Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Nonrandom Sample of 55 Sexual Abuse Cases in Sivas

MEDICAL SCIENCE MONITOR, cilt.23, ss.4360-4365, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Deaths as a result of hanging

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.28, ss.556-561, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The evaluation of deaths due to methyl alcohol intoxication.

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.28, ss.3680-3687, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of death cases in the 0-1 age group in Sivas, Turkey

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.28, ss.6861-6865, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of skin wound age by using cytokines as potential markers

JOURNAL OF FORENSIC AND LEGAL MEDICINE, cilt.44, ss.14-19, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Violence towards women is a public health problem

JOURNAL OF FORENSIC AND LEGAL MEDICINE, cilt.44, ss.150-157, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of geriatric suicides in Turkey

JOURNAL OF FORENSIC AND LEGAL MEDICINE, cilt.44, ss.158-161, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Frontal lobe syndrome developing after head trauma: case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, ss.223-226, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Evaluation of Childhood Deaths in Turkey Due to Yellow Phosphorus in Firecrackers

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, cilt.60, ss.648-652, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Femicide Cases Committed Between the Years 1996–2005 in Antalya.

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING, cilt.71, ss.198-210, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Evalution of Femicide Cases Committed Between the Years 1996-2005 in Antalya

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING, cilt.71, ss.198-210, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of suicide cases in Turkey, 2007-2012

MEDICAL SCIENCE MONITOR, cilt.20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Underage mothers in Turkey

MEDICAL SCIENCE MONITOR, cilt.20, ss.582-586, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Autopsy evaluation of coal mining deaths in the city of Zonguldak, Turkey

MEDICAL SCIENCE MONITOR, cilt.20, ss.438-443, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

EVALUATION OF FORENSIC AUTOPSIES OF THE ELDERLY PEOPLE IN SIVAS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.16, ss.434-438, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sentetik Kannabinoid: Sokak Dilinde ¨Bonzai¨

Karadeniz Chemical Science and Technology, cilt.1, no.1, ss.1-8, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Difficulty in Diagnosis; Epileptic Death

J Contemp Med, cilt.4, ss.59-63, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Challenges in Autopsy Cases Exposed to Animal Attack.

Med-Science, cilt.3, ss.1209-1223, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitolojide çocuk istismarı olguları.

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.36, ss.111-115, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan iskeletinden kimliklendirmede kemik protezlerinin önemi: olgu sunumu.

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.18, ss.25-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terapötik artefakt: Olgu sunumu

ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.31-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Traffic Accident Deaths in Çorum Province

Med-Science, cilt.2, ss.738-745, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üretral Yabancı Cisim: Bir Olgu.

Çağdaş Tıp Dergisi, cilt.3, ss.62-64, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Virtopsy-Penetrating head trauma caused by a shovel handle: A case presentation.

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.34, ss.360-364, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peer bullying and substance abuse among first grade university students.

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.34, ss.146-157, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dyadic death: A case report

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.27-31, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çorum ilinde intihar orijinli asıya bağlı ölümlerin değerlendirilmesi.

ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, ss.7-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölümcül bir hayvan saldırısı: Olgu sunumu

ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, ss.35-37, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Av tüfeği ile intihar: Bir Olgu Sunumu

Çağdaş Tıp Dergisi., cilt.1, ss.29-34, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complications Of Cardiopulmonary Resuscitation.

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.32, ss.315-322, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medikolegal otopsi artefaktları

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.15, ss.68-74, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜİK verilerine göre Türkiye’de intihar olgularının değerlendirilmesi.

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.15, ss.104-109, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi.

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.12, ss.112-117, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilepsisi Olan Hastada Ani Beklenmedik Ölüm: Olgu Sunumu.

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.11, ss.71-74, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paket Vücut Sendromuna Bağlı Kokain Entoksikasyonu Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu.

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.10, ss.62-65, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non-Travmatik Beyin Kaynaklı Ölümlerin Değerlendirilmesi

ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, ss.11-16, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sağlık Çalışanında Petidin Kötüye Kullanımına Bağlı Ani Ölüm Olgu Sunumu.

ADLİ TIP DERGİSİ, cilt.1, ss.33-36, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epileptik Hastalarda Ani Beklenmedik Ölümlere Adli Tıp Yaklaşımı

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.9, ss.79-86, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çift Ölüm (Dyadic Death) Olgu Sunumu

ADLİ TIP DERGİSİ, cilt.1, ss.20-23, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Characteristics of suicide deaths in elder population (above 65-years-old population) between 2007-2013 in Turkey

23rd Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 21 Ocak 2015, ss.5

Bayburt İlinde Ölümle Sonuçlanan İntihar Olgularının değerlendirilmesi

11.Uluslararası Adli Bilimler Kongresi, Bayburt, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.2

Çocuk Gelinlerin Adli Tıbbi Yönden Değerlendirilmesi

11. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2014, ss.5

Üretral yabancı cisim: Bir olgu

13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.136

Özel Düzenekle Hazırlanmış Hidrojen Sülfür Gazı İle İntihar: Olgu Sunumu

10. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2013, ss.6

The Evaluation of Juvenile Criminal Responsibility in Corum among the years 2005-2009

5th International Congress on psychopharmacology, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.93-94

İnsan İskeletinden Kimliklendirmede Kemik Protezlerin Önemi

10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.98-99

Bir Üniversite Hastanesi Çalışanlarının Sigara İçme Alışkanlıkları.

12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, ss.17

Teröpatik artefakt : Olgu sunumu

10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.83

Hayvan müdahalesi olan otopsi olgularında yaşanan zorluklar

10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.29

Sivas’ta adli otopsi uygulanan yaşlı ölümlerinin değerlendirilmesi

10. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.30

Mitolojik anlatılarda çocuk istismarı

9. Uluslararası Katılımlı Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2012, ss.25-26

Ensest ve aile içi şiddet; olgu sunumu

9. Uluslararası Katılımlı Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2012, ss.42-43

Frontal lobe syndrome:A Case report

EAFS 2012 The Hague, Hague, Hollanda, 20 - 24 Ağustos 2012, ss.5

Evaluation of femicides committed between 1996-2005 in Antalya-A single center research

IALM 2012–22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2012, ss.376

The characteristics of sexual abuse victims referred for forensic psychiatric examination

IALM 2012–22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2012, ss.147

İkili ölüm (Dyadic death): Olgu sunumu

8. Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2011, ss.5

Hayvan boynuzlaması ile ölüm : Olgu sunumu

8. Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2011, ss.6

Penetran Kürek Sapı Yaralanması: Virtopsi-Olgu Sunumu

8. Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2011, ss.4

Asıya bağlı oluşan ölümlerin değerlendirilmesi

9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011, ss.67-68

TUIK verilerine göre Türkiye’de intihar olgularının değerlendirilmesi

9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011, ss.78-79

Yıldırım Çarpmasına Bağlı Ölümler

6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2007, ss.51

Epilepsisi Olan Hastada Ani Beklenmedik Ölüm: Olgu Sunumu.

7. Adli Bilimler Kongresi, Konya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2006, ss.116

Hasta hakları gelişimi ve hekim sorumluluğu

7. Adli Bilimler Kongresi, Konya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2006, ss.115

Tavşanlarda mesane augmentasyonunda porcin aselüler kollajen matriks (pelvicol) kullanımı

7.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2003, ss.189

Diğer Yayınlar