Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Muhasebe

AIDS AND BEHAVIOR , vol.23, no.2, pp.53-62, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİNANSAL OLMAYAN VERİLERİN RAPORLANMASI: BIST'E KAYITLI İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

VII. GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI, Ankara, Turkey, 25 February - 27 April 2022, pp.1-20

COVID - 19 Sürecinin İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi - GİRESUN BÖLGESİ

VI. GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI - COVID -19 SÜRECİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.1

Relationship Between Profit and Corporate Governance Scores: An Application on Borsa Istanbul Corporate Governance Index (XKURY)

International Conference on Agriculture, Technology, Engeneering and Sciences (ICATES 2019), Lviv, Ukraine, 18 - 20 September 2019, pp.130

Sustainability Reporting in Turkish Companies Listed on BIST Sustainable Index

International Conference on Agriculture, Technology, Engineeringand Sciences (ICATES 2018), Lviv, Ukraine, 19 - 21 September 2018, pp.83 Sustainable Development

Maritime Trade and Accounting in Trabzon in 19th Century

3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and 3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2013, vol.1, pp.111-131

The Consequences of Modernity and Accounting

2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting Conference, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.1, pp.849-853

Türkiye'deki Kamu Kurumlarında Kurulabilecek Denetim Komitelerinin Kamu İç Denetim Elemanlarının Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

MÖDAV 5. Uluslararası Muhasebe Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2008, vol.11, no.1, pp.123-148

Usul-u Defteri: An Accounting Teaching Book Published in the Early Years of the 20th Century in the Ottomans

12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 27 - 31 July 2008, vol.2, pp.1853-1871

Muhasebe Bakış Açısıyla Çevresel Denetim

The Third Business and Economy International Workshop, Giresun, Turkey, 26 - 27 June 2008, pp.201-210

Doğal Afet Risklerini Paylaşma Aracı Olarak Deprem Sigortası

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Afet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2007, vol.1, pp.443-451

Books & Book Chapters

FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASI: BIST’E KAYITLI İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

in: FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASINDA DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL KONULAR, Akdoğan, Nalan, Doğan, Deniz Umut, Alp Sezgin, Özge, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.149-171, 2022

Covid 19 Sürecinin Giresun'da Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Akdoğan,Nalan,Doğan,Deniz Umut,Çetinkaya,Neslihan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.997-1017, 2021 Sustainable Development