Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of geochemical behaviour of flooded cemented paste backfill of sulphide-rich tailings by dynamic-tank leaching test

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING RECLAMATION AND ENVIRONMENT, vol.35, no.5, pp.336-355, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

HANDBOOK OF RESEARCH ON TRENDS AND DIGITAL ADVANCES IN ENGINEERING GEOLOGY, pp.231-256, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Predicting the uniaxial compressive strength of cemented paste backfill from ultrasonic pulse velocity test

NONDESTRUCTIVE TESTING AND EVALUATION, vol.31, no.3, pp.247-266, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters

JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, vol.115, pp.185-192, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters

JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, vol.115, no.3, pp.185-192, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Strength and ultrasonic properties of cemented paste backfill

ULTRASONICS, vol.54, no.1, pp.195-204, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The assessment of slope stability and rock excavatability in a limestone quarry

EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, vol.17, no.2, pp.169-181, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Use of high-density paste backfill for safe disposal of copper/zinc mine tailings

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, vol.27, no.3, pp.81-94, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of desliming by sedimentation on paste backfill performance

MINERALS ENGINEERING, vol.16, no.10, pp.1009-1011, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İnşaat Atıklarının Yeraltı Madeni Üretim Boşluklarında Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.784-796, 2019 (National Refreed University Journal)

İnşaat Atıklarının Yeraltı Madeni Üretim Boşluklarında Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.784-796, 2019 (National Refreed University Journal)

Çimentolu macun dolgunun dayanım ve mikroyapı özellikleri; C-sınıfı uçucu külün etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.21, no.61, pp.15-23, 2019 (National Refreed University Journal)

An Experimental Study on Shear Strength of Cemented Paste Backfill Materials

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.45, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yüksek Fırın Cürufu ve Perlit İkamesinin Çimentolu Macun Dolgunun Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.239-251, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tesis atıklarının yönetiminde macun dolgu teknolojisi

Madencilik Türkiye, vol.24, pp.70-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.119-128, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması

Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, vol.24, no.2, pp.119-128, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kiraçtaşlarının Ağırlıkça Su Emme Yüzdelerine Göre Bir Ayrışma Sınıflaması

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.24, no.2, pp.119-128, 2011 (Other Refereed National Journals)

Doğal puzolan özelliklerinin macun dolgunun dayanım ve duraylılığına etkisi

Yerbilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, vol.29, no.1, pp.25-35, 2008 (Other Refereed National Journals) identifier

Drenaj koşullarının macun dolgu dayanımına etkisi

Madencilik, vol.47, no.2, pp.15-24, 2008 (Other Refereed National Journals) identifier

Evaluation Of The Strength Properties Of Deslimed Tailings Paste Backfill

Mineral Resources Engineering, vol.12, no.2, pp.129-144, 2007 (Other Refereed National Journals)

Düzlemsel kaymanın oluştuğu bir kireçtaşı ocağında şev emniyet katsayısının belirlenmesi: Örnek uygulama

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.19, no.2, pp.121-129, 2006 (National Refreed University Journal)

Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.7, pp.195-216, 2004 (National Refreed University Journal)

Evaluation of acid producing sulphidic mine tailings as a paste backfill

Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, vol.17, no.1, pp.1-9, 2004 (Other Refereed National Journals)

Macun dolgu dayanımını ve duraylılığını etkileyen faktörler

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.28, no.2, pp.155-169, 2003 (National Refreed University Journal)

Yeraltı madenciliğinde macun dolgu teknolojisi-örnek uygulama

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.45-53, 2003 (National Refreed University Journal)

Çimentolu macun dolgunun laboratuvar testi

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, vol.41, no.4, pp.11-20, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the Potential use of Dam Tailings as PasteBackfill Material in A Copper Mine

18th International Multidisciplinary Scientific Conference (SGEM 2018), Varna, Bulgaria, 2 - 08 July 2018, pp.105-112

Macun Dolgunun Çevresel Etkileri: ÇBİ Deneyimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.359-375

Mermer Artıklarının Macun Dolguda Sülfürce Zengin Atık Malzemeye İkame Olarak Kullanımı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.855-868

Investigation of the Relationships between Depth and Rock MassProperties

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Mermer Atiklarinin Macun Dolgu Dayanimina Etkisi

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.297-304

Yüksek Fırın Cürufunun Puzolanik Katkı Olarak Macun DolguPerformansına Etkisi

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.171-175

Numune Boyutunun Macun Dolgunun Ultrasonik Özelliklerine Etkisi

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.176-184

Investigation of the Relationship Between Depth and Rock Mas Properties

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Investigation of the relationship between depth and rock mass properties

International Black Sea Mining and Tunneling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Alkali aktive yüksek fırın cüruflu betonların mekanik özelliklerinin araştırılması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.236-242

Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinde UCS Parametresinin Rolü

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016

The Role of UCS Parameter in Rock Mass Classification Systems

International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, pp.64-69

Effect of Waste Brick as Mineral Admixture on the Mechanical Performance of Cemented Paste Backfill

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 Creative Commons License identifier identifier

Effect of Tunnel Blasting Operation on the Surface Penstock Pipe

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

Ultrasonik P dalga hızı yöntemi ile macun dolgu dayanımının tahmini

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.333-341

Küre bakır madenindeki tesis ve baraj atıklarının macun dolgu olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Microstructural Evaluation of Paste Backfill durability

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Macun dolguda duraylılığın mikroyapısal değerlendirilmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Investigation of the Potential Use of Process and Dam Tailings as Paste Backfill Material at Küre Copper Mine

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Numune boyutunun mineral katkı maddesi içeren macun dolgunun dayanımına ve ultrasonik özelliklerine etkisi

KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.193-203

Bağlayıcı türünün macun dolgu gözenekliliğine etkisi

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.205-212

Jeopolimerlerin Macun Dolgunun Dayanım ve İşlenebilirlik Özelliklerine Etkisi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.475-487

Numune Boyutunun Macun Dolgu Dayanımına Etkisi

PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.525-535

Jeopolimerlerin macun dolgunun dayanım ve işlenebilirlik özelliklerine etkisi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.475-487

Kayaçların tek eksenli basınç dayanımını tahmininde Schmidt çekici yöntemlerinin incelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.87-94

Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tahmininde Schmidt Çekici Yöntemlerinin İncelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.87-94

Utilisation of sodium silicate activated blast furnace slag as an alternative binder in paste backfill of high-sulphide mill tailings

Proceedings of the 14th International Seminar on Paste and Thickened Tailings, Perth, Australia, 5 - 07 April 2011, pp.465-475

Effect of binder type and proportion on the short and long term strength of cemented paste backfill

First Southern Hemisphere International Rock Mechanics Symposium (SHIRMS), Perth, Australia, 16 - 19 September 2009, pp.193-199

Piritli atıklardan üretilen çimentolu macun dolgunun dayanım ve deformasyon özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.323-335

Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun macun dolguda bağlayıcı olarak kullanılabilirliği

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.579-585

Atık Tane Boyunun Macun Dolgu Dayanım ve Mikroyapısına Etkisi

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.162-171

Atık Cam ve Uçucu Kül Katkılı Macun Dolgunun Dayanım Özellikleri

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.484-495

Araklı Yıldızlı Kireçtaşının Agrega Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.226-231

Kalker Ocağında Patlatma Kaynaklı Yer Titreşimlerinin İstatistik Analizi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.151-156

Estimation of the Ground Vibration Parameters Induced by Blasting During Tunnel Excavation

SGEM2005-5th International Scientific Conference - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 13 - 17 June 2005, pp.273-280

Analysis of Blast-Induced Vibrations at a Limestone Quarry

SGEM2005-5th International Scientific Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 13 - 17 June 2005, pp.287-298

Strength development of paste backfill samples at Long term using different binders

Proceedings of 8th Symposium MineFill04, Beijing, China, 19 - 21 September 2004, pp.281-285

Determination of the optimum cement content for the paste backfill samples

Türkiye 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 10 - 13 June 2003, pp.119-125

Macun dolgu performansını etkileyen fiziksel kimyasal ve mineralojik faktörler

Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi (MBGAK'2003), İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003, pp.683-690

Books & Book Chapters

Şev Duraylılığı

in: Temel Madencilik Bilgileri, Aksoy C.O, Kömürlü E, Yaman H.E, Editor, Mayeb Ltd, Ankara, pp.950-1029, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies - CHAPTER 6

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editor, IGI GLOBAL, pp.231-256, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill (Chapter 2)

in: Paste Tailings Management, Yilmaz E., Fall M., Editor, Springer, pp.7-32, 2017

Şev Duraylılığı

in: Temel Madencilik Bilgileri, C. Okay Aksoy, Eren Kömürlü, Hasan Eray Yaman, Editor, MAYEB, pp.950-1029, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill

in: Paste Tailings Management, Erol Yilmaz, Mamadou Fall, Editor, Springer, pp.7-32, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, , Editor, Engineering Science Reference Press, 2017