Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparative Analysis of the Fundamental Rock Mechanics Parameters by Mohr Circle and p-q Graph

ROCKMEC’2018, XII. Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 05 October 2018, pp.290-296

Investigation of the Effect of Tailings Characteristics on Paste Backfill Properties

18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2018) Energy and Clean Technologies, Varna, Bulgaria, 2 - 08 July 2018, vol.Recycling, pp.97-104 Creative Commons License

Use of plastic composites as friction rockbolt materials

AfriRock 2017, Cape-Town, South Africa, 2 - 07 October 2017, pp.123-142

Macun Dolgunun Çevresel Etkileri: ÇBİ Deneyimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.359-375

İleri Mikroskopi Yöntemleri ile Parlak Kesit Analizleri

2 nd International Science Symposium Science Festival ISS2017, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.53

Investigation of the Relationships between Depth and Rock MassProperties

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

Investigation of the Relationship Between Depth and Rock Mas Properties

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

A Numerical Study on Evaluation of Indirect (Splitting) Tensile Strength of Rocks under Various Load Apparatus

International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.212-222

Investigation of the relationship between depth and rock mass properties

International Black Sea Mining and Tunneling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.61-65

A Numerical Study for Determining Ideal Size and Geometry of Dog bone shaped direct tensile strength test specimens

European Rock Mechanics Symposium 2016 (Eurock 2016), Nevşehir, Turkey, 29 - 31 August 2016, vol.In Press, pp.1-6

Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinde UCS Parametresinin Rolü

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016

The Role of UCS Parameter in Rock Mass Classification Systems

International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, pp.64-69

Effect of Tunnel Blasting Operation on the Surface Penstock Pipe

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

Rock Bolting from Past to Present in 20 Inventions

1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, pp.68-87

Notes from a trip to Titus tunnel, a Roman tunnel in Turkey

1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, pp.103-104

Use of Various Loading Apparatus in Indirect (Brazilian) Tensile Strength test of Rock Materials

National Engineering Geology Symposium of Turkey (MühJeo 2015), Trabzon, Turkey, 3 - 04 September 2015, pp.238-245

Macun Dolguda Duraylılığın Mikroyapısal Değerlendirmesi

24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (24th International Mining Congress & Exhibition of Turkey), Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Küre bakır madenindeki tesis ve baraj atıklarının macun dolgu olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Investigation of the Potential Use of Process and Dam Tailings as Paste Backfill Material at Küre Copper Mine

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.256-265

Microstructural Evaluation of Paste Backfill durability

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

A Brief Introduction to Marine Mining

Proceedings of 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.436-447

Macun dolguda duraylılığın mikroyapısal değerlendirilmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.266-282

Probabilistic Back Analysis of Landslides in Arakli-Tasonu Quarry, Northeast Turkey

1st World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.15, pp.338-344 identifier

Polyurea type Thin Spray-on Liner Coating to Prevent Rock Bolt Corrosion

8th Asian Rock Mechanics Symposium, Sapporo, Japan, 14 - 16 October 2014, pp.1389-1397

Bağlayıcı türünün macun dolgu gözenekliliğine etkisi

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.205-212

New Support Materials for Forepoling and Umbrella Applications

3rd International Symposium and Exhibition on Underground Excavations for Transportation, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2013, pp.423-435

Jeopolimerlerin Macun Dolgunun Dayanım ve İşlenebilirlik Özelliklerine Etkisi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.475-487

Effects of Fly Ash Usage on Concrete Flexural Strength Reinforcing Efficiency of Steel Fiber

23th International Congress and Exhibition of Tukey (IMCET 2013), Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.597-609

Jaw Effect of Indirect Tensile Strength Test Disk Failure Mechanism

7. Asya Kaya Mekaniği Sempozyumu, Seul, South Korea, 15 - 17 October 2012, pp.624-637

Using Sprayed Polymer as Tunnel Support. 7th Asian Rock Mechanics Symposium

7. Asya Kaya Mekaniği Sempozyumu, Seul, South Korea, 15 - 17 October 2012, pp.1486-1499

Poliüretan Malzeme ile Güçlendirilmiş Zemin Dayanımının İncelenmesi

14. Ulusal Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, pp.631-642

Polymer Fiber and Steel Fiber Comparision as Concrete Additive

16th International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.1129-1137

New Engineering Materials for Underground Constructions

16th International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.307-319

Effect of Polymer Fiber on the Shotcrete Tunnel Support

10. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 December 2011, pp.47-55

Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tahmininde Schmidt Çekici Yöntemlerinin İncelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.87-94

Kayaçların tek eksenli basınç dayanımını tahmininde Schmidt çekici yöntemlerinin incelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2011, pp.87-94

Utilisation of sodium silicate activated blast furnace slag as an alternative binder in paste backfill of high-sulphide mill tailings

Proceedings of the 14th International Seminar on Paste and Thickened Tailings, Perth, Australia, 5 - 07 April 2011, pp.465-475

Effect of binder type and proportion on the short and long term strength of cemented paste backfill

First Southern Hemisphere International Rock Mechanics Symposium (SHIRMS), Perth, Australia, 16 - 19 September 2009, pp.193-199

Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun macun dolguda bağlayıcı olarak kullanılabilirliği

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.579-585

Piritli atıklardan üretilen çimentolu macun dolgunun dayanım ve deformasyon özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.323-335

Atık Cam ve Uçucu Kül Katkılı Macun Dolgunun Dayanım Özellikleri

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.484-495

Atık Tane Boyunun Macun Dolgu Dayanım ve Mikroyapısına Etkisi

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.162-171

An Evaluation of Rock Blasting and Its Environmental Effects at Forest Road Construction in Turkey

6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, Poland, 14 - 15 June 2007, vol.1, pp.251 Sustainable Development

Kalker Ocağında Patlatma Kaynaklı Yer Titreşimlerinin İstatistik Analizi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.151-156

Araklı Yıldızlı Kireçtaşının Agrega Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 14 - 16 September 2006, pp.226-231

Estimation of the Ground Vibration Parameters Induced by Blasting During Tunnel Excavation

SGEM2005-5th International Scientific Conference - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 13 - 17 June 2005, pp.273-280

Analysis of Blast-Induced Vibrations at a Limestone Quarry

SGEM2005-5th International Scientific Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Varna, Bulgaria, 13 - 17 June 2005, pp.287-298

Strength development of paste backfill samples at Long term using different binders

Proceedings of 8th Symposium MineFill04, Beijing, China, 19 - 21 September 2004, pp.281-285

Determination of the optimum cement content for the paste backfill samples

Türkiye 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 10 - 13 June 2003, pp.119-125

Macun dolgu performansını etkileyen fiziksel kimyasal ve mineralojik faktörler

Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi (MBGAK'2003), İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003, pp.683-690

Books & Book Chapters

Şev Duraylılığı

in: Temel Madencilik Bilgileri, Aksoy C.O, Kömürlü E, Yaman H.E, Editor, Mayeb Ltd, Ankara, pp.950-1029, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies - CHAPTER 6

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Nurcihan Ceryan, Editor, IGI GLOBAL, pp.231-256, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill (Chapter 2)

in: Paste Tailings Management, Yilmaz E., Fall M., Editor, Springer, pp.7-32, 2017

Şev Duraylılığı

in: Temel Madencilik Bilgileri, C. Okay Aksoy, Eren Kömürlü, Hasan Eray Yaman, Editor, MAYEB, pp.950-1029, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill

in: Paste Tailings Management, Erol Yilmaz, Mamadou Fall, Editor, Springer, pp.7-32, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, , Editor, Engineering Science Reference Press, 2017