Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessing the laboratory mass rearing of Predator Beetle Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Monotomidae)

INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE, vol.40, no.4, pp.1-8, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Occurrence of a microsporidium in the predatory beetle Calosoma sycophanta L. (Coleoptera: Carabidae)

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, no.3, pp.420-424, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Attack strategy and development of Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) on oriental spruce in Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.38, no.1, pp.31-41, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Turunçgil Tekeböceği Fındık İçin Çok Önemli Bir Tehdit

Trabzon Ticaret Borsası, vol.1, no.54, pp.17, 2020 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Duration of development stages of Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera, Monotomidae) rearing on Picea orientalis in Turkey

ASEAN Journal of Science Technology , vol.1, no.1, pp.11-14, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Isolation of pathogenic bacteria of the predator beetle Calosoma sycophanta

Revista de Silvicultura ?i Cinegetica, vol.23, no.43, pp.9-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) found in Trabzon, Turkey; Its description, growth and damage

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.17, no.4, pp.565-579, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Attack Density and Distribution of Dendroctonus micans (Kugelann) in Standing and Felled Oriental Spruce Trees

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.575-582, 2016 (International Refereed University Journal)

Attack Density and Distribution of Dendroctonus micans (Kugelann) in Standing and Felled Oriental Spruce Trees

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.16, no.2, pp.575-582, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Attack density and distribution of Dentroctonus micans Kugelann in standing and felled Oriental spruce trees

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.575-582, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ladin ormanlarında yaralı ağaçların kabuk böceği zararına duyarlılığı

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.48, pp.20-23, 2011 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Ladin ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kug.)’xxın biyolojik mücadelesinde doğal denge

Tabiat ve İnsan, vol.44, no.2, pp.11-18, 2010 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Ladin Ormanlarımızda Rhizophagus Grandis (Gyllenhal)’in Dendroctonus Micans (Kugelann) Popülasyonlarına Yerleşmesi ve Predatörün Kolonizasyon Düzeyleri

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.137-146, 2010 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Ladin Sempozyumu Trabzon’da Yapıldı

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.43, no.1, pp.37-38, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Kabuk böceği salgınlarının nedenleri ve boyutları

Orman ve Av, vol.82, no.5, pp.27-34, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesinde orman kadastro çalışmalarında karşılaşılan yasal ve idari sorunlar

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Dergisi, vol.25, pp.91-101, 2005 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Trabzon. Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Kadastro Çalışmalarında Karşılaşılan Yasal ve İdari Sorunlar,

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Araştırma Dergisi,, vol.248, no.25, pp.91-101, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Trabzon’un Yeşilbük, Çakılca, Yeşilyurt, Sayvan ve Güney köylerinde mülkiyet sorununun orman alanlarının korunmasına etkileri

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.105-118, 2004 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Yangının kızılçam orman toprağının bazı özelliklerine etkileri

Tabiat ve İnsan, vol.35, no.1, pp.8-16, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Lutra lutra L.’nun habitat özellikleri, koruma önlem ve stratejileri

Tabiat ve İnsan, vol.34, no.1, pp.37-44, 2000 (Other Refereed National Journals)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Saptanan Bazı Anıt Ağaç ve Meşcereler

TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, vol.23, pp.671-677, 1999 (Other Refereed National Journals)

Evaluating of wing traps baited with disparlure for monitoring Gypsy moth (Lymantria dispar (L.)) populations

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.22, no.4, pp.329-331, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ökseotu (Viscum album L.)’nun şiddetli zararı, neden ve sonuçları

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.32, no.4, pp.25-31, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Wild Boar, Turkey’s most sough-after big game

Journal of Mountain Ecology, vol.3, pp.227-228, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sarıçam ormanlarımızda ökseotu (Viscum album L.)

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.30, no.7, pp.6-10, 1993 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Dünya Orman Kaynakları ve Yangınlar

Orman Mühendisliği Dergisi, vol.28, no.4, pp.9-12, 1991 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele

TOK Dergisi, vol.63, pp.46-48, 1991 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bıldırcın Zehirlenmesi (Coturnizm)

Avcı Rasgele Dergisi, vol.20, no.27, pp.3-18, 1985 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Impact of pine mistletoe on radial growth of scots pine: A Case Study in the Kelkit State Forest Enterprise

International Symposium "People-Forest-Science"(PEFOSS 2018), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 12 October 2018, pp.60 Sustainable Development

Milli Park Ormanları ve Ölü Ağaçlar

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Artvin, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.87 Sustainable Development

Yabancı İstilacı Türler-Tehdit Boyutları

III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Artvin, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.5 Sustainable Development

Mistletoe Biomass on Scots Pine Trees

ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 10 October 2017, pp.134

The Effect of Mistletoe on Diameter Increment in Scot Pine Forests

ISEEP-2017 VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 10 October 2017, pp.119 Sustainable Development

The Damage Potential of Anoplophora Chinensis (Coleoptera,Cerambycidae) on Corylus spp.

International Forestry and Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.119

The Effect of Mistletoe on Diameter Increment in Scots Pine Forests

ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.119 Sustainable Development

Modeling tree growth and development under mistletoe infestation

IUFRO 125 th Anniversary Congress, Freiburg, Germany, 18 - 22 September 2017, pp.436

Mistletoe tree growth and development under mistletoe infestation

IUFRO 125TH ANNIVERSARY CONGRESS, Freiburg, Germany, 18 - 22 September 2017, pp.436

On the disease factors in the predatory beetle Calosoa sycophanta (L.) (Coeoptera: Carabidae) rearing laboratories

International Forestry Symposium, Kastamonu, Turkey, 7 - 10 December 2016, vol.1, no.1, pp.14

Kabuk Böceği Salgınlarında Ormancılık Faaliyetlerinin Rolü

Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 June 2015, pp.73 Sustainable Development

Doğu ladini orman tipinde tür zenginliği ve yaşam çeşitliliği

Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.96 Sustainable Development

Larval development and behavior of oak leaf roller depending on brant’s oak (Oral Presentation) phenology

Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2014, pp.50-55 Creative Commons License

Kestane ormanlarımızda dal kanserinin seyri

Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2014, vol.1, no.1, pp.117-122 Sustainable Development

Yeşil meşe yaprak bükücüsünün İran palamut meşesinin fenolojisine bağlı larval gelişimi ve davranışları

Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2014, vol.1, no.1, pp.46-50

Dendroctonus micans (Kugelann) ile Rhizophagus grandis (Gyllenhall)’in populasyon ilişkileri ve predasyon etkisi

Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2014, vol.1, no.1, pp.72-76

Determination Of Age Of Mistletoe Viscum Album Ssp Austriacum Wiesb Vollman On Scots Pine Pinus Sylvestris L International Caucasian Forestry Symposium Determination Of Age Of Mistletoe Viscum Album Ssp Austriacum Wiesb Vollman On Scots Pine Pinus Sylvestris L

International Caucasian Forestry Symposium, Determination Of Age Of Mistletoe (Viscum Album Ssp. Austriacum (Wiesb.) Vollman) On Scots Pine ( Pinus Sylvestris L.)", International Caucasian Forestry Symposium , ARTVİN, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.142-146 Sustainable Development

Determination of age of Mistletoe (Viscum album L.) on Scots pine

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.1

Host partitioning of some bark beetles in oriental spruce stands in Artvin-Turkey

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.328-334

Host Partitioning of Some Bark Beetles in Oriental Spruce Stands in Artvin-Turkey

International Caucasian Foretsry Semposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, vol.1, no.1, pp.328-334

Host partitioning of some bark beetles in oriental spruce in Artvin-Turkey

International Caucasium Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, vol.1, pp.328-334

Entomopathogenic fungi: A promising biological control agent against bark beetles

4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Artvin, Turkey, 11 - 14 September 2013, pp.34

Highly effective Beauveria pseudobassiana atrain (Dm-5) against the great spruce bark beetle, Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)

14th Meeting of the IOBC/WPRS Working Group, Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes, Zagreb, Croatia, 16 - 20 June 2013, pp.102

Ips typographus (L.) (Coleoptera:Curculionidae)’xxun zarar düzeyi, saldırı yoğunluğu ve foromon tuzaklarına yakalanma oranı

Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2011, vol.1, pp.21-27

Ülkemizin Yeni Türü Meşe Dantel Böceği, Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae)’nın Doğu Karadeniz Bölgesinde Zarar Boyutu

Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2011, vol.1, no.1, pp.227-231

Ips typographus (Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae)’un zarar düzeyi, saldırı yoğunluğu ve feromon tuzaklarına yakalanma oranı

Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2011, vol.1, no.1, pp.21-27

Doğu ladini ormanlarında kınkanatlı böcek türlerinin (Insecta: Coleoptera) ekolojisi ve ekonomik önemi

Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 23-25 Kasım 2011, Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2011, vol.1, no.1, pp.220-226 Sustainable Development

Doğu ladininde zarar yapan kabuk böceklerinin mücadelesinde doğal düşmanlarının rolü

Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2011, vol.1, no.1, pp.62-67

Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın konukçu işgalinde belirli zarar şekilleri

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 28 - 30 June 2011, vol.1, no.1, pp.289

Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın laboratuar koşullarında biyolojisi

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 28 - 30 June 2011, vol.1, no.1, pp.218

The extent of Ips typographus (L.) infestations in oriental spruce forests and progeny production of the beetle in the infested trees in Turkey

The 1st International Symposium on Turkish and Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.588-601 Sustainable Development

Insect succession on decomposition of coarse woody debris in oriental spruce forests

The 1st International Symposium on Turkish and Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, vol.1, no.1, pp.567-587 Sustainable Development

Arazi ve orman mülkiyetinin belirlenmesinde yaşanan bazı çelişkilerin orman kaynaklarının sürdürülebilirliğine etkileri

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.1, no.1, pp.209-217 Sustainable Development

Biological control research offers hope for bark beetle management in Turkey

VIIIth European Congress of Entomology, İzmir, Turkey, 17 - 22 September 2008, pp.78

Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’un zarar düzeyi, saldırı yoğunluğu ve feromon tuzaklarına yakalanma oranları

Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 November 2012 - 25 November 2005, vol.1, pp.21-27

Hatila vadisi Milli Parkında kabuk böceklerinin zarar düzeylerine bağlı mücadele yöntem ve stratejileri

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, vol.1, no.1, pp.607-613

Doğu Ladini Ormanlarımızda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae)’un zarar durumu ve mücadelesi

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2005, vol.4, no.1, pp.1313-1317 Sustainable Development

Ağaçkakan türlerinin Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Scolytidae) üzerindeki etkinliği

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2005, vol.4, no.1, pp.1333-1339

The control effects of woodpecker species on the great European spruce bark beetle in Turkey

1st International Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2004, pp.63-82

Türkiye’de Su samuru yaşam alanlarının durumu ve koruma gereksinimleri

Su Samurunun Türkiye’deki Durumu II. Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 22 September 2002, vol.1, no.1, pp.21-29

Yangın Meteorolojisi

OGM Orman Yangınları Meslek İçi Eğitim Semineri, Muğla, Turkey, 21 - 22 September 2002, vol.1, no.1, pp.8

Orman Yangınının Ana Etkenleri

. OGM Orman Yangınları Meslek İçi Eğitim Semineri, Antalya, Turkey, 10 May 2000, vol.1, no.1, pp.9 Sustainable Development

Orman varlığımızın sürekliliğinde iyelik sorununun önemi ve mevcut uygulamaların çözüm yollarına etkileri

Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 October - 10 September 1998, vol.1, no.1, pp.91-99 Sustainable Development

Effects of anthropogenic factors on wildfire in alpine zone of the eastern karadeniz region in Turkey.

23rd Congress of Internation Union of Game Biologists, Lyon, France, 02 September 1997, pp.1

Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Scolytidae)’ın popülasyon dinamiğine etki eden faktörler üzerine araştırmalar

I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 1995, vol.3, no.1, pp.148-159

Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Scolytidae)’xxın populasyon dinamiğine etki eden faktörler üzerine araştırmalar

I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 1995, vol.3, pp.148-159

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yangını Üzerine Bazı değerlendirmeler

OGM Orman Yangınların Önlenmesi ve Mücadelesi Semineri, İstanbul, Turkey, 17 - 21 April 1995, vol.3, no.1, pp.96-111

The status and habitat destruction of the otter (Lutra lutra L.) in the Eastern Black Sea Region of Turkey

Seminar on the Conservation of the European Otter (Lutra lutra), Leuwarden, Netherlands, 7 - 11 June 1994, no.24, pp.81-83

Orman alanlarının korunması açısından ormancılık mevzuatı üzerine bir değerlendirme

I. Ormancılık Şurası, Ankara, Turkey, 1 - 05 November 1993, vol.3, no.6, pp.277-284 Sustainable Development

Orman koruma problemleri üzerine bazı öneriler

I. Ormancılık Şurası, Ankara, Turkey, 1 - 05 November 1993, vol.3, no.1, pp.272-276 Sustainable Development

A new threatened wolf species, (Cuon alpinus hesperius Afanasiev and Zolatarev, 1935) in Turkey

Seminar on the Management of Small Populations of Threatened Mammals, Sofia, Bulgaria, 25 - 28 October 1993, no.17, pp.103-106

Kızılçam Zararlısı Orthotomicus erosus (Woll.) (Coleoptera: Scolytidae)’a karşı feromonlu tuzak denemeleri

. Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Muğla, Turkey, 18 - 23 October 1993, pp.439-446

Viscum album L.’un sarıçamın artımına, odununun kimyasal ve morfolojik özelliklerine etkisi

II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Trabzon, Turkey, 6 - 09 October 1993, vol.1, no.1, pp.116-122

Euproctis chrysorrhoea (L.) (Lepidoptera: Lymatriidae)’nin biyolojisi ve zararı üzerine araştırmalar

Türkiye II. Entomoloji Kongresi, Adana, Turkey, 28 - 24 January 1992, vol.1, no.5, pp.425-431

Türkiye’de orman zararlısı bazı böceklerle savaşta biyoteknik yöntemlerden yararlanma olanakları

VII. KÜKEM Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 18 September 1991, vol.1, no.1, pp.58-59 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Zooloji Ders Notu

KTÜ Basımevi, Ders Notları Yayın No: 74, Trabzon, 2003

Other Publications