Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Point-of-care lung ultrasound in children with non-cardiac respiratory distress or tachypnea

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.37, no.11, pp.2102-2106, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Acute Mercury Poisoning in a Group of School Children

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, vol.35, no.10, pp.696-699, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Lung Ultrasonography for Pulmonary Atelectasis in a Child

HONG KONG JOURNAL OF PAEDIATRICS, vol.23, no.3, pp.242-245, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Point-of-care lung ultrasound in children with community acquired pneumonia

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.35, no.7, pp.964-969, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Novel mutation in SUCLA2 identified on sequencing analysis

PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.58, no.7, pp.659-661, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of chronic amiodarone treatment on rat testis

ACTA HISTOCHEMICA, vol.118, no.3, pp.271-277, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Intracranial Saccular Aneurysm in a Child With Only Persistent Headache

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, vol.30, no.7, pp.916-918, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Datura stramonium poisoning in a child

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.57, no.1, pp.82-84, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Extended-focused Ultrasonography for Children with High-energy Trauma

The Journal of Pediatric Research, vol.6, no.4, pp.329-335, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Vitamin D Levels in Children with Sleep Terror: Analytical Cross-Sectional Study

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.41, no.3, pp.307-311, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Çocuk Acilde Travma Dışı Nedenlerle Santral Sinir Sistemi Görüntülemeleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.33, no.2, pp.107-113, 2019 (Other Refereed National Journals)

Imaging of the Central Nervous System Due to Reasons Other than Trauma at the Pediatric Emergency Department

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.33, no.2, pp.107-113, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Künt Batın Travmasında Odaklanmış Travma Ultrasonografisinin Yararı

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.27, no.1, pp.28-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uncontrolled Agitation and Flushed Face Due to Tropicamide: A Missed Diagnosis

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, vol.8, no.3, pp.59-61, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Çocuklarda Ateş ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları

J Pediatr Emerg Intensive Care Med, vol.3, no.2, pp.76-85, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tanısı Ailesi Tarafından Reddedilen Bir Olgu: Karbonmonoksit Zehirlenmesi

J Pediatr Emerg Intensive Care Med, vol.3, no.1, pp.39-41, 2016 (Other Refereed National Journals)

Recognition of shock in children: Review Çocuklarda şoku tanimak

Turkiye Klinikleri Pediatri, vol.24, no.2, pp.45-50, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk acil servisinde solunum sıkıntılı bir olgu: Konjenital glikolizasyon defekti ve masif perikardiyal efüzyon

17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 01 February 2022, pp.402 Sustainable Development

...........

a, Antalya, Turkey, pp.2

Akut otitis media komplikasyonu olarak mastoidit İki olgu sunumu

1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Çocuklarda nadir bir aritmi: yeterli perfüzyonlu ventriküler taşikardi

1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Prilokaine bağlı methemoglobinemi gelişen bir çocuk olgu

1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Gözden kaçan tanı: Yabancı cisim aspirasyonu

1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2019

Akut Gastroenteritli Çocuklarda Periferik Dolaşımın Belirteci Olarak Perfüzyon İndeksi

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019

Endotrakeal entübasyonda ultrasonografinin değeri

XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2017

Nadir Bir Olgu: SUCLA2 Gen Defekti

18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 22 - 26 October 2014

Fenitoin ile Tetiklenen Diskinezi: Bir Çocuk Olgu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

KİBAS Şüpheli Hastaların Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Sıradışı Bir Opyat Toksik Sendrom Olgusu: Trimetabutin Maleat Zehirlenmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Akciğer Atelektazili Bir Çocuk: Akciğer Ultrasonografisi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

ÇÜTF Çocuk Acil Birimine Özkıyım Nedeniyle Getirilen Olguların Psikososyodemografik Özellikleri ve Tehlike Etmenlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Pnömoni Tedavi İzleminde Ultrasonografinin Yeri: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Burun Kemik Kırıkları Tanısında Ultrasonografi: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Toplumdan Kazanılmış Pnömonili Çocukların Akciğer Ultrasonografisi ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Arum italicum alımı olan iki çocuk olgu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Yatak Başı Ultrasonografi ile Çocuk Acil Biriminde Akut Apandisit Tanısı: Altı Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Künt Batın Travmasında Tekrarlanan E-FAST USG’nin Yararı: Bir Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

Tanısı ailesi tarafından reddedilen Bir Olgu: CO Zehirlenmesi

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015

Acil Servise Ateş Yakınması ile Başvuran Ailelerin Ateş Hakkında Bilgi Düzeyleri (Ön Rapor)

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015

Bir antikolinerjik sendrom olgusu: Midriyatik göz damlaları ne kadar masum

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015

Çocuk acil servisinde pnömonili çocuklarda akciğer ultrasonografi bulguları (ön rapor)

Uluslararası Katılımlı XII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015

Savaşın Çocuğu

XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 September 2014

Books & Book Chapters

HAVAYOLU YÖNETİMİNDE YATAKBAŞI ULTRASON KULLANIMI

in: Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi , Dursun O, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.16-20, 2021

ŞOK

in: Çocuk Acilde Kritik Hasta ve Yönetimi, TUYGUN NİLDEN, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.23-33, 2021

HİDROKARBONLARLA ZEHİRLENME

in: Çocukluk Çağı Zehirlenmelerine Acil Yaklaşım, Durgül YILMAZ, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.82-85, 2021

Solunum Sıkıntısı Olan Hastada Yatak Başı Ultrasonografi Kullanımı

in: Çocukluk Çağı Solunum Acilleri, Duman Murat, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.10-17, 2021

Alanda Pediatrik Travmalı Hastaya Yaklaşım

in: Paramedikler İçin Travma Yönetimi, Salih Özen, Aslı Tok Özen, Gürkan Ersoy, Editor, Hedef CS Basın Yayın, pp.147-167, 2020

Çocuklarda Ev Kazaları ve Adli Boyutu

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, İlknur Kahriman,Havva Karadeniz, Aynur Şahin, Özgür Tatlı, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.198-199, 2018

Çocuk İstismarı ve İhmali

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, İlknur Kahriman, Havva Karadeniz, Aynur Şahin, Özgür Tatlı, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.190-193, 2018

Kardiyopulmoner Resüsitasyon: Yenidoğan Resüsitasyonu

in: İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Özel Gürkan, Akbuğa Özla Betül, Özcan Cihangir, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.211-216, 2016

Kalp Durması

in: Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl, Editor, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.81-91, 2016

Ani Bebek Ölümü Sendromu ve Açıkca Yaşamı Tehdit Eden Durumlar

in: Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl, Editor, EMA Tıp Kitapevi, pp.92-97, 2016