Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An Improved RANSAC Algorithm for Extracting Roof Planes from Airborne Lidar Data

PHOTOGRAMMETRIC RECORD, vol.35, no.169, pp.40-57, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Automatic detection of building roofs from point clouds produced by the dense image matching technique

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.40, no.1, pp.138-155, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Automatic Building Extraction from Image and LiDAR Data with Active Contour Segmentation

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.46, no.12, pp.2057-2068, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Automatic Building Extraction from Image and LiDAR Data with Active Contour Segmentation

PHOTONIRVACHAK-JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.46, pp.1-12, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Evaluation of urban heat island effect in Turkey

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.11, no.8, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Automatic 3D Coordinate Extraction from High Resolution Digital Aerial Images

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.45, no.2, pp.209-216, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Automatic boundary extraction of inland water bodies using LiDAR data

OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, vol.118, pp.158-166, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dynamic management of the coasts: marine spatial planning

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING, vol.167, no.3, pp.144-153, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Automatic detection of coastal plumes using Landsat TM/ETM plus images

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.34, no.13, pp.4702-4714, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An image analysis method to detect CSD on rocks with adjusted color images

SENSOR REVIEW, vol.33, no.4, pp.323-340, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Detecting the Buildings from Airborne Laser Scanner Data by Using Fourier Transform

EXPERIMENTAL TECHNIQUES, vol.36, no.1, pp.5-17, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Automatic detection of shoreline change on coastal Ramsar wetlands of Turkey

OCEAN ENGINEERING, vol.38, no.10, pp.1141-1149, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of geometric deformations in image registration using geometric and radiometric measurements

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.3, pp.260-274, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determining land use changes with digital photogrammetric techniques

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, vol.23, no.4, pp.712-721, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

AUTOMATIC EXTRACTION OF TREES BY USING MULTIPLE RETURN PROPERTIES OF THE LiDAR POINT CLOUD

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, vol.6, no.1, pp.20-26, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

AUTOMATIC GROUND EXTRACTION FOR URBAN AREAS FROM AIRBORNE LIDAR DATA

Turkish Journal of Engineering, vol.4, no.3, pp.113-122, 2020 (Other Refereed National Journals)

Analysis of the forest covers dynamics in the Samur-Yalama National Park of Azerbaijan

European Journal of Forest Engineering, vol.6, no.1, pp.23-30, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The need for ecosystem-based coastal planning in Trabzon city (TR)

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.4, no.3, pp.192-205, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Need for Ecosystem-based Coastal Planning in Trabzon City

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.4, no.3, pp.193-205, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uzaktan Algılanmış Görüntülerde Sınıflandırma ve Analiz

HARİTA DERGİSİ, no.130, pp.32-46, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fotogrametrik Tekniklerin Mimari ve Tarihi Yapılara Uygulanması

8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, pp.330 Creative Commons License

Determinations of vegetation cover change based on NVDI for Samur Yalama National Park in Azerbaijan

FETEC’19 2nd International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Tirane, Albania, 4 - 06 September 2019, vol.1, pp.158-161

CALCULATION OF VOLUME CHANGES WITH 3D POINT CLOUDS OF DIFFERENT PHYSICAL ENVIRONMENTS

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.490-493

AUTOMATIC EXTRACTION OF TREES BY USING THE MULTIPLE RETURN PROPERTIES OF THE LIDAR POINT CLOUD

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.461-664

LiDAR Verisinden Otomatik Bina Çatı Düzlemi Çıkarmada RANSAC Algoritmasının İyileştirilmesi

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, vol.-, pp.1-7

Yükseklik Tabanlı Bölütlenmiş LiDAR Verilerinden Otomatik Bina Çıkarımı

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018, vol.-, pp.1-6

Automatic Extraction of Building Boundaries from High Resolution Images with Active Contour Segmentation

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, Adana, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.158-167

Automatic Extraction of Oblique Roofs for Buildings from Point Clouds Produced by High Resolution Colur-Infrared Aerial Images

FIG Working Week 2017, May 29, 2017 - Jun 2, 2017, Helsinki, Finland, Helsinki, Finland, 29 May - 02 June 2017, pp.9002

Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerden Üretilen Nokta Bulutu Verisinden Bina Detaylarının Otomatik Çıkarımı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA KULLANIMI ÇALIŞTAYI, Samsun, Turkey, 24 April 2017

LiDAR Verileri Kullanılarak Göl Sınırlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Teknik Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

İstanbul Kentinde Yüzey KIA Etkisinin Araştırılması

VIII. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.364-369

Automatic boundary extraction of inland water bodies using LIDAR data

3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2014

Evaluation of SUHI effect on coastal zone: The case of Istanbul megacity

The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Antalya, Turkey, 14 - 17 January 2014, pp.37

Uydu Verileri ile Arazi Yüzey Sıcaklıklarının Haritalanması

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013

Yüksek Çözünürlüklü Dijital Hava Görüntülerinin Surf Nokta Belirleme Algoritmasi ile Otomatik Eşleştirilmesi.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB2013), Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013

İnsansız Hava Aracı İle Üretilen Ortofoto Haritalarda Doğruluk Analizi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.1-10

İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Ortofoto Haritalarda Doğruluk Analizi

TUFUAB 2013 Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 May 2013

Nokta Belirleme Algoritmaları ile Otomatik Görüntü Eşleştirme ve 3B Konum Tespiti

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU, Zonguldak, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.76

Karadeniz kıyı sularında Askıda Katı Madde dağılımının haritalanması

13. Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2011

Şekil Tanıma Algoritmaları İle Kayaç Görüntüsü Üzerinde Kristal Dağılımı (CSD) Tespiti

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VI. Teknik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2011

Hava Fotoğraflarının Sensör ve Geleneksel Yöneltme Modelleri İle Yöneltilmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VI. Teknik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 February 2011

Kayaç Üzerinde Kristal Dağılımının (CSD) Dijital Görüntü İşleme ile Tespiti

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Gebze-Kocaeli, Turkey, 11 - 13 October 2010

Kızılötesi Hava Fotoğraflarından Bina Detayı Otomatik Olarak Çıkarımı

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Gebze-Kocaeli, Turkey, 11 - 13 October 2010

Kızılötesi Hava Fotoğraflarından Bina Detaylarının Çıkarılması

12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2009

Mapping and Comparison Different Sensors’ Geophysical Products in Eastern Black Sea Region

MERIS –AATSR Workshop, European Space Agency (ESA), Frascati, Italy, 26 - 30 September 2005, pp.210-217

Landslide Assessment by Using Digital Photogrammetric Techniques

XXth ISPRS Congress, Commission VII, İstanbul, Turkey, 12 - 23 July 2004, pp.736-739

3D Photo – Texture Documentation of Buildings for the Heritage Conservation by Using Photogrammetry and GIS: A Case Study in KTU Campus

The First International Conference on Architectural Conservation Between Theory and Practice, Dubai, United Arab Emirates, 14 - 16 March 2004, pp.407-415

Building 3D Photo – Texture Model Integrated with GIS for Architectural Heritage Conservation

XIX CIPA Symposium, New Perspectives to Save the Cultural Heritage, Antalya, Turkey, 30 September - 06 October 2003, pp.1-6

Optimizing point networks for close-range Photogrammetry: First test results

ISPRS Commission V Symposium Close Range Imaging – Long Range Vision, Corfu, Greece, 2 - 06 September 2002, pp.1-4

The Accuracy of 3D Point Fields Determined by a Nikon E2/E2S Digital Camera system

5th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, ISPRS, Viena, Austria, 1 - 04 October 2001, pp.479-486

CFD Lab: a Computer-assisted Learning Tool for Potetial Theory and Fluid Dynamics

Fourth International Symposium “Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 3 - 06 April 2001, pp.51-58

An Automatic Pixelwise Mapping Procedure of Calibrated and Oriented CCD Images: Fundamentals and First Test Results

Fourth International Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Germany, 3 - 06 April 2001, pp.179-184