Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rhetoric and the stereotyped figures

MILLI FOLKLOR, ss.17-20, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Açık Mektup

Tanpınar Zamanı, ss.30-33, 2018 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Serbest Şiirin İlk Kuramcısı: Nureddin Ferruh Alkend

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, cilt.19, ss.204-206, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DARÜLFÜNUNDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE ZORUNLU GÖÇ, MADUNLUK ve BİR ŞİİR

TÜRÜK International Language, Literature and Folklore Researchers Journal, cilt.1, ss.14-24, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Nureddin Ferruh’un Postmodernimsi Bir Çocuk Olarak Portresi

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.24, ss.65-76, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License identifier

An Allegory of Unthinking Slave: Chinghiz Aytmatov’xxs The Day Lasts More Than a Hundred Years

NALANS: Journal of Narrative and Language Studies, cilt.5, ss.57-64, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Büyük Tufan Mitleri ve Atra-hasis

KAREN, cilt.3, ss.17-26, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sansür Hakkında

Hayâl, ss.29-30, 2017 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

O Korkuluklar Biraz da Biz Oluyoruz

Varlık, ss.22, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Az Biraz T.A.Z.

vARLIK, ss.14-16, 2015 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Turgut Uyar'ın Esrarengiz Üçyüzbin'i

Teke, cilt.2, ss.133-138, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sezai Karakoç'un Bir Sorusu Üzerine

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.417-426, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Itamar Even-Zohar ve Çoklusistem Teorisi

Mavi-Yeşil, ss.23-25, 2013 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Geçmişten Bugüne Tahir ile Zühre

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, ss.103-110, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bağbozumu Şiiri

Yasak Meyve, ss.75-78, 2011 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Irene Melikoff: Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (MTAD), cilt.6, ss.142-145, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kapsamlamalar

GAU Journal of Social and Applied Science, cilt.4, ss.48-584, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Cumhuriyet Eleştirisi ile Oryantalizmin İşbirliği

Türkiye-Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.159-171, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Vladimir Propp ve İşlevlerin Sessizliği

Yeni Meşaleciler, ss.38-39, 2008 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Sigmund Freud: Uygarlığın Huzursuzluğu

GAU Journal of Soc. & App. Sci., cilt.2, ss.74-81, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yazmasa Deli Olacaktı

Virgül, ss.68, 2005 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Bir Edebiyat Eleştirisi Dergisi: Pasaj

Kanat (Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Yayını), ss.18, 2005 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Şiir Yeniden Okunmalı

Virgül, ss.22, 2004 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Simgeci Şiirin Dekadan Yüzü

Kül, ss.23-26, 2004 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Bir Şiir Nasıl Yazıldı?

Yasak Meyve, ss.94-97, 2003 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hilmi Yavuz ve Yolculuk Şiirleri

Varlık, ss.36-42, 2002 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün Çalışmaları

Milli Folklor, ss.126-129, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nâzım Hikmet Şiirinin Kurulum Öğeleri

Hürriyet Sanat, ss.58-59, 2002 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

İnsanlı Öyküler, İnsana Öyküler

Akşam-lık, ss.7, 2002 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Poe-tika

Evrensel Kültür, ss.24, 2001 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Necati Gazelinde Poetik Duruş

E, ss.46-49, 2001 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Mevlana ve Şiir

E, ss.37-39, 2001 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eyübzâde Mehmed Hayri’den Geriye Kalan: İki Mazlumun Netice-i Ahvali Yahud Kanlı Bir Hayat

BİRİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2020, ss.36 Creative Commons License

Cahit Zarifoğlu Destanı

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.597-602

CEMAL AZMİ TELLİOĞLU’NUN BİR YOBAZIN İÇYÜZÜ ADLIŞİİR KİTABI VE HOCA MUHAMMED VAKASI

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018

Kanon: İyinin ve Kötünün Ötesinde

1. Uluslararası Dil ve İktidar Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

Alfabeden Alfabeye Zorunlu Göç: Türk Edebiyatında Bir “Sözde Transkripsiyon” Vakası

The Migration Conference 2017, ATİNA, Yunanistan, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.147-152

Kitap & Kitap Bölümleri

Batı Özentisi ile Osmanlı Delikanlısı: Felatun Bey ile Rakım Efendi

Tanzimat Dönemi Roman Okumaları, Ülkü Eliuz,Elif Öksüz Güneş,Gülşah Şişman, Editör, Kesit Yayıınları, İstanbul, ss.75-100, 2018 Creative Commons License

İdeolojik Bir Seçim Örneği mi: Ahmet Samim Bilgen'in Maeterlinck Tercümesi ile Kazandığı Şiir Müsabakası Hakkında

Zamanın İzleri: İlkeler, İdeolojiler ve İsyanlar, Temel Öztürk, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.187-195, 2017

Gönüllü Sürgünün Arzu Olarak Üretimi: Bir İdeolojik Aygıt Olarak Reşat Nuri'nin Çalıkuşu Adlı Romanı

Zamanın İzleri: İşgal, Göç ve Muhacirlik, KÖKSAL,A., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.149-159, 2016

Dıranas'ın Şiirlerinde Kendinden Geçmenin Rolü ve İşlevi

Ahmet Muhip Dıranas, Bahriye Çeri, Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.259-269, 2013

Turgut Uyar’da Ataerkillik Simgesi Olarak Geyik

Geyik Kitabı, Naskali, Emine G., Demir E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.209-220, 2013

Diğer Yayınlar