor, US Akademi, İzmir, pp.63-68, 2019

Other Publications