Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MEASURING THE QUALITY OF URBAN LIFE IN THE TRABZON PROVINCE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.7991-8000, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A STUDY ON PLANTATION OF TRABZON-SURMENE KUTLULAR SOLID WASTE LANDFILL SITE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.9463-9472, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Semt Pazarı Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeyleri Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri: Trabzon Kireçhane Örneği

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, sa.44, ss.3707-3714, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BELEDİYE KANUNLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMLER VE 6360 SAY

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, ss.273-285, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PURPOSE OF WATER USAGE IN LANDSCAPE DESIGN IN HISTORY

ANADOLU UNIVERSITESI SANAT & TASARIM DERGISI-ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART & DESIGN, cilt.9, sa.1, ss.20-35, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CHANGES IN THE HISTORICAL PROCESS OF THE MUNICIPALITY LAW AND THE INVESTIGATION OF THE LAW NO 6360

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.75, ss.273-285, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEYZAJ MİMARLIĞINDA SU ÖĞESİNİN TARİHSEL SÜREÇTEKİ KULLANIM AMAÇLARI

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

With nature in mind: ‘Green metaphors’ as an approach to reflect environmental concerns and awareness in landscape design

A/Z : ITU journal of Faculty of Architecture, cilt.16, sa.3, ss.131-144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

STRATEJİK MEKÂNSAL PLANLAMA YAKLAŞIMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DİĞER PLANLAMA YAKLAŞIMLARINDAN AYRILDIĞI YÖNLERİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.11, sa.58, ss.588-593, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATTITUDES OF LANDSPACE ARCHITECHURE STUDENTS TOWARDS BIOMORPHIC AND PARAMETRIC DESIGNAPPROACHES IN ENVIROMENTAL DESIGN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM DERGİSİANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF ART DESIGN, cilt.8, sa.1, ss.126-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentin Yönetiminde Ekolojik Yaklaşımlar: Ankara İstanbul ve İzmir Uygulamaları Üzerinden Bir Değerlendirme

ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, cilt.27, sa.2, ss.45-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IMPACT OF KITSCH ON URBAN IDENTITY: A CASE STUDY ON TRABZON CITY

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.5, sa.16, ss.94-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARABAĞLAR İLÇESİNİN AÇIK VE YEŞİL ALAN ANALİZİ VE BİR SİSTEM ÖNERİSİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), cilt.4, sa.15, ss.1837-1846, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE KAMUSAL MEKAN IN DÖNÜŞÜMÜ

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.56, ss.545-554, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE “KAMUSAL MEKÂN” IN DÖNÜŞÜMÜ

Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.56, ss.545-554, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.51, ss.1392-1399, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CONCEPT OF SUSTAINABILITY AND BIOPHILIC DESIGN IN LANDSCAPE ARCHITECTURE

ASOSJOURNAL-The Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.48, ss.43-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ZİYARETÇİ TEMELLİ FOTOĞRAFLAMA TEKNİĞİYLE KENTSEL AÇIK MEKAN TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

The Journal of International Social Research, cilt.10, sa.50, ss.981-985, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ZİYARETÇİ TEMELLİ FOTOĞRAFLAMA TEKNİĞİYLE KENTSEL AÇIK MEKÂN TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.10, sa.50, ss.981-985, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ1

Journal of The International Sciencitific Research, cilt.2, sa.2, ss.196-209, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF URBAN FORM ON ACCESS TO COASTLINE: THE EXAMPLEOF KARSIYAKA AND MAVISEHIR

Journal of The International Sciencitific Research, cilt.2, sa.2, ss.196-209, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS ON THE COASTAL AREAS OF NEOLIBERAL URBANIZATION IN TURKEY

International Journal of Agriculture and Environmental Research, cilt.2, sa.6, ss.1873-1890, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Role Of Open Spaces İn Urban Neighborhoods For Community Attachment

3th International Congress on Landscape Architecture Research, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ağustos 2019, cilt.3, ss.1-6

PLANLAMA VE TASARIM DA KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEMOLARAK VİZYON BELİRLEME

2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.1184-1192

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Temel Tasarım Dersi

2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLARKONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.1175-1183

Başarılı Kentsel Açık Mekânlar ve Olanaklılıkları: Görsel Hâkimiyet ve Korunma Teorisine Dayalı BirYaklaşım

International Design and Engineering Symposium (IDES 2019), İzmir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.330-337

Pollination Gardens in Urban Scale

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.98-100

Semt Pazarı’xxnda Sosyal Davranış

V.INSACInternationalArchitecture,DesignandFineArtsSciencesCongress, Konya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, ss.25-32

Investigation of The Effects of Natural Landscape Character on Rural Settlements: A Case of Ildırı,Şirince Village and Tire District

IV. INSACInternational Architecture, Designand Fine Arts Sciences Congress, Konya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, ss.9-24

Semt Pazarı’nda Sosyal Davranış

IV. INSAC Architecture, Design and Fine Arts Sciences Congress, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2019, ss.25-32

YENİ SOSYAL HAREKETLER VE SOSYAL POLİTİKADA ENGELLİLERHAREKETİNE BİR BAKIŞ

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ONGLOBALIZATION INTERNATIONALRELATIONS, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.67-75

KENTSEL YEŞİL ALANIN SOSYAL YARARLARI: TRABZON’xxDA TÜRK-JAPON DOSTLUK PARKI ÖRNEĞİ

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ONGLOBALIZATION INTERNATIONAL RELATIONS, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.60-66

Kentsel Yeşil Alanın Sosyal Yararları: Trabzon’da Türk-Japon Dostluk Parkı Örneği

International Conference on Globalization and International Relations-III, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.60-66

New Social Movements And A Perspective On The Movement Of People With Disabilities İn Social Policy

International Conference on Globalization and International Relations-III, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.67-75

The Role of Open Spaces in Urban Neighborhoods for Community Attachment

ICLAR 2019 Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ağustos 2019, cilt.3, ss.1-6

Investigation of The Relationship Between Aesthetics And Ecological Values In Landscape Architecture

ICLAR 2019 Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ağustos 2019, cilt.3, ss.56-61

KENTSEL TASARIM PROJELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA VE TASARIM ÇÖZÜMLERİNİN ÖNEMİ

3rd INTERNATIONALCONFERENCE ON URBAN STUDIES, Strazburg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018, ss.81-100

Osmanlı İstanbul unda Yeşil Alan Kullanım Pratiğinin Değişimi

4. uluslararası kültür ve medeniyet kongresi, Mardin, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2018, ss.365-370

AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ÇEVRE YÖNETİMİ VİZYONU VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.519-530

KENTSEL RANTIN OLUŞUMU VE BÖLÜŞÜMÜ SÜRECİNDE KENT PİYASASININ ROLÜ

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.14-19

TÜRKİYEDE PEYZAJ PLANLARINDA YEŞİL ALT YAPI ENTEGRASYONUNSORGULANMASI

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.2956-2962

TASARIMDA DENEYİMİN GELİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM STÜDYOLARI

International Conference on Education Research and Technologies, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.57-69

What Attracts People to Visit Urban Green Spaces? A Case Study of the Sera Lake in Trabzon

CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES: PROCEEDINGS OF CUDES 2018 SEPTEMBER, İstanbul, Türkiye, 28 Ekim - 30 Kasım 2018, ss.63-70

The Importance of Sustainable Planning and Design Solutions in Urban Design Projects

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN STUDIES, Starzbourg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018

LOCAL ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAM ANDAPPLICATIONS IN TURKEY

ISMSIT 2018, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.444-448

Chicago Okulu ve Chicago Kent Peyzajına Etkileri

ISASOR2018, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.11-20

MEKÂN DİZİM YÖNTEMİYLE KENTSEL MEKÂNLARININ OKUNMASI: ANTALYA İLİ FİNİKE İLÇESİ SAHİL BÖLGESİ AÇIK MEKÂN TASARIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD - 2018), Skopje, Makedonya, 9 - 11 Temmuz 2018, ss.80

Yürünebilirliğin Yaya Algısını Ölçmek: Trabzon Trabzonspor Bulvarı Örneği

SUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, ss.218-225

Kentsel Dönüşüm Bağlamında Dönüşen Peyzajın Peyzaj Şehirciliği Perspektifinde İncelenmesi

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu (ISUEP2018), Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, ss.94-100

KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN TRABZON İLİ ÖRNEĞİNDE ÖLÇÜLMESİ

ıı. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018

SON DÖNEM KENTSEL TASARIM YARIŞMALARINDA ÖN PLANA ÇIKAN KONSEPTLER VE BUNLARIN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu(ISAS2018), Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018

PEYZAJ MİMARLIĞI İLK YIL EĞİTİMİNDE KAVRAMDAN MEKANA GEÇİŞİN ANAHTARI OLARAK TEMEL TASARIM STÜDYOSU PRATİĞİ

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018

ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI KENT PEYZAJLARI; İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.564

WITH NATURE IN MIND: “GREEN METAPHORS” AS AN APPROACH TO REFLECT ENVIRONMENTAL CONCERNS AND AWARENESS IN LANDSCAPE DESIGN

INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 25 Haziran - 27 Mayıs 2017, ss.118

A STUDY ON PLANTATION OF TRABZON-SURMENE KUTLULAR SOLID WASTE LANDFILL SITE

INTERNATIONAL U.A.B. – B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Alba Iulıa, Romanya, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.67

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2017, ss.738-739

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2017, ss.738-739

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 13 - 15 Mayıs 2017, cilt.738

KENT MERKEZİNDEKİ CADDELERDE YAYA HAREKETLERİ VE YOĞUNLUKLARI; TRABZON, MARAŞ CADDESİ ÖRNEĞİ

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.192

KENT MERKEZİNDEKİ CADDELERDE YAYA YOĞUNLUKLARI: TRABZON MARAŞ CADDESİ ÖRNEĞİ

2.MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017

KENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi İnsan ve Toplum Bilimleri, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.227

INTEGRATION OF GREEN INFRASTRUCTURE IN LANDSCAPE PLANS IN TURKEY

Green Infastructure: Nature Based Solutions For Sustainable and Resilient Cities, Terni, İtalya, 4 - 07 Nisan 2017, ss.275

A Review For Designing Action with “Problem Solving” Methods in Landscape Architecture Education

XII. European Conference on Social and Behavioral Science, Sicilya, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.25

Examination of Effect of Globalization on Urban Landscape through Trabzon Çömlekçi Urban Transformation Field in the Context of Urban Structure

IV. INTERNATIONAL CONTEMPORARY URBAN ISSUES CONFERENCE ON INFORMALITY, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016

Possibility of Leed Certified Cities as an Alternatıve to Urbanization Issues

International City Planning and Urban Desiıgn Conference On Cities And City Plans: The Past and The Future, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2016, ss.1-10

POSSIBILITY OF LEED CERTIFIED CITIES AS AN ALTERNATIVE TO URBANIZATION ISSUES

International City Planning and Urban Design Conference, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2016

COASTAL AREAS AS A PLACE FOR NEOLIBERAL URBANIZATION

Macodesu2015, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015

YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KENT YÖNETİMİNDE EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015

Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kent Yönetiminde Ekolojik Sürdürülebilirlik

Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, ss.266-285

KENTLEŞME İLE OLUŞAN ÇEVRE SORUNLARINA BİR ALTERNATİF OLARAK PERMAKÜLTÜR

XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

LEED CERTIFICATION AND THE PROCESS OF NEIGHBORHOOD FORMATION

Theory and Research in Architecture, Planning and Design II, sİBEL DEMİRARSLAN, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.193-212, 2020

PLANLAMA VE TASARIM SÜRECINDE KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK IÇIN BIR YÖNTEM OLARAK VIZYON BELIRLEME

Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar, Ruba Kasmo,Lana Kudumoviç, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.121-134, 2020

Model Proposal For Sustainable Environmental Management Of The Local Government In Turkey

Academic Studies in Architectural Sciences, Kozlu H. Hale, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.75-97, 2020

Kentsel Kıyı Alanlarının Dönüşümü ve Kent Kimliği: Trabzon Kenti Örneği

New Developments in Education and Social Sciences, Dalkılıç Mehmet, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.87-96, 2020

Rural Landscape Planning in Turkey

Theory and practice in sustainable planning and design Planning, Design, Applications, Özyavuz Murat, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.59-67, 2020

Examinatıon Of Positivenegative Space Concepts In Urban Design Scale

Current Researches In Architecture, Planning And Design Sciences, Atik Atilla, Editör, Duvar Publishing, Ankara, ss.49-64, 2020

PLANLAMA VE TASARIM SÜRECİNDE KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK İÇİN BİR YÖNTEM OLARAK VİZYON BELİRLEME

Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Teori ve Araştırmalar, Ruba Kasmo, Lana Kudumovic, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.121-134, 2020

New Approaches to Spatial Planning and Design Planning, Design, Applications

Sustainability of the Urban Landscape: An Investigation of the Effects of Ecology on Urban Parks within the Scope of Integrated Landscape Approach, Özyavuz M., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.199-210, 2019

Wetlands Under the Pressure of Urbanization : The Gediz Delta Case

Science Ecology and Engineering Research in The Globalizing Wolrd, Christov, İ.,Strauss, E., Gad, A., Curebal ,İ, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, ss.109-118, 2018

Landscape Planning in Urban Design Competitions: The Case of Lüleburgaz Tosbağa Stream Recreational Area

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov I., Strauss E.,Gad A.A.,Curebal A., Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofija, ss.96-107, 2018

Regional Planning Studies in Turkey and their Comparison in the Context of Sustainability

ECOLOGY PLANNING and DESIGN, Koleva I. Duman Y Ü. Benaabidate L., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, ss.327-341, 2017

EXAMINATION OF MUSEUM GARDEN LANDSCAPE PLANS IN TERMS OF SOCIO-CULTURAL SUSTAINABILITY: THE EXAMPLE OF TRABZON CITY

ECOLOGY, PLANNING AND DESIGN, Koleva, I., Yüksel, U.D., Benaabiadate, L., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, ss.502-514, 2017

A Review For Designing Action With “Problem Solving” Methods In Landscape Architecture Education

Recent developments in education, Gammone, M., Icbay, M. A., & Arslan, M. A., Editör, Bialostockie Wydawnictwo Naukowe, Bialystok, ss.255-260, 2017

Regional Planning Studies in Turkey and their Comparison in the Context of Sustainability

ECOLOGY PLANNING and DESIGN, Koleva I. Duman Y Ü. Benaabidate L.,, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.327-341, 2017

A Review For Designing Action With “Problem Solving” Methods In Landscape Architecture Education

Recent developments in education, Gammone, M., Icbay, M. A., Arslan, M. A.,, Editör, Bialostockie Wydawnictwo Naukowe, ss.255-260, 2017

The Significance of Ecological Approaches in Local Governance Systems

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Toth B., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, ss.439-452, 2016

The Significance of Ecological Approaches in Local Governance Systems

Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe,Recep, Cürebal,İsa, Toth, Gad, Abdalla Brigitta, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.440-452, 2016