Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Environmental impacts of fossil energy sources FOSIL ENERJI KAYNAKLARININ ÇEVRESEL ETKILERI

26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2019, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1523-1529 identifier

Kömür Kökenli Metan Üretimini Etkileyen Rezerv Özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi (ICCET 2018), Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.1, pp.117-123

Kömür Madenlerinde Gaz ve Kömür Püskürmelerini Etkileyen Faktörler

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi (ICCET 2018), Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.1, pp.39-46

Performance Comparison of White Fused Alumina and Garnet Abrasives in Abrasive Waterjet Cutting of Marble

MERSEM 2017 - Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (9th International Marble and Natural Stone Congress and Exhibition of Turkey), Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2017, vol.1, pp.67-71

Su Jetiyle Kayaç Kesiminde Aşındırıcı Performansının Etkileri Garnet ve Silisyum Karbür Karşılaştırması

VI. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.44 Sustainable Development

Utilization of Brown Fused Alumina as an alternative abrasive in abrasive waterjet cutting of rock

25th International Mining Congress of Turkey: New Trends in Mining, IMCET 2017, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.392-396 identifier

Kömür Kökenli Metan Üretiminden Kaynaklanan Çevresel Problemler

Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sempozyumu 2015, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015, vol.1, no.1, pp.133-140

Türkiye’de Meydana Gelen Maden Kazalarının İstatistiksel Olarak İncelenmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 2015,, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015, vol.1, no.1, pp.25-37

Yeraltı Kömür Madenlerinde Metan Kaynaklı Tehlikeler

Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sempozyumu 2015, Adana, Turkey, 21 - 22 December 2015, vol.1, no.1, pp.125-132

Artificial neural network modeling of cut depth in rock cutting by abrasive waterjet

15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015, Albena, Bulgaria, 18 - 24 June 2015, vol.3, pp.89-96 identifier identifier

Modeling of coal consumption in Turkey: An application of trend analysis

24th International Mining Congress of Turkey, IMCET 2015, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.83-87 Sustainable Development identifier identifier

ENERGY CONSUMPTION MODELING BASED ON GDP: THE CASE OF TURKEY

15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 18 - 24 June 2015, pp.933-938 Sustainable Development identifier identifier

Modeling of Turkey's CO2 emissions using economic and demographic variables

24th International Mining Congress of Turkey, IMCET 2015, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.1474-1479 Sustainable Development identifier identifier

Modeling of energy consumption based on population: The case of Turkey

24th International Mining Congress of Turkey, IMCET 2015, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.88-92 Sustainable Development identifier identifier

Forecasting of Turkey's coal consumption using grey prediction technique

24th International Mining Congress of Turkey, IMCET 2015, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.77-82 Sustainable Development identifier identifier