Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tereddütlü Bulanık SWARA ile Döngüsel Ekonomi ve Döngüsel Ekonominin Karşılaştırılması

42. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) Ulusal Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2023, pp.180

BLOOD SUPPLY CHAIN NETWORK DESIGN: A LITERATURE REVIEW

Internatıonal Engıneerıng And Technology Management Summit 2019– ETMS2019, 10 - 11 October 2019

Determining The Appropriate Open Innovation Model for Logistics Firms Using An Integrated Fuzzy AHP-VIKOR Appraoch

16th International Logistics and Supply Chain Congress, Denizli, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.353-360

Afet Lojistiği Risklerinin Analizi:Literatür Araştırması

7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.172-180

DEMATEL Yöntemiyle Soğuk Hava Depoculuğu Kritik Başarı Faktörlerinin Ağırlıklandırılması

6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.129-138

Entropi Ve Topsis Yaklaşımlarıyla Afet Depo Yeri Seçimi: Trabzon İli Örneği

6.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.311-323

Projelerin Sosyal Yenilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi İçin Bir Ölçek Önerisi

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.891-895

Analitik Ağ Süreciyle Lojistik Risk Faktörlerinin Önceliklendirmelerine Yönelik Bir Çalışma:Fortune 500 Örneği

Uluslararası Katılımlı 16.Üretim Araştırmaları Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, vol.1, no.1, pp.930-935

İllerin Sinai Mülkiyet Hakları Açısından Sıralanması: Birleştirilmiş AHS-GİA Yöntemi Uygulaması

15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, vol.1, no.1, pp.133-141

SİPARİŞ TOPLAMA SÜRECİ İLE İLGİLİ LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

IV. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ, Gümüşhane, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.95-107

Ranking The Turkish Cities by Logistics Center Potential

XII.International Logistics and Supply Chain Congress, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.519-528

Türkiye’de Yenilik Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma

14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.199-206

Determining The Decision Criteria Affecting The Logistics Center Type: An Application of Delphi Method

X. International Logistics&Supply Chain Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2012, pp.559-567

Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Gelişmesinin Önündeki Engellerin AAS Yöntemiyle Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği

32. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.100

Tedarik Zinciri Yönetiminde Tepkisellik Kavramı: Bir Vaka Çalışması

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.36-41 Sustainable Development

Dematel Yöntemi İle Ticari Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

31. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011, pp.53-63

İşletme Vizyon ve Misyon İfadelerinde Rekabet Önceliklerinin Yeri: ISO 500 Örneği

XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2011, pp.652-659

Yeniliği Engelleyen Finansal Faktörlerin DEMATEL Yöntemi İle Değerlendirilmesi

XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2011, pp.215-223

Türkiye ve Avrupa Lojistik Köylerinin Karşılaştırmalı Analizi

XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2011, pp.526-535

Yeniliği Engelleyen Finansal Faktörlerin Dematel Yöntemi İle Değerlendirilmesi

XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2011, pp.215-223

Measuring The Innovation Performance of Turkish Science&Technology Parks: An Application of Data Envelopment Analysis

6th International Strategic Management Conference, Petersburg, Russia, 8 - 10 July 2010, pp.657-664

Araç Rotalama Problemlerine Genetik Algoritma Yaklaşımı: Bir Gıda Dağıtım Firması Uygulaması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2010, pp.120

Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Bir Sivil Toplum Kuruluşu Uygulaması

VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2008, pp.483-492

Multiple Criteria Decision-Making Approach for The Evaluation of IT Investments in CRM Projects

4th International Conference on Business, Management and Economics,, İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2008, pp.63-72

Türk Teknoparklarının Mevcut Durumu ve Dünya Teknoparkları İle Karşılaştırılması

VII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2007, pp.45

A Comparative Analysis of European Countries by Innovation Performance and Turkey Status

14th International Annual EurOMA Conference: Managing Operations in an Expending Europe, Ankara, Turkey, 17 - 20 June 2007, pp.34

Critical Success Factors in ERP Implementations: The Case of Turkish Manufacturing Companies

14th International Annual EurOMA Conference: Managing Operations in an Expending Europe, Ankara, Turkey, 17 - 20 June 2007, pp.37

Tekstil Sektöründe Uygulanan İmalat Stratejilerinin Belirlenmesi ve İşletme Performansına Etkisinin İncelenmesi

VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2006, pp.477-490

KOBİ’lerin Üçüncü Parti Lojistik Hizmetleri Kullanımına İlişkin Bir Saha Araştırması: Trabzon Örneği

V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2005, pp.323-328

Üretim Araştırmaları Sempozyumunun Karşılaştırmalı Analizi

V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 November 2005, pp.409-414

Trabzon İlindeki Ticari KOBİ'lerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı

Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 13 - 14 October 2005, pp.100

Third-Party Logistics Service Providers Perspectives on 3PL Industry: A Literature Review Of Empirical Studies

9th International Research/Expert Conference: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Antalya, Turkey, 26 - 30 September 2005, pp.359-363

The Use of Third-Party Logistics Services in Small and Medium Sized Enterprises: The Case Of Turkey

The 35 th International Conference on Computers&Industrial Engineering, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2005, pp.233-238

The Problems of The Logistics Sector In Turkey and Solution Suggestions

International Logistics Congress, İzmir, Turkey, 2 - 03 December 2004, pp.962-970

The Logistics Education In The Universities of Turkey

International Logistics Congress, İzmir, Turkey, 2 - 03 November 2004, pp.409-419

Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye’de İşlemler Yönetimine Genel Bir Bakış

IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 October 2004, pp.677-683

Türkiye’de Üniversitelerde Üretim/İşlemler Yönetimi Öğretimi:Bir Alan Araştırması

IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 October 2004, pp.684-690

The Effects Of Economic Crisis On Third Party Logistics Providers (3 PL) In Turkey

10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2004, pp.1414-1415

Lojistik Faaliyetlere Göre Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 18 June 2004, pp.490-492

Benchmarking in Logistics Programs Courses in Higher Education Between Turkey and Developed Countries

International Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 30 June - 01 July 2003, pp.186-193 Sustainable Development

Are The Companies in Turkey Ready for Enterprise Resource Management (ERM)?

2nd InternationalConference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, Turkey, 26 - 28 June 2002, pp.351-355

Books & Book Chapters

Overcoming Barriers in Circular Economy Implementation with Industry 4.0 Technologies: The Case of Defense Industry

in: Industrial Engineering in Industry 4.0 Era (Lecture Notes in Mechanical Engineering), Durakbasa, N.M., Gençyılmaz, M.G., Editor, Springer, pp.568-580, 2024

Uluslararası Fabrika Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) ve Hedef Programlama (HP) Kullanılması: Gıda Sektöründe Bir Uygulama

in: Sıtkı Gözlü'ye Armağan, Prof.Dr.Demet BAYRAKTAR-Doç.Dr.Ferhan ÇEBİ-Doç.Dr.Hür Bersam BOLAT, Editor, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, pp.23-36, 2007

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

143

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

175

H-Index (Scopus)

3

Project

8

Thesis Advisory

17

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals