Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atebetü’l Hakâyık’ta Bağdaşıklık Unsurları

YENİ TÜRKİYE, cilt.2, sa.106, ss.154-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyelik Öbeklerinde Tamlayan Eksiltisi Sorunu

International Journal of Language Academy, cilt.6, sa.1, ss.104-111, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil Seferberliği kapsamında Birinci Derleme Çalışması: Rize Örneği

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.11, sa.22, ss.109-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede "Böyle, Şöyle, Öyle" Kelimelerinin İşlevine Dair

Littera Turca of Turkish Language and Literature, cilt.2, sa.4, ss.151-161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“‘Yeni Dünya’nın Habercisi: Salgın Kelimeleri”

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 21 - 23 Ekim 2020, ss.776-782

Anlatım Bozukluklarında Söz Dizimi ile İlgili Kabullere Eleştirel Bir Yaklaşım: Eksiklik mi Eksilti mi?

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.1579-1586

Bir Kültürel Öge Olarak Akçaabat Ağızlarında Tütün Kelimeleri

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 2018, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, cilt.I, ss.91-96

Edebî Metinlerde Kişisel Çağrışıma Dayalı Bağdaşıklık Unsurları

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2017, ss.721-734

Kitap & Kitap Bölümleri

Ömer Seyfettin, Hikâyeleri ve Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Yazar/Bağlamdan Koparılmış Metin Türü Öğretimine Eleştirel Bir Bakış

Zamanın İzleri: İmparatorluklar Çökerken Gök Kubbeyi Omuzlamak ve Ulus İnşası, Temel ÖZTÜRK,Bayram SEVİNÇ,Muzaffer UZUN, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.137-153, 2020

KTÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrencilerinin “Trabzon” ve “Trabzonlu” Algısı

Doğu Karadeniz’de Toplum ve Kültür, Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN, Editör, Serander Yayınları, Trabzon, ss.95-105, 2020

Muhacirlik Bağlamında Yol'a Dair Çağrışım Alanlarının İnşası: Nar Ağacı

Zamanın İzleri İşgal Göç ve Muhacirlik, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Köksal, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.197-216, 2016