Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Hydrogeochemical and isotopic characteristics of the Ilica geothermal system (Erzurum, Turkey)

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.72, no.11, pp.4451-4462, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Quality assessment of surface and groundwater in Solaklı Basin (Trabzon, Turkey)

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.72, no.2, pp.213-224, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Modeling groundwater flow in the agricultural area of Gumushacikoy (Amasya, Turkey)

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.67, no.4, pp.529-535, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Sea Water Intrusion in Kızılırmak Delta Coastal Area by Stuyfzand Hydrogeochemical Modeling System

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.4, pp.949-960, 2020 (National Refreed University Journal)

Söğütlü Deresi (Trabzon) Su Kalitesi Parametrelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.42, no.1, pp.1-17, 2018 (Other Refereed National Journals)

Stuyfzand Hidrojeokimyasal Modelleme Sistemi: Gümüşhaciköy (Amasya) Akiferi Örneği

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, vol.31, no.2, pp.37-47, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bahçecik (Gümüşhane) Travertenlerinin Jeolojik Ve Jeoteknik Özellikleri

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.31, no.2, pp.25-36, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yazkonağı Mağarası'nın (Ünye-Ordu) Jeolojisi ve Oluşumu

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.30, no.1, pp.39-48, 2006 (Other Refereed National Journals)

Aşağı Değirmendere (Trabzon) Havzasındaki Suların Kalitesi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Trabzon ili mevcut katı atık bertaraf stratejisi, beraberinde getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri

Süleyman Demirel Üniversitesi, vol.7, no.2, pp.343-347, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HAVZA (SAMSUN) JEOTERMAL SAHASININ DOĞAL İZOTOPLARLA (O, H, C, Sr, B, Li) İNCELENMESİ

5. ULUSAL HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.142-149

KIZILIRMAK DELTASI KIYI BÖLGESİ YERALTISUYUNUN İZOTOP HİDROJEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. ULUSAL HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.10-20

Engiz Çayı (ONDOKUZMAYIS-SAMSUN) Akiferi’nin Hidrokimyasal Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

MÜHJEO’2019: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.391-397

Engizçayı (Ondokuzmayıs-Samsun)Akiferinin Hidrokimyasal Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

ENGGEO’2019:National Symposium on Engineering Geology and Geothecnics, Denizli, Turkey, 3 - 05 October 2019

Kentsel Faaliyetlerin Kıyı Akiferlerine Etkileri: Doğu Karadeniz Havzası Örneği

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.103-104

Assessment Of Landslide Generated ImpulseWaves In Dam Reservours

5 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Turkey, 27 October - 01 December 2018, pp.409-421

Determination of Reservoir Temperature of Sarmaşık (Fatsa-Ordu) Thermal Spring

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.48-58

Water-Rock Interaction in the Sarmaşık (Fatsa-Ordu) ThermalSpringwater, NE Turkey

2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.3346-3359

Pasinler (Erzurum) Jeotermal Alanında İzotopik ve Hidrojeokimyasal Çalışmalar

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.27-42

Ilıca (Erzurum) Jeotermal Sisteminin İzotop Özellikleri

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.143-156

Pasinler (Erzurum) Jeotermal Sisteminin Akım Modelinin Oluşturulması

Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜHJEO 2015), Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.497-504

Ilıca (Erzurum) Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri

Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜHJEO 2015), Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.482-489

İklim Değişikliği Etkileri: Trabzon Örneği

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 09 April 2015, pp.224

Determining the Pollution Parameters of Degirmendere Stream (Trabzon, NE TURKEY)

American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting, San Francisco, United States Of America, 9 - 13 December 2013

Trabzon İli CO2’ ce zengin kaynak sularında su-kayaç ilişkisi.

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.113-114

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burunu-Trabzon kıyı hattı

I. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Doğu Karadeniz’de (Trabzon-Akçaabat) deniz kıyısından 12-16 km açıkta bulunan su altı yükseltilerinin jeolojik özellikleri

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.74-75

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burnu-Trabzon kıyı hattı

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2004, pp.79-80

Books & Book Chapters