Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determining usages in post-mining sites according to landscape design approaches

LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, vol.32, no.8, pp.2661-2676, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Analysis of Activity, Space and User Relations in Urban Squares

Indoor And Built Environment, no.1, pp.1-20, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

EVALUATION OF SUSTAINABILITY POTENTIAL ACCORDING TO CITTASLOW CRITERIA IN TURKEY/TRABZON

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.7, pp.5435-5446, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

A Visual Assessment of Roadside Poplar Plantings in Turkey

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.24, no.2, pp.185-198, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ECOLOGICAL AND VISUAL CHARACTERISTICS OF NATIVE PLANT COMPOSITIONS IN MOUNTAIN FORESTS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.4, pp.2160-2172, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Functional Quality of Place as Permeability Parameters at Waterfronts

OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.39, no.1, pp.560-577, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The analysis and assessment of the vegetation on coastal revetments: the case of Trabzon (Turkey)

RENDICONTI LINCEI-SCIENZE FISICHE E NATURALI, vol.25, no.2, pp.141-153, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Landscape Values of Rocky Habitats in Urban and Semi-Urban Context of Turkey: A Study of Tokat City

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, no.2, pp.1200-1211, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Landscape values of rocky habitats in urban and semi-urban context of Turkey: A study of Tokat city

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, no.2, pp.1200-1211, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

VISUAL LANDSCAPE CHARACTER OF ORIENTAL SPRUCE (Picea orientalis (L.) LINK.) MOUNTAIN FORESTS IN TURKEY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, vol.19, no.3, pp.189-197, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Assessing landscape perception of urban rocky habitats

BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.43, no.6, pp.1153-1170, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Public preferences for visual quality and management in the Kackar Mountains National Park (Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.13, no.6, pp.499-512, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kentsel Mekanlarda Biyofilik Peyzaj Yaklaşımları ve Yeşil Altyapı: Singapur Örneği

Peyzaj; Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi , vol.2, no.1, pp.33-45, 2020 (Other Refereed National Journals)

İspanya da İslam Bahçe Kültürü Örnekleri: Alcazar ve Cordoba Katedrali

PLANT, vol.9, no.30, pp.98-101, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Planting along Area Sides of Highway, Trabzon Coastal Case, Turkey

JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY, vol.21, no.4, pp.443-463, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Distrubition and Floristic Composition of Coastal Vegetation inNortheastern Turkey

AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH (AJER), vol.7, no.12, pp.205-220, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Recretion Potential to Users Requirements; Case Study Trabzon Sera Lake

The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.72, pp.349-359, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRABZON İLİNİN YAYLA TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLERİLMESİ VE FARKINDALIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Journal of The International Scientific Researches, vol.3, no.1, pp.349-361, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Trabzon's High Plateau Tourism Potential and Examination From Awareness

Journal of The International Scientific Researches-IBAD, vol.3, no.1, pp.349-361, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRABZON İLİNİN YAYLA TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLERİLMESİ VE FARKINDALIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

(IBAD) Journal of International Scientific Researches, vol.3, no.1, pp.349-361, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DOĞU KARADENİZ KIYI ALANLARINDA YETİŞEN PERENNİAL (ÇOK YILLIK OTSU) BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.31, pp.4568-4579, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRABZON SERA GÖLÜ’NÜN REKREASYON POTANSİYELİNİN KULLANICI İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMESİ

(ASOS)-Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.72, pp.349-359, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF IMPORTANT PLANTS FOR HONEY FORESTS IN TRABZON REGION

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, no.48, pp.435-444, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KENT MOBİLYASI TASARIMLARINDA KENT ile UYUMUN İNCELENMESİ ve KULLANICI İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of the International Scientific Researches/Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.2, no.2, pp.178-185, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of spatial components in building-garden-garden-road relationship: Trabzon, Yavuz Selim Boulevard example

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.67, no.2, pp.275-289, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çay (Camellia sinensis) Alanlarının Peyzaj Değeri

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.38-51, 2016 (International Refereed University Journal)

TÜRKİYE’DE KENT PEYZAJININ YENİ YÜZLERİ OLARAK MEYDANLAR: TRABZON-ORTAHİSAR “ATATÜRK ALANI” DÖNÜŞÜM PROJESİ

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.13, pp.57-73, 2016 (International Refereed University Journal)

Türkiye de Kent Peyzajının Yeni Yüzleri Olarak Meydanlar Trabzon Ortahisar Atatürk Alanı Dönüşüm Projesi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.1-17, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kent parkları olarak kıyı dolgu alanlarının değerlendirilmesi; Arsin sahil yolu dolgu alanı çevre ve peyzaj tasarım projesi

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, no.15, pp.38-47, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Alpin kayalık habitatlardaki doğal bitki taksonlarının bitkisel tasarımlardaki fonksiyonları bakımından değerlendirilmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

Visual Quality in Landscape Character Studies: Example of Mountain-Road Corridor in Turkey

Journal of Balkan Ecology, pp.161-179, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Why do we do visual quality assessment in landscape

Artvin Çoruh Uni. Fac. Of Forestry, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faaliyeti Bitmiş Taş Ocaklarının Yeniden Rehabilite Edilmesi ve Doğaya Kazandırılması

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.11-18, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kent Ormanları Peyzaj Tasarımı Niksar Kent Ormanı Örneği

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bahçe Elemanları ve Özellikleri, Bahçe 2004

Laminart Mobilya Dekorasyon,Sanat,Tasarım, vol.Özel Ek, no.31, pp.60-65, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Assessment of Surface Water Quality in Buyuk Melen River Watershed Basin, Turkey

Journal of Balkan Ecology, pp.72-82, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anlamsal Farklılaşım Tekniğinin Bitki Kompozisyonu Örneklerinde Değerlendirilmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.A, no.1, pp.15-28, 2003 (National Refreed University Journal)

Grasses for Revegetating Forest Roadside Slopes; A Case Study in Maçka Envırons (TURKEY)

Panjab University Research Journal (Sci.),, vol.53, pp.91-100, 2003 (International Refereed University Journal)

Kentsel Mekanlarda Görsel Kirliliği Önlemede Bitki Ve Bitki Kompozisyonlarının Önemi

Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.135-145, 2002 (National Refreed University Journal)

Roadside Cover Plants of Trabzon Environs, Turkey

Journal of Balkan Ecology, vol.5, no.4, pp.368-378, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Roadside cover plants of Trabzon Environs, Turkey

JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY, vol.5, pp.368-378, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Ev Bahçelerinin Agroforestry Uygulamalarındaki Yeri ve Önemi

Tabiat ve İnsan, vol.36, no.3, pp.29-36, 2002 (Other Refereed National Journals)

Trabzon ve Yöresinin Kayalık Ortamlarında Yetişen Örtü Bitkileri

Ekoloji ve Çevre Dergisi, no.41, pp.20-30, 2001 (Other Refereed National Journals)

Sera ve Açık Alan Koşullarında Enso Tipi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Karakterleri Üzerine Etkileri

Ormancılık Araştırma Dergisi, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, pp.64-76, 2000 (Other Refereed National Journals)

Trabzon ve Yöresinin Yer Örtücü Bitkileri

Ot Sistematik Botanik, vol.1, pp.107-142, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kentsel Mekanlarda Biyofilik Peyzaj Yaklaşımları ve Yeşil Altyapı: Singapur Örneği

Türkiye Peyzajları 3.Ulusal Konferansı ”Yeşil Altyapı - Green Infrastructure”, Turkey, 7 - 09 November 2019

KENT PARKLARININ BİTKİSEL TASARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, TRABZON ÖRNEĞİ

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences(ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.463-469

Analysis of conformity assessment of native tree species of urban allees in Turkey.

International Symposium Man Forest Science, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 12 October 2018, pp.18

Bitkilendirme Tasarımı Dersinin Peyzaj Mimarlığı Eğitimdeki Yeri Ve Önemi; KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Örneği

Düzce Üniversitesi II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, pp.10

PEYZAJ MİMARLIĞINDA TEMATİK BAHÇE KAVRAMI

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.587-591

Thematic Garden Concept in Landscape Architecture

II. International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.512-513

The Importance of Urban Green Infrastructure in Reducing Urban Heat Island Effect: a Literature Review

“The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration”, 7 - 10 November 2017

Effects of Ground Cover Change on Rainwater Management

“The International Forestry and Environment Symposium “Climate Change and Tree Migration”, 7 - 10 November 2017

Utilizing of Landscape Metrics in Fragmented Landscapes in High Mountain Areas

International Forestry and Environment Symposium, 7 - 10 November 2017, vol.1, pp.171

Sustainable Urban Concept According To Cittaslow Criteria: A Case Study Of Trabzon City

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.35

Edible Non-wood Forest Products Naturally Growing in OurCountry

International Forestry & Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.162

Edible Non-Wood Forest Products Naturally Growing in Our Country

International Forestry and Environment Symposium Climate Change and Tree Migration, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.1

Effects of Ground Cover Change on Rainwater Management, International Forestry and Environment Symposium ”Climate Change and Tree Migration”

International Forestry and Environment Symposium ”Climate Change and Tree Migration”, 7 - 10 November 2017

Highway Planting with in Sustainable Designs, Trabzon Coastal Road Example

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, pp.2

KIRSAL PEYZAJ VE TURIZM POTANSIYELININ DEĞERLENDIRILMESI; ŞALPAZARI ÖRNEĞI

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.555

Investigation of industrial areas in urban spaces in terms of landscape urbanism

INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.41

Examination of Urban Furniture Design Based on Urban Adaptation and Evaluation of User’s Opinion

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.37

Evaluation of University Campuses in terms of Urban Green Area and Green Infrastructure; Black Sea Technical University, Kanuni Campus (Trabzon-Turkey) Example

Green Infastructure: Nature Based Solutions For Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, Italy, 4 - 07 April 2017, pp.273

INTEGRATION OF GREEN INFRASTRUCTURE IN LANDSCAPE PLANS IN TURKEY

Green Infastructure: Nature Based Solutions For Sustainable and Resilient Cities, Terni, Italy, 4 - 07 April 2017, pp.275

EFFECTS OF URBAN TRANSFORMATION ON ECOSYSTEM SERVICES IN VALLEYS 'ZAĞNOS VALLEY EXAMPLE – TRABZON, TURKEY'

Green Infastructure: Nature Based Solutions For Sustainable and Resilient Cities, Orvieto, Italy, 4 - 07 April 2017, pp.273

Honey forests as conservation and protection of forest biodiversity in Turkey

International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Turkey, 3 - 05 April 2017, pp.141

Kış Peyzajları: "Zigana Dağı Örneği"

International Winter Cities Symposium, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.1052-1066

KENT ORMANLARININ REKREASYONEL KULLANIMDAKİ İŞLEVLERİ VE PLANLANMASINDAKİ YAKLAŞIMLAR

2023’e DOĞRU 3. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU, Turkey, 26 - 29 November 2015

Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımdaki İşlevleri ve Planlanmasındaki Yaklaşımlar

2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.277-288

Kırsal peyzaj Öğelerinin Rekreatif Kullanımdaki Etkinliği ve Geliştirilmesi üzerine Görüş ve Düşünceler

2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 November 2015, pp.289-300

The Importance of Urban Valleys in Green Infrastructure Planning in Turkey; A Case Study of Trabzon City

Macodesu, 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 October 2015, pp.167

The Evaluation of the Landscape Performance of the Coastal Fill Areas as Urban Parks

Macodesu, 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 October 2015, pp.163

City-Coastal Relations and New Landscape Approaches in Turkey; A Case Study of Trabzon City

Macodesu, 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 October 2015, pp.182

Analysis of natural and cultural landscape sources in terms of tourism: the case study of coastline between Perşembe and Fatsa

Macodesu, 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 October 2015, pp.125

Peyzaj Mimarlığı Alanında TÜBİTAK a Sunulan Araştırma Projeleri

Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu 19. Toplantısı PEMAT 2015, Turkey, 28 - 30 May 2015

A BASED ON ECOLOGICAL IDENTIFICATION OF LANDSCAPE CHARACTER IN MOUNTAIN ROADSIDE CORRIDOR BY USING LANDSCAPE METRICS

International Conference "APPLIED ECOLOGY: PROBLEMS, INNOVATIONS, Batumi, Georgia, 7 - 10 May 2015, pp.52

Suitable Site Selection For Tea (Camelia sinensis) in City of Rize

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 January 2013, pp.536-541

Evaluation of Riparian Landscape Designs in Urbanized Areas: A Turkish-Japanese Perspective

The 1 st International Symposium on Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, vol.3, pp.1354-1361

Green Elements’ Uses in Urban Landscape with Japan and Turkey Samples

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1362-1374

The Potential Using of Ornamental Plants in Origin of Japan in Traditional, Historical and Modern Home Gardens in Trabzon and its Near Around

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1397-1410

A Landscape Assesment of Coastal Revetments; A Case Study Of Trabzon

The 1 st International Symposium on Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, vol.3, pp.1340-1353

Yerörtücü Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları

4. Süs Bitkileri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 20 - 23 October 2010, pp.553-557

Plant Biodiversity Assesment in Urban Historical Sites: A Case Study in Trabzon City, Turkey

The 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan, 18 - 22 May 2010, pp.257

Role of Camellia sinensis Cultivation in South East Black Sea Coastal Landscape Formation

International Conference on Coastal Conservation and Management, Lisborn, Portugal, 11 - 17 April 2010, pp.186

Kent Ormanları Peyzaj Tasarımı, Niksar Kent Ormanı Örneği

I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın, Turkey, 5 - 07 November 2009, vol.2, pp.214-223

Evaluation of Tea (Camellia sinensis) Gardens Potential for Eco-Tourism in South Eastern Black Sea Region

15th International Interdisciplinary Conference on the Environment, Florida, United States Of America, 12 - 15 June 2009, pp.19

Green Infrastructure Development-Nature Protection

4 th International Conference on Ecological Protection of Planet Earth, Trabzon, Turkey, 12 - 15 June 2008, pp.26

A Visual Assessment of Coastline Landscape Design in Eastern Black Sea Region of Turkey: A case Study of Vakfıkebir

4 th International Conference on Ecological Protection of Planet Earth, Trabzon, Turkey, 12 - 15 June 2008, pp.38

The Role of the Planting Design Techniques For Improving the Landscape Quality of Black Sea Coastal Highway in Turkey

4th International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Trabzon, Turkey, 12 - 15 June 2008, pp.33-34

Conribution of Homegardens to Urban Biodiversity in Turkey

Urban Biodiversity & Design, Erfurt, Germany, 21 - 24 May 2008, pp.1

Developing Contextualism and Assessing User Preferences for Landscape Design in Mass Housing Areas a Case Study in Trabzon

Livenarch III- Liveable Environments and Architecture, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2007, pp.713-723 Creative Commons License

Süs Bitkileri Olarak Canlı Çizgisel Elemanlar ve Peyzaj Mimarlığında Kullanımları

3. Süs Bitkileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2006, pp.521-530

Kurak bölgelerde yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalılşmalarında orman yetişme ortamı haritaların yeri ve önemi.

Türkiye’de yarı kurak bölgelerde yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü uygulamalrının değerlendirilmesi çalıştayı,, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 November 2006, vol.1, pp.298-307

Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Doğal Yerörtücü Bitkiler

1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 October 2006, pp.509-518

Doğu Ladini’nin Dallanma Geometrisi ve Form Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

Ladin Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.1, pp.390-398

Doğu Ladini Orman Ekosistemlerinde Görsel Kaynakların Değerlendirilmesi

Ladin Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.1, pp.428-436

Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda Görsel Kalite Değerlendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.219-227

Karayemiş (Lauroserasus officinalis Roemer)’in vejetatif (Sürgün Çeliği) Yolla üretimi

II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2002, pp.284-289

Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.) Yetiştiriciliği ve Doğu Karadeniz Bölgesi İçin Önemi

II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2002, pp.284-289

Degirmendere ve Galyan Nehirlerinin Su Kalite Parametreleri Açısından Karsılastırılması

Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Gelistirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, Hatay, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.560-566

Doğu Karadeniz Bölgesinde Agroforestry Uygulamaları İçin Çok Amaçlı Bitki Türleri ve Seçimi

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, vol.1, pp.280-288

The Exotic Plants and Their Contributions to Urban and Rural Landscape Planning

38th IFLA World Congress, Suntec City, Singapore, 26 - 29 June 2001, pp.25-30

Doğu Karadeniz Bölgesi Kırsal Ev Bahçelerinin Agroforestry Uygulamalarındaki Yeri ve Önemi

I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2001, pp.353-363

Doğu Karadeniz Bölgesinde Agroforestry Potansiyeli ve Uygulanabilirliği, Akçaabat Örneği

Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 May 1996, vol.1, pp.714-722

Kentsel Dış Mekanlarda-Mikro Ortam Tasarımlarında Yeşilin Etkisi

6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Kollokyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 1995, pp.184-186

Books & Book Chapters

Doğa Koruma ve Rekreasyon: Karasu Deltası

in: XXI. PEYZAJ MİMARLIĞI AKADEMİK TOPLULUĞU TOPLANTISI ÇALIŞMA SONUÇLARI, Şevket ALP,Onur ŞATIR, Emel BAYLAN,Pınar BOSTAN, Feran AŞUR, Gülçinay BAŞDOĞAN, Hilmi Ekin OKTAY, Editor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, pp.56-64, 2019

EVALUATION OF ECOLOGICAL DESIGN PRINCIPLES IN WATERFRONT PARKS

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R.,Zencirkiran M.,Curebal İ., Editor, Cambridge Scholars Independent Spirit Publishing, İstanbul, pp.445-455, 2018

ŞALPAZARI İLÇESİNİN KIRSAL PEYZAJ ÖZELLİKLERİ VE EKOTURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: ŞALPAZARI tarih, kültür, insan, Usta V., Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.375-383, 2017

Sustainable Design Approaches in Children’s Playgrounds

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Frankfurt, pp.33-43, 2017

KIRSAL PEYZAJ VE TURIZM POTANSIYELININ DEĞERLENDIRILMESI; ŞALPAZARI ÖRNEĞI

in: FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI 2017, Çiftçi N., Kara Y., Yalçınkaya İ., Şahin M., Ağaçayak T., Editor, Iı, Antalya, pp.164-172, 2017

The Significance Intended Use and Concept Models of The Urban Thematic Garden Concept

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgırlıoğlu H, Atık A, Elliott R, Turgeon E., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.579-592, 2017

Visual Landscape Assessment of the Alpine Rocky Habitats: A Case Study of Hatila Valley National Park, Artvin, Turkey

in: Environmental Sustainability and Landscape Management, , Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.11-34, 2016

Homegardens in Landscape Architecture – A Case Study of Hazelnut Plantations

in: Advances in Landscape Architecture, Murat Özyavuz, Editor, Intech, Zagreb, pp.761-772, 2013

Other Publications