Prof. SERAP YILMAZ


Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama ve Tasarım


Research Areas: Landscape Architecture, Agricultural Sciences, Agriculture, Landscape Design, Plant Design

Metrics

Publication

130

Citation (WoS)

117

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

134

H-Index (Scopus)

6

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Research Areas

Landscape Architecture

Agricultural Sciences

Agriculture

Landscape Design

Plant Design

Academic Titles / Tasks

2024 - Continues

2024 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

2011 - 2011

2011 - 2011

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Pazar Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University

2019 - 2021

2019 - 2021

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University

2015 - 2015

2015 - 2015

Head of Department

Karadeniz Technical University

2014 - 2015

2014 - 2015

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University

Non Academic Experience

1998 - 2011

1998 - 2011

Öğretim Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

1996 - 1998

1996 - 1998

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Sosyal eşitlik bağlamında kamusal alan kullanımı

Yılmaz S. (Advisor)

H.Demirsoy(Student)

2021

2021

Postgraduate

Thesis

Yılmaz S. (Advisor)

H.Baltacı(Student) Creative Commons License

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

X,Y,Z KUŞAKLARININ KENTSEL AÇIK MEKÂN KULLANIMLARI

Düzenli T., Yılmaz S., Alpak E. M.

PLANT , vol.33, pp.16-21, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Temel Tasarım Dersi

YILMAZ S., AKYOL D.

2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1175-1183

2019

2019

PLANLAMA VE TASARIM DA KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEMOLARAK VİZYON BELİRLEME

AKYOL D., YILMAZ S.

2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.1184-1192

2019

2019

Peyzaj Tasarımında Estetik

YILMAZ S., TARAKÇI EREN E., ALPAK E. M.

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, 21 November - 24 October 2019

2019

2019

Anaokulu Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi

TARAKÇI EREN E., YILMAZ S., ALPAK E. M.

4th International Symposium on InnovativeApproaches in Architecture-Planning and Design, 22 - 24 November 2019

2019

2019

Kıyı Projesi Tasarımı: Araştırma, Tasarlama, Değerlendirme

ALPAK E. M., TARAKÇI EREN E., YILMAZ S.

International Architecture, Designand Fine Arts Sciences Congress, 11 - 13 October 2019

2019

2019

Kentsel Açık Mekânlarda Strateji, Taktik Ve Kendileme Hareketleri

ALPAK E. M., YILMAZ S.

International 5th European Conference on Science, Art Culture (ECSAC’2019 – Ankara), 28 - 29 September 2019

2018

2018

ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYE’ SİNDE KAMUSAL YEŞİL ALAN’IN ÜRETİMİ”

ÇİĞDEM A., DÜZENLİ T., YILMAZ S.

IV. ULUSLARARASI MARDİN KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ21-23 Aralık 2018 - MARDİN, 21 - 23 December 2018

2018

2018

ÇEVRESEL ALGI VE PEYZAJ TERCİHLERİ

ALPAK E. M., YILMAZ S., TARAKÇI EREN E.

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

2018

2018

AÇIK MEKÂNLARIN ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: ALGISAL, FİZİKSEL VE SOSYAL FAKTÖRLER

ALPAK E. M., MUMCU S., YILMAZ S.

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

2018

2018

Plantıng Desıgn Process In Landscape Archıtecture Educatıon

DÜZENLİ T., YILMAZ S., TARAKCİ EREN E.

ISAS Winter 2018“International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018

2018

2018

TASARIMDA DENEYİMİN GELİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM STÜDYOLARI

MUMCU S., YILMAZ S., AKYOL D.

International Conference on Education Research and Technologies, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.57-69

2018

2018

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE PROJE SÜRECİ: TRABZON TRT BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ

DÜZENLİ T., YILMAZ S., ALPAK E. M.

ATLAS I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018

2018

2018

PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİR TASARIM YÖNTEMİ: ESKİZ

DÜZENLİ T., YILMAZ S., ÇİĞDEM A.

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyum, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018

2018

2018

PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM SÜRECİNDE MODÜLER YAKLAŞIM

DÜZENLİ T., YILMAZ S., ÇİĞDEM A.

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018

2018

2018

LAND ART AKIMININ PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNE YANSIMALARI

YILMAZ S., DÜZENLİ T., ALPAK E. M.

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 22 June - 23 July 2018

2018

2018

HAYVANAT BAHÇESI SERGI ALANLARI İÇIN BIR TASARIM YAKLAŞIMI

YILMAZ S., DÜZENLİ T., ÇİĞDEM A.

II. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 21 - 22 June 2018

2018

2018

FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK AÇIK MEKANLARIN PEYZAJ TASARIM KTİTERLERİ

DÜZENLİ T., YILMAZ S., ALPAK E. M.

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 21 June - 22 July 2018

2018

2018

PEYZAJ TASARIMINA FARKLI BİR BAKIŞ; ALGISAL YANILSAMALAR İLE TASARIM

YILMAZ S., MUMCU S., ÇİĞDEM A.

2.International Rating Academy Congress on HOPE, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.95

2018

2018

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Maket Yapımının Öğrenme Sürecine Etkileri

YILMAZ S., DÜZENLİ T., ÇİĞDEM A.

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), 9 - 11 April 2018

2018

2018

Anaokulu Bahçelerı̇nı̇n Sahı̇p Olması Gereken Olanakların Belı̇rlenmesi

DÜZENLİ T., YILMAZ S., TARAKCİ EREN E.

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), 9 - 11 April 2018

2018

2018

APPROACHES TO RESIDENTIAL OPEN SPACE DESIGN IN SEARCH OF SOLUTIONS TO PROBLEMS OF URBAN LIFE

MUMCU S., YILMAZ S., Alpak E. M.

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Atina, Greece, 11 - 15 April 2018, pp.43

2018

2018

EVOLUATIONS OF THE VISITORS AFTER A NATURALISTIC ZOO VISIT: THE DETERMINANTS OF REVISIT INTENTIONS

YILMAZ S., MUMCU S., Alpak E. M.

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Atina, Greece, 11 - 15 April 2018, pp.44

2017

2017

Perspektif Çizimleri ile Düşünmek

ÇİĞDEM A., YILMAZ S., ÖZKAN D. G.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.563

2017

2017

WITH NATURE IN MIND: “GREEN METAPHORS” AS AN APPROACH TO REFLECT ENVIRONMENTAL CONCERNS AND AWARENESS IN LANDSCAPE DESIGN

MUMCU S., YILMAZ S., AKYOL D.

INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 25 June - 27 May 2017, pp.118

2017

2017

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YILMAZ S., MUMCU S., AKYOL D.

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 13 - 15 May 2017, pp.738-739

2017

2017

PERFORMING IDENTITY THROUGH A SYMBOLIC LANDSCAPE DESIGN

MUMCU S., YILMAZ S., ÖZKAN D. G.

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 - 23 April 2017, pp.243

2017

2017

AFFORDANCES PRIMARY SCHOOL GARDENS PROVIDE TO CHILDREN WITH 6-7-YEAR-OLD

YILMAZ S., DÜZENLİ T., ÖZKAN D. G.

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD-2017, 20 - 23 April 2017

2016

2016

Residential Environmental Design with Nature Inspired Forms

YILMAZ S., ÇİĞDEM A.

7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Budapest, Hungary, 27 - 29 October 2016

2016

2016

Türk Evinden Türk Bahçesine

VAR M., YILMAZ S., MUMCU S., DÜZENLİ T., Öztürk I., ÖZBİLEN A.

Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı Türk Bahçeleri, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.256-274

2015

2015

Safety Perception in Urban Open and Green Spaces Case of Akdeniz University Campus

ŞAVKLI F., YILMAZ T., YILMAZ S., özgü t.

MACODESU2015 - 1st International Cenference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, 18 - 20 September 2015

2015

2015

INTERACTION OF OTHER ART FIELDS WITH LANDSCAPE ARCHITECTURE

dinçer d., bekiryazıcı f., YILMAZ S., bekçi b.

, International Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 17 - 19 April 2015, pp.1

2012

2012

Rize Kenti Doğal Güzellikleri ve Rekreasyonel Potansiyeli

DİNÇER D., YÜKSEK T., ÇİLLİ M., YILMAZ S.

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.991-1005

2010

2010

The Landscape of Miyazaki; Environmental Characteristics and messages

MUMCU S., YILMAZ S.

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, 4 - 06 November 2010

2010

2010

An investigation on changes of historical and cultural landscape values in Isparta Turkey

ÖZGÜNER H., YILMAZ S., ŞAVKLI F.

ECLAS 2010 Conference, Cultural Landscape, 29 October - 02 November 2010

2010

2010

Bitkisel Tasarımda Gestalt İlkelerinin Mekânsal Algı Açısından Değerlendirilmesi

YILMAZ S., ÖZGÜNER H., AKGÜL GÖK Z.

Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, Turkey, 21 - 24 October 2010, pp.120-132

2009

2009

The Changes in Functions and Meanings of Urban Open Areas

YILMAZ S.

Livable Enviroments Architecture, 9 - 11 July 2009, pp.397-407

2009

2009

The Effects of Open Green Areas on The Liveability of The City -Case of Isparta City

YILMAZ S., ERASLAN Ş.

21st International Building and Life Congress, 20 - 21 March 2009, pp.324-337

2007

2007

Hayvanat Bahçelerinin Doğa Korumadaki Rolü

YILMAZ S.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.108

2007

2007

A Model For Perceptual Illusıon Usage In Envıromental Desıgn

YILMAZ S., MUMCU S.

LIVENARCH 3rd International Congress, 5 - 07 July 2007, pp.661-672

2007

2007

The Factors Influencing the Feeling of Safety in Urban Open Spaces

MUMCU S., YILMAZ S., ÖZBİLEN A.

3 rd International Congress Livable Enviroments Architecture, 5 - 07 July 2007

2007

2007

The Importance of Zoos as An Urban Component

YILMAZ S.

3 rd International Congress Livable Enviroments Architecture, 5 - 07 July 2007, vol.1059

2002

2002

Kentin Açık Yeşil Alan Dağılım Sistemine Ait Bir Öneri: Gümüşhane Kenti Örneği

GEDİKLİ R., YILMAZ S.

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 23 - 25 October 2002, pp.506-516

Books & Book Chapters

2023

2023

A THEORY OF EVALUATING LANDSCAPE DESIGN: ULRICH’S SUPPORTIVE DESIGN THEORY

YILMAZ S., ÇAVDAR A.

in: SCIENTIFIC APPROACHES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE, Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Elvan ENDER ALTAY, Editor, Livre de Lyon, pp.43-58, 2023

2023

2023

SOCIAL EQUALITY IN URBAN PARKS AS PUBLIC SPACES

YILMAZ S., DEMİRSOY H.

in: SCIENTIFIC APPROACHES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE, Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Elvan ENDER ALTAY, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.89-100, 2023

2022

2022

Creativity in the Design Process

Yılmaz S., Düzenli T., Alpak E. M.

in: Sustainability Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design New approaches solutions applications, ÖZYAVUZ MURAT, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.775-787, 2022

2022

2022

Usage o: Computer +echnologies in Landscape Architecture Education

Düzenli T., Yılmaz S., Tarakçı Eren E.

in: Sustainability Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design New approaches solutions applications, ÖZYAVUZ MURAT, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.801-810, 2022

2022

2022

CREATIVITY AND CREATIVE THINKING IN DESIGN

Yılmaz S., Baltacı H., Dinçer D.

in: Architectural and Engineering Research and Practice, Prof. Dr. Yeliz ASCI, Editor, Livre.net , Lyon, pp.27-40, 2022

2022

2022

PLACE PRODUCTION: INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL DESIGN-I STUDIO PROCESS

ALPAK E. M., YILMAZ S.

in: International Research in Architecture, Planning and Design, Seval ÖZGEL FELEK, Editor, Serüven, pp.75-88, 2022

2022

2022

PREFERENCE IN URBAN GREEN AREAS - FEATURES AFFECTING THE PREFERENCE AND THE NATURALNESS VARIABLE

YILMAZ S., KURAK N.

in: Art and Architecture: Theory, Practice and Experience, H. Hale Kozlu, Editor, Livre de Lyon, pp.59-72, 2022

2022

2022

THE EFFECTS OF MODEL IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION

YILMAZ S., ALPAK E. M.

in: International Research in Architecture, Planningand Design, Seval ÖZGEL FELEK, Editor, Serüven, pp.89-102, 2022

2021

2021

THE APPROACHES OF URBAN OPEN SPACES DURING THE COVID-19 PANDEMİC

Yılmaz S., Düzenli T., Kanlı Z.

in: Landscape Research-I, demirel öner,düzgüneş ertan, Editor, Livre.net , Lyon, pp.596-613, 2021

2021

2021

Changes in Open Green Spaces in PostPandemic Era

Düzenli T., Yılmaz S., Tarakçı Eren E.

in: Teories, echniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.41-50, 2021

2021

2021

Aesthetics in Landscape Design

Yılmaz S., Düzenli T., Alpak E. M.

in: Teories, echniques, Strategies” For Spatial Planners & Designers, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.295-304, 2021

2021

2021

CAPTUR ING “GENIUS LOCI” IN SEATING FURNITURE

Düzenli T., Yılmaz S.

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN "From the Past to the Future", Assoc.Prof. Dr. Deniz Demirarslan,Asst.Prof. Dr. Selma Kayhan Tunali, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.447-468, 2021

2021

2021

Campus Open Spaces and "Triangulations": Effects on Socialization and Liveliness

Alpak E. M., Yılmaz S.

in: DEVELOPMENTS IN ENGINEERING AND ARCHITECTURE, RANGUELOV Zharas,BERDENOV G.,EFE Recep, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.135-167, 2021

2021

2021

The Approaches of Urban Open Spaces during the COVID- 19 Pandemic

YILMAZ S., DÜZENLİ T., KANLI Z.

in: Landscape Research-I, DEMİREL ÖNER, DÜZGÜNEŞ ERTAN, Editor, Livre de Lyon, pp.596-613, 2021

2021

2021

CAPTURING “GENIUS LOCI” IN SEATING FURNITURE

DÜZENLİ T., YILMAZ S.

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN "From the Past to the Future", Assoc.Prof. Dr. Deniz Demirarslan, Asst.Prof. Dr. Selma Kayhan Tunali, Editor, Livre de Lyon, pp.447-465, 2021

2020

2020

PLANLAMA VE TASARIM SÜRECİNDE KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM OLARAK VİZYON BELİRLEME

Akyol D., Yılmaz S.

in: Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar, Ruba Kasmo, Lana Kudumovic, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.121-134, 2020

2020

2020

Zoo Design Principles

YILMAZ S.

in: Technical English for Landscape Architects, Sima POUYA, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.231-238, 2020

2018

2018

Drawıng A Plantıng Plan In The Process Of The Envıronmental Desıgn Project

Eren E., Yılmaz S., Düzenli T.

in: ACADEMIC RESEARCHES IN ARCHITECTURE, ENGINEERING PLANNING AND DESIGN, BABACAN H.,SOLDATOVIC, Editor, GECE, Ankara, pp.67-78, 2018

2018

2018

Analysing the Environmental Properties of Kindergarten Gardens based on Children’s Playing Needs

Düzenli T., Yılmaz S., Eren E.

in: RECENT RESEARCHES İN SCİENCE AND LANDSCAPE MANAGEMENT, RECEP EFE, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Newcastle Upon Tyne, pp.44-55, 2018

2018

2018

Çocukların Hayallerindeki Çevre Algısı

Düzenli T., Yılmaz S., Işık B. Ö.

in: MÜHENDİSLİK-MİMARLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Karapınar, Editor, IVPE, Budva, pp.39-55, 2018

2018

2018

Application of Gestalt Principles in Planting Design

Yılmaz S., Mumcu S.

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkiran M.,Curebal İ, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, pp.400-413, 2018

2018

2018

Examining Sources of Inspiration in the Conceptual Design of Landscape Architecture

Mumcu S., Yılmaz S.

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkiran M.,Curebal İ, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, pp.30-43, 2018

2017

2017

Perspektif Çizimleri ile Düşünmek

ÇİĞDEM A., YILMAZ S., ÖZKAN D. G.

in: FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA ARAŞTIRMALARI 2017, Çiftçi N., Kara Y., Yalçınkaya İ., Şahin M., Agaçayak T., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları,, Konya, pp.250-256, 2017

2016

2016

Urban Green Areas and Design Principles

Yılmaz S., Mumcu S.

in: Environmental Sustainabilityand Landscape Management, Efe R.,Cürebal İ.,Gad A., Tóth B., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Oblast Sofia-Grad, pp.100-118, 2016

2016

2016

Seating Furniture in Open Spaces and Their Contribution to the Social Life

Mumcu S., Yılmaz S.

in: Environmental Sustainabilityand Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Tóth B., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Oblast Sofia-Grad, pp.169-187, 2016

2016

2016

Interaction of other art fields with landscape architecture

dinçer d., Bekiryazıcı F., YILMAZ S., Bekçi B.

in: Turkey, Looking Behind And Before, Taylor W.H, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., London, pp.16-24, 2016

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

November 2023

November 2023

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

Other Indexed Journal

May 2022

May 2022

COMPUTERS & EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

March 2022

March 2022

URBAN DESIGN INTERNATIONAL

Journal Indexed in SSCI

January 2022

January 2022

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

November 2021

November 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

September 2021

September 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION

Journal Indexed in SSCI

March 2021

March 2021

Landscape Research-I

Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

February 2021

February 2021

Türkiye Ormancılık Dergisi

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

URBAN FORESTRY AND URBAN GREENING

SCI Journal

July 2020

July 2020

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DESİGN, ART AND COMMUNİCATİON

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DESİGN, ART AND COMMUNİCATİON

National Scientific Refreed Journal

June 2020

June 2020

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

URBAN FORESTRY AND URBAN GREENING

Journal Indexed in SSCI

February 2020

February 2020

THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DESİGN, ART AND COMMUNİCATİON

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

May 2019

May 2019

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

February 2019

February 2019

Bartin Orman Fakultesi Dergisi

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2018

August 2018

URBAN FORESTRY & URBAN GREENING

SCI Journal

January 2018

January 2018

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

Journal of International Scientific Researches (IBAD)

National Scientific Refreed Journal

May 2016

May 2016

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (TURKJANS)

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Temmuz 2018

Temmuz 2018

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia

Scientific Congress

Yılmaz S.
Barcelona, Spain

Temmuz 2018

Temmuz 2018

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia

Scientific Congress

Yılmaz S.
Barcelona, Spain

Awards

May 2017

May 2017

Best peformance and content in the presentation session-3rd Prize

Balkan Environmental Association

Artistic Activity

October 2017

October 2017

Doğadan Yansımalar karma eskiz sergisi

Yılmaz S.

October 2017

October 2017

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU SERGİ PROGRAMI

Yılmaz S.

August 2017

August 2017

İzmir Karabaglar Belediyesi kamusal açık mekân ve kent meydanı kentsel tasarım proje yarışması sergisi

Yılmaz S.

March 2017

March 2017

KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2016-2017 ÇTP 5 Proje TRT Binası ve Yakın Çevresi sergi ve yarışması

Yılmaz S.Congress and Symposium Activities

04 November 2010 - 06 November 2010

04 November 2010 - 06 November 2010

1st International Turkey&Japan Environment and Forestry SymposiumSustainable Development

Attendee

Trabzon-Turkey

29 October 2010 - 02 November 2010

29 October 2010 - 02 November 2010

ECLAS 2010 Conference, Cultural Landscape

Attendee

İstanbul-Turkey

21 October 2010 - 24 October 2010

21 October 2010 - 24 October 2010

Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

09 July 2009 - 11 July 2009

09 July 2009 - 11 July 2009

Livable Enviroments Architecture IV

Attendee

Trabzon-Turkey

20 March 2009 - 21 March 2009

20 March 2009 - 21 March 2009

21st International Building and Life Congress

Attendee

Bursa-Turkey

05 July 2007 - 07 July 2007

05 July 2007 - 07 July 2007

LIVENARCH 3rd International Congress

Attendee

Trabzon-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 117

h-index (WOS): 6

Jury Memberships

October-2023

October 2023

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

August-2023

August 2023

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

August-2023

August 2023

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

January-2023

January 2023

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Ordu Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Akdeniz Üniversitesi

May-2022

May 2022

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Süleyman Demirel Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

January-2020

January 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

November-2018

November 2018

Post Graduate

Post Graduate - Süleyman Demirel Üniversitesi

January-2018

January 2018

Post Graduate

Post Graduate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2017

June 2017

Doctorate

Doctorate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

February-2013

February 2013

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

December-2012

December 2012

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi