Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çocukluk Çağında Obezite

Sağlık ve Toplum , vol.29, no.3, pp.12-19, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cadiovascular Disease Risk Factors and Healthy Lifestyle Behavior in Nurses in Turkey 2019

2. Bilsel Uluslararası Sümela Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 12 November 2023, pp.336-348

Yaşlı İstismarı ve İhmali

7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.194-204

Çocuklarda Pandemi Sonrası Okula Yeniden Psikososyal Uyum ve Sosyalleşme Süreci

7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.537-549

Geriatrik Adli Hemşirelik

7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.290-297

Okullarda Akran Zorbalığı ve Önleme Müdahaleleri

7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.675-684

COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkinlerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Değişikliklerinin Belirlenmesi

3. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 August 2021, pp.15 Sustainable Development

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamasına Geçen Akademisyenlerin Kas-İskelet Sistemi Sorunlarının Belirlenmesi

3. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 August 2021, pp.25 Sustainable Development

Palliative Care and Culture

2nd International Baku Conference on Scientific Research, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 April 2021, vol.2, pp.38-49

Toplum Sağlığında Büyüyen Tehdit: Aşı Reddi

I. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 29 November 2020, pp.35 Sustainable Development

Akut İnme Bulguları Olan Hastaların Hastane Öncesi ve Acil Serviste Değerlendirilmesi

2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 December 2020, pp.24

The Cancer Knowledge, Attitudes and Behaviours of The People Aged 40 and over

5. European Public Health Conference, Valletta, Malta, 07 November 2012, vol.22, no.2, pp.66 Sustainable Development

Hemşirelikte mesleki değerler

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.56

Hemşirelik öğrencilerinin mesleki dernekler ile ilgili bilgi ve düşünceleri

18.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.24

Hemşirelerin çalışma ortamları

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.45

Cinsel istismarın çocuk üzerine etkileri ve çözüm için yapılması gerekenler

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.78

Çocuklarda HIV/AİDS

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.127 Sustainable Development

Okullarda siber zorbalık ve önlenmesine yönelik öneriler

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.116

Çocukluk çağında obezite

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.135 Sustainable Development

0-6 yaş çocuklarda ev kazaları: Trabzon Örneği

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.127

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada halk sağlığı hemşirelerinin rolü

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.68 Sustainable Development

Hope of individuals chronic disease: complementary and alternative treatment

2. International Congress on Nursing, Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.113

Palliative care requirements of advanced stage cancer diseases

International Congress on Nursing, Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.109 Sustainable Development

Sosyal gender

2. International Congress on Nursing, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.128

Problems in nursing education in Turkey

2. International Congress on Nursing, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.121

Child abuse

2. International Congress on Nursing, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.125 Sustainable Development

30-65 Yaş arası kadınların serviks kanseri ile ilgili bilgileri

1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017, pp.124 Sustainable Development

Fall Risk Among Oncology Patients Receiving Chemotherapy Therapy

Fırst International Congress On Nursing (ICON-2017), Antalya, Turkey, 16 - 18 October 2017, pp.150-151

Oral Mucositis in Patients Receiving Chemotherapy and Radiotherapy

Fırst International Congress On Nursing (ICON-2017), Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.120

Mesleki Maruziyet ve Riskler

Dünya AIDS Günü, Trabzon, Turkey, 01 December 2016

Meme Kanserinin Görülme Sıklığı ve Risk Faktörleri

Meme Kanseri Farkındalık Günleri, Turkey, 26 October 2016 Sustainable Development

Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin evde bakım hizmetleri ile ilgili düşünceleri

I. Uluslararası Yaşlı Bakım Ağı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 21 October 2016, pp.20-28

0 6 yaş grubu çocuğu olan annelere ev kazalarının önlenmesine yönelik verilen eğitimin etkisi

1. uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

0-6 Yaş grubu çocuğu olan annelere ev kazalarına yönelik verilen eğitimin etkisi

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.50

30-65 Yaş arası kadınların serviks kanserine ilişkin bilgi ve tutumları

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.65 Sustainable Development

Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin teknolojik tıbbi cihaz kullanımı ile ilgili yaşadıkları sorunlar

Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Turkey, 28 - 29 April 2016

Hemşirelerin sosyal medya yoluyla hasta mahremiyetini ihlal etme davranışları

Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Turkey, 28 - 29 April 2016

Kadın ve Toplum Sağlığı

Konferans, Turkey, 12 March 2016

Meme Kanseri Belirtileri

Meme Kanseri Farkındalık Günleri, Turkey, 21 October 2015 Sustainable Development

Hemşireler Bakımından Tıbbi Hataların Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri

Uluslararası katılımlı Tıp Hukuku Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 05 September 2015

Birinci Basamakta Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Çalışmalar

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.119 Sustainable Development

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Örgütler ile İlgili Görüşleri

4.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası katılımlı), Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.67

Kırk Yaş ve Üzeri Bireylerin Kansere İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012, pp.92 Sustainable Development

Otuz Yaş Üzeri Kadınlarda Şişmanlık

14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.79

Bir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği Staj Çalışmaları

14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.210 Sustainable Development

Kadınların Servikal Kanser Taramaları İçin KETEM’e Başvurularının Önündeki Engeller

14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.133 Sustainable Development

Yüksek Lisansa Hazırlık Süreci Ne Zaman Başlamalı? Bir Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Düşünceleri

10. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.180

Trabzon İlinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, İzmir, Turkey, 18 - 22 October 2010 Sustainable Development

Avrupa Birliği Ebelik Eğitimi Kriterleri Doğrultusunda Doldurulan Kriter Formlarının Ebelik Eğitimine Katkısı

I. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2010, pp.39

Erkek Öğrencilerin Kadın Hastalara Uygulamada Rahatsız Oldukları Bazı Hemşirelik Girişimleri

9. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.97

Klinik Uygulamalarda Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Uyguladığı Etik İlke İhlalleri

9. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.81

Trabzon da ailelerin enürezisli çocuklarına yönelik tutum ve davranışları

2.Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediyatri Kongresi. Ankara., Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009

Ailelerin enürezisi olan çocuklarına uyguladıkları geleneksel yöntemler

2.Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediyatri Kongresi. Ankara, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamasında Öğrenci ve Aile Hekimi İşbirliği Deneyimi

12.Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.60 Sustainable Development

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Etik Kararı Gerektiren Durumlara Yaklaşımları

12.Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.67

Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet ve Beklentiler

12.Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.175

Trabzon’da Bir İlkokul’daki 5.Sınıf Öğrencilerinde Demir Eksikliği Anemisi

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.121

Trabzon’da Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanmama Nedenleri

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.151

Erişkinden Anneye Eğitimin Kendi Kendine Meme Muayanesi ve Sağlık İnancına Etkisi

9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2007, vol.1, no.1, pp.1

Early Diagnosis Attitudes of Breast Cancer and The Factors Affecting These Attitudes

First Interconference Breast Cancer Meeting, Sarajevo, Bosna-Hersek, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assesment Among Women An Example from Trabzon Türkiye

First Interconference Breast Cancer Meeting, Sarajevo, Bosna-Hersek, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007

Trabzon’da Sezaryen Doğumlar

5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.110

Trabzon’da Evli Kadınların Bazı Obstetrik, Jinekolojik Özellikleri ve Üreme Sağlığı ile İlgili Sorunları

5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.65

Breast Cancer Risk Assesment Among Women: An Example from Trabzon-Türkiye

First Interconference Breast Cancer Meeting, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 April 2007, pp.26 Sustainable Development

Trabzon’da Kadınların Aile Planlaması Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler

5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.88

Kadınlar Sağlık Ocağını Ne Kadar Kullanıyor? Aile Hekimliğini Ne Kadar Biliyor?

10.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.127

Trabzon’da Adölesan Evlilik ve Adölesan Gebelikler

10.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.135

Öğrenci Hemşirelerin Mezun Hemşirelerden Beklentileri

5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 20 - 21 April 2006, pp.37

Hemşirelerin Bağımlı ve Bağımsız Fonksiyonlarına Yönelik Düşünceleri ve Uygulamada İş Yükünü Artıran Faktörler

Sağlık ve Hastane Yönetimi 2.Ulusal(Uluslararası katılımlı) Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.147

Hemşirelerin Öğrenci Hemşireler Hakkındaki Düşünceleri ve Onlardan Beklentileri

Sağlık ve Hastane Yönetimi 2.Ulusal(Uluslararası katılımlı) Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.167

İlkokul Öğrencilerinin Büyüme-Gelişme ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 22 - 24 June 1999, pp.58

Books & Book Chapters

Göğüs ağrısı ile acil servise başvuran hastaların değerlendirilmesi ve hemşirelik yaklaşımı

in: Kalp Damar Hastalıkları Hemşireliği, Prof. Dr. Nesrin NURAL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.15-23, 2020 Sustainable Development

Şok

in: HASTALIKLAR BİLGİSİ, Prof. Dr. Birsen YÜRÜGEN,Prof. Dr. Nesrin NURAL, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.63-71, 2020

Ev Kazalarını Önlemeye Yönelik Önlemler

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, İlknur Kahriman,Havva Karadeniz,Aynur Şahin,Özgür Tatlı, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.52-58, 2018

Yanıklarda Hemşirelik yaklaşımı

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil yaklaşım, İlknur Kahriman,Havva Karadeniz,Aynur Şahin,Özgür Tatlı, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.27-32, 2018

Hemşireler bakımından hatalı mesleki uygulamaların önlenmesine yönelik çözüm önerileri

in: 1.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı), Hakeri H.,Doğan C., Editor, Legal Yayıncılık A.Ş. Birinci Basım, İstanbul, pp.87-88, 2016

Hemşireler Bakımından Hatalı Mesleki Uygulamaların Önlanmesine Yönelik Çözüm Önerileri

in: I Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi Vaka Tartışmalı, Hakan Hakeri,Cahid Doğan, Editor, Legal Yayınları, İstanbul, pp.607-617, 2016

Other Publications

Metrics

Publication

175

Citation (WoS)

66

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

74

H-Index (Scopus)

5

Project

6

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals