Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Construction Errors on the Snow-Induced Failure of a Tribune's Columns and Roof

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.31, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lateral Buckling Failure of Steel Cantilever Roof of a Tribune Due to Snow Loads

ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, cilt.72, ss.67-78, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Collapse of steel cantilever roof of tribune induced by snow loads

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.23, ss.273-283, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lateral buckling failure of steel cantilever roof of a tribune due to snow loads

ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, cilt.72, ss.67-78, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Camber calculation of prestressed concrete I-Girder considering geometric nonlinearity

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.19, ss.1-6, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Collapse of Steel Cantilever Roof of Tribune Induced by Snow Loads

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.---, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Construction Errors on the Snow-Induced Failure of Tribune Columns and Roof

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.36, ss.198-219, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The stress analysis of a shear wall with matrix displacement method

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.53, ss.205-226, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic Responses of Gülburnu Highway Bridge using Friction Pendulums

EARTHQUAKES AND STRUCTURES, cilt.7, ss.511-525, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Nonlinear dynamic analysis of base isolated cable-stayed bridge under earthquake excitations

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.66, ss.314-318, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparing of the effects of scaled and real earthquake records on structural response

EARTHQUAKES AND STRUCTURES, cilt.6, ss.375-392, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Damages on reinforced concrete buildings due to consecutive earthquakes in Van

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.53, ss.109-118, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Selecting and scaling ground motion time histories according to Eurocode 8 and ASCE 7-05

EARTHQUAKES AND STRUCTURES, cilt.5, ss.129-142, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil-structure-foundation effects on stochastic response analysis of cable-stayed bridges

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.43, ss.637-655, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SOIL-STRUCTURE-FOUNDATION EFFECTS on STOCHASTIC RESPONSE ANALYSIS of CABLE-STAYED BRIDGE

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.43, ss.637-655, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Construction stage analysis of three-dimensional cable-stayed bridges

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.12, ss.413-426, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of effectiveness of double concave friction pendulum bearings

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.9, ss.195-213, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seismic behaviour of isolated multi-span continuous bridge to nonstationary random seismic excitation

NONLINEAR DYNAMICS, cilt.67, ss.263-282, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Site-response effects on RC buildings isolated by triple concave friction pendulum bearings

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.8, ss.693-715, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Modeling of triple concave friction pendulum bearings for seismic isolation of buildings

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.40, ss.315-334, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ambient vibration based seismic evaluation of isolated Gulburnu highway bridge

SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING, cilt.31, ss.1496-1510, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical modelling of continuous concrete box girder bridges considering construction stages

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.35, ss.3809-3820, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Earthquake response of isolated cable-stayed bridges under spatially varying ground motions

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.31, ss.639-662, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE MOST APPROPRIATE EARTHQUAKE RECORD GROUPS FOR DYNAMIC ANALYSIS OF A BUILDING

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.1047-1079, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Strand Configuration on Stress Distribution and Debonding Parameters of Prestressed Girder After Detensioning

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.6, ss.401-408, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Strand Configuration on Pre-tensioned I-Girders

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.36, ss.179-190, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

EFFECTS OF STRAND CONFIGURATION ON PRE-TENSIONED I-GIRDERS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.179-190, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of bearing type effect on elastomeric bearing selection with SREI-CAD

ADVANCES IN COMPUTATIONAL DESIGN, cilt.2, ss.43-56, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kat Planındaki Çıkıntıların Burulma Düzensizliği Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Mühendislik Bülteni, cilt.29, ss.16-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Binaların Yapım Aşamasına Göre Analizi

Yapı Dünyası, cilt.197-198, ss.39-45, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hydrodynamic Pressures on Gravity Dams from Random Excitation

ARI THE BULLETIN OF THE ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY, cilt.54, ss.54-61, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öngerilmeli Kirişli Köprü Üstyapısının Hesap ve Tasarımını Gerçekleştiren Bilgisayar Programı

4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019, ss.1-10

Improvement of Earthquake Performance of Tall Building with Using Diagonals

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.21-29

Nonlinear Modal Analysis of Prestressed Girder After Detensioning

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.134

SİSMİK İZOLASYON GÜÇLENDİRME TEKNİĞİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE SAYISAL BİR ÇALIŞMA

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1

The Effect of Strand Configuration on Stress Distribution and Debonding Parameters of Prestressed Girder After Detensioning

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.1

The Effect of Strand Configuration on Stress Distribution and Debonding Parameters of Prestressed Girder After Detensioning

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.536

Camber Calculation of Prestressed Concrete Girder After Detensioning

International Conference on Advances and Innovations in Engineering, Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.398-401

Effect of Incoherency Models on Isolated and Nonisolated Highway Bridge

International Conference on Advance and Innovations in Engineering, Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.-, ss.1

Determination of the Effect of Seismic Isolation on Fatigue Life of a Steel Beam Subjected to Moving Load by Numerical and Analytical Methods

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 Mayıs - 10 Haziran 2017, ss.117

Investigation of Non-linear Behavior of Layered Rubber Bearing by Numerical and Analytical Methods

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 Mayıs - 10 Haziran 2017, ss.116

Behavior of Isolated Highway Bridge with TCFP Bearing Under Spatially Varying Ground Motion

Second International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1

An Alternative Strengthening Technique to Conventional Methods: Seismic Isolation Retrofit.

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), Antalya, Türkiye, 19 - 24 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.375

Effects of Strand Configuration on Pretensioned I-Girder After Detensioning

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, Antalya, Türkiye, 19 Ekim - 24 Kasım 2016, ss.373

UNİFORM YER HAREKETLERİNE MARUZ EĞİK ASKILI KÖPRÜNÜN DİNAMİK DAVRANIŞI

Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.67

Dynamic behaviour of cables of cable-stayed bridge isolated with SCFP placed under pylon

Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM 15), Incheon, Güney Kore, 25 - 29 Ağustos 2015, ss.11

Süneklik Düzeyi Yüksek Bir Binanın Dinamik Davranışına Deprem İzolatörlerinin Etkisinin Araştırılması

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.799-810

Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

3.Kopruler ve Viyadukler Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, ss.1

Köprülerde Kullanılan Kauçuk Mesnetlerin Hesap ve Tasarım Yazılımı

3. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.1-10

Effects of Soil-Foundation-Bridge Interaction Subjected to Spatially Varying Earthquake Ground Motion

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering,, Tiran, Arnavutluk, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.19

The effects of seismic isolation on the dynamic behavior of cable-stayed bridges

2nd International Balkan Conference on Challenges of Civil Engineering, Tiran, Arnavutluk, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.8

Yapım Aşamalarının Betonarme Binaların Yapısal Davranışına Etkisi

İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, cilt.1, ss.72-73

Kablolu Köprülerin Stokastik Davranışlarına Temel-Zemin Sisteminin Etkisi

İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, cilt.1, ss.30-31

Kablolu Köprülerin Yapım Aşamasına Göre Analizi

2. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2011, ss.73

Dalga Yayılma Etkisine Maruz Kablolu Köprü-Kazık Temel Sisteminin Stokastik Davranışı

2.KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2011, ss.75

Elastik Zemine Oturan Kablolu Köprülerin Stokastik Davranışı

7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2011, ss.72-84

Performace of Selender Buildings During the December 20 and 27, 2007 Bala Earthquakes in Turkey

14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid, Makedonya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2010, cilt.1, ss.360

Response Spectrum Analysis of Curved Bridges Isolated by Double Concave Friction Pendulum Including Soil-Foundation Effect

Sixth International Engineering and Construction Conference (IECC'6), Kahire, Mısır, 28 - 30 Haziran 2010, ss.1100-1110

Dynamic Behavior of Seismically Isolated Curved Bridges

Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, Sakarya, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2009, ss.398-407

Ambient Vibration Testing of Steel Footbridges for Structural Identification

Proceedings of the Fifth International Engineering and Construction Conference (IECC’5), Irvine, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 29 Ağustos 2008, ss.87-94

The effect of deconvolved base rock ınput on stochatic dynamic response of isolated bridges with soil structure interaction

10th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures, 28 - 31 Mayıs 2007, ss.1-6

The Seismic Response of Liquid Storage Tanks Isolated By Double Concave Friction Pendulum Bearings To Near-Fault Ground Motions

10th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures (10ASSISi), İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007, ss.83

Kitap & Kitap Bölümleri