Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Modern Architecture and Cinema: An Assessment Through İconic Buildings

International Journal of Academic Research, no.5, pp.14-23, 2013 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License

Effect Of Use Of Color On Perception: Example Of Entrance Area In Healthcare Buildings

International Journal of Academic Research, no.5, pp.271-278, 2013 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License

Universal "memes" of the global style in architecture and the problems of identity and place

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.11, pp.1357-1369, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İç Mekânda Biyofilik Tasarım ve Uygulama Alanı Olarak Bir Sağlık Yapısı: Memorial Bahçelievler Hastanesi

Mimarlık ve Yaşam, vol.6, no.2, pp.529-551, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERN VE YALIN BİR DİNİ YAPI ÖRNEĞİ: BALIKLI RUM HASTANESİ MESCİDİ

The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, vol.11, no.3, pp.967-983, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Transformation of basic design teachings into product: interior furniture

International Journal of Innovative Research in Education (IJIRE), no.5, pp.11-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temel Tasarım Öğretilerinin Ürüne Dönüşümü: İç mekan Mobilyası

International Journal of Innovative Research in Education, vol.5, no.1, pp.11-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kayseri Türküleri Üzerinden Bir Mekan Okuması

DÜŞÜNEN ŞEHİR, no.4, pp.70-75, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kayseri Türküleri Üzerinden Bir Mekân Okuması

Düşünen Şehir, vol.0, no.4, pp.70-75, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.245-260, 2017 (National Refreed University Journal)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.245-260, 2017 (National Refreed University Journal)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.245-260, 2017 (National Refreed University Journal)

Spaces of Future in Cınema: Space Based Fılms

Journal of Advanced Technology Sciences, vol.-, pp.471-480, 2017 (International Refereed University Journal)

The Use of Furniture in Cinema: The One Roomset Movies

Journal of Advanced Technology Sciences, vol.-, pp.481-493, 2017 (International Refereed University Journal)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.245-260, 2017 (National Refreed University Journal)

A Study on the Sustainable Architectural Characteristics of Traditional Anatolian Houses and Current Building Design Precepts

URBAN PLANNING AND ARCHITECTURAL DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (UPADSD), vol.0, no.216, pp.810-817, 2016 (Non-Refreed Journal)

Medtatik Konut

YAPI, vol.0, no.409, pp.66-71, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

MEDYATİK KONUT

YAPI, no.409, pp.66-71, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effects of Changing Life Styles and Globalizing Tendencies on Kitchen Size and Design: Turkey as a Case

Research Journal of International Studies, no.23, pp.143-156, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşen Mimari Biçimler

Yapı, no.336, pp.46-52, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Mekanların Türküsü

Tekne, no.11, pp.37, 2007 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Türkülerde Mekanların Yansıttığı Yalnızlık ve Sürgün Duygusu

Ada, no.2, pp.54-55, 2004 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Modern Mahkeme Salonları Oturum Düzenleri

Güncel Hukuk, no.8, pp.62-63, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yargı Mekanlarının Tarihsel Gelişimi

Güncel Hukuk, no.7, pp.50-51, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türküler ve Mekanlar

Kılavuz, pp.61-63, 2004 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Yargı Mekanları Tasarım İlkeleri

Yapı, no.268, pp.48-57, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Sürdürülebilir İç Mekân Malzemesi Olarak Ahşap Kullanımı”

Uluslararası Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu | Sürdürülebilirlik, Yenilik, Üretim, İzmir, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.-, pp.267-274

“Reklam Filmlerinde Kurgu İç Mekan”

V. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat & Kültür Konferansı ECSAC'19, Ankara, Turkey, 28 - 29 September 2019, vol.-, pp.233-242

“Duyular Ve Mimarinin Giriş Mekânı Bağlamında İrdelenmesi”

V. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat & Kültür Konferansı ECSAC'19, Ankara, Turkey, 28 - 29 September 2019, vol.-

“Mimarlık ve Felsefe Arakesitinde Peter Zumthor Mimarisindeki Kavram Zenginliği"

V. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat & Kültür Konferansı ECSAC'19, Ankara, Turkey, 28 - 29 September 2019, vol.-, pp.55-62

Alteration in Interior: From Traditional Turkish House toApartments of Republic Area in Turkey

SPACE INTERNATIONAL CONFERENCES 2019 On Sustainable Architecture Planning and Urban Design & Architectural History and Theory, London, United Kingdom, 3 - 04 May 2019, vol.-

GÖRSEL MEDYADA İÇ MEKÂN VE REKLAM SEKTÖRÜ: TELEVİZYON DİZİLERİ

5. Uluslararası Mobilya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.383-393

İç Mekânda Güncel Bir Söylem: “Biyofilik Tasarım” Ve Uygulama Örneği Olarak Memorial Bahçelievler Hastanesi”

2. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu (İMTS-2018), Trabzon, Turkey, 6 - 07 December 2018, vol.-, pp.23-24

“İç Mekânda Mobilyanın Küresel Yolculuğu”

2. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu (İMTS-2018), Trabzon, Turkey, 6 - 07 December 2018, vol.-, pp.25-26

Edebiyatta Mimari Bir Söylem Olarak Bilinç Akışı Tekniği

2. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu (İMTS-2018), Trabzon, Turkey, 6 - 07 December 2018, vol.-, pp.15-16

Görsel Medyada İç Mekân ve Reklam Sektörü: Televizyon Dizileri

5. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.0, no.0

Sağlık Yapılarında Renk Ergonomisi: Trabzon Örneği

23. Ulusal Ergonomi Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.0, no.0

Sinemada Geleceğin Mekânları: Uzay Temalı Filmler

4nd International Furniture and Decoration Congress, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.538-546

Sinemada Mobilya Kullanımı: Tek Mekânda Geçen Filmler

4nd International Furniture and Decoration Congress, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.547-558

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.88-89

Apartmanlaşma Olgusu ve Türkiye'de 1931-1980 Dönemi Apartman Konutlarında Eylem Alanları

İÇLİS I İç Mimarlık'ta Lisanüstü Çalışmalar Sempozyumu-I, İstanbul, Turkey, 16 - 17 June 2016, vol.1, no.1, pp.281-293

Küreselleşmenin Bir Sonucu Olarak Kentsel Dönüşüm: Yerinden Edilen Yerliler

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, vol.-, pp.1102-1115

Işık ve Gölgeden Mekâna: KTU İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.245-261

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, vol.-

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekan

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

Formun Soyut Dili: Beden, Dans Ve Mekân

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

Işık Ve Gölgeden Mekana; Ktü İç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.245-259

Işık ve Gölgeden Mekana: KTÜ iç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması

5.Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, vol.1, no.5, pp.245-259

Temel Tasarım Öğretilerinin Öğrenci Yorumu İle Görselleştirmesi

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016

Temel Tasarım Öğretilerinin Ürüne Dönüşümü: İç Mekanda Mobilya

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, vol.-

Temel Tasarım Öğretilerinin Öğrenci Yorumu İle Görselleştirilmesi

8th. World Conference of Educational Sciences, (WCES-2016), Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, pp.729

Temel Tasarım Öğretilerinin Ürüne Dönüşümü: İç mekanda Mobilya

8th. World Conference of Educational Sciences, (WCES-2016), Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, pp.730

A Study on the Sustainable Architectural Characteristics of Traditional Anatolian Houses and Current Building Design Precepts

Conference on Urban Planning and Architectural Design for Sustainable Development (UPADSD), Lecce, Italy, 14 - 16 October 2015, vol.216, pp.810-817 identifier

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "Kuram ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

A Study on the Sustainable Architectural Characteristics of Traditional Anatolian Houses and Current Building Design Precepts

Urban Planning and Architecture Design for Sustainable Development, Lecce, Italy, 14 - 16 October 2015, vol.0, no.0, pp.357-364

Sinemadan İç Mimari Yansımalar: Wes Anderson Ve Büyük Budapeşte Oteli Filmi Üzerine Bir Değerlendirme

İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.1, no.1, pp.275-286

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.179-190

İLK YIL TASARIM STÜDYOLARINDA FORM YARATMA SÜRECİNE BİR ÖRNEK: SÜPERMATİZM

1. ULUSAL İÇ MİMARİ TASARIM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.1, pp.369-377

The İmpact of Basic Design Studio Courses on İnterior Design: KTU Model

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, no.197, pp.1889-1896

The Impact of Basic Design Studio Courses on Interior Design: KTU Model

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.1889-1896 identifier

Türkülerde Geçen Mekan Tanımlarının Mimarlık Bağlamında Sınıflandırılması ve Popüler Müzik Kültüründeki Karşılığı

KTU I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.321-343

Görsel Medyatik Bir Ürün Olarak Dünya Ticaret Merkezi (WTC) Binasının Sinemada Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

SANART II. Türkiye Estetik Kongresi “Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar, Mersin, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.100-110 Creative Commons License

Formation Of Network Of Female Academics In Science, Engineering And Technology In Turkey (Netfa)

6th Equality, Diversity and Inclusion International Conference, Atina, Greece, 1 - 03 July 2013, pp.100-110 Creative Commons License

İç Mimarlık Eğitiminde İlk Yıl Tasarım Stüdyolarına Farklı Bir Bakış; Resimden Mekana Kandinsky

İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 December 2012, pp.42-53 Creative Commons License

Türkülerde Geçen Mekân Tanımlarının Mimarlık Bağlamında Sınıflandırılması ve Popüler Müzik Kültüründeki Karşılığı

KTU I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.321-343 Creative Commons License

Temel Tasar İlkelerinin Tasarım Üzerindeki Etkisi: Mimari Proje -I- Öğrenci Çalışmaları

"Mimari Tasarım Eğitimi Bütünleşme 2" Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.3-12 Creative Commons License

İlköğretim Dersliklerinde Ergonomik Açıdan Bir Değerlendirme: Trabzon Örneği

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 October 2011, vol.., pp.234-250

İlköğretim Dersliklerinde Renk Ergonomisi: Trabzon Örneği

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 October 2011, pp.220-233 Creative Commons License

İlköğretim Dersliklerinde Renk Ergonomisi

17. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 October 2011, vol.., pp.220-233

İç Mimarlık Eğitiminde Bölüm İçi Etkinliklerinin Eğitime Katkısı; Ktu İç Mimarlık Bölümü Örneği

1Sanat ve Tasarım Eğitimi-Dün Bugün Gelecek’ Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.444-448

Mimarideki Küreselleşme ve Türkiye Mimarlığı Üzerine Etkileri

Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını, Konya, Turkey, 25 - 27 November 2010, pp.190-203 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Modern Mimaride İç-Dış İlişkisi, İç Mekânın ve Mobilyanın Küreselleşmesi

in: Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, H. Hale Kozlu, Editor, Livre de Lyon France, Lyon, pp.15-46, 2020

Review of Concept of Awareness Over Historical Environment&Building in Connection with Woman Users: A pilot Study, in Trabzon City

in: Research And Development On Socıal Scıences, Roman Dorczak, Regına Lenart-Gansınıec, Chrıstıan Ruggıero, Mehmet Ali İçbay, Editor, Monographs And Studies Of The Jagiellonian University -Institute Of Public Publicaffairs, Krakow, pp.367-378, 2018

Adliye Binaları Tasarımı

Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi, Ankara, 2017 Creative Commons License

Adliye Binaları

in: Adliye Binaları Tasarımı,, M. Erbay, Ş. Öymen Gür, Editor, Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, pp.115-132, 2017

Analizler

in: Adliye Binaları Tasarımı, M. Erbay, Ş. Öymen Gür, Editor, Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, pp.65-111, 2017

Hukuk ve Mimari

in: Adliye Binaları Tasarımı, Şngül Öymen Gür, Muteber Erbay, Editor, Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, pp.11-15, 2017

Adliye Binalarının Mekan tasarımında Genel Ölçütler

in: Adliye Binaları ve Toplam Kalite Yönetimi, Çakmakkaya B.Y., Batur N., Erbay M., Kopuz A., Akpınar T., Editor, Bilge Yayınevi, Ankara, pp.51-92, 2015

Adliye Binalarının Mekan Tasarımında Genel Ölçütler

in: Adliye Binaları ve Toplam Kalite Yönetimi, Çakmakkaya Baki, Batur Necat, Erbay Muteber, Editor, Bilge Yayınevi, Ankara, pp.51-92, 2015

Tasarım ve Yaratıcılık

in: Mimarlık Eğitimde Tasarım Stüdyoları, ed., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.3-11, 2013

Soyut Sanat ve Kandinsky

in: Sanat ve Mimarlık Arakesitinde Tasarım Stüdyoları Resimden Mekana: Kandinsky, Erbay, M., Zorlu, T., Akgül, B., Onur, D., Aras, A., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.37-49, 2013 Creative Commons License

Mimarlık Eğitimde Tasarım Stüdyoları

in: Sanat ve Mimarlık Arakesitinde Tasarım Stüdyoları, Resimden Mekana Kandinsky, Erbay,M., Zorlu,D., Akgül, B., Onur, D., Aras, A., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.11-28, 2013

SOYUTLAMA KAVRAMI VE MİMARLIKTA GÖRSEL EĞİTİM

in: Sanat ve Mimarlık Arakesitinde Tasarım Stüdyoları Resimden Mekana: Kandinsky, Erbay M., Zorlu T., Akgül B., Onur D., Aras A, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.55-67, 2013

Soyut Sanat ve Kandinsky

in: Sanat ve Mimarlık Arakesitinde Tasarım Stüdyoları Resimden Mekana Kandinsky, ERBAY, ZORLU, Editor, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, pp.37-49, 2013

Karadeniz Teknik Üniversitesi

in: Türk Yüksek Öğretiminde Kadın Katılımı Üzerine Bir Araştırma, GÜLSÜN SAĞLAMER, MİNE S. TAN, HÜLYA ÇAĞLAYAN, Editor, CENKLER MATBAACILIK, İstanbul, pp.35-40, 2013

Globalization,Changing Life Styles and Kıtchens

in: The impact of modernization on non-western architecture-Case of kitchens in Turkey, Öymen Gür, Ş., Yalçınkaya Erol, Ş., Erbay, M., Editor, Lap Lambert Academic Ip Publishing Ltd, Deutschland, pp.43-46, 2012 Creative Commons License

Research Design and Application

in: The impact of modernization on non western architecture Case of kitchens in Turkey, , Editor, Lambert, pp.53-92, 2012

Globalization,Changing Life Styles and Kıtchens

in: The impact of modernization on non western architecture Case of kitchens in Turkey, ŞENGÜL ÖYMEN GÜR, ŞENGÜL YALÇINKAYA EROL, MUTEBER ERBAY, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, DEUTSCHLAND, pp.43-46, 2012

Other Publications