Assoc. Prof.

ELİF BAYRAMOĞLU


Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Implementation of rain water harvest method on a few housing area

Bayramoğlu E.

Fresenius Environmental Bulletin, vol.30, pp.4670-4674, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2017

2017

Evaluation of Sera Lake Nature Park (Trabzon/Turkey) in Respect to Ecological and Socio-economic Structure

DÜZGÜNEŞ E. , BAYRAMOĞLU E. , DURAN M.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.18, no.1, pp.225-234, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

2016

2016

INVESTIGATION OF THE IRRIGATION POSSIBILITY OF ILEX AQUIFOLIUM L. PLANTS BY DRIP IRRIGATION

BAYRAMOĞLU E. , Demirel O.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.6, pp.1779-1785, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

2014

2014

Noise Pollution and Human Health in Trabzon Parks

Özdemir B., BAYRAMOĞLU E. , Demirel O.

STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, vol.8, no.2, pp.127-134, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2014

2014

Effects of drip irrigation on Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana'

BAYRAMOĞLU E. , ERTEK A.

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, no.12, pp.815-820, 2014 (Journal Indexed in SCI)

2011

2011

Grass plants crop water consumption model in urban parks located in three different climate zones of Turkey

BAYRAMOĞLU E. , Demirel O.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, no.80, pp.18472-18480, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2010

2010

Needs and preferences of adolescents in open urban spaces

DÜZENLİ T. , BAYRAMOĞLU E. , Ozbilen A.

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.2, pp.201-216, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Scrutinizing the Gestalt Principles in Natural Landscape Perception

Kurdoğlu B. Ç. , Seyhan S. , Bayramoğlu E.

Online Journal of Art and Design, vol.9, no.1, pp.215-228, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMALARINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

SEYHAN S. , BAYRAMOĞLU E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergis, vol.13, no.74, pp.278-283, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Water Savings in Sustainable Campuses: Example of KTU Kanuni Campus

BAYRAMOĞLU E. , BÜYÜKKURT U.

Online Journal of Art and Design, vol.8, no.4, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Dikey bahçe tasarımın estetik ve işlevsel boyutu: KTÜ Kanuni Kampüs

BAYRAMOĞLU E. , BEKAR M., KURDOĞLU B. Ç.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.223-230, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Investıgatıon of Rize Coastal Park in Terms of Xerıscape

Bayramoğlu E. , Ercan Oğuztürk G.

Journal of Art Design, vol.21, no.10, pp.13-24, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Trabzon 100.Yıl Parkı ve Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması

BAYRAMOĞLU E. , Yurdakul N. M.

Journal of Bartin Faculty of Forestry, vol.22, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

GİRESUN KIYI BANDININ REKREASYONEL OLANAKLARININ KULLANICI GÖZLEMTEKNİĞİYLE İNCELENMESİ

KURDOĞLU B. Ç. , SEYHAN S. , BAYRAMOĞLU E.

The Journal of International Social Research, vol.12, no.68, pp.586-594, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİ KENT AKIMLARI

BAYRAMOĞLU E. , SEYHAN S.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.52, pp.7094-7103, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

INVESTIGATION OF URBAN OPEN AREAS TO PERMEABLE GROUND: EXAMPLE OF TRABZON CITY CENTRE

Bayramoğlu E. , Yeniçırak P. Ö. , Kurdoğlu B. Ç.

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, no.6, pp.3868-3873, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

The Effects of the Places as Urban Open Spaces on the Quality of Life: The Case of Trabzon

BAYRAMOĞLU E. , Yurdakul N. M.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.8, no.1, pp.425-435, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2019

2019

Kentsel Açık Mekân Olarak Meydanların Yaşam Kalitesine Etkileri: Trabzon Örneği

BAYRAMOĞLU E. , Yurdakul N. M.

Journal of History Culture and Art Research, vol.8, no.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

WORKSHOP PROCESS FOR DESIGNING IN THE CASE OF KTU KANUNI CAMPUS

Kurdoğlu B. Ç. , Bayramoğlu E. , Konakoğlu S. S. K. , Gömeli D.

JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.5, no.27, pp.3134-3143, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

KENTSEL AÇIK ALANLARDA DÖNÜŞÜMLÜ ETKİNLİK YARATICILIĞI

BAYRAMOĞLU E. , CINDIK AKINCI Y.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.448-454, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

SUSTAINABLE LANDSCAPE EQUIPMENT DESIGN CRITERIA FOR PEDESTRIAN AND BICYCLE ROUTES IN CAMPUSES

Kurdoğlu B. Ç. , Bayramoğlu E. , Konakoğlu S. S. K.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.493-502, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

ASSESMENT OF THE PICNIC AREA OF BOZTEPE AS URBAN FOREST

BAYRAMOĞLU E. , DÜZGÜNEŞ E. , CINDIK AKINCI Y.

The Journal of International Social Research, vol.11, no.57, pp.895-899, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

INVESTIGATION OF GREEN CAMPUS APPROACH WITH A SPECIAL EVALUATION METHOD

Kurdoğlu B. Ç. , Yurdakul N. M. , Bayramoğlu E.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.19, pp.2064-2071, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

SUSTAINABLE ECOLOGICAL PARK DESIGN APPROACHES: AM EXAMPLE OF ZAGNOS VALLEY

BAYRAMOĞLU E. , şatıroğlu e.

Social Science Studies Journal, vol.14, no.4, pp.488-495, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

BİSİKLET YOLU İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIMI SÜRECİ: KTÜ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

BAYRAMOĞLU E. , KURDOĞLU B. Ç.

The Journal of AcademicSocial Science, no.65, pp.152-163, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

PLANT ERGONOMICS IN SUSTAINABLE CITIES

BAYRAMOĞLU E. , ŞATIROĞLU E.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.55, no.11, pp.1076-1081, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK PARK TASARIM YAKLAŞIMLARI: ZAĞNOS VADİSİ PARKI ÖRNEĞİ

BAYRAMOĞLU E. , ŞATIROĞLU E.

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.14, pp.488-495, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

EFFECT OF CLIMATE CHANGE AND CONTRUBUTION OF WATER CONSERVATION IN URBAN LANDSCAPE DESIGN

BAYRAMOĞLU E. , demir s.

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, no.5, pp.121-126, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

2017

2017

THE IMPORTANCE OF SCHOOL GARDEN FOR STUDENTS WITH ORTHOPEDIC DISABILITIES

POUYA S., BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.10, no.53, pp.627-635, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

The design major resolutions of a disabled school garden: Dogan Caglar orthopedic disabled school

Pouya S., BAYRAMOĞLU E. , Demirel O.

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.17, no.4, pp.682-690, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2016

2016

Doğa ile Uyumlu Fiziksel Engelli Çocuk Oyun Alanları

POUYA S., BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö.

Mimarlık ve uygulamaları dergisi, vol.1, no.1, pp.51-60, 2016 (International Refereed University Journal)

2016

2016

Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi

BAYRAMOĞLU E.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.1-9, 2016 (International Refereed University Journal)

2016

2016

RESTORATIVE GARDEN AS AN USEFUL WAY TO RELIEVE STRESS IN MEGACITIES, A CASE STUDY IN ISTANBUL

POUYA S., BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.13, pp.355-369, 2016 (International Refereed University Journal)

2016

2016

The Evaluation of Landscape Equipment Components in Terms of Ergonomics

BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö. , ÇELİK K. T.

ANTHROPOLOGIST, vol.25, pp.151-159, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Şifa Bahçesi Tasarım Yöntemlerinin Araştırılması

POUYA S., BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, no.15, pp.15-25, 2015 (National Refreed University Journal)

2015

2015

Investigation of Healing Garden Design Methods

Pouya S., BAYRAMOĞLU E. , Demirel O.

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, vol.15, no.1, pp.15-25, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2014

2014

Gürültü Kirliliğinin Kent Parklarına Etkisi ve Çözüm Önerileri: Trabzon Kenti Örneği

Bayramoğlu E. , Özdemir B., DEMİREL Ö.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, pp.35-42, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Peyzaj Alanlarında kullanılan Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ ve Ilex aquifolium bitkilerinin su tüketimlerinin karşılaştırılması

BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.163-172, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Gürültü kirliliğinin kent parklarına etkisi ve çözüm önerileri: Trabzon ili örneği

BAYRAMOĞLU E. , özdemir ışık b., DEMİREL Ö.

İnönü University Journal of Art of Design, vol.4, no.9, pp.35-42, 2014 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Su Tasarrufu Amacıyla Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kısıntılı Sulama Yaklaşımı

Bayramoğlu E. , Ertek A., DEMİREL Ö.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.7, pp.45-53, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Trabzon İlinde İklim Değişikliğinin Mevsimsel Bitki Su Tüketimine Etkisi: Penman-Monteith Yöntemi

BAYRAMOĞLU E.

Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.300-306, 2013 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Peyzaj Mimarlığında Modelleme Çalışmalarının Kullanıcılar Üzerinde Etkisinin Araştırılması

Özdemir B., Bayramoğlu E. , DEMİREL Ö.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.15-23, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Peyzaj Mimarlığında Modelleme Çalışmalarının Kullanıcılar Üzerine Etkisinin Araştırılması

özdemir b., BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.15-23, 2013 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Doğal-Yapay Peyzaj Materyalleri ve Kullanıcı İlişkisi: KTÜ Kanuni Yerleşkesi Örneği

KURDOĞLU B. Ç. , ÖZDEMİR IŞIK B., BAYRAMOĞLU E.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.164-174, 2013 (National Refreed University Journal)

2012

2012

Trabzon Kent Merkezinde Uzun Sokak üzerinde Bulunan Kentsel Donatı Elemanlarının Değerlendirilmesi ve Kent Kimliği İle Olan İlişkisi

BAYRAMOĞLU E. , özdemir b.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.182-191, 2012 (International Refereed University Journal)

2012

2012

Peyzaj Alanlarında Randımanlı Su Kullanımında Damla Sulamanın Önemi

Bayramoğlu E. , DEMİREL Ö. , Özdemir B.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, pp.235-244, 2012 (National Refreed University Journal)

2005

2005

“Kent Ormanlarının Sosyal ve Çevresel İşlevlerinin Kullanıma Dayalı Bozulma Süreci

DEMİREL Ö. , Pirselimoğlu Z., Sarıkoç E., Özdemir B., BAYRAMOĞLU E.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.201-208, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Drought Tolerant Landscape with Ecological Approach in Sustainable Cities

Bayramoğlu E. , Seyhan S.

in: "Theories, Techniques, Strategies" For Spatial Planners & Designers Planning, Design, Applications, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.83-92, 2021

2021

2021

An Environmental Design Studio in The Distance Education Process During The Pandemic

Bayramoğlu E. , Seyhan S.

in: ACADEMIC RESEARCH and REVIEWS in ARCHITECTURE, PLANNING and DESIGN SCIENCES, Latif Gürkan Kayalar Fürüzan Çelik Aslan, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.41-54, 2021

2021

2021

Rain Water Harvest and Application Methods in Cities

Bayramoğlu E. , Büyükkurt U., Kurdoğlu B. Ç.

in: Developments in Engineering and Architecture, Boyko RANGUELOV Zharas G. BERDENOV Recep EFE, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.2-10, 2021

2020

2020

Planning Approaches in Climate-Friendly Cities

SEYHAN S. , BAYRAMOĞLU E.

in: Advances in Scientific Research: Engineering and Architecture, Illia CHRISTOV, Viliyan KRYSTEV, Recep EFE,Abd Alla GAD, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, pp.164-179, 2020

2019

2019

Disiplinlerarası Bir Workshop Örneği: Atıktan Ürüne Tasarım Atölyesi

Kurdoğlu B. Ç. , Çolak S. , Bayramoğlu E. , Konakoğlu S. S. K. , Yeniçırak P. Ö.

in: MİMARLIK, PLANLAMA ve TASARIM ALANINDA YENİ UFUKLAR, Latif Gürkan KAYA, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.449-465, 2019

2019

2019

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU

Kurdoğlu B. Ç. , Bayramoğlu E. , Konakoğlu S. S. K.

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları I, Ahmet DOĞANAY Oğuz KUTLU, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.151-165, 2019

2019

2019

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Peyzaj Planlama Stüdyosu

KURDOĞLU B. Ç. , BAYRAMOĞLU E. , KURT KONAKOĞLU S. S.

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları I, AHMET DOĞANAY, OĞUZ KUTLU, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.151-164, 2019

2019

2019

Natural Urban Design In Sustainable City Model

BAYRAMOĞLU E. , DEMİR S., DEMİREL Ö.

in: Research Reviews in Architecture,Planning and Design, Doç. Dr. Atilla ATİK Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA Doç. Dr. Sehla ABBASOVA, Editor, Gece Publishing, pp.5-14, 2019

2019

2019

Disiplinlerarası Bir Workshop Örneği: Atıktan Ürüne Tasarım Atölyesi

KURDOĞLU B. Ç. , ÇOLAK S. , BAYRAMOĞLU E. , KURT KONAKOĞLU S. S. , YENİÇIRAK P. Ö.

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, KAYA, LATİF GÜRKAN, Editor, Gece Akademi, pp.449-465, 2019

2019

2019

Yaşanabilir Kentler için Yeni Kent Vizyonu, Çevresel Sürdürülebilirlik ve Doğa Odaklı Kent Senaryoları

DEMİREL Ö., BAYRAMOĞLU E.

in: Şehir Ve Şehir Yönetimi, Doç. Dr. Rasim AKPINAR, Kamil TAŞCI, Volkan İdris SARI, Editor, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, pp.131-159, 2019

2018

2018

Concept of Urban Square in Sustainable Cities

BAYRAMOĞLU E. , Yurdakul N. M.

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Prof. Dr. Ilia CHRISTOV, Prof. Dr. Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Prof. Dr. Isa CUREBAL, Prof. Dr. Recep EFE, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.118-125, 2018

2017

2017

Konya-Sille ve yakın çevresinin rekreasyon kullanımına yönelik etkinlik çeşitliliğinin belirlenmesi

BAYRAMOĞLU E.

in: KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA SİLLE ETKİNLİKLERİ: TASARIM YARIŞMALARI-WORKSHOP-SERGİ", KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA/SİLLE,, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Tasarım Yayınları, Ankara, pp.107-120, 2017

2017

2017

KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA SİLLE ETKİNLİKLERİ: TASARIM YARIŞMALARI-WORKSHOP-SERGİ

ERTAŞ Ş. , KURAK AÇICI F. , DEMİREL Ö. , ÖZDEMİR İ. , KURDOĞLU B. Ç. , ARPACIOĞLU Ü., et al.

in: KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA/SİLLE, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.147-199, 2017

2017

2017

Kent Mobilyası ile Anlatılan Tarih Konya Sille Etkinlikleri: Tasarım Yarışmaları-Workshop-Sergi

ERTAŞ Ş., KURAK AÇICI F. , DEMİREL Ö., ÖZDEMİR İ. , KURDOĞLU B. Ç. , ARPACIOĞLU Ü. T. , et al.

in: Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya/Sille, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.147-200, 2017

2016

2016

Stormwater Management in the Context of Sustainable Drainage Concept in Urban Areas

BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö.

in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Recep Efe, İsa Cürebal, Abdalla Gad, Brigitta Tóth, Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, Sofıa, pp.655-664, 2016

2015

2015

Xerophytic Landscape

BAYRAMOĞLU E. , DEMİREL Ö.

in: Environment and Ecology at the beginning of 21st century, Efe R., Curebal İ., Bizzarri C., Nyussupova G., Editor, St.Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.180-189, 2015