Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Caregiver functional use survey ölçeğinin türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.99

Farklı topografik tutulumu olan serebral palsili çocuklarda gövde kontrolünün değerlendirilmesi

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 February 2018, pp.32

Öğretmenlerde Bel Ağrısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 24 May 2015, pp.47

İntrakranial kanaması olan preterm infantların motor gelişimi: 1 yıllık takip (pilot çalışma)

1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2018, pp.3-4

ABILOCO-KİDS ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇE VERSİYONUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.39

RİSKLİ İNFANTLARDA MOTOR VE KOGNİTİF GELİŞİMLERİN 1 YILLIK TAKİBİNİN SONUÇLARI

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.50

Books & Book Chapters

Trending Neuromotor Assessment Methods in the Diagnosis Of Cerebral Palsy: A Review

in: New Trends in Health Sciences, Atik Dilek, Editor, Duvar Publishing, pp.487-493, 2022

Riskli Bebeklerde Erken Müdahale Programları ve Yönetimi-0-3 Yaş: Riskli Bebeklerde Erken Müdahale Modeli: SAFE Yaklaşımı

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Nörolojisi - Özel Konular, Gücüyener Kıvılcım, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.172-176, 2022

CURRENT REHABILITATION APPROACH IN PERIPHERAL VESTIBULAR DISORDERS: A REVIEW ON TASK ORIENTED TRAINING

in: Research & Reviews in Health Sciences, Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Editor, Gece Kitaplığı, pp.95-104, 2022

Engelli Bireylerde Duyu-Algı-Biliş Sorunları ve Çevresel Düzenleme

in: Temel Bakım ve Rehabilitasyon, Mehmet Yanardağ, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.103-121, 2018

Serebral Palsi’li Çocuklarda Gövde Kontrolü

in: Fizyoterapi Seminerleri 2017(1), Karaduman A, Ülger Ö, Vardar Yağlı N, Kılınç M, Serel Arslan S., Editor, Hipokrat İstanbul Kitabevi, Ankara, pp.14-19, 2017

Pediatrik Rehabilitasyonda Kullanılan Yardımcı Araç-Gereç ve Ekipman

in: Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon, Elbasan B., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.363-371, 2017

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

26

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals