Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The investigation of the role of demographic and psychological variables in high school students’ personal responsibilities

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.52

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF DEMOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS' PERSONAL RESPONSIBILITIES.

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.45

DOES HIGH SCHOOL STUDENTS' PARENTAL INTEREST IN SPORTS MATTER IN DEVELOPING STUDENTS' PERSONAL RESPONSIBILITY, OSCTRACISM EXPERIENCE, AND RESILIENCE?

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.54

THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF DEMOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL VARIABLES IN HIGH SCHOOL STUDENTS' PERSONAL RESPONSIBILITIES.

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.45

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

INTENATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Macedonia, vol.3, no.5, pp.163

The investigation of the role of demographic and psychological variables in high school students’ personal responsibilities

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.52

PROBLEM SOLVING SKILLS OF U20 FIFA WORLD CUP VOLUNTEERS

INTENATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Macedonia, vol.3, no.9, pp.226

SPOR İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

INTENATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Macedonia, vol.3, no.6, pp.178

DOES HIGH SCHOOL STUDENTS' PARENTAL INTEREST IN SPORTS MATTER IN DEVELOPING STUDENTS' PERSONAL RESPONSIBILITY, OSCTRACISM EXPERIENCE, AND RESILIENCE?

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, Romania, vol.63, no.3, pp.54

TELEVİZYON DİZİLERİNİN KÜLTÜREL AKTARIMDAKİ ROLÜ: DİRİLİŞ ERTUĞRUL ÖRNEĞİ

III. TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI, Bişkek, Kyrgyzstan, 22 - 23 November 2018, pp.271-279

Üniversite Öğrencilerinde Sportmenlik Davranışları Ve Sporcu Kimliği İlişkisinin İncelenmesi

15 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.333

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerinde Bazı Değişkenlerin Yordayıcı Rolünün İncelenmesi

Uluslararası 9. Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.78

Problems Encountered by PE Teachers Working in Sports in High Schools

11 th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 10 November 2010, pp.1-11

The Views of School Administrators on Physical Education and Its Role in Students’ Development

11 th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010, pp.1-11

Books & Book Chapters

İLETİŞİM

in: SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ, MUSTAFA ŞAHİN-ZİYA KORUÇ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.221-247, 2015

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

54

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

56

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals