Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

HANDBOOK OF RESEARCH ON TRENDS AND DIGITAL ADVANCES IN ENGINEERING GEOLOGY, ss.231-256, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Probabilistic Analysis Applied to Rock Slope Stability: A Case Study From Northeast Turkey

INTEGRATING DISASTER SCIENCE AND MANAGEMENT: GLOBAL CASE STUDIES IN MITIGATION AND RECOVERY, ss.221-261, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental Study on Usability of Friction Rockbolts with Plastic Bodies

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS, cilt.17, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dog bone shaped specimen testing method to evaluate tensile strength of rock materials

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.12, ss.883-898, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dog bone shaped specimen testing method to evaluate tensile strength of rock materials

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.12, ss.1-16, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An Experimental Study on Reinforcing Rock Columns Using Heated Polymeric Ties

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.49, ss.1995-2003, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Adhesive Type on the Measurement of Modulus of Elasticity Using Electrical Resistance Strain Gauges

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.41, ss.433-441, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of the specimen length on ultrasonic P-wave velocity in some volcanic rocks and limestones

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.112, ss.142-149, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improved performance of rock bolts using sprayed polyurea coating

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.48, no.5, ss.2179-2182, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Improved Performance of Rock Bolts using Sprayed Polyurea Coating

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.48, ss.2179-2182, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Indirect Tensile Strength of Rocks Using Different Types of Jaws

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.48, ss.1723-1730, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of indirect tensile strength of rocks using different types of jaws

ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING, cilt.48, no.4, ss.1723-1730, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Correlation of Schmidt rebound hardness with uniaxial compressive strength and p-wave velocity of rock materials

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.40, no.7, ss.1897-1906, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Correlation of Schmidt Rebound Hardness with Uniaxial Compressive Strength and P-Wave Velocity of Rock Materials

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.40, ss.1897-1906, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of the point load index in estimation of the strength rating for the RMR system

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.106, ss.40-49, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparative study of Schmidt hammer test methods for estimating the uniaxial compressive strength of rocks

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.74, ss.507-520, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters

JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.115, ss.185-192, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters

JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.115, ss.185-192, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The assessment of slope stability and rock excavatability in a limestone quarry

EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, cilt.17, ss.169-181, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of unconfined compressive strength of carbonate rocks using artificial neural networks

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.68, ss.807-819, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of high-density paste backfill for safe disposal of copper/zinc mine tailings

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, cilt.27, ss.81-94, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

POZZOLANIC CHARACTERISTICS OF A NATURAL RAW MATERIAL FOR USE IN BLENDED CEMENTS

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING, cilt.33, ss.291-300, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Experimental Study on Shear Strength of Cemented Paste Backfill Materials

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İleri Mikroskopi Yöntemleri İle Parlak Kesit Analizleri

Nature Sciences, cilt.12, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Polyamide-6 Type Engineering Polymer as Grouted Rock Bolt Material

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOSYNTHETICS AND GROUND ENGINEERING, cilt.3, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İLERİ MİKROSKOPİ YÖNTEMLERİ İLE PARLAK KESİT ANALİZLERİ

Nature Sciences, cilt.12, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rock Bolts from Past to Present in 20 Inventions

MT Bilimsel, cilt.9, ss.69-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plastik Gövdeli Sürtünmeli Kaya Saplamalarının Kullanılabilirliği

Madencilik, cilt.54, ss.41-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experimental study of polyurethane foam reinforced soil used as a rock-like material

JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING, cilt.7, ss.566-572, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparative assessment of rock mass deformation modulus

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.25, ss.735-740, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bir Kireçtaşı Ocağında Şev Stabilitesi Durum Çalışmalarının Değerlendirilmesi

AVRUPA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.2, ss.136-140, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaya kütlesi deformasyon modülünün farklı yöntemlerle belirlenmesi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.35, ss.253-270, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaya malzemesinin kohezyon ve içsel sürtünme açısının dolaylı yöntemlerle irdelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.13-19, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geçmişten Günümüze Tünelcilik ve Tahkimat Malzemeleri

Madencilik, cilt.52, ss.33-47, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tesis atıklarının yönetiminde macun dolgu teknolojisi

Madencilik Türkiye, cilt.24, ss.70-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, cilt.24, ss.119-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması

Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, cilt.24, ss.119-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Drenaj koşullarının macun dolgu dayanımına etkisi

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, cilt.47, ss.15-24, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal puzolan özelliklerinin macun dolgunun dayanım ve duraylılığına etkisi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.29, ss.25-35, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düzlemsel kaymanın oluştuğu bir kireçtaşı ocağında şev emniyet katsayısının belirlenmesi: Örnek uygulama

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.19, ss.121-129, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SİYANUR BOZUNMA HIZININ FUZZY LİNEER UZAYLARINDAKİ FLU BİR BOZUNMASI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MADEN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, ss.341-343, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.195-216, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of acid producing sulphidic mine tailings as a paste backfill

Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, cilt.17, ss.1-9, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Macun dolgu dayanımını ve duraylılığını etkileyen faktörler

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.28, ss.155-169, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeraltı madenciliğinde macun dolgu teknolojisi-örnek uygulama

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.16, ss.45-53, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çimentolu macun dolgunun laboratuvar testi

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, cilt.41, ss.11-20, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of the Effect of Tailings Characteristics on Paste Backfill Properties

18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2018) Energy and Clean Technologies, Varna, Bulgaristan, 2 - 08 Temmuz 2018, cilt.Recycling, ss.97-104 Creative Commons License

Macun Dolgunun Çevresel Etkileri: ÇBİ Deneyimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.359-375

İleri Mikroskopi Yöntemleri ile Parlak Kesit Analizleri

2 nd International Science Symposium Science Festival ISS2017, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.53

Investigation of the relationship between depth and rock mass properties

International Black Sea Mining and Tunneling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.61-65

A Numerical Study on Evaluation of Indirect (Splitting) Tensile Strength of Rocks under Various Load Apparatus

International Black Sea Mining and Tunnelling Symposium, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2016, ss.212-222

A Numerical Study for Determining Ideal Size and Geometry of Dog bone shaped direct tensile strength test specimens

European Rock Mechanics Symposium 2016 (Eurock 2016), Nevşehir, Türkiye, 29 - 31 Ağustos 2016, cilt.In Press, ss.1-6

The Investigation of Excavatability of Rock Formation in a Limestone Quarry

International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, ss.18-23

The Role of UCS Parameter in Rock Mass Classification Systems

International Multidisciplinary Congress of Eurosia, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, ss.64-69

Effect of Tunnel Blasting Operation on the Surface Penstock Pipe

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 5 - 09 Eylül 2016, cilt.44 identifier identifier

Notes from a trip to Titus tunnel, a Roman tunnel in Turkey

1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2015, ss.103-104

Rock Bolting from Past to Present in 20 Inventions

1st Conference on Historical Mining Sites of Turkey, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2015, ss.68-87

Use of Various Loading Apparatus in Indirect (Brazilian) Tensile Strength test of Rock Materials

National Engineering Geology Symposium of Turkey (MühJeo 2015), Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015, ss.238-245

Küre bakır madenindeki tesis ve baraj atıklarının macun dolgu olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.256-265

Macun dolguda duraylılığın mikroyapısal değerlendirilmesi

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.266-282

A Brief Introduction to Marine Mining

Proceedings of 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.436-447

Investigation of the Potential Use of Process and Dam Tailings as Paste Backfill Material at Küre Copper Mine

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.256-265

Microstructural Evaluation of Paste Backfill durability

Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.266-282

Probabilistic Back Analysis of Landslides in Arakli-Tasonu Quarry, Northeast Turkey

1st World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015, cilt.15, ss.338-344 identifier

Polyurea type Thin Spray-on Liner Coating to Prevent Rock Bolt Corrosion

8th Asian Rock Mechanics Symposium, Sapporo, Japonya, 14 - 16 Ekim 2014, ss.1389-1397

Schmidt çekici sertliği ile P dalga hızı ve tek eksenli basınç dayanımı arasındaki ilişkilerin araştırılması

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, cilt.11, ss.83-88

Bağlayıcı türünün macun dolgu gözenekliliğine etkisi

XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.205-212

New Support Materials for Forepoling and Umbrella Applications

3rd International Symposium and Exhibition on Underground Excavations for Transportation, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2013, ss.423-435

Jeopolimerlerin macun dolgunun dayanım ve işlenebilirlik özelliklerine etkisi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013, ss.475-487

Effects of Fly Ash Usage on Concrete Flexural Strength Reinforcing Efficiency of Steel Fiber

23th International Congress and Exhibition of Tukey (IMCET 2013), Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013, ss.597-609

Jaw Effect of Indirect Tensile Strength Test Disk Failure Mechanism

7. Asya Kaya Mekaniği Sempozyumu, Seul, Güney Kore, 15 - 17 Ekim 2012, ss.624-637

Using Sprayed Polymer as Tunnel Support. 7th Asian Rock Mechanics Symposium

7. Asya Kaya Mekaniği Sempozyumu, Seul, Güney Kore, 15 - 17 Ekim 2012, ss.1486-1499

Poliüretan Malzeme ile Güçlendirilmiş Zemin Dayanımının İncelenmesi

14. Ulusal Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2012, ss.631-642

Polymer Fiber and Steel Fiber Comparision as Concrete Additive

16th International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.1129-1137

New Engineering Materials for Underground Constructions

16th International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.307-319

Effect of Polymer Fiber on the Shotcrete Tunnel Support

10. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.47-55

Kayaçların tek eksenli basınç dayanımını tahmininde Schmidt çekici yöntemlerinin incelenmesi

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2011, ss.87-94

Utilisation of sodium silicate activated blast furnace slag as an alternative binder in paste backfill of high-sulphide mill tailings

Proceedings of the 14th International Seminar on Paste and Thickened Tailings, Perth, Avustralya, 5 - 07 Nisan 2011, ss.465-475

Piritli atıklardan üretilen çimentolu macun dolgunun dayanım ve deformasyon özellikleri

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.323-335

Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun macun dolguda bağlayıcı olarak kullanılabilirliği

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.579-585

An Evaluation of Rock Blasting and Its Environmental Effects at Forest Road Construction in Turkey

6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, Polonya, 14 - 15 Haziran 2007, cilt.1, ss.251

Kitap & Kitap Bölümleri

Şev Duraylılığı

Temel Madencilik Bilgileri, Aksoy C.O, Kömürlü E, Yaman H.E, Editör, Mayeb Ltd, Ankara, ss.950-1029, 2017

Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill (Chapter 2)

Paste Tailings Management, Yilmaz E., Fall M., Editör, Springer, ss.7-32, 2017

Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies

Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, , Editör, Engineering Science Reference Press, 2017