Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Derin Postanal Boşluk Absesinde Modifiye Henley Prosedürü Deneyimimiz

4 th International Hippocrates Congress on Medical and Health Scıences, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.560-563 Creative Commons License Sustainable Development

Effectineness of hand-adapted vacuum system treatment ın anastomosis leakage after rectum surgery

1 st İnternational Khazar Conference on scientific research, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.337 Creative Commons License Sustainable Development

Fournier Gangreni Olgu Sunumu

3. Karadeniz Cerrahi Günleri, Trabzon, Turkey, 16 November 2019, pp.11-12

Fournier gangreni: 12 yılda 55 hastanın analizi

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019, pp.51 Creative Commons License

Yetişkin hastada adrenal nöroblastoma

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, vol.1, pp.769

Kist hidatik nedeni ile uygulanan splenektomi olgularımız

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, vol.2, pp.304

Yetişkin hastada nadir bir adrenal kitle: Ganglionörom

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, vol.1, pp.712

Splenectomy Cases Applied due to Cyst Hydatid

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.493-494

Antikoagülan kullanımına bağlı oluşan dalak rüptürü

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, 1 - 04 November 2017, pp.51-52

Laparoskopik kolesistektominin nadir bir komplikasyonu: Portal ven yaralanması

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.52

İzole splenik kist hidatik olgusu

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.53

Metastatik splenik maligniteler: 3 olgunun sunumu

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.54

Situs inversus totalis tanılı hastada laparoskopik splenektomi operasyonu

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.51

Ekinokokkus granulosus ve ekinokokkus alveolarisinin eş zamanlı oluşturduğu karaciğer kistik hastalığı

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.62

Akut apandisit olgularında plazma pentraksin-3’ün tanıdaki yeri

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi-4th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.173

Stoma Komplikasyonlarının Tedavisinde Stomaterapi Hemşireliğinin rolü ve önemi

15.Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2015

Stoma komplikasyonları kimler tarafından çözülüyor

15.Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2015

Primer hiperparatiroidizm olgularında cerrahi deneyımiz

Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012, pp.11

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

81

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

99

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

27

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

Project

5

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals