Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Şehirlerarası otobüs firmalarına yönelik kalite beklentilerinin aralıklı tip-2 yamuk bulanık AHP ile değerlendirilmesi ve firma seçimi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.37, no.2, pp.757-770, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development

Pythagorean fuzzy AHP based risk assessment methodology for hazardous material transportation: an application in Istanbul

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.28, no.27, pp.35798-35810, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A novel distance learning ergonomics checklist and risk evaluation methodology: A case of Covid-19 pandemic

HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING & SERVICE INDUSTRIES, vol.31, no.4, pp.397-411, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

A Modified Balanced Scorecard Based Hybrid Pythagorean Fuzzy AHP-Topsis Methodology for ATM Site Selection Problem

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, vol.19, no.2, pp.365-384, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE KARİYER PLANLAMA/TERCİH KRİTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, vol.3, no.5, pp.29-50, 2019 (Other Refereed National Journals)

DETERMINING THE MOST VITAL ARCS ON THE SHORTEST PATH FOR FIRE TRUCKS IN TERRORIST ACTIONS THAT WILL CAUSE FIRE

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.68, no.1, pp.441-450, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Türki̇ye’de Yer Alan Loji̇sti̇k Dostu Şehi̇rleri̇n Bütünleşi̇k Entropi̇-CODAS Kullanılarak Beli̇rlenmesi̇

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.23, no.4, pp.127-140, 2018 (International Refereed University Journal)

Analysis of airports using clustering methods: case study in Turkey

Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.5, no.3, pp.194-205, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Wastewater Treatment Performances for Municipalities by Using MCDM Methods: Case Study in Turkey

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.243-254, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye Süper Ligi’nin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.73-86, 2018 (International Refereed University Journal)

Amerika Basketbol Ligi (NBA) Maç Sonuçlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.40-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Yaşam Kalitelerinin SWARA Entegreli TOPSIS Yöntemi ile Belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2018, no.30, pp.67-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MULTIPLE-SINK SHORTEST PATH NETWORK INTERDICTION PROBLEM

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, vol.9, no.4, pp.395-403, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Intersection Signaling Simulation

Sigma Journal of Engineering and National Sciences, vol.8, no.4, pp.357-364, 2018 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de yer alan lojistik dostu şehirlerin bütünleşik ENTROPİ-CODAS kullanılarak belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.23, no.4, pp.127-140, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Kent Kültür ve Yönetimi Dergisi / Journal of Urban Culture and Management, vol.10, no.2, pp.255-267, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Pharmacy Warehouse Location Selection Factors under Pandemic Conditions

12th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, İstanbul, Turkey, 8 - 10 March 2022, pp.1

A Bayesian BWM based model for selecting building insulation materials under sustainability perspective

4th INTERNATIONAL ENGINEERING RESEARCH SYMPOSIUM, Düzce, Turkey, 4 - 06 March 2022, pp.1

Measuring the Service Quality Performance of Hospitals in Managing the COVID-19 Vaccine Process

The Second International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME'21), Balıkesir, Turkey, 01 September 2021 Sustainable Development

FORECASTING OF DAILY DAM OCCUPANCY RATE USING LSTM NETWORKS

9th Global Congress on Renewable Energy and Environment, Kıbrıs, Turkey, 8 - 10 July 2021

Zaman Pencereli Oryantiring Problemi için Kısıt Programlama Yaklaşımı

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry, İzmir, Turkey, 01 March 2021

Deprem Sonrası Toplanma Alanlarına İçilebilir Su Dağıtımı Rotalama Problemi

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.373-380

Atıksu Aritma Tesi̇sleri̇ Performans Anali̇zi̇: Türki̇ye Örneği̇

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.610-614

SİNEMA VE TİYATROLARIN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.785-795

FINDIK ÜRETİMİ İÇİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMI UYGULAMASI

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.724-734

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTELERİNE GÖRE ÇKKV YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SIRALANMASI

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.750-759

KADIN MÜŞTERİLERİN OTOBÜS FİRMALARINA YÖNELİK KALİTE BEKLENTİLERİNİN YAMUK BULANIK AHP İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Karadeniz 1. Ulusulararası Multidisipliner Çalışmlar Kongresi, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.769-777

Kapasiteli En Kısa Yol Şebeke Engelleme Problemi için Bir Matematiksel Model Önerisi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, 17 - 20 October 2018, pp.537-540

A Mathematical Modeling Approach to Multiple Bin Packing Problem: An Application in Household Appliances Sector

BALCOR 2018 - XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 25 - 28 May 2018, pp.48

TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANLARININ K-ORTALAMALAR YÖNTEMİYLE KÜMELENMESİ

7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.572-580

An Individual Credit Risk Assessment Framework by Interval Type-2 Trapezoidal Fuzzy-AHP

BALCOR 2018 - XIII Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 25 - 28 May 2018, pp.1

An Integrated Novel Fuzzy AHP-CODAS MCDM Method for theEvaluation of Customer Satisfaction Level for Public Bus Alternatives in İstanbul

BANU-ITSC’18 - 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 19 - 21 April 2018, pp.107

Estimation of Flight Delays Using Artifical Neural Networks

BANU-ITSC’18 - 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 19 - 21 April 2018, pp.206

Çok Hedefli En KısaYol Şebeke Engelleme Problemi

Transist Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.465-473

Risk Kriterini Dikkate Alan Tesis Yerleşimi Probleminde Uygun Alternatifin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

18. Uluslarası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.200-201

Türkiye Süper Ligi’nde Yer Alan Futbol Kulüplerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile İncelenmesi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.116-117

TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NDE YER ALAN FUTBOL KULÜPLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRES, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, vol.1, no.1, pp.116-117

Shortest Path Network Interdiction Problem with Multiple Starting Nodes

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.406

Kavşak Sinyalizasyon Simülasyonu

Transist 9. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.566-572

Karar Verme Sürecinde Simülasyon Tekniğinin Kullanımı ve Özel Bir Çay İşleme Tesisinde Uygulama

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.54