Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is Hyaluronic Acid Injection Effective for the Treatment of Temporomandibular Joint Disc Displacement With Reduction?

Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, cilt.74, ss.1728-40, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of surface treatments on the bond strength of veneering ceramic to zirconia

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, cilt.13, ss.1-8, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Do SURFACE TREATMENTS AFFECT THE OPTICAL PROPERTIES OF CERAMIC VENEERS?

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.112, ss.618-624, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

How will surface treatments affect the translucency of porcelain laminate veneers?

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, cilt.6, ss.8-13, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Peel strength of denture liner to PMMA and polyamide: laser versus air-abrasion

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, cilt.5, ss.287-295, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Discoloration of Provisional Restorations after Oral Rinses

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.10, ss.1503-1509, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Complicated subgingivally fractured central and lateral incisors: Case report.

JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION, cilt.77, ss.1-8, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Fabricating Toe Prostheses Using 3-D Modeling Technique: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.1750-1755, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Implant Rehabilitation in the Maxilla Using Split Crest Technique

Fırat University Medical Journal of Health Sciences, cilt.33, ss.159-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken çocukluk çağı çürükleri: Güncel literatür derlemesi

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Science, cilt.23, ss.191-202, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiber destekli adeziv köprüler.

Türkiye Klinikleri Journal of Prosthodontic-Special Topics, cilt.2, ss.6-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Release of cetyl pyridinium chloride from fatty acid chelate temporary dental cement.

Acta biomaterialia odontologica Scandinavica, cilt.2, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çeşitli yüzey işlemlerinin akrilik kaide rezinin transvers dayanımı üzerine etkisi.

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Science, cilt.20, ss.93-99, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lazer uygulamalarının protez kaide tamirinin dayanımına etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.74-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subgingival komplike kron kırığının multidispliner tedavisi

Dental Klinik Dergisi, cilt.2, ss.44-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antibakteriyel içeren geleneksel yapıştırıcı simanların su emilimi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.11-19, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antibakteriyel içeren geleneksel yapıştırıcı simanların su emilimi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.11-19, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Restoratif materyallerin translusensi özelliklerinin değerlendirilmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.2-5, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maksiller obturatörlerde dental ve zigomatik implant seçimi

Ankara Diş Hekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.295-299, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Autotransplantation of a mandibular third molar with the implant rehabilitation of a reconstructed mandibula.

25th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, Kıbrıs (Kktc), ss.94

Yarık dudak damaklı hastanın sabit bölümlü protezle estetik rehabilitasyonu: Vaka raporu.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.771

Farklı yüzey işlemlerinin akrilik rezin ile titanyum arasındaki makaslama bağlantı dayanımına etkisi.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.123

. Effect of laser on the repair strength of denture base.

46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR),, İtalya, ss.93

An alternative cementation procedure for removing excess cement from fixed partial dentures.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Kosova, ss.45

. Effect of pretreatments on the bond strength of glass ionomer to titanium based implant abutments.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association, İstanbul, Türkiye, ss.128

Effect of acrylamide on the bond strength between denture base and reline materials.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association,, İstanbul, Türkiye, ss.130

The effect of autoclave-polymerization on the residual monomer content of denture base resins.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Kosova, ss.154

Effects of post-polymerization methods on the color stability of polymethyl mathacrylate resins.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association,, İstanbul, Türkiye, ss.132

Effect of microwave postpolymerization on the colour stability of acrylic resin denture teeth.

. 19 th Congrees of the Balkan Stomatologıcal Society (BASS), Sırbistan Ve Karadağ, ss.190

Prosthetic rehabilitation of a fractured tooth with glass fiber post-core and zirconia crown.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Kosova, ss.153

Maksiller defektin zigomatik implant destekli milli bar tutuculu maksiller obturatör ile rehabilitasyonu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.25

Türkiye’de Halk Arasında Ağız ve Diş Hastalıklarında Kullanılan Bitkiler ve Piyasada Bulunan Bitkisel Preparatlar

Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri - Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2017, ss.1

Treatment of a large keratocystic odontogenic tumour.

International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress,, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Prosthodontic rehabilitation of a patient with dentinogenesis imperfecta: A case report

10TH INTERIM SEMINARWORKSHOP OF THE EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRIC DENTISTRY, 20 - 22 Nisan 2017

Prosthodontic rehabilitation of a patient with dentinogenesis imperfecta: A case report.

10 th Interim Seminar and Workshop of the Europen Academy of Paediatric Dentistry, 20 - 22 Nisan 2017

Üst çene lateral kesici dişin fiberle güçlendirilmiş kompozitle tek seansta restorasyonu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.249

Dental ve Zigomatik İmplant Destekli Maksiller Obturatörün Biyomekanik Olarak Değerlendirilmesi

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.136

Prosthetic rehabilitation of edentulous space with the natural tooth and fiber reinforced composite

38th Annual Congress EPA European Prosthodontic Association, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.76

Üst çene lateral keici dişin fiberle güçlendirilmiş kompozitle tek seansta restorasyonu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.102-103

Determination of dose rates from radioactive elements in different dental ceramics used for prosthetic dentistry.

47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division(NOF), Antalya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.268

Determination of döşe rates from radioactive elements in different dental ceramics used for prosthetic dentistry.

47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division(NOF), Antalya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.268

Decoronation of an Upper Central Tooth in a Growing Patient

FDI 2015 BANGKOK Annual World Dental Congress, Bangkok, Tayland, 22 - 25 Eylül 2015, ss.149

Prosthetic rehabilitation of edentulous space with the natural tooth and fiber reinforced composite.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.190

Effect of acrylamide on the bond strength between denture base and reline materials.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association,, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.130

Restoration of cross bite lateral incisors with dental glass fiber and composite: A case report.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.193

Effect of laser treatment on the bond strength of resin cement to titanium.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.153

Effects of post-polymerization methods on the color stability of polymethyl mathacrylate resins.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association(EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association,, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.132

. Effect of pretreatments on the bond strength of glass ionomer to titanium based implant abutments.

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and İmplantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.128

İmplant tedavisinde modifiye papil rejenerasyon tekniği.

Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.96

Estetik zonlardaki implantlarda kombine periimplant plastik cerrahi yaklaşımlar.

Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.65-66

Effect of microwave postpolymerization on the colour stability of acrylic resin denture teeth.

. 19 th Congrees of the Balkan Stomatologıcal Society (BASS), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 24 - 27 Nisan 2014, ss.190

Termal siklusun akrilik rezin yapay dişlerin sertliğine etkisi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.190

. Subgingival komplike kron kırığının multidisipliner tedavisi.

. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.158

Effect of laser on the repair strength of denture base

46th MEETING OF THE CONTINENTAL EUROPEAN DIVISION OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH, 4 - 07 Eylül 2013

How will surface treatments affect the translucency of porcelain laminate veneers?

15th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontics (ICP), Torino, İtalya, 18 - 21 Eylül 2013, ss.147

. Effect of laser on the repair strength of denture base.

46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR),, Florence, İtalya, 4 - 07 Eylül 2013, ss.93

Evaluation of peri-implant plastic surgery approaches after implant surgery.

91st General Session and Exhibiton of the IADR, 42nd Annual Meeting of the AADR, 37th Annual Meeting of the CADR, Seattle,Wash, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mart 2013, ss.156

Serbest dişeti grefti ve horizontal ridge augmentasyonu işlemlerini takiben papil rejenerasyon tekniği ve oral implant uygulaması.

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012, ss.88

Peel-strength of denture-liner to PMMA and polyamid: Laser versus Air-abrasion

The 6th International Association for Dental Research Pan European Regional Meeting (PER/IADR), Helsinki, Finlandiya, 12 - 15 Eylül 2012, ss.39

The effect of an Er, Cr:YSGG laser on the microleakage and bond strength of silorane andmicro-hybrid composite restorations to human permanent molar teeth

Satellite XXXVII International Scientific and Practical Conference, 17th EMLA, Laser Helsinki 2012, Helsinki, Finlandiya, 24 - 29 Ağustos 2012, ss.16

Prosthetic rehabilitation of a patient with microstomia a case report

35TH ANNUAL CONGRESS OF EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION, 29 Eylül - 01 Ekim 2011

The effects of adhesive systems on the microleakage of compomer restorations.

The 45th meeting of the Continental Europen Division of the Internatioanal Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavion Division, Budapeşte, Macaristan, 31 Ağustos - 03 Eylül 2011, ss.33

Effects of adhesive systems on the microleakage of compomer restorations.

The 45th meeting of the Continental Europen Division of the Internatioanal Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavion Division, Budapest, Macaristan, 31 Ağustos - 03 Eylül 2011, ss.33

Microtensile bond strength of an orthodontic adhesive to water-aged composite surfaces: effect of varying surface treatment protocols.

American Association of Orthodontists Annual Session,, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 Mayıs 2011 - 17 Mayıs 2017, ss.240

Microtensile bond strength of an orthodontic adhesive to water-aged composite surfaces: Effect of varying surface treatment protocols.

Annual Session of American Association of Orthodontics (AAO), Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Mayıs 2011, ss.240

Microtensile bond strength of an orthodontic adhesive to water-aged composite surfaces: effect of varying surface treatment protocols

American Association of Orthodontists Annual Session, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Mayıs 2011, ss.240

Restoring the occlusal vertical dimension by implant supported fixed prosthesis; a case report.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association EPA) 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo,, Piriştina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.166

Prosthetic rehabilitation of a fractured tooth with glass fiber post-core and zirconia crown.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.153

Restoring the occlusal vertical dimension by implant supported fixed prosthesis: A case report.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.166

The antibacterial effect of various luting cements containing chlorhexidine diacetate/cetrimide mixtures on Streptococcus Mutans

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.168-169

The effect of autoclave-polymerization on the residual monomer content of denture base resins.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.154

The antibacterial effect of various luting cements containing chlorhexidine diacetate/cetrimide mixtures on streptococcus mutans.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.168-169

Internal adaptation of complete denture bases polymerized by different techniques.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.80

An alternative cementation procedure for removing excess cement from fixed partial dentures.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.45

Comparison of composite and porcelain laminate veneers.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.170

Effects of different surface treatments on optical properties of three different dental porcelains

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.162

The effect of zirconium-oxide ceramic surface treatments on the bond strength to porcelain.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.167

Evaluating the transverse strength of ‘’high impact’’ acrylic resin polymerized by different curing methods.

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Pristhina, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010, ss.155

A comparison of stress distribution in maxillary defects: A three-dimensional finite element analysis.

18th Turkish Prosthodontics and Implantology Academy (TPID), 4th Computer Aided Implantology Academy International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009, ss.12

Rehabilitation of edentulous maxilla.

18th Turkish Prosthodontics and Implantology Academy (TPID), 4th Computer Aided Implantology Academy International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009, ss.11

Reconstruction of severely atrophic mandible using autogenous rib graft and endosseous implants.

18th Turkish Prosthodontics and Implantology Academy (TPID), 4th Computer Aided Implantology Academy International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009, ss.1

Multidisciplinary treatment of complicated subgingivally fractured central and lateral incisors: A case report.

18th Turkish Prosthodontics and Implantology Academy (TPID), 4th Computer Aided Implantology Academy International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009, ss.1

Rehabilitation of an edentulous patient with severely atrophic mandible using onlay bone grafts and implants.

14th Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS), 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association (BgDA), Varna, Bulgaristan, 6 - 09 Mayıs 2009, ss.173

. Rehabilitation of an extracted anterior tooth space using fiber-reinforced composite and the natural tooth.

14th Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS), 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association (BgDA), Varna, Bulgaristan, 6 - 09 Mayıs 2009, ss.31

Finite elements analysis of dental and zygomatic implants in maxillary defects.

9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association (BgDA), Varna, Bulgaristan, 6 - 09 Mayıs 2009, ss.25

Fabricating obturator prosthesis for both midpalatal and soft palate defects in a patient.

31st Annual Conference of European Prosthodontic Association (EPA), Athens, Yunanistan, 11 - 13 Ekim 2007, ss.135