Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Enver Pasha in the Turkestan National Struggle according to the Newspaper ‘The Times’ (1921-1922)

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-CTAD, no.35, pp.137-163, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

The Occupation and Liberation of Urfa in the New York Times

History Studies, vol.12, no.5, pp.2761-2770, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TBMM'nin İlk Şehit Mebusları

Yeni Türkiye, vol.2, no.112, pp.214-225, 2020 (Other Refereed National Journals)

Perception on Sultan Abdulhamit II in the First Period of the Turkish Grand National Assembly

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (CTAD), vol.15, no.30, pp.289-308, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Last Ottoman Parliament Elections in Gumushane

History Studies, vol.11, no.4, pp.1381-1391, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Basınında Yunan Başkumandanı ve Karargâhının Esir Edilmesi

TÜRKİZ, no.51, pp.69-86, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Ali Şükrü Bey Murder on British Newspapers

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.2, pp.337-348, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bitlis on the Inspectional Reports of CHP (1939-1945)

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.76, pp.33-48, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reflectıons Of The Great Attack Vıctory In The Mıddle East

Tarih Okulu Dergisi, no.37, pp.703-721, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Deputy Of Siverek Mustafa Lütfi(Azer) Bey and His Activities In TBMM

HİSTORY STUDİES, vol.10, no.5, pp.241-267, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bayrağımız ve Biz

Türk Yurdu, no.371, pp.58-61, 2018 (Other Refereed National Journals)

Nutuk’ta Türk Devlet Düşüncesinin İzleri

TÜRKİZ, no.47, pp.73-105, 2018 (Other Refereed National Journals)

THE PONTIC GREEKS AND THE PONTUS MOVEMENT IN GÜMÜŞHANE

KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.-, no.23, pp.107-142, 2017 (Other Refereed National Journals)

Economic Life in Gümüşhane in the Years of the National Struggle (1919-1924)

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.1, no.1, pp.66-83, 2017 (Other Refereed National Journals)

Marshal Goltz's Death in the Basis of the British Press and the American Press

Tarih Okulu Dergisi, no.30, pp.169-185, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE CHARITY CAMPAIGN FOR GÜMÜŞHANE BY THE RED CRESCENT SOCIETY AFTER THE FIRST WORLD WAR

Karadeniz İncelemeleri, vol.21, pp.185-213, 2016 (Other Refereed National Journals)

İzmir de Kurulmuş Sözde Muhtar İdare

Türk Yurdu, no.348, pp.48-53, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Great Attack According to Archival Documents

Tarih Okulu, vol.25, pp.269-310, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE LIBERATION OF IZMIR ACCORDING TO THE TURKISH PRESS

The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), no.43, pp.31-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Views of the Mustafa Kemal Pasha, on the German Offıcers in the Ottoman Army During the First World War

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, no.39, pp.241-267, 2016 (Other Refereed National Journals)

Turkish Flag Perception at Turkey

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Tarih Okulu, vol.8, no.22, pp.493-533, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Activities of the Fener Greek Orthodox Patriarch IV. Meletios in the Great Offensive

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.21-50, 2015 (Other Refereed National Journals)

THE EXPLOSION OF THE AMMUNITION DEPOT IN TRABZON ON JULY 10, 1919

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, no.18, pp.161-176, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Removal of the Fener Greek Orthodox Patriarchate IV. Meletius from Istanbul

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Tarih Okulu, no.19, pp.197-232, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE DEATH OF ATATÜRK AND THE REFLECTIONS OF HIS FUNERALS IN TURKEY

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), vol.6, no.7, pp.1185-1215, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Halit Pasha Incident and its Reflections

History Studies, vol.4, no.1, pp.547-571, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE PHENOMENON OF RELIGION IN THE GREAT OFFENSIVE ON THE BASIS OF THE TURKISH PRESS

Türkiyat Mecmuası, vol.21, no.2, pp.345-366, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Celebrations of the Constitutional Revolution (1908) During the Early Republican Period as Presented by the Turkish Press of the Time

History Studies, - International Journal of History, vol.2, no.2, pp.415-439, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koçzade Mehmet Şükrü Bey ve Fikir Hayatı

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.32, no.94, pp.201-222, 2010 (Other Refereed National Journals)

THE FIRST MARTYR’S DEPUTIES OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY

Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.12, pp.431-440, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERZURUM-GÜMÜŞHANE-TRABZON HIGHWAY DURING THE NATIONAL STRUGGLE

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu ı, Trabzon, Turkey, 20 May - 22 June 2022

SEVR SÜRECİNDE TRABZON’UN ERMENİLERE VERİLMESİ GİRİŞİMLERİNİNİSTİKBAL GAZETESİNE YANSIMALARI

I. ULUSLARARASI 20.YÜZYILIN İLK YARISINDA TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, 16 - 18 October 2019

Milli Mücadele Yıllarında Halit Paşa’nın Doğu Cephesindeki Askeri Faaliyetleri

100. YILINDA ARDAHAN KONGRELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 20 - 22 February 2019, pp.481-519

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında CHP Teftiş Raporlarına Göre Bitlis(1939-1945)

Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, Bitlis, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.1, pp.679-696

İstikbal Gazetesine Göre Sevr Antlaşması

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’xxde Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2018, vol.2, pp.903-918

Gümüşhane Delegesi Kadirbeyzade Zeki Bey'in Erzurum Kongresi'ndeki Faaliyetleri

100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 23 - 25 July 2019, pp.208-225

Büyük Taarruz Zaferi nin Ortadoğu da Yankıları

Sykes Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Orta Doğu ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 December - 02 November 2016, pp.613-634

Trabzon Amerikan Konsolosu F.Ralph Chesbrough’xxun Raporuna Göre 1919’xxda Trabzon ve Çevresi

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.4, pp.45-60

Birinci Dönem TBMM'de Enver Paşa Algısı

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.313-326

Birinci Dönem TBMM'de II.Abdülhamit Algısı

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.87-88

The New York Times'a Göre Urfa'nın İşgali ve Kurtuluşu

III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.23

İstikbal Gazetesine Göre Moskova Antlaşmasının Yansımaları

VII. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Turkey, 19 - 20 November 2017, pp.664-673

Birinci Dönem TBMM'de Siverek Mebusu Mustafa Lütfi(Azer) Bey ve Faaliyetleri,

I. Uluslararası Harran ve Çevresi Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 05 November 2017, vol.-

Gümüşhane'de Son Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimleri

I.Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 16 - 18 October 2017, pp.89

Ali Şükrü Bey'in Pontus Meselesi Hakkındaki Düşünceleri

Tarihsel Arka Planıyla Pontus Meselesi Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 15 May 2017

Azerbaycan Cumhuriyeti nin Bağımsızlığının Türk Kamuoyunda Yankıları

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 December - 04 November 2016, vol.4, pp.289-300

Rus İşgali Sonrasında Gümüşhane de Muhacirlik

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 December - 04 November 2016, vol.4, pp.300-312

Milli Mücadele Yıllarında Trabzon da Dini Bayramlar

Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.821-838

Birinci Dönem TBMM de Azerbaycan ve Azerbaycanlılar Algısı

1. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 12 May - 14 October 2016, pp.149-162

Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının Türk Kamuoyunda Yankıları

Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2016

Goltz Paşa'nın Ölümü ve Yankıları

CIEPO-22, 2018, Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016, vol.2, pp.485-501

Türk Kamuoyuna Göre Büyük Taarruz ZaferininAzerbaycan Üzerindeki Yansımaları

III. BEYNELXALQ TÜRK DÜNYASI ARAŞDIRMALARI SİMPOZİUMUMUN MATERİALLARI, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.4, pp.521-526

Türk Subaylarına Göre Türk Alman Askeri İttifakı ve Alman Subayları

Birinci Dünya Savaşında Türk-Alman Askeri İlişkileri, Trabzon, Turkey, 10 - 12 December 2015

Milli Mücadele de Doğu Cephesinde Türk Ermeni Savaşı nın İstikbâl Gazetesindeki Yansımaları

Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, Kars, Turkey, 8 - 10 May 2014

Atatürk ün Cenaze Merasimi Sırasında Türkiye de Yapılan Anma Törenleri

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.4, pp.927-949

Türk Dünyasında Uygarlık Meseleleri

Türk Dünyasında Uygarlık Meseleleri, Ankara, Turkey, 9 - 15 September 2007, vol.2, pp.803-823

II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadirbeyzade Zeki Bey ve Faaliyetleri, Gümüşhane 2016

Gümüşhane Tarihi (İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomi Sempozyumu Bildirileri), Gümüşhane, Turkey, 25 - 28 May 2010, no.33, pp.88-108

Mustafa Suphi Olayı ve Mustafa Kemal

VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, Turkey, 12 November - 16 September 2007, vol.2, pp.1172-1192

Afyonkarahisar'ın Kurtuluşu ve Halk Üzerinde Yankıları

Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 2010, Afyon, Turkey, 8 - 09 October 2009, pp.263-278

Cumhuriyetin İlk Beş Yılında Sağlık Harcamaları

Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi(1920-1938), İzmir, Turkey, 6 - 09 November 2011, pp.121-154

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Meşrutiyet Kutlamaları

IRCICA, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongresi, 7 - 10 May 2008

Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Sivas Mebusları

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, vol.1, pp.627-645

Medeniyetler İttifakında Türkiye

Uludağ Üniversitesi II.Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, Bursa, Turkey, 23 - 24 November 2006, pp.17-38

Books & Book Chapters

1920’de Büyük Millet Meclisinde Kabul Edilen İçki Yasağı KAanunu

in: Zamanın İzleri: İmparatorluklar Çökerken GökKubbeyi Omuzlamak ve Ulus İnşası, Öztürk Temel, Bayram Sevinç, Muzaffer Uzun, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.67-92, 2020

Gazete Başyazılarında Büyük Taarruz

in: Sosyal ve İnsani Bilimler Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2, İbrahim Serbestoğlu, Editor, IVPE, Cetinje, pp.166-179, 2020

I. Dönem Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Yapısı

in: Zamanın İzleri: İmparatorluklar Çökerken Gök Kubbeyi Omuzlamak ve Ulus İnşası, Öztürk Temel, Bayram Sevinç, Muzaffer Uzun, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.9-24, 2020

İstiklal Yolunda Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a İlk Adımı

in: Zamanın İzleri 2019, Yüz Yıl Önce Dünya Sathında İlk Adım İlk Söz ve Mücadele, Öztürk T., Sevin. B.,Uzun M. , Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.27-52, 2019

Ali Şükrü Bey'in Pontus Meselesi Hakkındaki Görüşleri

in: Pontus Meselesi Olaylar, Algılar ve Gerçekler, Öksüz H, Okur M, Küçüker Y., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.179-190, 2019

Birinci Dönem TBMM'de Siverek Mebusu Mustafa Lütfi(Azer) Bey ve Faaliyetleri

in: Harran ve Çevresi Tarihi, Ekinci A., Editor, Şurkav, Şanlıurfa, pp.395-416, 2019

Meclis'te Mondros Mütarekesi Algısı(1918-1923)

in: Cihan Harbi'nin Gölgesinde Mütareke, Sanat ve Siyaset, Temel Öztürk, Bayram Sevinç, Muzaffer Uzun, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.141-164, 2019

Ali Şükrü Beyin Pontus Meselesi Hakkındaki Görüşleri

in: Pontus Meselesi Olaylar, Algılar ve Gerçekler, Hikmet Öksüz, Mehmet Okur, Yüksel Küçüker, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, pp.179-190, 2019

TÜRKLERE GÖRE ALMAN İTTİFAKI VE MÜTTEFİK ALMAN SUBAYLARI

in: TARAFLARIN GÖZÜYLE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRK-ALMAN İTTİFÂKI, Nemettin Alkan, Editor, Kronik, İstanbul, pp.47-88, 2018

Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının Türk Kamuoyunda Yankıları

in: Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Mehmet Akif Kireççi, Editor, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yay., Almati, pp.551-584, 2018

Atatürk Sonsuzluğa Yürüdü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2017

MILLI MÜCADELE YILLARINDA BAYBURT’TA ŞEYH EŞREF İSYANI

in: ZAMANIN İZLERİ: İLKELER, İDEOLOJİLER VE İSYANLAR, Temel Öztürk, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.73-108, 2017

RUS İHTILALI’NDEN MILLI MÜCADELE’YE GÜMÜŞHANE’DE ERMENI SORUNU

in: ZAMANIN İZLERİ: İLKELER, İDEOLOJİLER VE İSYANLAR, Temel Öztürk, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.331-356, 2017

Rus İşgali ve Sonrasında Gümüşhane'de Muhacirlik

in: Zamanın İzleri: İşgal, Göç ve Muhacirlik, Ahmet Köksal, Editor, Karadeniz Teknik Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.77-115, 2016 Sustainable Development

Birinci Dünya Savaşı'nda Trabzonlu Bir sima: Kâhya Yahya

in: Zamanın İzleri: 100. Yılında 1. Dünya Savaşı, Coşar, Mevhibe, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.31-56, 2015

Ali Şükrü Bey'in Meclis Faaliyetleri

in: Ali Şükrü Bey Hürriyet Uğruna 39 Yıl, Alkan N.,Üçüncü U., Editor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.175-225, 2015

Ali Şükrü Bey'in İttihâdçılığı ve İttihâdçılarla İlişkisi

in: Ali Şükrü Bey Hürriyet Uğruna 39 Yıl, Alkan N.,Üçüncü U., Editor, Trabzon Büyük Şehir Belediyesi, İstanbul, pp.255-270, 2015

Büyük Taarruz

Altınpost, Ankara, 2012

Afyonkarahisar'ın Kurtuluşu ve Türkiye'de Yankıları”,

in: Atatürk ve Büyük Taarruz Kahramanlarına Armağan, Gürsoy Şahin, Editor, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yay., Afyonkarahisar, pp.213-0, 2010

Trabzon Mebuslarının Samsun'da Öldürülmeleri ve Tepkiler

in: İlk Adımdan Cumhuriyet'e,, Osman Köse, Editor, Mavi Yay., Samsun, pp.555-562, 2008

Ali Şükrü Bey'in İttihatçılığı ve Trabzon İttihatçılarıyla İlişkisi

in: İlk Adımdan Cumhuriyet'e, Osman Köse, Editor, Mavi Yay., Samsun, pp.545-554, 2008