Publications & Works

Articles Published in Other Journals

65 Yaş ve Üstü Kişilerde Kronik Konstipasyonun Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.71-79, 2020 (Other Refereed National Journals)

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AĞIZ SAĞLIĞI VE AĞIZ BAKIM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.29, no.1, pp.15-23, 2020 (Other Refereed National Journals)

göç ve yaşlı

türkiye kilinikleri dergisi, vol.4, no.3, pp.53-58, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM KAYGISI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 27 - 29 December 2019

Yaşlılarda Kuru Göz Sıklığını Etkileyen Faktörler: Huzurevi Örneği

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 19 April 2019, pp.548

YOKSULLUĞUN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNDE HEMŞİRENİN ROL VESORUMLULUKLARI

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 November 2018

ÇOCUKLARDA İHMAL EDİLEN SAĞLIK HAKKI: AŞILAMA

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 November 2018

Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.546-547

Çocuklarda İhmal Edilen Sağlık Hakkı: Aşılama

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.592-594

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Annelerinin Paraziterhastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.604-606

Toplum Sorunu Olarak Erken Evlilikler ve Adelösan Gebeliklerin Anne Sağlığı Açısından Zararları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.544-545

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018, no.1

İnternet Bağımlılığı Çıkmazı

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018

Toplum Tarafından Görmezden Gelinen Çocuk İstismar Şekli: Duygusal İstismar

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.99

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri", 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, vol.1, no.1, pp.34

Göçmen Çocukların Sorunları

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.59

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.96

Ağız ve Diş Sağlığının Yaşlılıktaki Önemi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

0-2 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Kadınlarda Kültürel Yoksulluk

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Aşı Karşıtlığı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Erzurum İlinde Yaşlı Bireylerde Ağrı Prevalansı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Göç ve Yaşlı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.334

Books & Book Chapters

ŞİDDET VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

in: SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ - 2, Ulutaşdemir Nilgün, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Trabzon, pp.161-196, 2020

YAŞLI BİREYLER İÇİN EVDE BAKIM MODELİNİNKULLANIMI

in: SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ -1, Ulutaşdemir Nilgün, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Trabzon, pp.169-190, 2020

GÖÇ VE YAŞLI

in: Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği - Özel Konular Göç ve Göçmen Sağlığı, İlknur AYDIN AVCI, Editor, türkiye klinikleri, 2018