Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microencapsulated parathyroid allotransplantation in the omental tissue

ARTIFICIAL ORGANS, cilt.43, sa.10, ss.1022-1027, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Calcium homeostasis in cisplatin resistant epithelial ovarian cancer

GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS, cilt.38, sa.4, ss.353-363, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mikroenkapsüle edilen paratiroid hücrelerinin in-vitro optimizasyonu

Dicle Tıp Dergisi, ss.373-380, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HLA class II protein and mRNA expression profiles in cultured parathyroid tissues

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, Milan, İtalya, 16 - 19 Haziran 2018, cilt.27, ss.907-908

Paratiroit Hücrelerinin İn Vitro Mikroenkapsülasyonu

19.Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

NEW TRANSPORT SOLUTION FOR PARATHYROIDALLOTRANSPLANTATION (FR) (NFR)

18th Congress of theEuropean Society for Organ Transplantation, Barselona, İspanya, 24 - 27 Eylül 2017

Magnetic nanoparticle mediated gene transfer to induce apoptosis in cancer cells

EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS, Edinburgh, Saint Helena, 16 - 20 Temmuz 2017, cilt.46, ss.313