Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF MULTIPLE INITIATIVES APPLIED IN NURSE LED IN YOUNG OLDERAGE ON FALL AND QUALITY OF LIFE

1. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018

PERİTON DİYALİZİ UYGULAYAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN ÖZ BAKIMAETKİSİ

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.507-508

Factors affecting give care of clinical nurses from the students’xx perspective

I. International Internal Medicine Nursing Congress, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018

Hemşire Liderliğinde Uygulanan Çoklu Girişimlerin Düşme Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

1. Uluslararası İç Hastalığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 November 2018

Yaşlı Bireylere Uygulanan Çoklu Girişimlerin Düşmelere Etkisi Kanıta Dayalı Yaklaşım

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1199-1200

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Yaşlı Hastaların Mutluluk Ve Yaşam Düzeyinin Özbakım Gücüne Etkisi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1376-1377

Kalp yetmezliğinde hemşirenin yardım sanatı: Ernestine Wiedenbach'in kuralcı teorisine göre hazırlanmış olgu sunumu

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.744-749

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ÖLÜME İLİŞKİN DEPRESYON VE ÖLÜM KAYGISI

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.669-670 Sustainable Development

The Effect of Multiple Initiatıves Applied in Nurse Led in Young Older Age on Fall and Quality of Life

1. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1043-1044

Yaşlılarda Kahkaha Terapisi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.1378-1379

kanser hastalarının sessiz çığlığı cinsellik

20.ulusal iç hastalıkları kongresi, Turkey, 10 - 14 October 2018 Sustainable Development

Hope and Life Engagement of Cancer Patients at The End of Life

mascc/ısoo annual meeting on supportive care in cancer 2018, 28 - 30 June 2018 Sustainable Development

Quiet ıssue of Cancer The Sexuality.

mascc/ısoo annual meeting on supportive care in cancer, Turkey, 28 - 30 October 2018 Sustainable Development

Quality of Life of Patients with a Tracheostomy after Discharge.

mascc/ısoo annual meeting on supportive care in cancer, Turkey, 28 - 30 June 2018

KALP YETMEZLİĞİNDE UYKU BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

1. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 24 April 2018 - 26 April 2017, no.72, pp.558-559

DUYMADIM, GÖRMEDİM, BİLMİYORUM: YAŞLILARDA İSTİSMAR VE İHMAL

1. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, no.105, pp.572-573

Oral Mucositis: I Can’t Talk, I can’xxt Swallow

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF NURSING(ICON-2018), 13 - 15 April 2018

Facing With Death in Palliatıve Care

2nd International Congress of Nursing (ICON-2018), 13 - 15 April 2018

Hope of individuals chronic disease: complementary and alternative treatment

2. International Congress on Nursing, Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.113

Sosyal gender

2. International Congress on Nursing, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.128

Problems in nursing education in Turkey

2. International Congress on Nursing, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.121

Child abuse

2. International Congress on Nursing, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.125 Sustainable Development

Palliative care requirements of advanced stage cancer diseases

International Congress on Nursing, Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.109 Sustainable Development

Fall Risk Among Oncology Patients Receiving Chemotherapy Therapy

Fırst International Congress On Nursing (ICON-2017), Antalya, Turkey, 16 - 18 October 2017, pp.150-151

Hemşirelik öğrencilerinin sağlık okuryazarlığının incelenmesi

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017

THE EFFECT OF THE DRUG ADMINISTRATION AND EXERCISE ON SYMPTOMS AND HAPPINESS LEVEL IN YOUNGER ELDERLY

ULUSLARARASI AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2017, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.26

Time management skills of nursing and pharmacy students

International Congress on Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017

Oral Mucositis in Patients Receiving Chemotherapy and Radiotherapy

Fırst International Congress On Nursing (ICON-2017), Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.120

Fall risk in patients with type 2 diabetes

International Congress on Nursing, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017 Sustainable Development

Tip 2 Diyabet Tanısı Olan Hastalarda Düşme Riski

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2016 Sustainable Development

Onkoloji hastalarında düşme riski

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016

Türkiye’de yaşlılarda düşme: sistematik derleme

4. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 29 - 30 September 2016

Teknoloji Yalnızlaştırıyor mu?

15.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Turkey, 28 - 29 April 2016

Medyanın tozlu raflarından hemşirelik

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 02 April 2016, pp.18

HEMŞİRELERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE MOTİVASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ

14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 22 - 25 April 2015

Kanser Kemoterapisi Alan Hastalarda Oral Mukozit Sıklığı ve Risk Faktörleri

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.388 Sustainable Development

Hemşirelerin Profesyonelliğe İlişkin Davranışsal Durumları

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 October - 18 December 2015, pp.399

A Study Of Emotional Status Of Cancer Patients At End of Life

MASCC/IS00 Annual Meeting OnSupportive Care In Cancer, Copenhagen, Denmark, 25 - 27 June 2015, vol.23, pp.231-232 Sustainable Development

Loneliness Of Cancer Patients At End of Life

MASCC/IS00 Annual Meeting On Supportive Care In Cancer, Copenhagen, Denmark, 25 - 27 June 2015, vol.23, no.1, pp.207-7 Sustainable Development

The Level Of Dependence And Abuse In Elderly In Trabzon City Center

2nd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015, pp.35

FALL RISK IN HEMODIALYSIS PATIENTS

II.INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015

Fall Risk in Hemodiaysis Patients

2nd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015, pp.47

Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Davranışlarının Belirlenmesi

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.486

Hemşirelik Öğrencilerine Göre Kliniklerde Hasta Haklarının Uygulanma Durumu

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.250

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.409-410

Öğrenci Gözüyle Klinik Hemşirelerinin Bakım Vermesini Etkileyen Faktörler

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.495

Hemşirelerin eleştirel düşünme ve motivasyon durumlarının değerlendirilmesi

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.49

Üriner İnkontinansı Olan Yaşlılarda Yaşam KalitesininBelirlenmesi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2015

Trabzon İl Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda Düşme Prevalansı, Risk Faktörleri ve İşlevsel Yetersizlik

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.292-293

Yaşlılarda Düşme ve Düşmenin Önlenmesi

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.300

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing,, İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2014, pp.56

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2014, pp.43

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing,, İstanbul, Turkey, 18 - 19 September 2014, pp.56

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Turkey, 18 - 19 September 2014, pp.43

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS 9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Turkey, 18 - 19 September 2014, pp.43

Use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Methods Among Chemotherapy Patients

EONS9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Turkey, 18 - 19 September 2014, vol.18, no.1

The Effect of Pain, Depression and Fatigue on Sleep Quality Among Chemotherapy Patients

EONS9-Celebrating Excellence in Cancer Nursing, İstanbul, Turkey, 18 - 19 September 2014, pp.101

Onkoloji Servislerinde Yatan Hastalarda Oral Komplikasyonlar

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.300

Hemodiyaliz Hastalarında Düşme Riski

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.89

Trabzon il merkezinde yaşayan yaşlıların genel durumu ve yaşlı istismarı

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.100

Effect Of Training On Empathic Communicatıon Skills Of Nurses

3rd World Conference On Learning, Teaching And Educational Leadership, Maison N.-D. Chat d’xxOiseau, Brussels, BELGIUM, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012

Kemoterapi alan kanserli hastaların yaşadığı psikolojik belirtiler

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.390 Sustainable Development

Kemoterapi Alan Hastalarda Ağrı, Depresyon ve Yorgunluğun Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, vol.1, no.1, pp.400

Romatolojik Ağrıya Genel Hemşirelik Yaklaşımları

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.377

KOAH’lı Yaşlı Hastaların Günlük Yaşam Aktiviteleri

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.376

Hemşirelerin ağrı ile ilgili karar verme tutumları

13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.381

Hemşirelikte Telefon Danışmanlığı

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.404

Diyabetli Hastaların Diyabetik Ayak ile İlgili Bilgi ve Tutumları

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongre, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.370 Sustainable Development

Hemşirelerin empatik ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi Eylül 2011 Antalya

21. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi., Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011, vol.20, pp.153

Artritli hastalarda aleksitimi

12.Ulusal Uluslararası hemşirelik kongresi. Sivas, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009

Artritli hastalarda ağrının bazı değişkenler açısından incelenmesi

12.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. Sivas, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009

Artiritli Hastalarda Aleksitimi

12 Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, vol.1, no.1, pp.1-2

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Deneyimleri

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2009, pp.393

Artritli Hastalarda Aleksitimik Özelliklerin Ağrı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2009 - 04 October 2008, pp.380

Meslekte Temel İlke ve Uygulamalar Dersi Alan Öğrencilerin Klinikte Uygulama Yapma Sıklıklarının Belirlenmesi

II. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Turkey, 26 June 2009

Miyokard İnfarktüsü ve Kadınlar

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.362

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Yapmış Oldukları Hemşirelik Aktivitelerinin Sıklık ve Zamanının Belirlenmesi

6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 September 2007, pp.383

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öz Bakım Gücü

4. Uluslararası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.187

Artrozlu Hastaların Ağrı Düzeylerinin Belirlenmesi

6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007

Early Diagnosis Attitudes of Breast Cancer and The Factors Affecting These Attitudes

First Interconference Breast Cancer Meeting, Sarajevo, Bosna-Hersek, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assesment Among Women An Example from Trabzon Türkiye

First Interconference Breast Cancer Meeting, Sarajevo, Bosna-Hersek, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007

Early Diagnosis Attidudes of Breast Cancer and the Factors Affecting These Attidudes

First Interconference Breast Canser Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assesment Among Women: An Example from Trabzon-Türkiye

First Interconference Breast Cancer Meeting, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 April 2007, pp.26 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example for Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007, pp.40 Sustainable Development

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example from Trabzon- Turkey

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

Anti-Aging (Yeniden Gençleşme)

8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.365

Romatoid Artritli Hastalarda Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.353

Romatoid Artritte Ağrı Yönetimi

8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 September 2006, pp.354

Miyokard İnfarktüsü Geçiren Bireylerde Cinsiyete Göre Klinik Seyrinde Farklılıklar

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 21 September 2005, pp.315

Homecare Needs of the Mıocardial Infarctıon Cases

WONCA - Europe 2003, Ljubljana, Slovenia, 18 - 21 June 2003, pp.126

Risk Factors in Miocardial Infarction Cases in Trabzon-Turkey

WONCA - Europe 2003, Ljubljana, Slovenia, 18 - 21 June 2003, pp.293

Books & Book Chapters

Metabolik Kemik Hastalıkları

in: Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme İç Hastalıkları Hemşireliği, Elif Ünsal Avdal, Editor, Hipokrat yayınevi, Ankara, pp.927-942, 2022

İntradiyalitik Komplikasyonlarda Hemşirelik Yaklaşımları

in: Urinary System Diseases and Nursing Approaches, Birsen Yürügen, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.56-62, 2021 Creative Commons License

Koroner arter hastalığı: Etiyoloji ve patogenez

in: Kalp Damar Hastalıkları Hemşireliği, Nesrin NURAL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-6, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Akdemir Nuran, Birol Leman, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.871-878, 2020

Endokrin Sistem Hastalıkları

in: hastalıklar Bilgisi, Birsen Yürügen nesrin Nural, Editor, Çukurova Nobel Tıp kitapevi, Antalya, pp.237-267, 2020

Palyatif ve Terminal Dönem Bakım

in: 500 soru 500 yanıt iç hastalıkları hemşireliği, Elif ünsal Avdal, berna Nilgün Özgürsoy Uran, Editor, Çukurova nobel tıp kitapevi, Antalya, pp.196-207, 2020

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

in: Hastalıklar Bilgisi, Birsen Yürügen,Nesrin Nural, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, pp.165-222, 2020

Koroner arter hastalığı: Etiyoloji ve patogenez. Nural N, editör. Kalp Damar Hastalıkları Hemşireliği

in: Türkiye Klinikleri, Nesrin Nural, Editor, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.1-6, 2020

Gastrointestinal Sistem

in: Hastalıklar Bilgisi, Birsen Yürügen nesrin Nural, Editor, Çukurova nobel tıp kitapevi, Antalya, pp.165-222, 2020

Metabolik Kemik Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Akdemir Nuran, Birol Leman, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.879-884, 2020

Gebelik ve Gastrointestinal Hastalıklar

in: Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum Öncesi Dönem II, Kıymet YEŞILÇICEK ÇALIK, Fatma ÇOŞAR ÇETIN, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.161-170, 2018

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, İlknur Kahriman, Havva Karadeniz, Aynur Şahin, Özgür Tatlı, Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, pp.186-9, 2018

Etkisiz Korunma, Kan Şekeri Düzeyinde Dengesizlik Riski, Etkisiz İlişki Riski, İlişkiyi Sürdürmeye Hazır Olma, korku (Odağını Belirleyin

in: Pearson Hemşirelik Tanıları El Kitabı.(, Kapucu Sevgisun, Akyar İmatullah, Korkmaz Fatoş, Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.6672, 2018

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, Feray Gökdoğan, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara,, Ankara, pp.155-160, 2015

Akut Böbrek Hasarı

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, "Gökdoğan F.", Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.59-69, 2015

Böbrek Hastalarında Yaşam Kalitesi

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, "Gökdoğan F.", Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.155-161, 2015

Kronik Böbrek Hastalığında Mineral ve Kemik Bozuklukları

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, "Gökdoğan F.", Editor, Akademisyen Tıp Yayınevi, Ankara, pp.83-90, 2015

Hipertansiyon Yönetimi

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, "Gökdoğan F.", Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.91-100, 2015

Anemi Yönetimi

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, "Gökdoğan F.", Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.101-107, 2015

Diyaliz ve Kalp –Damar hastalıkları

in: Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri, "Gökdoğan F.", Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.207-219, 2015

Diyaliz ve yaşam kalitesi

in: Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri, "Gökdoğan F.", Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.333-340, 2015

. Sağlık Ve Sosyal Bakım Üzerine Yaşlı Bireylerin Görüş ve Düşünceleri

in: Yaşlı Bakım Hemşireliği, "Karadakovan A.", Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Adana, pp.273-287, 2015

Diyaliz ve Kalp –Damar hastalıkları

in: Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri, Gökdoğan F., Editor, Akademisyen tıp Kitapevi, Ankara, pp.207-219, 2015

Akut böbrek Hasarı

in: Diyaliz Teknikerleri İçin Nefroloji Kitabı, Gökdoğan F, Editor, akademisyen tıp Kitapevi, Ankara, pp.55-69, 2015

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, Feray Gökdoğan, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi,, Ankara, pp.155-160, 2015

Sağlık Ve Sosyal Bakım Üzerine Yaşlı Bireylerin Görüş ve Düşünceleri

in: Yaşlı Bakım Hemşireliği, Karadakovan A.", Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Adana, pp.273-287, 2015

Kronik Böbrek Hastalığında Mineral ve Kemik Bozuklukları

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, Feray Gökdoğan, Editor, Akademisyen Tıp Yayınevi, Ankara, pp.83-90, 2015

Böbrek Hastalarında Yaşam Kalitesi

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, Gökdoğan F, Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.155-161, 2015

Diyaliz ve yaşam kalitesi

in: Hemşireler ve Teknikerler İçin Diyaliz İlke ve Teknikleri, , Editor, Akademisyen tıp Kitapevi, Ankara, pp.333-340, 2015

Hipertansiyon Yönetimi

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, Feray Gökdoğan , Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.90-100, 2015

Anemi Yönetimi

in: Diyaliz Teknikerleri Için Nefroloji Kitabı, feray gökdoğan, Editor, akademisyen tıp Kitapevi, pp.101-107, 2015

Metrics

Publication

279

Citation (WoS)

175

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

193

H-Index (Scopus)

10

Project

5

Thesis Advisory

14

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals