Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kimliklerin Seyrine Bir Keşif

Folklor/Edebiyat Dergisi, vol.1, no.2, pp.42-59, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trends In The Education World: The Changing Process From Education 1.0 To Education 4.0

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021), Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.7-8

The Artificial Intelligence Applications In Education

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021), Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.5-6

ALTERNATIVE APPROACHES TO EDUCATION: THE CASE OF A PARENT CO-OP ELEMENTARY SCHOOL IN IZMIR

International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH2021), Skopje, Macedonia, 10 - 12 June 2021, pp.7-8

THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS(COVID-19) PANDEMIC ON TURKISH EDUCATION

International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH2021), Skopje, Macedonia, 10 - 12 June 2021, pp.5-6

KORONA SALGINININ (COVİD-19 VİRÜSÜN) TOPLUMSAL ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

I. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020, pp.2-3 Sustainable Development

İz Bırakan Öğretmenler

İKSAD 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.1-11

Çocuk Eğitiminde Kuşaklararası Farklılıklar

International EJER 2019 Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.11-19

THE PERCEPTION OF GENDER ROLES OF THE STUDENTS STUDYING IN THE KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY

I.ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016, pp.15-25

Books & Book Chapters

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2022

OVERVIEW OF COVID-19 PANDEMIA IN MEDICAL, ETHICAL AND SOCIAL FIELDS

in: COVID-19 PANDEMİSİNİN TIP, ETİK VE SOSYAL ALANLARDAKİ ETKİLERİNE BAKIŞ, Ç. Üstün, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.77-107, 2021 Sustainable Development

Kadın Eğitimin Önemi "Türkiye Örneği"

in: Destandan Güncele Doğudan Batıya KADIN Üzerine Tartışmalar, Aysel Günindi Ersöz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.315-342, 2020

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE ÇIKARILAN KADIN DERGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: “GENÇ KADIN” VE “TÜRK KADINI” DERGİSİ

in: Zamanın İzleri: Yüzyıl Önce Dünya Sathında İlk Adım, İlk Söz ve Mücadele, Öztürk T., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.243-272, 2019

Intergenerational Differences and Education Needs: The Baby Boomers, X, and Y Generations (pages 1-31)

in: Sociological Perspectives on Educating Children in Contemporary Society, Belgin Arslan-Cansever (Ege University, Turkey) and Pelin Önder-Erol (Ege University, Turkey), Editor, Igı Global Publications, Hershey, pp.1-31, 2019

Yaşlanma ve Kuşaklararası Eşitlik

in: Yaşlılık Yeni Yüzyılın Gerçeği, Velittin Kalınkara, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Şti, Ankara, pp.297-336, 2019

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temsilinde Örnek Bir Bilim İnsanı: Trabzonlu Mualla Eyüpoğlu Anhegger

in: 1.Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Adnan BAKİ - Hasan KARAL, Editor, Kanuni Vakfı, Trabzon, pp.670-681, 2018

Sosyal ve Kültürel Hayatımızda Kaybolmakta Olan Maddi Bir Kültür Örneği: Tarihi Trabzon Çeşmeleri

in: I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, A. Baki-H. Karal, Editor, Kanuni Vakfı, Trabzon, pp.653-673, 2018

Adalet ve Kalkınma Partisi Eğitim Politikalarının Türk Yazılı Basınında Sunumu (2006-2016)

in: Sosyal ve Beşeri Bilimsel Araştırmaları, Aydemir, L., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.285-299, 2017

İdeolojilerin Kıskacında Türk Eğitim Sistemi

in: Zamanın İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, T.Öztürk, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.119-172, 2017

Türkiye'de Toplum ve Siyaset

in: Siyaset Sosyolojisi, Lisans Yayıncılık, Editor, Lisans Yayıncılık, Ankara, pp.158-196, 2013

Eğitim Sosyolojisinde Güncel Yaklaşımlar: Pierre Bourdieu ve Basil Bernstein'dan Örnek Çalışmalar

in: Eğitim Sosyolojisi: Dün, Bugün ve Yarın. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu Anı Kitabı., İsmail Doğan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.21-33, 2012 Sustainable Development

Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Ortamının Sağlanması "Okullarda Şiddet Olaylarının Önlenmesi"

in: Okullarda Şiddetin Önlenmesi, C.Doğutaş ve A. Doğutaş, Editor, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Ağrı, pp.16-26, 2012

Sosyoloji Kuramları

in: Sosyolojiye Giriş, İhsan Çapcıoğlu-Hayati Beşirli, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.195-217, 2012

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitiminde Temel Öğretmen Yeterlilikleri

in: Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Sempozyum Bildirileri Kitapçığı, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, pp.52-59, 2010