Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2018 Aquaculture Studies

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Kasım 2016 Turkish Journal of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES

    SCI Kapsamındaki Dergi