Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Journal of Computer and Education Research , vol.9, no.18, pp.853-868, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR PROGRAMMING LANGUAGES AND TOOLS IN TURKISH SOFTWARE INDUSTRY

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 7 - 10 November 2019

Arama ve sıralama algoritmalarının öğretimi için etkileşimli e-kitap tasarımı ve geliştirilmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

Bilgisayar programlama ve yazılım dünyası için bir sosyal medya platformu: Github örneği

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 September 2019

A Framework Based on Compiler Design Techniques for Programming Learning Environments

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, IDAP 2018, Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018 Sustainable Development identifier

İngilizce Kelime Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi: Aranimal

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018, pp.13-18

Mühendislik Eğitiminde Yenilikçi Laboratuvar Uygulaması: Analogtan Sayısala Dönüşüm Deney Föyü Geliştirme

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.229-240

Kodlama Eğitimi İçin Yenilikçi bir Eğitsel Yazılımın Altyapısına Yönelik Çerçeve

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.16-24

Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinin Öğrenme Deneyimine Yansımaları: Görsel Programlama Dersi Örneği

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.44-45

Akıllı SQL Öğretici İçin bir Çerçeve Önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.48-49

Tasarım Tabanlı Araştırma ve Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Uygulanabilirliği

I.Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.3

Yazılım mühendisliği öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçlarının incelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Bilgisayarca Düşünme Becerileri ile Programlamaya Giriş ve Algoritma Dersi Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yazılım Mühendisliği Örneği

International Educational Technology Conference - IETC 2017, Boston, United States Of America, 16 - 19 August 2017, vol.2, no.1, pp.220-225

Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1

Öğrenme stilleri ve programlama öz düzenleyici öğrenme stratejilerinin programlama öğrenimi performansına etkisinin incelenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.21

Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Felder-Silverman Öğrenme Stili Modeli Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.205-218

Students’ Views About Teaching the Database Management System Course in a Inquiry-Based Approach

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.132-133

Development and Evaluation of the Cooperative Learning Sheets for Mobile Programming

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.130-131

Analyzing the Effects of problem solving and critical thinking skills on Programming Performance: The case of Software Engineering Department

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.134-135

Transition from Flow Diagram and Algorithm to Programming: Design and Development of a Dynamic Expert System Based Instructional Software

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.128-129

Programlama Öğrenmek Gerçekten Zor Mu? Yazılım Mühendisliği Birinci Sınıf Öğrencileri ile Bir Durum Çalışması

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Forum based learning: Content analysis of asynchronous discussion forums for the teaching of computer programming languages

International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.618-622

The use of adaptive and intelligent educational hypermedia systems in the design of e-learning environments

International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.1597-1600

Permütasyon-kombinasyon-binom açılımı ve olasılık konularının öğretimi için bir e-öğrenme ortamı:Tasarım ve değerlendirme

3th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.999-1004

Bilgisayar ağ haberleşmesinde kullanılan yedi katmanlı OSI referans modelinin görselleştirilmesi

2th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2008), Aydın, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.176-178

Biyoloji dersi için öğrenme ve öğretme amaçlı web tabanlı eğitim yazılımı tasarımı

2th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2008), Aydın, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.280-287

A comparison of textual data mining methods for sex identification in chat conversations

4th Asia Information Retrieval Symposium, Harbin, China, 15 - 18 January 2008, vol.4993, pp.638-643 Sustainable Development identifier identifier

Turkce metin tabanli insan bilgisayar etkilesimi

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2007, Turkey, 11 - 13 June 2007, vol.1, pp.1-4 identifier

Mining Chat Conversation for Sex Identification

The 11th Pasific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining :PADD’07, Nanjing China., 21 - 25 June 2007 identifier

Chat sohbet ortamlarından bilgi çıkarımı örneği cinsiyet belirlemeye yönelik istatistiksel ve anlamsal yaklaşım

ELECO 2006, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği ve Fuarı, 6-10 Aralık Bursa 2006., Turkey, 6 January - 12 December 2006

Turkçe metinlerdeki yazım yanlışlarina yçnelik otomatik düzeltme modeli

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Muhendisliği Sempozyumu ve Fuari (ELECO 2006), Bursa, Turkey, 6 - 10 December 2006, pp.322-326

Chat(Sohbet) ortamlarindan bilgi çikarim örnegi: Cinsiyet belirlemeye yonelik istatistiksel ve anlamsal yaklasim

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Muhendisliği Sempozyumu ve Fuari (ELECO 2006), Bursa, Turkey, 6 - 10 December 2006, pp.327-330

A statistical approach for sex identification in chat mediums

he International Scientific Conference Problems of Cybernetics and Informatics, Baku, Azerbaijan, 24 - 26 October 2006, pp.17-20

Türkçe tabanlı diyalog sistemi tasarımı ve kodlanması

ELECO 2006, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği ve Fuarı, 6-10 Aralık Bursa 2006., Turkey, 20 September 2006

A statistical approach for sex identification in caht mediums

The international scientific conference on Problems of Cybernetic and Informatics (PCI), October 2006., 02 September 2006

Metrics

Publication

106

Citation (WoS)

360

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

459

H-Index (Scopus)

12

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals