Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of radioprotective effect of Turkish propolis on foreskin fibroblast cells

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.12, sa.2, ss.990-994, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of the radioprotective effect of Turkish propolis on foreskin fibroblast cells

Journal of Cancer Research and Therapeutics, cilt.12, sa.2, ss.990-994, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adjuvant radiotherapy in stage 1 seminoma: Evaluation of prognostic factors and results of survival

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.11, sa.2, ss.313-318, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Long-term Outcomes in Treatment of Invasive Bladder Cancer With Concomitant Boost and Accelerated Hyperfractionated Radiation Therapy

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS, cilt.90, sa.3, ss.562-569, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comorbidities, polypharmacy, functionality and nutritional status in Turkish community-dwelling female elderly

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.26, sa.3, ss.255-259, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of prognostic factors and survival results in gastric carcinoma: single center experience from Northeast Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.7, sa.9, ss.2656-2666, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Prognostic Factors and Survival Results in Pancreatic Carcinomas in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, sa.11, ss.6573-6578, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intracystic papillary carcinoma of the breast in females: two case reports

Contemporary Oncology / Wspólczesna Onkologia, ss.1-5, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Our radiotherapy results in soft tissue sarcomas

International Journal of Hematology and Oncology, cilt.14, sa.2, ss.74-79, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radiotherapy results in adult glial tumors Retrospective analysis of patients

Uhod-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.72-78, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dexmedetomidinin iyonize radrasyona bağlı oxidatif hasarı önlemedeki profilaktik etkileri

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Dexmedetomidinin iyonize radyasyona bağlı oksidatif hasarı önlemedeki profilaktik etkileri

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

EVRE 1 SEMİNOMDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: RETROSPEKTİF SONUÇLARIMIZ

XI.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014

OPERE REKTUM KANSERLİ HASTALARDA POSTOPERATİF RT SONUÇLARI

XI.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014

REKTUM KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARI

XI.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014

Opere Rektum Kanserli hastalarda postoperatif RT sonuçları

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.196

Evre I seminomda tedavi sonuçlarımız:Retrospektif Analiz

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.155-156

Postoperatif KRT yapılan mide kanserli hastalarda tedavi sonuçları

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.195

Lokal İleri Rektum Kanserli hastalarda neoadjuvant tedavi sonuçları

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 20 Nisan 2014, ss.199-200

Rektum Kanserli hastalarda tedavi sonuçları

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2014, ss.196

Meningeal Hemanjioperisitom

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Serviksin Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinomu Olgu Sunumu

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Memenin İntrakistik Papiller Karsinomu İki Olgu Sunumu

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013, ss.119-120

Memenin Adenoid Kistik Karsinomu Olgu Sunumu

XX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013, ss.112-113

Mandibulada Büyük Hücreli NHL

X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012

Pelvik Radyoterapiye Sekonder Serviks İndiferansiye Kanseri Olgu Sunumu

X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012

5 Florouracil İnduced Radiation Recall Dermatitis

X. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.171

MESANE KANSERİ CİLT İNVAZYONU:VAKA SUNUMU

19.ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2011

AKCİĞER CA KALVARİUM METASTAZI

IV. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Kasım 2010

Akciğer Parankiminde Snovyal Sarkom

IV. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Kasım 2010

Erken Evre I II Larenks Karsinomunda Radyoterapi

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 21 - 25 Nisan 2010

Antosiyaninlerin Ratlardaki Radyoprotektif Etkisi’’

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 20 - 24 Nisan 2010, ss.232

Memede Sistosarkoma Filloides Tümör Tanılı İki Olgu Sunumu

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 20 - 24 Nisan 2010, ss.249

Akciğer ve Renal Cell Karsinomu Birlikteliği Vaka Sunumu

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 20 - 24 Nisan 2010, ss.128

Extremite Miksoid Liposarkomu ve Boyun Metastazı

XVIII Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Nisan 2009, ss.136

Primer Memede Non-Hodgkin lenfoma Olgu Sunumu

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2008, ss.133

Kosta Metastazlı Uterus Leiomyosarkomu

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2008, ss.162

Dış Kulak Yolunda Adenoid Kistik Karsinom Olgu Sunumu

2.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mart 2008, ss.32

Vulva Karsinom Beyin Metaztazı Olgu Sunumu

2.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mart 2008, ss.195