Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Self-Efficiacy In Informal Caregivers

I. INTERNATIONAL BLACKSEA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Trabzon, Turkey, 23 - 24 December 2023

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KADINLARININ EVDEKİ SORUNLARI

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 17 August 2021

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ADÖLESANLARIN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 17 August 2021

Yaşlılarda Kuru Göz Sıklığını Etkileyen Faktörler: Huzurevi Örneği

3. Uluslararası kadın çocuk sağlığı ve eğitimi kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 19 April 2019, pp.548

YOKSULLUĞUN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİNDE HEMŞİRENİN ROL VESORUMLULUKLARI

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 November 2018

Yoksulluğun Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.546-547

Çocuklarda İhmal Edilen Sağlık Hakkı: Aşılama

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.592-594 Sustainable Development

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Annelerinin Paraziterhastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.604-606

Toplum Sorunu Olarak Erken Evlilikler ve Adelösan Gebeliklerin Anne Sağlığı Açısından Zararları

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.544-545 Sustainable Development

Suça Sürüklenen Çocuklarda Okuryazarlığın Önemi

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018, no.1

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018

İnternet Bağımlılığı Çıkmazı

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 September - 03 October 2018

Göçmen Çocukların Sorunları

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.59 Sustainable Development

Çocuk Yaşta Evliliğin Ruh Sağlığına Etkileri", 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, vol.1, no.1, pp.34

Toplum Tarafından Görmezden Gelinen Çocuk İstismar Şekli: Duygusal İstismar

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.99 Sustainable Development

Erzurum İlinde Yaşlı Bireylerde Ağrı Prevalansı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Kadınlarda Kültürel Yoksulluk

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Aşı Karşıtlığı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Ağız ve Diş Sağlığının Yaşlılıktaki Önemi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

Yaşlılarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

0-2 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018 Sustainable Development

Göç ve Yaşlı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.334 Sustainable Development

Books & Book Chapters

YAŞLILARDA İDRAR/FEKAL İNKONTİNANSTA BAKIM VE UYGULAMALAR

in: YAŞLI BAKIMINA YÖNELİK TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR, SARI CANAN, OKUR ELİF, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.489-502, 2024

AİLEDE KRİZ

in: TOPLUM/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, BİRSEL CANAN DEMİRBAĞ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.363-378, 2023

AİLE SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

in: HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMALARI, RUKUYE AYLAZ, RABİA HACIHASANOĞLU AŞILAR, Editor, Akademisyen Basın ve Yayıncılık, pp.79-100, 2023

Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli

in: Hemşirelik Kuramları, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.135-150, 2021

Sistemler Modeli

in: HEMŞİRELİK KURAMLARI, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.341-354, 2021

ŞİDDET VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

in: SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ - 2, Ulutaşdemir Nilgün, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Trabzon, pp.161-196, 2020

YAŞLI BİREYLER İÇİN EVDE BAKIM MODELİNİNKULLANIMI

in: SAĞLIĞIN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ -1, Ulutaşdemir Nilgün, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Trabzon, pp.169-190, 2020

GÖÇ VE YAŞLI

in: Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği - Özel Konular Göç ve Göçmen Sağlığı, İlknur AYDIN AVCI, Editor, türkiye klinikleri, 2018 Sustainable Development

Metrics

Publication

55

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals