Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An Examination of Computer Engineering Students' Perceptions about Asynchronous Discussion Forums

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.9, no.4, pp.371-378, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Asynchronous discussion forums relating computer and detecting utilizations of learners from these mediums: A case for Turkey

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.4, pp.2007-2020, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Implementation and evaluation of a web based mathematics teaching system enriched with interactive animations for the probability unit

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.3, pp.1167-1180, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Reflections of design-based research approach on learning experience of visual programming course

Journal of Pedagogical Research, vol.4, pp.22-30, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Implementation of Design-Based Research in Software Engineering Education: A Case of Final Project Course

Journal of Computer and Education Research, vol.7, no.14, pp.213-227, 2019 (International Refereed University Journal)

Current status and future perspectives in articles about coding learning at pre-university level published from 2009 to 2017: A content analysis study

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.10, no.3, pp.567-587, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersinin Araştırma Temelli Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.49-60, 2017 (National Refreed University Journal)

Görsel programlama dersinde proje tabanlı öğrenme deneyimine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.8, no.2, pp.244-260, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.2016, no.38, pp.1-15, 2016 (National Refreed University Journal)

Clustering Analysis of Attitudes of Prospective Computer Programmers towards Programming

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol.10, no.4, pp.40-50, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ability Level Estimation of Students on Probability Unit via Computerized Adaptive Testing

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.58, pp.27-44, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

SATISFACTION CLUSTERING ANALYSIS OF DISTANCE EDUCATION COMPUTER PROGRAMMING STUDENTS: A Sample of Karadeniz Technical University

TOJDE The Turkish Online Journal of Distance Education, vol.15, no.2, pp.53-61, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgisayarlaştırılmış uyarlanabilir test sistemleri ve eğitim yazılımlarına entegrasyonları: Teoriden pratiğe bir inceleme

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-24, 2013 (Other Refereed National Journals)

A Fully Personalized Adaptive and Intelligent Educational Hypermedia System for Individual Mathematics Teaching Learning

TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, vol.1, no.4, pp.246-257, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Architecture and design process of the individualized assesment system integrable to distance education softwares

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.13, no.3, pp.212-215, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

An application of individualized assessment in educational hypermedia Design of computerized adaptive testing system and its integration into UZWEBMAT

Procedia - Social and Behavioral Science Journal, vol.46, no.2912, pp.3191-3196, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

An individualized e-learning environment to the teaching of mathematics: Student views of UZWEBMAT

AWERProcedia Information Technology - Computer Science, vol.1, no.2012, pp.523-527, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the effect of asynchronous discussion on students' learning and understanding of mathematics subjects

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.12, no.4, pp.17-33, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the effect of asynchronous discussions on students learning and understanding of mathematics subjects

The Turkish Online Journal of Distance Education, vol.12, no.4, pp.17-33, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of applied courses' efficiency in vocational and technical school of higher education: A case study

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.1, pp.1-12, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asenkron tartışma forumlarını içeren web tabanlı ortamlardaki ingilizce öğrenme aktivitelerinin incelenmesi

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.2, pp.538-548, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan-bilgisayar etkileşimi aracı olarak metin tabanlı diyalog sistemi için Türkçe'nin morfolojik ve anlamsal analizi

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.1, pp.88-103, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

"A study on log based information retrieval system for social and semantic extractions from chat mediums

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.3, pp.280-293, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilgisayar programlama ve yazılım dünyası için bir sosyal medya platformu: Github örneği

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 September 2019

İngilizce Kelime Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi: Aranimal

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018, pp.13-18

İngilizce Kelime Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Yazılımının Tasarımı ve Geliştitilmesi: ARanimal

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.13-18

Akıllı SQL Öğretici İçin bir Çerçeve Önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.48-49

Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinin Öğrenme Deneyimine Yansımaları: Görsel Programlama Dersi Örneği

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.44-45

Kodlama Eğitimi İçin Yenilikçi bir Eğitsel Yazılımın Altyapısına Yönelik Çerçeve

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.16-24

Tasarım Tabanlı Araştırma ve Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Uygulanabilirliği

I.Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.3

Yazılım mühendisliği öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçlarının incelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Bilgisayarca Düşünme Becerileri ile Programlamaya Giriş ve Algoritma Dersi Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yazılım Mühendisliği Örneği

International Educational Technology Conference - IETC 2017, Boston, United States Of America, 16 - 19 August 2017, vol.2, no.1, pp.220-225

Yazılım Mühendisliği Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.1

Öğrenme stilleri ve programlama öz düzenleyici öğrenme stratejilerinin programlama öğrenimi performansına etkisinin incelenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.21

Birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin öğrenme stillerinin felder silverman öğrenme stili modeli bağlamında incelenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.58

Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Felder-Silverman Öğrenme Stili Modeli Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.205-218

Öğrenme Stilleri ve Programlama Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejilerinin Programlama Öğrenimi Performansına Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.195-204

Students’ Views About Teaching the Database Management System Course in a Inquiry-Based Approach

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.132-133

Analyzing the Effects of problem solving and critical thinking skills on Programming Performance: The case of Software Engineering Department

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.134-135

Development and Evaluation of the Cooperative Learning Sheets for Mobile Programming

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.130-131

Transition from Flow Diagram and Algorithm to Programming: Design and Development of a Dynamic Expert System Based Instructional Software

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.128-129

Programlama Öğrenmek Gerçekten Zor Mu? Yazılım Mühendisliği Birinci Sınıf Öğrencileri ile Bir Durum Çalışması

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Çocukların kodlama öğrenebilecekleri ortamların incelenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.764-771

The use of adaptive and intelligent educational hypermedia systems in the design of e-learning environments

International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.1597-1600

Forum based learning: Content analysis of asynchronous discussion forums for the teaching of computer programming languages

International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.618-622

Permütasyon kombinasyon binom açılımı ve olasılık konularının öğretimi için bir e öğrenme ortamı Tasarım ve eeğerlendirme

3th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2009), 7 - 09 October 2009, vol.1, pp.999-1004

Permütasyon-kombinasyon-binom açılımı ve olasılık konularının öğretimi için bir e-öğrenme ortamı:Tasarım ve değerlendirme

3th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.999-1004

Bilgisayar ağ haberleşmesinde kullanılan yedi katmanlı OSI referans modelinin görselleştirilmesi

2th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2008), Aydın, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.176-178

Biyoloji dersi için öğrenme ve öğretme amaçlı web tabanlı eğitim yazılımı tasarımı

2th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2008), Aydın, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.280-287