Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE SİSTEMLERİNDE AMORTİSMANUYGULAMASI VE VERGİ ETKİSİ

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 December 2017

Muhasebe Eğitiminde İdeali Arayış-İlke yada Kural Bazlılık Tercihi: Akademisyenlere Yönelik Bir Araştırma

14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.1-11

Expectation of the Quality Culture in External Auditing: A Research About the External Audit Firms in Turkey

2nd International Conference on Marketing, Business and Management, Hong Kong, China, 25 - 26 December 2015, pp.16

Uzaktan Eğitim Modelinde Muhasebe Derslerinin Verimliliği

33.Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2014, no.33, pp.94-122

Gerçeğe Uygun Değer mi?, Gerçeğe Uymayan Değer mi”, Mali Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma

II.Türk Cografyasında UFRS Sempozyumu,, Trabzon, Turkey, 16 - 17 June 2012, no.2, pp.230-255

Şirketlerin Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Kurumsal Yapı Üzerine Araştırma: Trabzon Alt Bölgesi Örneği

4. Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Antalya, Turkey, 6 - 07 April 2012, no.4, pp.1-2

Şirketlerin Mali Yapıları Üzerinde Ekonomik Krizlerin Etkileri 2001 Ve 2008Ekonomik Krizlerin Üzerine Bir Araştırma Effects Of Economic Crisis On Companies Financial Structure A Study On2001 And 2008 Economic Crisis

Şirketlerin Mali Yapıları Üzerinde Ekonomik Krizlerin Etkileri: 2001 Ve 2008Ekonomik Krizlerin Üzerine Bir Araştırma -Effects Of Economic Crisis On Companies’ Financial Structure: A Study On2001 And 2008 Economic Crisis", Uluslararası Sempozyum-V”Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması",BALIKESİR, TÜRKIYE, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 May 2010

Problems in the Implementation of TFRS: An Empirical Study on Publicly Traded Companies

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Turkey, 18 May 2010, pp.1-18

Problems In The Implementation Of Tfrs: An Empirical Study On Publicly Traded Companies

First Critical Accounting Society Symposium, İstanbul, Turkey, 18 May 2010, pp.1-18

Türkiye Deki Bankalarda İç Denetçilerin Etiksel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

7.Ulaslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-Küreselleşme ve Türk Dünyası, Celalabat, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2009, pp.178-191

Türkiye’deki Kobi’lerde Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsallaşma İlişkisi

7. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2009, no.7, pp.192-205

Türkiye’deki Bankalarda İç Denetçilerin Etiksel Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

7. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 09 June 2009 - 11 September 2011, vol.1, pp.178-191

Türkiye d Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İZMİR, TÜRKIYE, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.201-229

Türkiye’de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi

Türkiye XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 - 24 May 2009, pp.201-231

Türkiye’de Son On Yılın Muhasebe Eğitim Literatürünün İncelenmesi (1998-2008)

XXVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu-Alaçatı/Çeşme, İzmir, Turkey, 20 - 24 May 2009, no.28, pp.100-121

Türkiye de Muhasebe Eğitimi Literatürünün İncelenmesi 1998 2008

XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 20 - 24 May 2009

İç Denetime Tarihsel Bir Bakış ve Günümüzdeki Gelişmeler

The Second Business and Economy International Workshop & The First Days of Accounting History, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.245

Books & Book Chapters

Financial Information Manipulation and ItsEffects on Investor Demands: The Case of BIST Bank

in: Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, Simon Grima, Engin Boztepe, Peter J. Baldacchino, Editor, Emerald Publishing Limited, 2020

The Current Situation and Prospects of theProfession of Judicial Advisory in Turkey: A Research onLawyers

in: Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, , Editor, Emerald Publishing Limited, 2020

Outsourced Services in Private Healthcare Organizations and ISAE 3402 Assurance Engagement: A Research Focused on Turkey

in: Integrity, Transparency, Corruption in Healthcare Research on Health, Volume I, , Editor, Springer, pp.41-64, 2020 Sustainable Development

Bağımsız Denetimde İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesinde Diskriminant Analizlerinin Kullanımına Yönelik Bir Model Uyarlaması

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar, Doç.Dr.İhsan Kurtbaş, Editor, Nobel, Ankara, pp.101-121, 2020

7.Bölüm Özkaynaklar

in: Açıklamalı BOBİ FRS, Hayrettin USUL, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.270-320, 2018

1.Bölüm Kavramsal Çerçeve

in: Açıklamalı BOBİ FRS, Hayrettin USUL, Editor, DETAY Yayıncılık, Ankara, pp.10-40, 2018

Genel Muhasebe

Celepler Matbaa Yayın Ve Maya Yayın Dağıtım, Trabzon, 2017

Şirketler Muhasebesi

Celepler Matbaa Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2017

MSUGT ile Uyumlu Genel Muhasebe (Muhasebe Kavram, İlke ve İşlemleri)

Celepler Matbaa Yayın Ve Altaş Basım Yayım Dağıtım, Trabzon, 2017

Muhasebe İle İlgili Konular

in: PROF. DR. FEHMİ YILDIZ ANISINAMUHASEBE FİNANS VE DENETİMDEGÜNCEL KONULAR 2017, Kıymet Tunca Çalıyurt, Süleyman Gökhan Günay, Editor, Trakya Üniversitesi, pp.75-119, 2017

BÖLÜM 3: DENETİMDE GÜNCEL KONULAR:Destek Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik Güvence Denetimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

in: Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, Prof.Dr.Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, pp.238-254, 2016

Destek Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik Güvence Denetimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

in: Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular, Prof.Dr.Kıymet Tunca Çalıyurt, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, Edirne, pp.238-254, 2016

İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi

in: Denetim, , Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2015

Denetim sürecinde risk ve önemlilik

in: Denetim, , Editor, Atatürk Üniversitesi-AOF, Erzurum, 2015

Çalışma Kağıtları

in: Denetim, , Editor, Atatürk Üniversitesi-Açık öğretim Fakültesi, Erzurum, 2015

Finansal Muhasebe I

Celepler Matbaası, Trabzon, 2013

TMS/ TFRS Uyumlu FİNANSAL MUHASEBE I

Celepler Matbaa, Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2013

Tms Tfrs Uyumlu Finansal Muhasebe I

Celepler Matbaa, Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2013

Şirket Yönecilerinin İç Denetçilerin kişisel Nitelikerine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi, Karadeniz Bölgesi Örneği

in: Ali Fuat Cebeoy Anısına Armağan, Sakarya Üniversitesi, Ali Fuat CEBESOY Meslek Yüksekokulu, Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.100-115, 2010

Elektronik İşletme Anlayışındaki Gelişmelerin Muhasebe ve Denetim Üzerine Etkileri

in: EskiYeni EKONOMİ, Doç.Dr.Adem KALÇA, Editor, Element Yay, İstanbul, pp.273-298, 2008

Elektronik İşletme Anlayışındaki Gelişmelerin Muhasebe Ve Denetim Üzerine Etkileri"

in: ESKİ YENİ EKONOMİ, Adem KALÇA, Editor, Element Yayınevi, İstanbul, pp.273-298, 2008

Metrics

Publication

116

Project

4

Thesis Advisory

11

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals