Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Antiviral Effect of Uzungöl Propolis Ethanol Extract Against Herpes Simplex Virus Type 1

2. EBAT Eurasia Biochemical Approaches and Technologies Congress, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.16

Refleks test simülasyonu: Gebelerde CMV Serolojisi

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.563

EFFECT OF SYNBIOTICS IN CHILDREN WITHNON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

3rd International Symposium of Probiotics and Prebiotics in Pediatrics, GENT, Belgium, 28 - 30 April 2016

Konvansiyonel PCR için in house moleküler ağırlık standardı üretimi

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 December 2015, pp.331

Pneumocystis jirovecii Tanısında Yeni Bir In­House Gerçek Zamanlı PCR Uygulaması

8.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.125-126

Normal populasyonda insan herpes virus 6 ve 7 DNA sıklığı

3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 21 October 2008

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Hepatit B Virus Genotiplerinin Belirlenmesi

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 October 2007

Books & Book Chapters

COVID-19 hastalığının mikrobiyolojik tanısı

in: Göğüs Hastalıkları ve COVID-19, Özlü Tevfik, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.20-26, 2020 Sustainable Development

Mikrobiyolojiye Giriş Kısım I: Enfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Klinik Laboratuvarın Rolü: Klinik Uygulama ve Yönetim için Kılavuzlar

in: Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu Prof. Dr. A. Dürdal Us, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1-66, 2017

Bağışıklık

in: Levinson - Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Prof. Dr. Burçin Şener, Doç. Dr. Berrin Esen, Editor, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.489-500, 2017

Bölüm 4 Moleküler Mikrobiyoloji

in: Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, Ahmet Başustaoğlu, A. Dürdal Us, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.137-172, 2017

Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı

in: Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu Prof. Dr. A. Dürdal Us, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1-66, 2017

Otoimmün karaciğer hastalıkları tanısında kullanılan otoantikorlar

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Şener B., Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara, pp.89-110, 2015

Otoantikorların Saptanmasında Enzim Bağlı İmmünosorbent Assay (ELISA), immünoblot testleri ve standardizasyonu

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi - Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Sener B, Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd Şti, Ankara, pp.34-38, 2015

Otoimmün karaciğer hastalıkları ve tanıda kullanılan otoantikorlar

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Burçin ŞENER, Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.89-106, 2015

Serolojik Testler ve Değerlendirme

in: Hepatit Mikrobiyolojisi, Mustafa Altındiş, Fehmi Tabak, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1-15, 2015 Sustainable Development

Pernisiyöz anemi ve tanıda kullanılan otoantikorlar

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Burçin ŞENER, Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.34-38, 2015

HEp-2 motifleri V

in: Otoimmün hastalıkların Tanısında Floresan Mikroskopi Teknikleri, İhsan Hakkı Çiftçi, Editor, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, pp.76-85, 2015

Otoantikorların saptanmasında enzim bağlı immünosorbent assay (ELISA), immünoblot testleri ve standardizasyon

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Burçin ŞENER, Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.107-110, 2015

Metrics

Publication

140

Citation (WoS)

450

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

479

H-Index (Scopus)

13

Citation (Scholar)

31

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

15

Thesis Advisory

9

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals