Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The acoustic characteristics of the Car Mosque in Trabzon, Turkey

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.25, sa.1, ss.128-136, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Acoustic Characteristics of The Çarşı Mosque in Trabzon, Turkey

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, ss.1-9, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

THE RELATION BETWEEN SOME METEOROLOGICAL FACTORS AND AIR POLLUTANTS IN TRABZON CITY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, ss.721-729, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Study Comparing the Noise Reduction Behavior of Variously Shaped Barriers of Limited Size in Indoor Spaces

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.18, sa.6, ss.541-552, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çelik Düzlemsel Kafes Kirişlerde Kafes Tipi ve Yüksekliğinin, Ağırlık ve Maliyete Etkileri Üzerine Bir Çalışma

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.114-129, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tebriz ve İsfahan Örneklerinde Grand Bazaarlar

The Turkish Online Journal of Design, Art And Communication (TOJDAC), cilt.10, sa.3, ss.254-270, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Yapılarındaki Dersliklerin Mimari Akustik Açıdan Simülasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.379-387, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dersliklerin Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği

Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.189-201, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laboratuvarın Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1-12, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbadet Mekânlarinda İşitsel Konfor: İskender Paşa Camii Örneği

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.637-647, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trabzon Yavuz Sultan Selim Camii’nin Akustik Özelliklerinin Bilgisayar Simülasyon Programı Aracılığıyla İncelenmesi

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.21-31, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Harbin ve Kopenhag Opera Binalarının İç ve Dış Mekan Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

Mimarlık ve Yaşam Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.257-281, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acoustic Evaluation of Worship Buildings: Gülbahar Hatun Mosque Case

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.105-114, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbadet Mekânlarında Mevcut Akustik Durum Analizleri: Rize Büyük Gülbahar Camii Örneği

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.56-62, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mimarlık ve Yaşam Dergisi

Harbin ve Kopenhag Opera Binalarının İç ve Dış Mekan Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi, cilt.4, ss.257-281, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Colosseum

International Journal of Social and Humanities Sciences, cilt.2 (1), ss.11-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doha Kentindeki Değişimin İzleri ve Mega Projeler

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.6, ss.60-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doha Kentindeki Değişimin İzleri ve Mega Projeler

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.6, ss.60-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oslo Opera Binasının Dış ve İç Mekan Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

Online Journal of Art and Design, ss.82-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Alanlarındaki Gürültünün Değerlendirilmesi – KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği

Online Journal of Art and Design, cilt.5, sa.4, ss.44-57, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antik Roma Hamamları

Yapı Dünyası, ss.24-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayburt Üniversitesi Konferans Salonu Mimari Akustik Projesi

Yapı Dünyası, sa.248, ss.39-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millennium Park – Jay Pritzker Pavilion

Yapı Dünyası, ss.43-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürültü Düzeylerinin İç Mekanlar Açısından Değerlendirilmesi – KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, sa.3, ss.597-601, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparisons of Acoustic Characteristics for Different Ceiling Forms in The Boztepe Osmanlı Mosque, Turkey

International Journal of Academic Research, sa.6, ss.136-144, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon Kenti İçin Önerilen Kültürel Yapılar Kapsamında Salon Tasarımları

Yapı Dünyası, ss.37-41, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Sound Diffusers on the Objective Parameters of Sound: The Multipurpose Hall of Sultanbeyli Cultural Center

American Journal of Scientific Research, sa.57, ss.37-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rize Üniversitesi Çok Amaçlı Sosyal ve Spor Tesisi Çok Amaçlı Salon Akustik Tasarımı

Yapı Dünyası, ss.41-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akustik Tasarımlarda Selimpaşa Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon Örneği

Yapı Dünyası, sa.190, ss.30-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sultanbeyli Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu Akustik Projesi

Tasarım Dergisi, sa.213, ss.94-95, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Tiyatro Yapılarının Gelişim Süreci - 2

Yapı Dünyası, sa.176, ss.41-49, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiyatro Yapılarının Gelişim Süreci - 1

Yapı Dünyası, sa.175, ss.17-21, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dönüşüm

Yapı, sa.323, ss.66-71, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999 Kocaeli Depremi Kapsamında Deprem Dayanımı Açısından Ahşap Yapıların Değerlendirilmesi

Yapı Dünyası, sa.82, ss.21-23, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli Depreminde Meydana Gelen Hasarların Nedenleri Üzerine Bir Çalışma

Yapı Dünyası, sa.79, ss.16-25, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli Depreminde Meydana Gelen Hasarlarda Zemin Etkisi

Yapı Dünyası, sa.78, ss.14-18, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KONSER SALON TASARIMLARI

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26 - 28 Ekim 2017, ss.15-24

Rüzgar Kulelerinin Teknik ve Estetik Açıdan Değerlendirilmesi: İran’da Yezd Kenti Örneği

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.211

Konser Salon Tasarımları

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.210

Mimar Sinan Camilerinde Akustik Tasarım

ICADET 2017, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.269-275

Colosseum

Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.1

Bulancak Sarayburnu Camii’nin Akustik Açıdan Değerlendirilmesi

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.1

Application of Transparent Insulation in Designs of Energy Efficient Building Skins

Proceeding of 2016 International Conference on Green Buildings, Civil and Architecture Engineering (ICGBCAE'16), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 9 - 10 Ekim 2016, ss.32-38

Mehmet Akif Ersoy Camii’nin Akustik Açıdan Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

IMCOFE - International MultidisciplinaryCongress of Eurasia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.2, ss.765-773

KTÜ Halis Duman Amfisi ve Mimarlık Bölümü MA2 No’lu Dersliğinin Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi

IMCOFE - International MultidisciplinaryCongress of Eurasia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.1, ss.452-461

The Effects of Spatial Dimensions and Relocation and Dimensions of Sound Absorbers in a Space on the Objective Parameters of Sound

18 th International Conference on Acoustics, Sound and Vibration, Melbourne, Avustralya, 4 - 05 Şubat 2016, cilt.18, sa.2, ss.414-431

Bilgisayar Modellemelerinde Detay Düzeylerinin Sesin Nesnel Parametre Değerlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma

11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2015, ss.19

Kış Dönemi İçin Yapı Kabuğunda Saydam Yalıtım Uygulaması Üzerine Bir Çalışma

TESKON 2015 / Bina Fiziği Sempozyumu, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015, ss.2097-2106

Tiyatro ve Amfi Tiyatro Yapı Tasarımlarına Sosyal Yaşamdan Yansımalar

19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2013, ss.12-22

Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonunun Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2012, ss.240-250

Kent Aydınlatmasının Kentsel Kimliğe Etkileri Üzerine İnceleme

6th International Sinan Symposium - Designing The Future, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2010, ss.269-276

Kent Aydınlatmasının Kentsel Kimliğe Etkileri Üzerine İnceleme

6th International Sinan Symposium - Designing The Future, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2010, ss.269-276

Bolluca Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonunun Akustik Projesi

VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2010, ss.277-282

Uses Of Photovoltaic In Surface Of Buildings

International Ecological Architecture And Planning Symposium, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2009, ss.264-268

Türkiye'nin İlk Ekolojik Alışveriş Merkezi: Meydan

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 22 Ekim 2009 - 25 Ekim 0209, ss.252-256

The First Ecologic Shopping Center Of Turkey: Meydan

International Ecological Architecture And Planning Symposium, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2009, ss.252-256

Fotovoltaiklerin Yapı Yüzeylerinde Kullanım Alanları

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 22 Ekim 2009 - 25 Ekim 0209, ss.264-268

Air Pollution and The Relationship Between Some Meteorological Factors in The Eastern Black Sea Region of Turkey: As A Case Trabzon

LIVENARCH IV Livable Environments Architecture 4th International Congress - (Re/De) Constructions in Architecture, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2009, cilt.2, ss.909-920

Air Pollution and The Relationship Between Some Meteorological Factors in The Eastern Black Sea Region of Turkey: As A Case Trabzon

LIVENARCH IV Livable Environments & Architecture 4th International Congress - (Re/De) Constructions in Architecture, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2009, cilt.2, ss.909-920

Air Pollution and the Relationship Between Some Meteorological Factors in the Eastern Black Sea Region of Turkey: As A Case Trabzon

4 th International Congress Livable Environments & Architecture, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2009, ss.909-920

Salonların Tasarımında Malzeme Seçimi

IV. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2008, ss.142-153

Değişik Biçimli Akustik Engellerle İmalathanelerde Gürültü Kontrolünün İncelenmesi

IV. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2008, ss.256-267

Endüstri Yapılarının İç Mekanlarında Gürültü Kontrolü

14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.148-155

Salonların Akustik ve Aydınlatma Açısından Tasarım İlkeleri - Uygulama Örnekleri

14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.78-85

Trabzon Kentinde Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığına Etkileri

Hava Kirliliği Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2008, ss.810-821

Trabzon Kentinde Hava Kirliliği Ve İnsan Sağlığına Etkileri

Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2008, ss.810-821

Trabzon Kentinde Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığına Etkileri

Hava Kirliliği Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2008, ss.810-821

Abdülrahimov, R., Noise Control in Industrial Zones and in Inner Spaces of Industrial Buildings

Livable Environments & Architecture International Congress, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2007, ss.985-995

İç Mekanlarda Sınırlı Boyutlu Engellerle Gürültü Kontrolü Üzerine Bir Çalışma

III. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006, ss.384-394

Üzeri Delikli Ve Yarıklı Ekranların Akustik Etkisinin İncelenmesi

II. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, ss.425-437

Ses Yutucu Malzeme Ve Konstrüksiyonların Değişik Mekanlarda Kullanım Yöntemleri

II. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, ss.412-424

Lighting the building around the city

Livable Environments & Architecture International Congress, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2003, ss.317-327

1999 Kocaeli Deprem Bölgesindeki Yapı Hasarları Üzerine Bir Çalışma

Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mart 2003, ss.400-410

Depreme Karşı Dayanıklı Yapılaşmada Mimari Planlamanın Önemi ve 1999 Kocaeli Depremi Örneği

Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mart 2003, ss.343-353

The Results of Ill-Constructed Buildings in the Marmara and Düzce Earthquakes and Suggestions

Livable Environments & Architecture International Congress, Trabzon, Türkiye, 04 Temmuz 2001 - 07 Temmuz 2007, ss.299-306

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Yapılarının Gürültü Kontrolü ve Mimari Akustik Açısından Tasarım İlkeleri

Eğitim Yapıları ve Tasarımı, Selda AL ŞENSOY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.299-323, 2019

Air Pollutants and Its Effects on Human Healthy: The Case of The City Trabzon

Advanced Topics in Environmental Health and Air Pollution Case Studies, Moldoveanu, A. M., Editör, Intech Open, Rijeka, ss.251-268, 2011

Air Pollutants and Its Effects on Human Healthy: The Case of The City Trabzon

Advanced Topics in Environmental Health and Air Pollution Case Studies, Moldoveanu Anca, Editör, Intech Open , Rijeka, ss.251-268, 2011