Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Characteristics of beef allergy in schoolchildren in Turkey

ALLERGY AND ASTHMA PROCEEDINGS, vol.39, no.1, pp.59-65, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hepcidin Expression in Psoriasis Patients

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.59, no.6, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Approach to the patient in the management of mediastinitis

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.21, no.3, pp.872-873, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Conjunctival MALT Lymphoma: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.32, no.5, pp.1440-1444, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of caffeic acid phenethyl ester on pancreatitis in rats

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, vol.145, no.1, pp.19-24, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Pancreatitis in Rats

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, vol.145, pp.19-24, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Cytomegalovirus excretion in pregnant women in the Eastern Black Sea Region of Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.9, no.2, pp.89-93, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An epidemiological analysis of Stenotrophomonas maltophilia strains in a university hospital

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.57, no.2, pp.37-40, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Frequency of bacterial vaginosis among women attending for intrauterine device insertion at an inner-city family planning clinic

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.8, no.3, pp.135-138, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ekstrakardiyak aterosklerotik arter hastalıklarında Chlamydia Pneumoniae’nin rolü

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, vol.9, pp.229-232, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Investigation of Cytotoxic Effects of Ethanol and Water-Soluble Propolis Extracts on VERO cells

6th International Muğla Beekeping and Honey Congress, Muğla, Turkey, 15 - 19 October 2018, pp.569-570

Investigation of the antimicrobial effects of Nigella sativa l. seeds on the Multiple resistant clinical isolates

10th Balkan Congress of Microbiology/Microbiologia Balkanica 2017, Sofya, Bulgaria, 16 - 18 November 2017, pp.10

Refleks test simülasyonu: Gebelerde CMV Serolojisi

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.563

EFFECT OF SYNBIOTICS IN CHILDREN WITHNON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

3rd International Symposium of Probiotics and Prebiotics in Pediatrics, GENT, Belgium, 28 - 30 April 2016

Konvansiyonel PCR için in house moleküler ağırlık standardı üretimi

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 December 2015, pp.331

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi’nde Arcanobacterium haemolyticum izole edilen otitis eksterna olgusu sunumu

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 November - 22 December 2015, pp.185

ANTİ-LEDGF/DSF-70 ANTİKORLARININ KLİNİK DURUMLARLA İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2015, pp.290-291

Pneumocystis jirovecii Tanısında Yeni Bir In­House Gerçek Zamanlı PCR Uygulaması

8.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.125-126

Books & Book Chapters

Mikrobiyolojiye Giriş Kısım I: Enfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Klinik Laboratuvarın Rolü: Klinik Uygulama ve Yönetim için Kılavuzlar

in: Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu Prof. Dr. A. Dürdal Us, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1-66, 2017

Bağışıklık

in: Levinson - Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Prof. Dr. Burçin Şener, Doç. Dr. Berrin Esen, Editor, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.489-500, 2017

Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı

in: Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı, Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu Prof. Dr. A. Dürdal Us, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1-66, 2017

Otoimmün karaciğer hastalıkları tanısında kullanılan otoantikorlar

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Şener B., Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara, pp.89-110, 2015

Otoantikorların Saptanmasında Enzim Bağlı İmmünosorbent Assay (ELISA), immünoblot testleri ve standardizasyonu

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi - Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Sener B, Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd Şti, Ankara, pp.34-38, 2015

Otoimmün karaciğer hastalıkları ve tanıda kullanılan otoantikorlar

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Burçin ŞENER, Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.89-106, 2015

Serolojik Testler ve Değerlendirme

in: Hepatit Mikrobiyolojisi, Mustafa Altındiş, Fehmi Tabak, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1-15, 2015

Pernisiyöz anemi ve tanıda kullanılan otoantikorlar

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Burçin ŞENER, Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.34-38, 2015

HEp-2 motifleri V

in: Otoimmün hastalıkların Tanısında Floresan Mikroskopi Teknikleri, İhsan Hakkı Çiftçi, Editor, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, pp.76-85, 2015

Otoantikorların saptanmasında enzim bağlı immünosorbent assay (ELISA), immünoblot testleri ve standardizasyon

in: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi Otoantikorların Laboratuvar Tanısı Rehberi, Burçin ŞENER, Editor, Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.107-110, 2015