Dr.Öğr.Üyesi

AHMET ŞAHİN


Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Balıkçılık Yönetimi

Eğitim Bilgileri

2004 - 2011

2004 - 2011

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Güneydoğu Karadeniz’de İhtiyoplankton Dağılımı ve Mevsimsel Değişimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd

2004

2004

Yüksek Lisans

Deniz salyangozu avcılığında tuzak ve sepetlerin kullanım olanakları

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

İlk Yardımcı Dertifikası

Sağlık ve Tıp

Türk Kızılayı

2014

2014

TÜBİTAK, 2237- FEN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi- Rize

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Avlama Teknolojileri , Balıkçılık, Hidrobiyoloji, Yaşam Bilimleri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

2001 - 2011

2001 - 2011

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Su Altı Tekniği

Lisans

Lisans

Av Araçları ve Avlanma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Mesleki Deneyim-1

Lisans

Lisans

Yetiştircilik Tesislerinin Mühendislik Plan-A

Lisans

Lisans

Su Altı Akustiği ve Uygulamalar

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Genetic characterization of the invasive Blue crab, Callinectes sapidus (Rathbun, 1896), in the Black Sea

Öztürk R. Ç. , Terzi Y. , Feyzioğlu A. M. , Şahin A. , Aydın M.

REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE, cilt.39, ss.1-8, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2017

2017

Seasonal Changes in Phytoplankton Size Classes (PSC) Derived From HPLC Pigment Data along the South-Eastern Black Sea

Ağırbaş E., Sahin A. , Aytan U., Koral S., FİDAN D.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.17, ss.1449-1465, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

Spat Settlement and Growth of Mediterranean Mussel (Mytilus galloprovincialis) in Fish Cage Farms in Southeastern Black Sea Coast

Sahin S. A. , ŞAHİN A. , Okumus I.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, sa.18, ss.2357-2362, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Noktalı İnci Balığının (Alburnoides bipunctatus) Spermin Motilite Ve Yaşam Süresi Üzerinde Kobaltın Etkileri

KUTLUYER F., KOCABAŞ M. , ŞAHİN A. , ÖZTÜRK R. Ç.

Research Journal of Biology Sciences, cilt.12, sa.2, ss.1-3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The effects of Cobalt on motility and longevity of spirlin (Alburnoides bipunctatus) spermatozoa

KUTLUYER F., KOCABAŞ M. , ŞAHİN A. , ÖZTÜRK R. Ç.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON FISHERIES and AQUATIC RESEARCH (2019) (ICFAR), İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2019, ss.15

2018

2018

Use of artificial reefs in the Black Sea

DÜZGÜNEŞ E. , SAĞLAM H. , ŞAHİN A.

“Forum on Fisheries Science in the Mediterranean and the Black Sea”, FISHFORUM, ROMA, İtalya, 10 - 14 Aralık 2018, ss.307

2018

2018

By-Catch in Rapana Whelk Fishery the Black SeaCatch

SEYHAN K. , ŞAHİN A. , TERZİ Y. , Khan U.

FISHFORUM 2018 (Forum on Fisheries Science), 10 - 14 Aralık 2018

2018

2018

Temporal Changes of Phytoplankton Primary Production in Surface Waters of the South-Eastern Black Sea

AĞIRBAŞ E., ŞAHİN A. , BAKIRCI M., KARADENİZ M. N. , AYTAN Ü.

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.477

2017

2017

Determination Of Metal Levels In Marine Algae (Ceramium rubrum and Enteromorpha prolitera) Of The Sürmene Bay, TURKEY

ALKAN N. , ALKAN A. , TERZİ Y., ŞAHİN A.

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, 12 - 15 Eylül 2017

2017

2017

Determination of Metal Levels in Marine Algea (Ceramium rubrum and Enteromorpha prolitera) of the Sürmene Bay, Turkey

ALKAN N. , ALKAN A. , TERZİ Y. , ŞAHİN A.

XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.309

2017

2017

Artificial Reef Performance in Black Sea

ŞAHİN A. , ÖZTÜRK R. Ç.

52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Hırvatistan, 12 - 17 Şubat 2017, ss.195

2017

2017

Artifical Reef Performance in The Black Sea

ŞAHİN A. , ÖZTÜRK R. Ç.

52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Hırvatistan, 12 - 17 Şubat 2017, ss.195

2016

2016

Evaluation of Oocyte Devolopment in Cultured and Wild-Caught Trachurus mediterraneus

ATASARAL Ş. , ŞAHİN A. , DELİHASAN SONAY F., BAŞÇINAR N.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, FABA2016, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.418

2016

2016

Spatio Temporal Changes in Size Fractioned Primary Pruduction within Photic Zone South Eastern Black Sea

AĞIRBAŞ E., ŞAHİN A. , AYTAN Ü.

I. International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), 31 Ağustos - 03 Eylül 2016

2016

2016

Spatio-Temporal Changes in Size-Fractioned Primary Production within Photic Zone: South-Eastern Black Sea

Ağırbaş E., ŞAHİN A. , Aytan Ü.

1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (ıBCESS), Giresun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016

2016

2016

FİTOPLANKTON BOY GRUPLARINA DAYALI BİRİNCİL ÜRETİMİN ZAMANSAL VE ALANSAL DEĞİŞİMİ: GÜNEYDOĞU KARADENİZ

Ağırbaş E., ŞAHİN A. , Bakırcı M., Usta R., Aytan Ü.

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.54

2016

2016

GÜNEYDOĞU KARADENİZ EKOSİSTEMİNDE FİTOPLANKTON BOY GRUPLARININ PİGMENTE DAYALI TAHMİNİ

Ağırbaş E., Bakırcı M., Özden Y., Aytan Ü., ŞAHİN A. , YILDIZ İ.

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.249-250

2015

2015

Determination of genetic structure of Mediterranian mussels (Mytilus galloprovincialis, L. 1819) populations

ATASARAL ŞAHİN Ş. , ALTINOK İ. , Eroğlu O., ŞAHİN A.

MACODESU 2015 Marine Costal Development and Sustainability, Trabzon, Turkey, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.61

2015

2015

Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendislerinin Özlük Hakları ve Ulusal Mevzuattaki Yeri

BAŞÇINAR N. , Albay M., Memiş D., ŞAHİN A. , Özgen M.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, cilt.2, ss.962-968

2015

2015

Balıkçılık Sektöründe Türkiye-AB İlişkileri

DÜZGÜNEŞ E. , SAĞLAM H. , ŞAHİN A. , KASAPOĞLU N., ZENGİN M., Arpa H., et al.

TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VIII. TEKNİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, ss.943-957

2010

2010

Biodiversity And The Climate Change In The Black Sea.

KASAPOĞLU N., ŞAHİN A. , DÜZGÜNEŞ E. , SAĞLAM H.

The International Conference on" Biodiversity of the Aquatic Environment" Towards a Diverse and Sustainable World", Lattakia, Suriye, 13 - 15 Aralık 2010

2010

2010

Responses to the invasive species in the Black Sea

DÜZGÜNEŞ E. , KASAPOĞLU N., ŞAHİN A. , SAĞLAM H.

The international Conference on “Biodiversity of the Aquatic Environment “Towards a Diverse and Sustainable World, Lattakia, Suriye, 13 - 15 Aralık 2010, ss.25

2010

2010

Doğu Karadeniz'de Sagitta setosa'nın Populasyon Yapısı, Dağılımı ve Üreme Özellikleri

FEYZİOĞLU A. M. , ŞAHİN A. , YILDIZ İ.

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010, ss.685-693

2007

2007

Pot fishery of Rapana venosa Valenciennes 1846 in the South-Eastern Black Sea

SAĞLAM H. , Kutlu S., Başçınar S., Dağtekin M., DÜZGÜNEŞ E. , ŞAHİN A.

CIESM 38th Congress 2008, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2007, cilt.38, ss.585

2004

2004

Deniz Salyangozu Avcılığında Tuzak Kullanımı.

ŞAHİN A. , DÜZGÜNEŞ E.

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, Trabzon, Türkiye, 28 Eylül 2004, ss.179

2003

2003

Avrupa Birliği Su Politikası ve Su Kalitesi Düzenlemeleri.

OKUMUŞ İ., DÜZGÜNEŞ E. , ATASARAL ŞAHİN Ş. , ŞAHİN A.

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2003, ss.109-112

2003

2003

Karadeniz’de Kalkan (Psetta maxima) Yetiştiriciliği: Temel Sorunları ve Yaklaşımlar

OKUMUŞ İ., SEREZLİ R., ATASARAL ŞAHİN Ş. , ŞAHİN A.

XII. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2003, ss.177

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Açık Deniz

MUTLU E., OLGUNER M. T. , BALABAN C., ŞAHİN A.

Deniz Yaşamı Biyolojisine Giriş, Karataş M., Atar H. H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.344-366, 2017

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

Başkan

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Mersin Balıklarını Koruma Derneği (MERKODER)

Üye

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Üye

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2017

Aralık 2017

Yunus Araştırma bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

2012 - 2016

2012 - 2016

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirmesine İlişkin Teknik Yardım Projesi-MARinTURK

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2017

2017

5. Hamsi Çalıştayı

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2017

2017

Ekoloji 2017 Uluslararası Sempozyumu

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2016

2016

International Symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA 2016)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VIII. TEKNİK KONGRESİ

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Strengthenıng The Regıonal Capacıty To Support The Sustaınable Management Of The Black Sea Fısherıes (Srcssmbsf) – 88. Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013”

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2012

2012

KARADENİZ'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK ÇALIŞTAYI

Katılımcı

Sinop-Türkiye

2012

2012

Field and Laboratories Evaluation of the Fish Stocks ( Strengthenıng The Regıonal Capacıty To Support The Sustaınable Management Of The Black Sea Fısherıes (Srcssmbsf) – 88. Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013”)

Katılımcı

Constanta-Romanya

2012

2012

SEABED CLASSIFICATION WORKSHOP

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Aplication of Acoustic Surveys in the Assessment of Pelagic Fish Stocks (Strengthenıng The Regıonal Capacıty To Support The Sustaınable Management Of The Black Sea Fısherıes (Srcssmbsf) – 88. Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013”)

Katılımcı

Varna-Bulgaristan

2008

2008

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2006

2006

INTERNATIONAL WORKSHOP ON OPEN OCEAN AQUACULTURE IN TURKEY

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2005

2005

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2005

2005

BLACK SEA ECOSYSTEM 2005 AND BEYOND

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2004

2004

ULUSALSU GÜNLERİ 2004

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2004

2004

TÜRK DENİZCİLİK GÜCÜ SEMPOZYUMU

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FISHERIES AND ZOOLOGY

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2