Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the Potential use of Dam Tailings as PasteBackfill Material in A Copper Mine

18th International Multidisciplinary Scientific Conference (SGEM 2018), Varna, Bulgaria, 2 - 08 July 2018, pp.105-112

Macun Dolgunun Çevresel Etkileri: ÇBİ Deneyimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.359-375

Mermer Artıklarının Macun Dolguda Sülfürce Zengin Atık Malzemeye İkame Olarak Kullanımı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.855-868

Yüksek Fırın Cürufunun Puzolanik Katkı Olarak Macun DolguPerformansına Etkisi

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.171-175

Numune Boyutunun Macun Dolgunun Ultrasonik Özelliklerine Etkisi

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.176-184

Investigation of the Relationships between Depth and Rock MassProperties

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Mermer Atiklarinin Macun Dolgu Dayanimina Etkisi

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.297-304

Investigation of the relationship between depth and rock mass properties

International Black Sea Mining and Tunneling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Investigation of the Relationship Between Depth and Rock Mas Properties

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Alkali aktive yüksek fırın cüruflu betonların mekanik özelliklerinin araştırılması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.236-242

Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinde UCS Parametresinin Rolü

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016

The Role of UCS Parameter in Rock Mass Classification Systems

International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, pp.64-69

Effect of Waste Brick as Mineral Admixture on the Mechanical Performance of Cemented Paste Backfill

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 Creative Commons License identifier identifier

Effect of Tunnel Blasting Operation on the Surface Penstock Pipe

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

Ultrasonik P dalga hızı yöntemi ile macun dolgu dayanımının tahmini

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.333-341

Küre bakır madenindeki tesis ve baraj atıklarının macun dolgu olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Microstructural Evaluation of Paste Backfill durability

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Investigation of the Potential Use of Process and Dam Tailings as Paste Backfill Material at Küre Copper Mine

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Macun dolguda duraylılığın mikroyapısal değerlendirilmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Bağlayıcı türünün macun dolgu gözenekliliğine etkisi

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.205-212

Jeopolimerlerin Macun Dolgunun Dayanım ve İşlenebilirlik Özelliklerine Etkisi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.475-487

Numune Boyutunun Macun Dolgu Dayanımına Etkisi

PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.525-535

Kayaçların tek eksenli basınç dayanımını tahmininde Schmidt çekici yöntemlerinin incelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.87-94

Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tahmininde Schmidt Çekici Yöntemlerinin İncelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.87-94

Utilisation of sodium silicate activated blast furnace slag as an alternative binder in paste backfill of high-sulphide mill tailings

Proceedings of the 14th International Seminar on Paste and Thickened Tailings, Perth, Australia, 5 - 07 April 2011, pp.465-475

Effect of binder type and proportion on the short and long term strength of cemented paste backfill

First Southern Hemisphere International Rock Mechanics Symposium (SHIRMS), Perth, Australia, 16 - 19 September 2009, pp.193-199

Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun macun dolguda bağlayıcı olarak kullanılabilirliği

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.579-585

Piritli atıklardan üretilen çimentolu macun dolgunun dayanım ve deformasyon özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.323-335

Atık Cam ve Uçucu Kül Katkılı Macun Dolgunun Dayanım Özellikleri

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.484-495

Atık Tane Boyunun Macun Dolgu Dayanım ve Mikroyapısına Etkisi

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.162-171

Kalker Ocağında Patlatma Kaynaklı Yer Titreşimlerinin İstatistik Analizi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.151-156

Araklı Yıldızlı Kireçtaşının Agrega Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.226-231

Analysis of Blast-Induced Vibrations at a Limestone Quarry

SGEM2005-5th International Scientific Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 13 - 17 June 2005, pp.287-298

Estimation of the Ground Vibration Parameters Induced by Blasting During Tunnel Excavation

SGEM2005-5th International Scientific Conference - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 13 - 17 June 2005, pp.273-280

Strength development of paste backfill samples at Long term using different binders

Proceedings of 8th Symposium MineFill04, Beijing, China, 19 - 21 September 2004, pp.281-285

Determination of the optimum cement content for the paste backfill samples

Türkiye 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 10 - 13 June 2003, pp.119-125

Macun dolgu performansını etkileyen fiziksel kimyasal ve mineralojik faktörler

Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi (MBGAK'2003), İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003, pp.683-690

Books & Book Chapters

Maden Atıkları İçin Alternatif Depolama Yöntemi: Çimentolu Macun Dolgu

in: Sıfır Atık, Yenigün Kasım, Turan Abdulmenaf, Çamaş Tuğrul, Editor, T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, pp.227-244, 2022

Alternative Storage Method For Mining Wastes: Cemented Paste Backfill

in: Zero Waste, Yenigün Kasım, Turan Abdulmenaf, Çamaş Tuğrul, Editor, Republic Of Turkey Ministry Of Environment, Urbanization And Climate Change, Ankara, pp.227-244, 2022 Sustainable Development

Şev Duraylılığı

in: Temel Madencilik Bilgileri, Aksoy C.O, Kömürlü E, Yaman H.E, Editor, Mayeb Ltd, Ankara, pp.950-1029, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies - CHAPTER 6

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editor, IGI GLOBAL, pp.231-256, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill (Chapter 2)

in: Paste Tailings Management, Yilmaz E., Fall M., Editor, Springer, pp.7-32, 2017