Prof. AYŞENUR BAHADIR


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Child Health and Diseases, Pediatric Hematology, Pediatric Oncology, Health Sciences


Names in Publications: aysenur karabayir bahadir , aysenur karabayir, A Bahadir, aysenur bahadir, Karabayir A.

Email: aysenurbahadir@ktu.edu.tr
Other Email: aysenurkbr@yahoo.com
Office Phone: +90 462 377 5440
Fax Phone: +90 462 325 0518
Web: https://avesis.ktu.edu.tr//aysenurbahadir
Office: KTÜ Tıp Fakültesi Pediatri ABD

Metrics

Publication

192

Citation (WoS)

187

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

185

H-Index (Scopus)

7

Project

5

Thesis Advisory

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2015

2014 - 2015

Post Doctorate

Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

2009 - 2014

2009 - 2014

Post Doctorate of Medicine

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji, Turkey

2001 - 2007

2001 - 2007

Expertise In Medicine

Karadeniz Technical University, Dahili Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Turkey

1994 - 2000

1994 - 2000

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2013

2013

Expertise In Medicine

DEMİR EKSİKLİĞİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN ÇOCUKLARDA SİTOKROM C OKSİDAZ KATALAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN VE BAKIR SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji

2007

2007

Expertise In Medicine

DOKSORUBİSİN KARDİYOTOKSİk ETKİSİ ÜZERİNDE NİTRİK OKSİTİN ROLÜ

Karadeniz Technical University, Dahili Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ustalık Sınıfı

Health&Medicine

Türk Hematoloji Derneği

2014

2014

Çocuk Hematopoetik Kök Hücre Nakli Eğitimi

Health&Medicine

Ankara Üniversitesi

2014

2014

Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme

Education Management and Planning

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2008

2008

Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Quality Management

Türk Standartları Enstitüsü

2008

2008

Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Quality Management

Türk Standartları Enstitüsü

2005

2005

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

Education Management and Planning

Sağlık Bakanlığı

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Child Health and Diseases

Pediatric Hematology

Pediatric Oncology

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

2015 - 2017

2015 - 2017

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp

Managerial Experience

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi

2019 - 2022

2019 - 2022

Fakülte Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi

Non Academic Experience

2019 - 2019

2019 - 2019

Doçent Dr

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakil Ünitesi

2014 - 2015

2014 - 2015

Yardımcı Doçent Doktor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakil Ünitesi

2007 - 2009

2007 - 2009

Other Public Institution, Sürmene Devlet Hastanesi

2007 - 2009

2007 - 2009

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Trabzon Sürmene Devlet Hastanesi

2000 - 2001

2000 - 2001

Other Public Institution, Akçaabat Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi

2000 - 2001

2000 - 2001

Pratisyen Doktor

Trabzon Akçaabat Ana Çocuk Sağlığı Merkezi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Undergraduate

Undergraduate

DOLAŞIM ve SOLUNUM SİSTEMİ KOMİTESİ

Undergraduate

Undergraduate

KAN HÜCRELERİNİN HİKAYESİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Akut Myeloid Lösemide Genetik Bazlı Risk Değerlendirme

BAHADIR A.

49. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2023

2023

2023

Hemafagositozla Başvuran Lenfoma Olgusu

REİS G. P., ERDURAN E., BAHADIR A.

14. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 23 May 2023

2023

2023

İmmun Trombositopeni Ayırıcı Tanısında Güncelleme

BAHADIR A.

14. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 23 May 2023

2022

2022

Factor levels in spinal muscular atrophy

ARSLAN A., YILDIZ N., BAHADIR A., ERDEN A., Kart O. P., KAYA G.

27th International Congress of the World-Muscle-Society (WMS), Halifax, Canada, 11 - 15 October 2022 identifier

2022

2022

Vitamin B12 eksikliği tespit edilen çocukların klinik bulguların değerlendirilmesi

KAYA G., BAHADIR A.

3. Karadeniz Pediatri Günleri, Trabzon, Turkey, 10 - 11 June 2022

2022

2022

TAM KAN VE PERİFERİK YAYMA DEĞERLENDİRİLMESİ VE TANISAL İPUÇLARI

BAHADIR A.

3. Karadeniz Pediatri Günleri, Trabzon, Turkey, 10 - 11 June 2022

2022

2022

ORAL DEMİR REPLASMANINA RAĞMEN DÜZELMEYEN HİPOKROM MİKROSİTER ANEMİ

REİS G. P., ERDURAN E., BAHADIR A.

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 28 May 2022

2021

2021

L Asparaginaz Tedavisine Bağlı Ciddi Hipertrigliseridemi Gelişen Üç Olgu

REİS G. P., BAHADIR A., ERDURAN E.

21. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2021

2021

2021

Lösemide Erken Yan Etkiler ve Yönetimi

BAHADIR A.

13. Ulusal Pediatrik Hematoloji KOngresi, Antalya, Turkey, 14 October 2021

2021

2021

Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Pseudotümör Gelişimi

REİS G. P., BAHADIR A., ERDURAN E.

13. Ulusal Pediatrik Hematoloji KOngresi, Antalya, Turkey, 14 October 2021

2021

2021

Hafif Faktör VII Eksikliği;Gözden Kaçan Tanı

KAYA G., BAHADIR A.

2. Karadeniz Pediatri Günleri, TRABZON-ONLİNE, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Çocuklarda Kemik İliği Transplantasyonu ve Endikasyonları

BAHADIR A.

2. Karadeniz Pediatri Günleri, TRABZON-ONLİNE, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Kemik İliği Naklinden Sonra Skuamöz Hücreli Kanser Gelişen Fankoni Aplastik Anemili Olgu

BAHADIR A., BAHADIR O.

13. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve hücresel Tedaviler Kongresi, ANTALYA-ONLİNE, Turkey, 02 April 2021 Sustainable Development

2020

2020

COVİD-19 Enfeksiyonunda Hematolojik Bulgular

BAHADIR A.

KTÜ Pediatri Derneği Akşam Toplantıları, TRABZON-ONLİNE, Turkey, 16 December 2020 Sustainable Development

2019

2019

Gastrointestinal sistem tutulumuyla gelen immun yetmezlikli olguların değerlendirilmesi

SAĞ E., GÜVEN B., KAYA G., BAHADIR A., ORHAN F., ÇAKIR M.

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, Turkey, 21 - 22 November 2019

2019

2019

Herediter Sferositoz Tanılı Çocuk Hastalarda Komplikasyonların Değerlendirilmesi

REİS G. P., SAĞ E., BAHADIR A.

8. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 October 2019

2019

2019

Lösemiye benzer kemik tutulumu ile gelen nöroblastom olgusu

BAHADIR A., TAMER M. G., ERDURAN E., REİS G. P.

1. Karadeniz pediatri günleri, Turkey, 3 - 05 October 2019

2019

2019

Çocuklarda tam kan sayımının değerlendirilmesi

BAHADIR A.

1. Karadeniz Pediatri Günleri, Turkey, 3 - 05 October 2019

2019

2019

Kanama bozukluğu olan hastalarda intrakranial kanamanın yönetimi

REİS G. P., BAHADIR A., ERDURAN E.

12. Ulusal hematoloji kongresi, Konya, Turkey, 24 - 27 April 2019

2019

2019

Kemoterapiye bağlı karaciğer hasarında N asetilsistein kullanımı

EROĞLU N., ERDURAN E., REİS G. P., BAHADIR A.

12. Ulusal hematoloji kongresi, Konya, Turkey, 24 - 27 April 2019

2019

2019

Atipik prezentasyonla gelen non-hodgkın lenfoma vakaları

Bahadır A., Erduran E., Reis G. P., Sağ E., Çakır M., Çobanoğlu Ü., et al.

12. Ulusal hematoloji kongresi, Konya, Turkey, 24 - 27 April 2019

2019

2019

Basit ve Komplike Katater Trombozu ve Yaklaşımı

BAHADIR A.

12. Ulusal hematoloji kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2019

2018

2018

Hemofili takibinde Pediatristin Rolü: hangi durumlardan korkalım

BAHADIR A.

Hemofili Federasyonu Samsun Hemofili Sempozyumu, Turkey, 10 November 2018

2018

2018

Hemofili Tanısında Pediatristin Rolü; Hangi Durumlardan Korkalım

BAHADIR A.

Hemofili Federasyonu Samsun Hemofili Sempozyumu, Samsun, Turkey, 10 November 2018

2018

2018

Surgical management of rare factor deficiency.

ERDURAN E., EROĞLU N., BAHADIR A., SARIHAN H.

64 th ISTH, Dublin, Ireland, 18 - 21 June 2018, pp.57-58

2018

2018

Çocuklarda non-koroziv özofagus darlıkları

SAĞ E., BAHADIR A., REİS G. P., YALÇIN CÖMERT H. S., ERDURAN E., SARIHAN H., et al.

Çocuklarda ösefagus motilite bozuklukları sempozyumu, VI. yutma bozuklukları kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2018

2018

2018

Intractable diarrhea of infancy single center experience over 10 years.

ÇAKIR M., JANECKE A. R., SAĞ E., MUTLU M., BAHADIR A., MÜLLER T.

ESPGHAN 51th annual meeting, Genevo, Switzerland, 9 - 12 May 2018, pp.309-310 Sustainable Development

2018

2018

İNFANTİL DÖNEMİN İNTRAKTABL İSHALİ DEMOGRAFİK, KLİNİK VE TÜM GEN DİZİ ANALİZİ SONUÇLARI

ÇAKIR M., JANECKE A. R., SAĞ E., MUTLU M., BAHADIR A., MÜLLER T., et al.

12. Ulusal çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

2018

2018

İnhibitörlü hemofili hastaları ve immun tolerans tedavi deneyimi

ERDURAN E., BAHADIR A., EROĞLU N., REİS G. P.

15th İnternational Hemophilia Congress of Turkey, 14 - 17 April 2018

2017

2017

Kemoterapi hepatotoksisitesinde N-asetilsistein kullanımı

EROĞLU N., ERDURAN E., BAHADIR A., REIS P. G.

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.226

2017

2017

Doğu Karadeniz Bölgesi Ortaokul Çocuklarında Nutrisyonel Anemi Prevalansı

ERDURAN E., Şahin A., ÇAN G., BAHADIR A., EROĞLU N.

11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 07 May 2017

2017

2017

lökoferez uygulanmayan hiperlökositozlu yeni tanı akut lösemili çocukların tedavi yönetimi

EROĞLU N., BAHADIR A., ERDURAN E.

11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.66

2017

2017

DİYABETİK KETOASİDOZ TANISI İLE YÖNLENDİRİLEN BİR WİLMS TÜMÖRÜ OLGUSU

KARAGÜZEL G., AYDEMİR D., EROĞLU N., BAHADIR A.

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017 Sustainable Development

2017

2017

Faktör-VII Eksikliği: Bir Yenidoğan Olgusu

AKTÜRK ACAR F., KADER Ş., MUTLU M., ASLAN Y., BAHADIR A.

25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017

2016

2016

Hiponatremiye sekonder posterior reversibl ensefalopati sendromu gelişen ALL olgusu

EROĞLU N., BAHADIR A., ERDURAN E.

42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 19 - 22 October 2016, pp.10-11

2016

2016

Herediter Sferositozda Retikülositopeni Nedeni Olarak Parvavirüs Enfeksiyonu

REİS G. P., BAHADIR A., ERDURAN E.

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016

2016

2016

Yenidoğanda lenfadenopati: Langerhans Hücreli Histiositozis

BAHADIR A., ERDURAN E.

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.112

2016

2016

pulmoner hemosiderozis tedavisinde yüksek doz steroidin etkinliği

REIS P. G., BAHADIR A., ERDURAN E.

5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.120-121

2016

2016

Faktör XIII eksikliği ve Hipofibrinojenemi Birlikteliği: Operasyon sonrası perikardiyal kanama

BAHADIR A., EROĞLU N., DİLBER E., ERDURAN E.

12. Uluslararası Hemofili Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2016, pp.254-256

2014

2014

L Asparaginaza Bağlı Gelişen Cilt Reaksiyonu Allerji mi Enfeksiyon mu

BAHADIR A., HAKTANIR ABUL M., REİS G. P., ERDURAN E., ORHAN F.

4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 May - 01 June 2014

2015

2015

The Role of Cellular Immunity In Children with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

ERDURAN E., Çeliktürk F., REIS P. G., BAHADIR A.

25. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC meeting, Toronto, Canada, 20 - 25 June 2015, pp.1-997

2015

2015

Cerebral venous thrombosis occuring during oxymetalone therapy in a patient with fanconi aplastic anemia

REIS P. G., BAHADIR A., ERDURAN E.

25. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and 61st Annual SSC meeting, Toronto, Canada, 20 - 25 June 2015, pp.1-997

2015

2015

Kemoterapiye Bağlı Mukozitlerin Önlenmesinde Kolostrum ve Balın Yeri

REIS P. G., ERDURAN E., BAHADIR A.

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 June 2015, pp.125

2013

2013

Varicella Zoster Enfeksiyonuna Benzer Papülovesiküler Döküntü ile Seyreden Serratia Marcesens Vakası

BAHADIR A., ERDURAN E.

39. Ulusal Hematoloji Kongresi ve 8. Balkan Day of Hematology, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2013

2014

2014

L-Asparaginaza Bağlı Gelişen Cilt Reaksiyonu:Allerji mi? Enkeksiyon mu?

BAHADIR A., HAKTANIR ABUL M., REIS P. G., ERDURAN E., ORHAN F.

4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 May - 01 June 2014, pp.38

2014

2014

Enfeksiyonla İlişkili Hemofagositik Lenfohistiositozin Tanı Kriterleri

REIS P. G., ERDURAN E., BAHADIR A.

4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 May 2014 - 01 June 2011, pp.78

2007

2007

The Role of Nitric Oxide in Doxorubicin Induced Cardioxicity

KURUCU N., BAHADIR A., YENİLMEZ E., DUMAN M.

39th Annual Conference of the İnternational Society of Pediatric Oncology SIOP, Mumbai, India, 31 October - 03 November 2007

2013

2013

Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi

BAHADIR A., ERDURAN E., REIS P. G.

9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Van, Turkey, 24 - 28 May 2013, pp.3-4

2011

2011

Çocukluk Çağında Karaciğer Hastalıklarında demir Metabolizması

ERDURAN E., SAĞ E., ÇAKIR M., BAHADIR A.

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Turkey, 25 - 28 May 2011, pp.47

2011

2011

Yalancı Trombositopeni

BAHADIR A., ERDURAN E., ÜÇÜNCÜ N., DİLBER B.

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Turkey, 25 - 28 May 2011, pp.4

2011

2011

Serum Eritropoetin Düzeyi Normal Olan Hiporejeneratif Anemili Hastada Eritropoetin Tedavisinin Etkisi

ERDURAN E., BAHADIR A.

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Turkey, 25 - 28 May 2011, pp.6

2010

2010

H1N1 Virus İnfeksiyonu Geçiren Kanserli Hastalardaki Radyolojik Bulgular

BAHADIR A., ERDURAN E., Cezaroğlu S.

36. Ulusal hematoloji kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2010, pp.71-72 Sustainable Development

2007

2007

The role of Nitric Oxide in doxorubicin-Induced cardiotoxicity

KURUCU N., BAHADIR A., YENİLMEZ E., DUMAN M.

39th Annual Conference of the İnternational Society of Paediatric Oncology SIOP 2007, 31 October - 03 November 2007, pp.11

2006

2006

Doksorubisine Bağlı Kardiyotokisitede Nitrrik Oksitin Rolü

KURUCU N., BAHADIR A., YENİLMEZ E., DUMAN M.

14. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2006, pp.2

2005

2005

Tedavi Altındaki Kanserli Çocukların Annelerinde psiko-Sosyal Durumun değerlendirilmesi

BAHADIR A., İshak R., Kaygusuz E., KURUCU N.

13.TPOG Ulusal Pediatrik Kanser kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.164 Sustainable Development

2003

2003

Pre B Hücreli akut lenfoblastik Lösemili Çocukta Salmonella Paratifi B Enfeksiyonuna Bağlı akalkülöz Kolesistit

ERDURAN E., BAHADIR A., GEDIK Y., Aslan A.

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Turkey, 10 - 13 September 2003, pp.145

2003

2003

Kala-azar ile birlikte Coomb's Pozitif Hemolitik Anemi:3 Vaka Takdimi.

ERDURAN E., BAHADIR A., Ökten A. N., Hacısalihoğlu Ş.

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Turkey, 10 - 13 September 2003, pp.196

2003

2003

Akut Lenfoblastik Lösemide Sagittal ve Sol transfers Sinüs Trombozu

ERDURAN E., ORHAN F., BAHADIR A., GEDIK Y.

4. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi(Uluslararası katılımlı), Trabzon, Turkey, 10 - 13 September 2003, pp.233

Books & Book Chapters

2024

2024

Trombozlu Çocuğa Yaklaşım

BAHADIR A.

in: Temelden Kliniğe Hematopoetik Sistem, YAKINCI MEHMET CENGİZ, TEKİN MEHMET, Editor, Nobel tıp kitabevi, İstanbul, pp.299-302, 2024

2023

2023

Fankoni Anemili Hastada Skuamöz Hücreli Kanser Gelişimi

BAHADIR A., BAHADIR O.

in: OLGULARLA KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ, Cangül Şule Ünal, Atay Didem, Bayhan Turan, Aral Yusuf Ziya, Editor, Galenos, İstanbul, pp.79-80, 2023

2023

2023

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Fankoni Anemisi Birlikteliği

BAHADIR A., ERDURAN E.

in: OLGULARLA KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ, Cangül Şule Ünal, Atay Didem, Bayhan Turan, Aral Yusuf Ziya, Editor, Galenos, İstanbul, pp.69-70, 2023

2023

2023

Ağır Kalp Yetmezliği ile Başvuran Otoimmun Hemolitik Anemi Olgusu

BAHADIR A., EROĞLU N.

in: OLGULARLA HEMOLİTİK ANEMİ, Albayrak Meryem, Karaman Serap, Acıpayam Can, Tuncel Defne Ay, Koca Yozgat Ayça, Editor, Galenos, İstanbul, pp.39-41, 2023

2023

2023

Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Tanı Alan Hafif Faktör VII eksikliği

BAHADIR A.

in: OLGULARLA KANAYAN ÇOCUK, Ünüvar Ayşegül, Albayrak Canan, Gökçebay Gürlek Dilek, Öncel Kahraman, Editor, Galenos, İstanbul, pp.8-9, 2023

2023

2023

Hematoloji-onkoloji, Tromboza Yaklaşım

BAHADIR A.

in: Çocuk -Ergen Sağlığı ve Hastalıkları, Cengiz Yakıncı, Şükrü Güngör, Editor, Nobel tıp kitabevi, İstanbul, pp.575-578, 2023

2023

2023

İnhibitörlü Hemofili A ve Otizmli Çocuk Hastada Diş Tedavisi

BAHADIR A., ERDURAN E.

in: OLGULARLA KANAYAN ÇOCUK, Ünüvar Ayşegül, Albayrak Canan, Gökçebay Gürlek Dilek, Öncel Kahraman, Editor, Galenos, İstanbul, pp.10-11, 2023

2021

2021

Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Bir Hastada Posterior reversibl Ensefalopati Sendromu

REİS G. P., BAHADIR A., ERDURAN E.

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.261-263, 2021

2021

2021

Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada Yüksek Doz Metotreksat Tedavisi Sonrası Gelişen Akut İnfarkt

BAHADIR A.

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.201-202, 2021

2021

2021

FLT3 Mutasyonlu Akut Myeloid Lösemi Hastasında Tedavi

ERDURAN E., REİS G. P., BAHADIR A.

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.469-471, 2021

2021

2021

T-hücreli Lenfoblastik Lenfomalı Hastada Akut Myeloid Lösemi Relapsı

BAHADIR A., REİS G. P., ERDURAN E., ÇOBANOĞLU Ü.

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Namık Yaşar Özbek, Adalet Meral Güneş, Hale Ören, Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos, İstanbul, pp.37-38, 2021

2020

2020

Nefrotik Sendromlu Çocukta Tekrarlayan Venöz Tromboz

BAHADIR A., ARSLANSOYU ÇAMLAR S., BAHAT ÖZDOĞAN E., ERDURAN E.

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Tromboz, Namık Yaşar Özbek, Hale Ören, Editor, Galenos, İstanbul, pp.220-221, 2020

2020

2020

Pitozisle Başvuran Hastada Kavernöz Sinüs Trombozu

BAHADIR A.

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Tromboz, Namık Yaşar Özbek, Hale Ören, Editor, Galenos, İstanbul, pp.220-221, 2020

2020

2020

Hematopoetik Donör Taraması/Donör Tarama Grubu

BAHADIR A., UYSAL A., ARICA D.

in: Kanıta Dayalı Hematopoetik Kök Hücre Kılavuzu, Can Boğa, Alphan Küpesiz, Mahmut Yeral, Hasan Atilla Özkan, İlknur Kozanoğlu, Serap Aksoylar, Gülsün Tezcan, İbrahim Eker, Musa Karakükçü, Bülent Antmen, Editor, Galenos, İstanbul, pp.34-58, 2020

2019

2019

On Beş Yaşında Erkek Hastada Familyal Hemofagositik Lenfohistiyositozis

BAHADIR A., ERDURAN E., EROĞLU N., KAYA G.

in: Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Prof Dr Tiraje Celkan, Prof Dr Meryem Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.434-435, 2019

2019

2019

Demir Birikim Bulgusu Olmadan Ferritin Yüksekliği: Olgu Sunumu

Bahadır A., Erduran E., Toraman B., Budak G.

in: Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Prof Dr Tiraje Celkan,Prof Dr Meryem Albayrak, Editor, Galenos, İstanbul, pp.462-463, 2019

Activities in Scientific Journals

2021 - 2023

2021 - 2023

Mucosa

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2023 - Continues

2023 - Continues

Türk Pediatri Derneği Trabzon Şubesi

Chairman

2023 - Continues

2023 - Continues

Pediatri Yeterlik Kurulu-Ölçme değerlendirme alt birimi

Principal Member

2022 - Continues

2022 - Continues

Türk Hematoloji Derneği Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Member

2020 - Continues

2020 - Continues

MİLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

Principal Member

2019 - Continues

2019 - Continues

KTÜ Pediatri Derneği

Board Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Türk Pediatrik Onkoloji Derneği

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Türk Hematoloji Derneği

Member

2006 - Continues

2006 - Continues

Trabzon Tabip Odası

Member

Scientific Refereeing

October 2023

October 2023

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE

National Scientific Refreed Journal

October 2023

October 2023

CANCER INVESTIGATION

National Scientific Refreed Journal

April 2023

April 2023

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

ERCIYES MEDICAL JOURNAL

Journal Indexed in ESCI

September 2022

September 2022

INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL MEDICINE

Journal Indexed in SCI-E

January 2022

January 2022

ERCİYES MEDİCAL JOURNAL

Journal Indexed in ESCI

December 2021

December 2021

ERCİYES MEDİCAL JOURNAL

Journal Indexed in ESCI

September 2021

September 2021

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY

Journal Indexed in SCI-E

September 2021

September 2021

47. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ

Conference Paper (Abstract)

April 2021

April 2021

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH

Journal Indexed in SCI-E

November 2020

November 2020

CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY

Journal Indexed in SCI-E

October 2020

October 2020

46. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ

Conference Paper (Abstract)

September 2020

September 2020

ACTA PAEDIATRICA

SCI Journal

December 2019

December 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

November 2018

November 2018

OPEN ACCESS JOURNAL OF CARDİOLOGY

Other journals

February 2018

February 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Erciyes University, Turkey

December 2017

December 2017

PEDIATRIC TRANSPLANTATION

SCI Journal

Tasks In Event Organizations

Ağustos 2022

Ağustos 2022

PUADER GİRESUN BÖLGESEL TOPLANTISI

Scientific Congress

Bahadır A.
Giresun, Turkey

Haziran 2022

Haziran 2022

3. KARADENİZ PEDİATRİ SEMPOZYUMU

Scientific Congress

Çakır M., Bahadır A., Kaya G., Acar Arslan E., Orhan F.
Trabzon, Turkey

Ekim 2019

Ekim 2019

1. KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ

Scientific Congress

Orhan F., Çakır M., Bahadır A., Kaya G., Özkaya A. K., Kamaşak T., et al.
Trabzon, Turkey

Awards

October 2013

October 2013

Genç Araştırmacı Ödülü

Türk Hematoloji Derneği

May 2006

May 2006

En İyi Sözel Bildiri Ödülü

Türk Pediatrik Onkoloji Derneği

July 2000

July 2000

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Birinciliği (2000)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiCongress and Symposium Activities

08 March 2024 - 09 March 2024

08 March 2024 - 09 March 2024

16. Kemik İliği ve Hücresel Tedaviler Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

02 November 2023 - 05 November 2023

02 November 2023 - 05 November 2023

8. Genç Pediatristler Kongresi ve Uluslararası 5. Balkan Kongresi

Session Moderator

İstanbul-Turkey

01 November 2023 - 02 November 2023

01 November 2023 - 02 November 2023

49. Ulusal Hematoloji Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

07 October 2023 - 08 October 2023

07 October 2023 - 08 October 2023

4. Karadeniz Pediatri Günleri

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

25 May 2023 - 27 May 2023

25 May 2023 - 27 May 2023

14. Ulusal Hematoloji Sempozyumu

Invited Speaker

Ankara-Turkey

10 May 2023 - 13 May 2023

10 May 2023 - 13 May 2023

58. Türk Pediatri Kongresi

Session Moderator

Girne-Cyprus (Kktc)

01 October 2022 - 02 October 2022

01 October 2022 - 02 October 2022

TPHD KİT ALT KOMİTE TOPLANTISI

Audience

Kayseri-Turkey

10 September 2022 - 11 September 2022

10 September 2022 - 11 September 2022

TPHD AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ ÇALIŞTAYI

Audience

Bursa-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Samsun hemofili sempozyumu

Invited Speaker

Samsun-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Samsun Hemofili Sempozyumu

Attendee

Samsun-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

44. Ulusal hematoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

EHA

Attendee

Stockholm-Sweden

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

5. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Attendee

Adana-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Moleküler genetik kursu (TPHD derneği)

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

43. Ulusal hematoloji kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

ISTH 2017

Attendee

Berlin-Germany

01 June 2017 - 01 June 2017

01 June 2017 - 01 June 2017

Pediatrik lenfomalar kursu

Attendee

Bursa-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

11. Ulusal pediatrik hematoloji kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

22. Ulusal kanser kongresiSustainable Development

Attendee

Antalya-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Pediatrik Solid tümörler

Attendee

İzmir-Turkey

01 January 2017 - 01 January 2017

01 January 2017 - 01 January 2017

Karadeniz Hemofili Derneği Kış Okulu

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

5. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Invited Speaker

Denizli-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

Centre Preparation according to JACIE standards

Attendee

Antalya-Turkey

01 February 2016 - 01 February 2016

01 February 2016 - 01 February 2016

İnhibitör Okulu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2016 - 01 January 2016

01 January 2016 - 01 January 2016

Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Yeni Gelişmeler, Sinuzoidal Obstrüksiyon Sendromu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8th Balkan day of hematology

Attendee

Antalya-Turkey

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Demir Metabolizması ve Türkiye'de Demir eksikliği Anemisi, Anne Sütünün Önemi ve Emzirme Tekniklerii konulu Eğitim, Milli Pediatri Derneği

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Attendee

Van-Turkey

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

Pediatrik Hematolojide Yenilikler Sempozyumu

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Bayer Preceptorship in Hemophilia. Brussels Saint Luc University Hospital-UCL

Attendee

Brussel-Belgium

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

Profilaksiden Elektif Cerrahiye Hemofili Eğitimi

Attendee

İzmir-Turkey

01 September 2011 - 01 September 2011

01 September 2011 - 01 September 2011

Türkiye Milli Pediatri Derneği Trabzon Bölgesel Eğitim Toplantısı-45

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

8. Ulusal Pediatrik hematoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

8. Ulusal hemofili Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, TPHD Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Kursu

Attendee

Adana-Turkey

01 December 2010 - 01 December 2010

01 December 2010 - 01 December 2010

THD Türk Hematoloji Okulu 9, Hemostaz tromboz Laboratuvar Eğitimi

Attendee

-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

36. Ulusal Hematoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

THD Türk Heamtoloji Okulu 8, Konsültasyon hematolojisi Kursu

Attendee

Samsun-Turkey

01 April 2010 - 01 April 2010

01 April 2010 - 01 April 2010

7. Ulusal Hemofili Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

Hemofili Günleri

Attendee

Antalya-Turkey

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

THD Türk Hematoloji Okulu 7-İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

Neonatal Hematoloji Sempozyumu

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

THD Türk Hematoloji Okulu 7-Klinisyenler için Temel İstatistik

Attendee

-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

01 September 2009 - 01 September 2009

01 September 2009 - 01 September 2009

ESH-EHA Hematology Tutorial Diagnostic Work-Up of hematological Malignancies: Focus on Lymphoid Malignancies

Attendee

Kayseri-Turkey

01 June 2009 - 01 June 2009

01 June 2009 - 01 June 2009

45. Türk Pediatri Kongresi

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 April 2009 - 01 April 2009

01 April 2009 - 01 April 2009

31. Pediatri Günleri ve 10. Pediatri Hemşireliği Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

14. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser KongresiSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli tıp Eğitimi EtkinlikleriSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 April 2006 - 01 April 2006

01 April 2006 - 01 April 2006

Türkiye Milli Pediatri Derneği Bölgesel Eğitim Toplantıları

Attendee

Trabzon-Turkey

01 June 2005 - 01 June 2005

01 June 2005 - 01 June 2005

Allerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 September 2003 - 01 September 2003

01 September 2003 - 01 September 2003

4. Ulusal Hematoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Attendee

-Turkey

Invited Talks

November 2023

November 2023

AKUT MYELOİD LÖSEMİDE GENETİK BAZLI RİSK DEĞERLENDİRME

Conference

49. Ulusal Hematoloji Kongresi-Turkey

May 2023

May 2023

İmmün Trombositopeni Ayırıcı Tanısında Güncellemeler

Conference

Türk Pediatrik Hematoloji Derneğii, 14. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi-Turkey

August 2022

August 2022

Çocuklarda Tam Kan Sayımı ve Periferik Yayma Değerlendirilmesi

Conference

Giresun Üniversitesi-Turkey

June 2022

June 2022

TAM KAN VE PERİFERİK YAYMA DEĞERLENDİRİLMESİ VE TANISAL İPUÇLARI

Conference

KTÜ Pediatri Derneği, 3. Karadeniz Pediatri Sempozyumu-Turkey

April 2022

April 2022

Down Sendromunda Akut Lösemiler ve Tedavisi

Seminar

THD, Lösemi Ustalık Sınıfı-Turkey

April 2022

April 2022

Okul Çağı Çocuk Beslenmesi

Conference

TÜBİTAK 4007, Bilim Şenliği-Turkey

October 2021

October 2021

LÖSEMİDE ERKEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ

Conference

TPHD, 13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu-Turkey

May 2021

May 2021

Çocuklarda Kemik İliği Transplantasyonu ve Endikasyonları

Conference

KTÜ Pediatri Derneği, 2. Karadeniz Pediatri Günleri-Turkey

November 2020

November 2020

Covid 19 ve Hematolojik Bulgular

Conference

KTÜ Pediatri Derneği, Akşam Toplantıları-Turkey

October 2020

October 2020

Tam Kan Sayımının Değerlendirilmesi

Conference

KTÜ Pediatri Derneği, 1. Karadeniz Pediatri Günleri-Turkey

April 2019

April 2019

Basit ve Komplike Katater Trombozu ve Yaklaşımı

Conference

TPHD, 12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu-Turkey

November 2018

November 2018

Hemofili Takibinde Pediatristin Rolü, Hangi Durumlardan Korkalım?

Conference

Samsun Hemofili Federasyonu, Samsun Hemofili Sempozyumu-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 170

h-index (WOS): 7

Jury Memberships

March-2024

March 2024

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Karadeniz Teknik Üniversitesi

March-2024

March 2024

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Karadeniz Teknik Üniversitesi

March-2024

March 2024

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Karadeniz Teknik Üniversitesi

March-2024

March 2024

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Karadeniz Teknik Üniversitesi

February-2024

February 2024

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Karadeniz Teknik Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2023

September 2023

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2022

June 2022

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2021

June 2021

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Karadeniz Teknik Üniversitesi

December-2019

December 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Karadeniz Teknik Üniversitesi

June-2019

June 2019

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Karadeniz Teknik Üniversitesi

September-2018

September 2018

Expertise In Medicine

Pediatri Uzmanlık Sınavı - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

July-2018

July 2018

Expertise In Medicine

Pediatri hematoloji-Onkoloji Yan dal Uzmanlık Sınavı - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

June-2018

June 2018

Expertise In Medicine

Pediatri Uzmanlık Sınavı - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

April-2018

April 2018

Expertise In Medicine

Pediatri Uzmanlık Sınavı - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

February-2018

February 2018

Expertise In Medicine

Pediatri Uzmanlık Sınavı - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

January-2018

January 2018

Expertise In Medicine

Aile hekimliği Uzmanlık Sınavı - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi