Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

HANDBOOK OF RESEARCH ON TRENDS AND DIGITAL ADVANCES IN ENGINEERING GEOLOGY, ss.231-256, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Predicting the uniaxial compressive strength of cemented paste backfill from ultrasonic pulse velocity test

NONDESTRUCTIVE TESTING AND EVALUATION, cilt.31, ss.247-266, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters

JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.115, ss.185-192, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters

JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.115, ss.185-192, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Strength and ultrasonic properties of cemented paste backfill

ULTRASONICS, cilt.54, ss.195-204, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The assessment of slope stability and rock excavatability in a limestone quarry

EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, cilt.17, ss.169-181, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of desliming of sulphide-rich mill tailings on the long-term strength of cemented paste backfill

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, cilt.115, ss.5-13, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of high-density paste backfill for safe disposal of copper/zinc mine tailings

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, cilt.27, ss.81-94, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of desliming by sedimentation on paste backfill performance

MINERALS ENGINEERING, cilt.16, ss.1009-1011, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnşaat Atıklarının Yeraltı Madeni Üretim Boşluklarında Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.784-796, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnşaat Atıklarının Yeraltı Madeni Üretim Boşluklarında Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.784-796, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çimentolu macun dolgunun dayanım ve mikroyapı özellikleri; C-sınıfı uçucu külün etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.21, ss.15-23, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Experimental Study on Shear Strength of Cemented Paste Backfill Materials

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Fırın Cürufu ve Perlit İkamesinin Çimentolu Macun Dolgunun Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.239-251, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tesis atıklarının yönetiminde macun dolgu teknolojisi

Madencilik Türkiye, cilt.24, ss.70-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, cilt.24, ss.119-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması

Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, cilt.24, ss.119-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Drenaj koşullarının macun dolgu dayanımına etkisi

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, cilt.47, ss.15-24, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal puzolan özelliklerinin macun dolgunun dayanım ve duraylılığına etkisi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.29, ss.25-35, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düzlemsel kaymanın oluştuğu bir kireçtaşı ocağında şev emniyet katsayısının belirlenmesi: Örnek uygulama

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.19, ss.121-129, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.195-216, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of acid producing sulphidic mine tailings as a paste backfill

Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, cilt.17, ss.1-9, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Macun dolgu dayanımını ve duraylılığını etkileyen faktörler

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.28, ss.155-169, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeraltı madenciliğinde macun dolgu teknolojisi-örnek uygulama

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.16, ss.45-53, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çimentolu macun dolgunun laboratuvar testi

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, cilt.41, ss.11-20, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of the Potential use of Dam Tailings as PasteBackfill Material in A Copper Mine

18th International Multidisciplinary Scientific Conference (SGEM 2018), Varna, Bulgaristan, 2 - 08 Temmuz 2018, ss.105-112

Macun Dolgunun Çevresel Etkileri: ÇBİ Deneyimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.359-375

Mermer Artıklarının Macun Dolguda Sülfürce Zengin Atık Malzemeye İkame Olarak Kullanımı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.855-868

Yüksek Fırın Cürufunun Puzolanik Katkı Olarak Macun DolguPerformansına Etkisi

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.171-175

Numune Boyutunun Macun Dolgunun Ultrasonik Özelliklerine Etkisi

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.176-184

Investigation of the relationship between depth and rock mass properties

International Black Sea Mining and Tunneling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.61-65

The Role of UCS Parameter in Rock Mass Classification Systems

International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, ss.64-69

Bir Kireçtaşı Ocağındaki Kayaçların Kazılabilirlik Özelliklerinin Araştırılması

International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, ss.18-23

Effect of Waste Brick as Mineral Admixture on the Mechanical Performance of Cemented Paste Backfill

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 5 - 09 Eylül 2016, cilt.44 Creative Commons License identifier identifier

Effect of Tunnel Blasting Operation on the Surface Penstock Pipe

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 5 - 09 Eylül 2016, cilt.44 identifier identifier

Küre bakır madenindeki tesis ve baraj atıklarının macun dolgu olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.256-265

Ultrasonik P dalga hızı yöntemi ile macun dolgu dayanımının tahmini

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.333-341

The Assessment of Rock Slope Stability by 3 Dimensional Drillhole Analysis in a Limestone Quarry (Araklı-Trabzon)

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.242-248

Investigation of the Potential Use of Process and Dam Tailings as Paste Backfill Material at Küre Copper Mine

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.256-265

Microstructural Evaluation of Paste Backfill durability

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.266-282

Macun dolguda duraylılığın mikroyapısal değerlendirilmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.266-282

Numune boyutunun mineral katkı maddesi içeren macun dolgunun dayanımına ve ultrasonik özelliklerine etkisi

KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.193-203

Bağlayıcı türünün macun dolgu gözenekliliğine etkisi

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.205-212

Numune Boyutunun Macun Dolgu Dayanımına Etkisi

PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013, ss.525-535

Jeopolimerlerin macun dolgunun dayanım ve işlenebilirlik özelliklerine etkisi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013, ss.475-487

Kayaçların tek eksenli basınç dayanımını tahmininde Schmidt çekici yöntemlerinin incelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2011, ss.87-94

Utilisation of sodium silicate activated blast furnace slag as an alternative binder in paste backfill of high-sulphide mill tailings

Proceedings of the 14th International Seminar on Paste and Thickened Tailings, Perth, Avustralya, 5 - 07 Nisan 2011, ss.465-475

Piritli atıklardan üretilen çimentolu macun dolgunun dayanım ve deformasyon özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.323-335

Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun macun dolguda bağlayıcı olarak kullanılabilirliği

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.579-585

Kitap & Kitap Bölümleri

Şev Duraylılığı

Temel Madencilik Bilgileri, Aksoy C.O, Kömürlü E, Yaman H.E, Editör, Mayeb Ltd, Ankara, ss.950-1029, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill (Chapter 2)

Paste Tailings Management, Yilmaz E., Fall M., Editör, Springer, ss.7-32, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, , Editör, Engineering Science Reference Press, 2017