Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Karadeniz 'in petrol potansiyeli

KTÜ Yerbilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.145-157, 1981 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karadeniz'in Hidrokarbon Potansiyeli

Karadeniz Bir Barış Denizidir Sempozyumu, Giresun, Turkey, 12 July 2021

Türkiye'nin Enerji Potansiyeli: Varlıkları ve Ekonomik Olarak Yararlanma Olanakları

Bahçeşehir ve Boğaziçi Üniversiteleri Enerji Sempozyumu. , İstanbul, Turkey, 25 June 2021

Doğu Karadeniz’de Kara ve Kıyı Ötesi Alanlardaki Stratigrafik Birimlerin Kaynak Kaya Değerlendirmesi

Denizlerde Petrol ve Doğal Gaz Aramacılığı Uluslararası Bilimsel Kongresi (ISCOPE): Karadeniz , Ankara, Turkey, 1 - 02 June 2021, pp.16

Mavi Vatandaki Denizaltı Doğal Kaynakları ve Potansiyeli

Küreden Türkiye'ye Denizden Bir Ufuk Turu Sempozyumu (KTÜ ve BAÜ), İstanbul, Turkey, 21 March 2021

Kuzey Amerika Ulusal Parklarının Jeolojik Özellikleri ve Büyük Aşınma Yapıları

SÇG'20019 Sedimantoloji Çalıştayı, Elazığ, Turkey, 5 - 08 September 2019 Sustainable Development

Boyabat HavzasıGeç Eosen-Erken Oligosen Yaşlı Akarsu Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı: Karasal Çökelme Sistemleri, Rize, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.52-53

Boyabat Havzası Geç Eosen-Erken Oligosen Yaşlı Akarasu Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, Turkey, 14 - 17 September 2017

Source rock-oil correlation in the Sinop Basin (Northern Turkey).

Goldschmidt Conference, Prag, Czech Republic, 14 - 19 August 2011, pp.1148

Ağaçbaşı Yayla Turbasının Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamı, Köprübaşı/Trabzon, NE Turkey

Karadeniz Teknik Üniversitesi MF Jeoloji Mühendisliği Bölümü 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2010, pp.182-183

Gümüşhacıköy (Amasya) yöresi asfaltit oluşuklarının organik jeokimyasal özellikleri.

Selçuk Üniv. Jeoloji Müh. 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 4 - 07 October 2010, pp.109-110

Biomarkers of Eocene Coals in the North Anatolia, Turkey

EGU Geophysical Research Abstracts, Vienna, Austria, 19 - 24 April 2009, pp.1843 Sustainable Development

Organic geochemistry of asphaltite occurences in Southeast Anatolia, Turkey.

European Geosciences Union, Geophysical Research, Viyana, Austria, 12 - 17 April 2009

Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen Yaşlı Kömürlerin Çevresel Element Dağılımları Kuzey Türkiye

Niğde Üniversitesi Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu, Turkey, 17 - 20 October 2007

Environmentally hazardous trace elements of Eocene coal deposits in the north Anatolia, Turkey

17th Annual V M Goldschmidt Conference, Cologne, Germany, 01 August 2007, vol.71 Sustainable Development identifier

Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Linyit Kömürlerinin Organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.110

Kuzey Anadolu’daki Eosen yaşlı linyit kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye,

SÜ 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.110

Kuzeybatı Anadolu’daki bitümlü şeyllerin organik jeokimyasal özellikleri

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 17 April 2005, pp.150-151

Organic geochemical properties of marls Late Cretaceous aged in the South zones of eastern Pontid (NE Turkey).

EMPG Int. Symposium on Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry,, Frankfurt/Main, Germany, 4 - 07 April 2004, pp.73

Doğu Karadeniz’de Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin sedimantolojik ve sedimanter petrografik özellikleri

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.14-15

Doğu Karadeniz Bölgesinin doğal kaynak potansiyeli ve ekonomik önemine bir bakış.

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu,, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.79-80

Doğu Karadeniz’de Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin 0rganik jeokimyasal özellikler

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.16-17

Organic geochemical properties of detritics sediments of Late Cretaceous aged in Yağlıdere and Musalla (Gümüşhane/NE Turkey)

Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Bochum, Germany, 22 - 25 September 2003, vol.15, pp.167

Pirahmet (Gümüşhane) yöresindeki Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin organik jeokimyasal özellikleri

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.47

Geotectonic Setting of Volcanogenic Massive Sulfide Deposits in Tirebolu Doğankent Giresun NE Turkey

1st International Symposium of the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Science and Engineering, İstanbul, 13 - 16 September 2002, pp.240

Trace element geochemistry of Jurassic coals from eastern Pontides, NE-Turkey,

MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, Austria, 28 August - 01 September 1999, vol.11, pp.133 Sustainable Development

The provenance of Upper Cretaceous sandstones in NE-Turkey, An approach petrographic and geochemistry. v. 11, Abstracts p. 118, August28-Sept. 1, Viyana.

MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, Austria, 28 August - 01 September 1999, vol.11, pp.118

Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyinin stratigrafik ve sedimantolojik özellikleri

SÜ 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 12 - 16 May 1997, pp.122

Sedimentary and paleotectonic evolutions of pelagic carbonate platform in the Eastern Pontides,

2nd Intern. Sympos. on Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area,, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 1996, pp.66

Trabzon kıyı bölgesinin stratigrafisi

30. Yıl Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 20 October 1995, pp.107

Stratigraphy of the eastern Pontides

Proceedings of the International Symposium of the eastern Pontides, Turkey, 2 - 14 April 1995

Evolution of the Pontide-Carbonate Platform during Dogger-Lower Cretacous, N-Turkey.

Perimediterranean Carbonate Platforms, First Int. Meeting,, Marsilya, France, 5 - 10 September 1994, pp.91-92

Stratigraphy of the Eastern Pontides,

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Turkey, 7 - 11 September 1992, pp.17

Jurassic coal occurrences and their depositional environments in the Eastern Pontides, NE-Turkey,

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Turkey, 7 - 11 September 1992, pp.85 Sustainable Development

Importance of Black Sea belt from the point of petroleum.

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Turkey, 7 - 11 September 1992, pp.76 Sustainable Development

Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu,

TJK 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı,, Ankara, Turkey, 20 - 24 February 1984, pp.34-35

Books & Book Chapters

Doğu Karadeniz Bölgesi Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

in: Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50 Kuruluş Yılı Etkinlik Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.187-190, 2016

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

in: 50 Yıl Etkinlikler Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Sadettin Kokmaz, Editor, Katü Matbaası, Trabzon, pp.187-190, 2016

Trabzon Kıyı Bölgesinin Stratigrafisi

in: 50 Yıl Etkinlikler Konferanslsr ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Sadettin Korkmaz, Editor, KTü Matbaası, Trabzon, pp.61-73, 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi / Kuruluşu ve İlkleri

Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı (Katev), 80 S., Trabzon, 2004

Trabzon’da 35 Vakfa Ait Notlar (M.Burnaz)

Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı (Katev), 47 S.,, Trabzon, 2003

Coal occurrence in ancient sedimentary environments

in: COAL, Kural O.,, Editor, Özel, İstanbul, pp.17-27, 1994 Sustainable Development

Other Publications