Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Distributions of environmentally hazardous elements in the Tertiary oil shale deposits from NW Anatolia, Turkey: A statistical analysis

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.38, no.9, pp.1269-1278, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Organic Geochemistry of Agacbasi Yayla Peat Deposits, Koprubasi/Trabzon, NE Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, vol.146, pp.155-165, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Mineralogy and whole rock geochemistry of late Cretaceous sandstones from the eastern Pontides (NE Turkey)

NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN, vol.188, no.3, pp.235-256, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Environmentally Significant Element Contents of Eocene Coals in North Anatolia, Turkey

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.33, no.16, pp.1532-1545, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Trace Element Geochemistry of the Jurassic Coals in the Feke and Kozan (Adana) Areas, Eastern Taurides, Turkey

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.31, no.15, pp.1315-1328, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Trace Element Geochemistry of Jurassic Coals from Eastern Black Sea Region, NE-Turkey

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.31, no.8, pp.664-670, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Fossil fuel potential of Turkey: A statistical evaluation of reserves, production, and consumption

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.3, no.3, pp.296-304, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Source rock characteristics and hydrocarbon potential of the late cretaceous deposits in the eastern Black Sea region, NE Turkey

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.30, no.12, pp.1141-1151, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Depositional systems in the eastern Pontides back-arc basin: an example from NE- Turke

ZENTRALBLATT FUR GEOLOGIE UND PALAENTOLOGIE, vol.1, pp.1495-1504, 1999 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Basin development in th eastern Pontides, Jurassic to Cretaceous

ZENTRALBLATT FUR GEOLOGIE UND PALAENTOLOGIE, vol.1, pp.1485-1494, 1998 (Journal Indexed in SCI)

Geochemistry and Petrogenesis of the Eastern Pontide Volcanic Rocks, NE-Turkey

CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY, vol.1, no.57, pp.157-187, 1997 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Evolution of the Pontide-carbonate platform during Dogger-Lower Cretaceous, N-Turkey

GEOLOGIE MEDITERRANEENNE, vol.11, pp.101-103, 1994 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

Trabzon Kıyı Bölgesinin Stratigrafisi

Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, pp.61-73, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesi Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, pp.187-190, 2016 (National Non-Refereed Journal)

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. Yılı

Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, pp.3-8, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen yaşlı kömürlerin çevresel element dağılımları, K-Türkiye

Kapadokya Yöresinin Jeolojisi, vol.., pp.114-120, 2007 (National Refreed University Journal)

KB Anadolu’daki bitümlü şeyl yataklarının çevresel element içerikleri ve organik madde-element ilişkisinin istatistiksel değerlendirmesi

Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, vol.1, pp.89-96, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Karadeniz Bölgesinin fosil yakıt potansiyeli

Doğu Karadeniz Bölgesi Enerji Formu, vol.., pp.101-106, 2007 (National Refreed University Journal)

Kuzeybatı Anadolu'daki bitümlü şeyllerin organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamları.

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.48, no.2, pp.21-41, 2005 (Other Refereed National Journals)

Pirahmet (Gümüşhane) yöresindeki Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin organik jeokimyasal özellikleri

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Semp., vol.., pp.356-364, 2002 (National Refreed University Journal)

Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyindeki Üst Kretase kumtaşlarının sedimanter petrografik ve dokusal özellikleri

Fırat Üniv. Jeoloji Müh. 20. Yılı Semp., vol.., pp.79-89, 1998 (National Refreed University Journal)

Preliminary note of the K/T boundary sediments in Gölköy areas, Black Sea region, in Turkey

Journal of Saitama University, Faculty of Education (Mathematics and Natural Sciences), vol.47, no.2, pp.41-47, 1998 (International Refereed University Journal)

Pseudosiderolites vidali (Douville)'nin Doğu Pontid’lerdeki (G Trabzon) stratigrafik konumu

YERBİLİMLERİ/GEOSOUND, vol.26, pp.123-129, 1995 (National Refreed University Journal)

Trabzon alt bölgesi maden potansiyeli ve madenciliğin bölge ekonomisi açısından önemi

Bölgesel Kalkınma Semp., vol.., pp.320-333, 1994 (National Refreed University Journal)

Tonya-Düzköy (GB Trabzon) yöresinin stratigrafisi

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.36, no.1, pp.151-158, 1993 (Other Refereed National Journals)

Tartışma

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.42, pp.146-147, 1993 (Other Refereed National Journals)

Stratigraphy of the Tonya Düzköy SW Trabzon area NE Turkey

Türkiye Jeoloji Bülteni, 1993 (Other Refereed National Journals)

Doğal kaynaklar açısından yeni Türk devletleri

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.40, pp.20-24, 1992 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’deki bazı tortul havzalara petrol potansiyeli açısından bir bakış

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.39, pp.5-14, 1992 (Other Refereed National Journals)

Sivas havzasında ana kaya fasiyesi ve petrol oluşumunun organik jeokimyasal yöntemlerle araştırılması

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.36, pp.61-68, 1990 (Other Refereed National Journals)

Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında kalan bölgenin jeolojisi ve petrol oluşumları

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.32-33, pp.5-15, 1988 (Other Refereed National Journals)

Bozova (Korkuteli) kuzeyinin jeolojisi

Selçuk Üniv. MMF Dergisi, vol.2, pp.28-36, 1987 (National Refreed University Journal)

Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu.

TJK Ketin Semp., vol.., pp.175-188, 1984 (Other Refereed National Journals)

Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havzasının jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, vol.99-100, pp.34-50, 1984 (Other Refereed National Journals)

Sinop havzasının jeolojisi ve petrol olanakları

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.19, pp.53-79, 1984 (Other Refereed National Journals)

Demirözü (Bayburt) güneyinin stratigrafisi

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.5, pp.107-115, 1984 (Other Refereed National Journals)

Mitoloji, jeoloji ve turizm: Olimpos'un sönmeyen alevi

Yeryuvarı ve İnsan, vol.7, no.2, pp.3-4, 1982 (Other Refereed National Journals)

Karadeniz 'in petrol potansiyeli

KTÜ Yerbilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.145-157, 1981 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kuzey Amerika Ulusal Parklarının Jeolojik Özellikleri ve Büyük Aşınma Yapıları

SÇG'20019 Sedimantoloji Çalıştayı, Elazığ, Turkey, 5 - 08 September 2019

Boyabat HavzasıGeç Eosen-Erken Oligosen Yaşlı Akarsu Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı: Karasal Çökelme Sistemleri, Rize, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.52-53

Boyabat Havzası Geç Eosen-Erken Oligosen Yaşlı Akarasu Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, Turkey, 14 - 17 September 2017

Source rock-oil correlation in the Sinop Basin (Northern Turkey).

Goldschmidt Conference, Prag, Czech Republic, 14 - 19 August 2011, pp.1148

Ağaçbaşı Yayla Turbasının Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamı, Köprübaşı/Trabzon, NE Turkey

Karadeniz Teknik Üniversitesi MF Jeoloji Mühendisliği Bölümü 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2010, pp.182-183

Gümüşhacıköy (Amasya) yöresi asfaltit oluşuklarının organik jeokimyasal özellikleri.

Selçuk Üniv. Jeoloji Müh. 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 4 - 07 October 2010, pp.109-110

Biomarkers of Eocene Coals in the North Anatolia, Turkey

EGU Geophysical Research Abstracts, Vienna, Austria, 19 - 24 April 2009, pp.1843

Organic geochemistry of asphaltite occurences in Southeast Anatolia, Turkey.

European Geosciences Union, Geophysical Research, Viyana, Austria, 12 - 17 April 2009

Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen Yaşlı Kömürlerin Çevresel Element Dağılımları Kuzey Türkiye

Niğde Üniversitesi Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu, Turkey, 17 - 20 October 2007

Environmentally hazardous trace elements of Eocene coal deposits in the north Anatolia, Turkey

17th Annual V M Goldschmidt Conference, Cologne, Germany, 01 August 2007, vol.71 identifier

Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Linyit Kömürlerinin Organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.110

Kuzey Anadolu’daki Eosen yaşlı linyit kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye,

SÜ 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.110

Doğu Toroslar’daki Jura Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamları

Karadeniz Teknik Üniversitesi 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2005, pp.25-26

Kuzeybatı Anadolu’daki bitümlü şeyllerin organik jeokimyasal özellikleri

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 17 April 2005, pp.150-151

Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 17 April 2005, pp.150-151

Organic geochemical properties of marls Late Cretaceous aged in the South zones of eastern Pontid (NE Turkey).

EMPG Int. Symposium on Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry,, Frankfurt/Main, Germany, 4 - 07 April 2004, pp.73

Doğu Karadeniz’de Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin 0rganik jeokimyasal özellikler

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.16-17

Doğu Karadeniz’de Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin sedimantolojik ve sedimanter petrografik özellikleri

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.14-15

Doğu Karadeniz Bölgesinin doğal kaynak potansiyeli ve ekonomik önemine bir bakış.

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu,, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 2003, pp.79-80

Organic geochemical properties of detritics sediments of Late Cretaceous aged in Yağlıdere and Musalla (Gümüşhane/NE Turkey)

Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Bochum, Germany, 22 - 25 September 2003, vol.15, pp.167

Pirahmet (Gümüşhane) yöresindeki Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin organik jeokimyasal özellikleri

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.47

Geotectonic Setting of Volcanogenic Massive Sulfide Deposits in Tirebolu Doğankent Giresun NE Turkey

1st International Symposium of the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Science and Engineering, İstanbul, 13 - 16 September 2002, pp.240

Trace element geochemistry of Jurassic coals from eastern Pontides, NE-Turkey,

MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, Austria, 28 August - 01 September 1999, vol.11, pp.133

The provenance of Upper Cretaceous sandstones in NE-Turkey, An approach petrographic and geochemistry. v. 11, Abstracts p. 118, August28-Sept. 1, Viyana.

MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, Austria, 28 August - 01 September 1999, vol.11, pp.118

Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyinin stratigrafik ve sedimantolojik özellikleri

SÜ 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Turkey, 12 - 16 May 1997, pp.122

Sedimentary and paleotectonic evolutions of pelagic carbonate platform in the Eastern Pontides,

2nd Intern. Sympos. on Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area,, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 1996, pp.66

Trabzon kıyı bölgesinin stratigrafisi

30. Yıl Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 20 October 1995, pp.107

Stratigraphy of the eastern Pontides

Proceedings of the International Symposium of the eastern Pontides, Turkey, 2 - 14 April 1995

Evolution of the Pontide-Carbonate Platform during Dogger-Lower Cretacous, N-Turkey.

Perimediterranean Carbonate Platforms, First Int. Meeting,, Marsilya, France, 5 - 10 September 1994, pp.91-92

Geochemical characteristics of the Upper Cretaceous Saraf Tepe basanites (Trabzon) and their geotectonic implication, NE-Turke,

Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Tübingen, Germany, 12 - 20 September 1992, vol.4, no.1, pp.152

Geochemical characteristics of Upper Cretaceous Saraf Tepe Basanites (Trabzon) and their Geotectonic Implication, NE-Turkey.

70. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Tübingen, Germany, 11 - 17 September 1992, pp.152

Importance of Black Sea belt from the point of petroleum.

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Turkey, 7 - 11 September 1992, pp.76

Stratigraphy of the Eastern Pontides,

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Turkey, 7 - 11 September 1992, pp.17

Jurassic coal occurrences and their depositional environments in the Eastern Pontides, NE-Turkey,

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Turkey, 7 - 11 September 1992, pp.85

Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında kalan bölgenin jelojisi ve petrol sızıntılarının kökeni,

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 April 1986 - 15 April 1976, pp.36

Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu,

TJK 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı,, Ankara, Turkey, 20 - 24 February 1984, pp.34-35

Books & Book Chapters

Doğu Karadeniz Bölgesi Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

in: Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50 Kuruluş Yılı Etkinlik Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.187-190, 2016

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

in: 50 Yıl Etkinlikler Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Sadettin Kokmaz, Editor, Katü Matbaası, Trabzon, pp.187-190, 2016

Trabzon Kıyı Bölgesinin Stratigrafisi

in: 50 Yıl Etkinlikler Konferanslsr ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Sadettin Korkmaz, Editor, KTü Matbaası, Trabzon, pp.61-73, 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi / Kuruluşu ve İlkleri

Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı (Katev), 80 S., Trabzon, 2004

Trabzon’da 35 Vakfa Ait Notlar (M.Burnaz)

Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı (Katev), 47 S.,, Trabzon, 2003

Coal occurrence in ancient sedimentary environments

in: COAL, Kural O.,, Editor, Özel, İstanbul, pp.17-27, 1994

Other Publications