Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cyclic behaviors of different type of hollow brick infill walls: A hinged rigid frame approach

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.211, ss.899-908, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The behaviour of high-strength reinforced concrete columns under low eccentric loading

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, cilt.20, ss.486-502, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental and numerical study on a full scale apex connection of cold-formed steel portal frames

THIN-WALLED STRUCTURES, cilt.94, ss.79-88, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Failure analysis of steel column-RC base connections under lateral cyclic loading

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.50, ss.459-469, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An experimental study on different socket base connections under cyclic loading

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.13, ss.377-387, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FRACTURE OF CONNECTIONS BETWEEN STEEL AND REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS UNDER THE CYCLIC LOADING

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING, cilt.36, ss.97-102, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A calculation method of cracking moment for the high strength concrete beams under pure torsion

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.36, ss.1-15, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

LOSS OF CONCRETE-STEEL BOND STRENGTH UNDER MONOTONIC AND CYCLIC LOADING OF LIGHTWEIGHT AND ORDINARY CONCRETES

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING, cilt.34, ss.397-406, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental investigation of tensile behaviour of high strength concrete

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.15, ss.467-472, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of stress-strain models for confined high strength concrete

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.32, ss.243-252, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Determination of rectangular stress block parameters for high performance concrete

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.25, ss.371-376, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Polymer Composites in Construction: An Overview

SOJ Materials Science and Engineering, cilt.2, ss.1-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Mekaniği laboratuvarının gelişimi

MMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, cilt.79, ss.4-10, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Çelik Yapılarda Birleştirme Elemanları

Mühendislik Bülteni (İMO Trabzon Şb.), cilt.73, ss.46-51, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Betonarme Yapılarda Sünek Davranışın Önemi

Mühendislik Bülteni (IMO Trabzon Şb.), cilt.70, ss.22-26, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Düzgün Yayılı Yüklü Plakların Sayısal Yöntemlerle Yapılan Çözümlemelerinin Karşılaştırılması

Mühendislik Bülteni (İMO Trabzon Şb.), cilt.61, ss.13-16, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Eğilme Etkisindeki Yüksek Performanslı Betonarme Kesitlerde Gerilme Bloğu Parametreleri

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.128-134, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yerinde Beton Dayanımının Belirlenmesinde Uygulanan Deneyler

Mühendislik Bülteni (İMO Trabzon Şb.), cilt.56, ss.33-36, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Agrega Petrografik Yapısının Betonun Akışkanlığı Üzerindeki Etkisi

Teknik Dergi, cilt.6, ss.985-992, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Cross-Sectional Buckling Behaviour of Cold-Formed Steel Channel Beam-Column Profiles

8. ULUSLARARASI ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.1-10

Hafif Çelik Sigma Profillerin Eksantrik Ve Tekrarlı Yükleme Davranışlarının İncelenmesi

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı (YMLÇ-7), Konya, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.1-10

The Axial Loading Capacity of Reinforced Concrete Columns Exposed to High Temperature

SMAR 2019, 5th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Potsdam, Almanya, 27 - 29 Ağustos 2019, cilt.1, no.1, ss.1-10

Local and Distortional Buckling Behaviour of Cold Formed Steel Sigma Beam-Column Profiles

SMAR 2019, 5th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Potsdam, Almanya, 27 - 29 Ağustos 2019, cilt.1, no.1, ss.1-10

Experimental Investigation of Engineering Properties of Metakaolin Based Geopolymer Mortars with Different Filling Materials

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering (ECOCEE), İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.1-10

Eksenel Yüklü Betonarme Kolonların Yüksek Sıcaklık Altındaki Davranışlarının İncelenmesi

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Prekast Betonarme Yapı Elemanları İçin Moment Aktaran Cıvatalı Birleşim Sistemi

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 6. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, cilt..

Finite Element Analysis for Obtaining Structural Performance of Bridge Pier Interacting with Soil

SMAR 2017, the Fourth International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Eylül 2017, cilt.., no.284

An Experimental Study on Effects of Lap-Spliced Joint on Structural Behavior of RC Columns

SMAR 2017, the Fourth International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Eylül 2017, cilt.., no.283

A Bolted Moment Connection Model for Precast Column-Beam Joint

Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineerin -CSEE’17 ( ICSENM17), Barcelona, İspanya, 2 - 04 Nisan 2017, cilt..., no.129, ss.1-7

Finite Element Analysis For Structural Behavior Of Reinforced Concrete Columns With Corroded Rebars

14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.475-485

On the axial and rotational flexibility of web-flange junctions of PFRP E-glass/polyester profiles

22nd International Conference on Composite Engineering (ICCE-22), ., Malta, 13 - 20 Temmuz 2014, cilt.1, no.1, ss.1-2

MEVCUT BETONARME YAPILARDA KISA KOLON DAVRANIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, ss.1-10

Mevcut Betonarme Yapılarda Kısa Kolon Davranışlarının İyileştirilmesi

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, cilt.1, no.1, ss.1-10

Betonarme Perdelerde Bırakılan Bant Tipi Boşluklar Nedeniyle Depremde Oluşan Kısa Kolon Etkisinin İyileştirilmesi

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 4. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013, cilt.1, no.1, ss.1-3

Soğuk Şekillendirilmiş Hafif Profillerle Üretilen Endüstriyel Çerçeve Sistemlerin Optimizasyonu

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 4. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013, cilt.1, no.1, ss.1-2

Patlama Etkisi Altındaki Çelik Panellerin Dinamik Davranışlarının İncelenmesi

5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012, cilt.1, no.1, ss.1-10

İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Öğrencinin Yeri

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2011, cilt.1, no.1, ss.259-264

İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Yeni Sorunlar

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2011, cilt.1, no.1, ss.307-312

Effects of Vibration Time on Strength of Ordinary and High Performance Concrete

Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineerng Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG’11), Corfu Island, Yunanistan, 14 - 16 Temmuz 2011, cilt.1, no.1, ss.270-274 identifier

Investigation of Relation between Core and Cylinderical Strength of Concrete Specimen Cured in Different Conditions

Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineerng Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG’11), Corfu Island, 14 - 16 Temmuz 2011, cilt.1

The Behavior of Cable Stayed Bridges Having Different Cable Arrangements under Static and Dynamic Loads

Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineerng Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG’11), Cofu, Yunanistan, 14 - 16 Temmuz 2011, cilt.1, ss.242-246 identifier

Investigation of Relation Between Core and Cylindrical Strength of Concrete Specimen Cured in Different Conditions

WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '11), Corfu, Yunanistan, 14 - 16 Temmuz 2011, cilt.1, no.1, ss.1-10

Effect of Distribution and Orientation of Steel Fiber Reinforced Concrete

WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '11), Corfu, Yunanistan, 14 - 16 Temmuz 2011, cilt.1, no.1, ss.1-10

Spiral Donatılı Betonarme Kolonların Burulma Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 3. Toplantısı, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2011, cilt.1, no.1, ss.1-3

Pull-Out Behavior of Web-Flange Junctions of Open-Web Pultruded Composites

9th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2010), Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, cilt.1, no.147, ss.1-10

Rotational Behavior of Web-Flange Junctions of Open-Web Pultruded Composites

9th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2010), Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010, cilt.1, no.146, ss.1-10

Pull-Out Behavior of Web-Flange Junctions of Thin-Walled Pultruded Composites

6th International Engineering and Construction Conference (IECC’6), AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE), Kahire, Mısır, 28 - 30 Haziran 2010, cilt.1, no.1, ss.1-15

Nondestructive Monitoring of a Pipe Network using a MEMS-Based Wireless Network

Conference on Nondestructive Characterization for Composite Materials, Aerospace Engineering, Civil Infrastructure, and Homeland Security 2010, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 11 Mart 2010, cilt.7649, ss.100-110

Nondestructive Monitoring of a Pipe Network using a MEMS-Based Wireless Network

Conference on Nondestructive Characterization for Composite Materials, Aerospace Engineering, Civil Infrastructure, and Homeland Security 2010, California, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 11 Mart 2010, cilt.7649 identifier identifier

Water glass solution on concrete mechanical behavior

Proceeding of 2nd International Conference of Seismic retrofitting, Tabriz, Tabriz, İran, 6 - 07 Kasım 2009

Applications of Advanced Composites in Military Bridge Applications

Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites for Infrastructure Applications Conference, Focusing on Innovation, Technology Implementation and Sustainability, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 06 Kasım 2009, ss.1-10

Semi-Rigid Behavior of Web-Flange Junctions of Open-Web Pultruded Composites

Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites for Infrastructure Applications Conference, Focusing on Innovation, Technology Implementation and Sustainability, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 06 Kasım 2009, ss.11-23

The inelastic behaviour of connection of steel column and reinforced concrete base

2nd International Symposium on Connection between steel and concrete, Stuttgart, Almanya, 4 - 07 Eylül 2007, cilt.1, no.1, ss.1-10

Lightweigth and ordinary concrete-steel bond strength

2nd International Symposium on Connection between steel and concrete, Stuttgart, Almanya, 4 - 07 Eylül 2007, cilt.1, no.1, ss.1-10

The experimental investigation of the effects of different types and combinations of shear connectors in steel-concrete composite beams

2nd International Symposium on Connection between steel and concrete, Stuttgart, Almanya, 4 - 07 Eylül 2007, cilt.1, no.1, ss.1-10

The experimental investigation of connection between steel and reinforced concrete shear wall

2nd International Symposium on Connection between steel and concrete, Stuttgart, Almanya, 4 - 07 Eylül 2007, cilt.1, no.1, ss.1-10

Betonarme Bir Taşıyıcı Sistemde Kısa Kolon Oluşumlarının İncelenmesi

7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi (Advances in Civil Engineering-ACE2006), İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, cilt.1, no.627, ss.1-10

Yüksek Performanslı Betonarme Kolonların Dışmerkez Yükleme Altındaki Davranışı

7. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi (Advances in Civil Engineering-ACE2006), İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006, cilt.1, no.520, ss.1-10

Trabzon Yöresi Agregalarıyla Üretilen Yüksek Performanslı Betonun Mekanik Özelikleri ve Betonarme Kiriş Davranışları

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, 4. Uluslararası Kongresi (Advances in CivilEngineering–ACE2000), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Kasım 2000, cilt.1, no.1, ss.97-107

Yüksek Performanslı, Geleneksel ve Hafif Betonların Eğilme Etkisindeki Davranışlarının İncelenmesi

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, 4. Uluslararası Kongresi (Advances in CivilEngineering–ACE2000), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Kasım 2000, cilt.1, no.1, ss.389-397

Comparative Study of Behavior of Reinforced Concrete Beams Repaired and Strengthened by Using U Connecting Stirrups

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, 4. Uluslararası Kongresi (Advances in Civil Engineering–ACE2000), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Kasım 2000, cilt.3, no.1, ss.1287-1294

Donma-Çözülme Olayının Yüksek Performanslı Beton Basınç Dayanımına Etkisi

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, 4. Uluslararası Kongresi (Advances in CivilEngineering–ACE2000), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Kasım 2000, cilt.3, no.1, ss.1315-1322

Karşılıklı ve Komşu İki Yüzünden Mantolama Tekniğiyle Güçlendirilen Hafif Betonarme Kolonların Merkezi Yük Altındaki Davranışları

Türkiye İnşaat Mühendisliği 13. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 1995, cilt.1, ss.53-66

Agrega Petrografik Yapısının Betonun Kırılma Mekanizmaları Üzerindeki Etkisi

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler I. Teknik Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Ekim 1991, cilt.1, no.1, ss.673-684

Kitap & Kitap Bölümleri

Çelik Yapılar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2017