Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

RELATING MATERIAL SELECTION AND SUSTAINABILITY IN DESIGN

OPEN HOUSE INTERNATIONAL, vol.43, no.2, pp.28-32, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An analysis of common and different concepts which exist in the desıgn of traditional Turkish and Japanese houses

International Journal of Academic Research, vol.2013/5, pp.60-71, 2013 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

İNSAN-MEKAN ETKİLEŞİMİNDE MİNİMALİST YAKLAŞIMLAR VE İZLERİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.122, pp.404-420, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.24, pp.359-383, 2019 (International Refereed University Journal)

Otel Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, pp.20-30, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Restoranlardaki Kapalı Çocuk Oyun Alanlarını Fiziksel Çevre Koşullarına İlişkin Değerlendirme

Journal of International Social Research, vol.11, no.59, pp.568-576, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mekân ve Moda İlişkisi: Bir Workshop Deneyimi” SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, vol.11, no.21, pp.157-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.245-260, 2017 (National Refreed University Journal)

A Study on Selection of Polymer Based Surface Materials in Interior Design

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.2, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Günümüz Klasik Modern Yaşama mekanlarında Kullanıcı Algısı ve Tercihleri

Yapı Dünyası Aylık Mesleki Bilim Teknik Dergisi, no.214, pp.22-28, 2014 (Other Refereed National Journals)

Günümüz Klasik/Modern Yaşama Mekanlarında Kullanıcı Algısı ve Tercihleri

Yapı Dünyası, vol.214-215, pp.22-28, 2014 (Other Refereed National Journals)

Mutfak Mekanında Kullanılan Tezgah Malzemelerinin Kullanıcı Tercihleri Açısından İncelenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.57-69, 2013 (National Refreed University Journal)

Mermerin Kayaçlardan Estetik Boyuta Yolculuğu

TSE, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.51, no.606, pp.54-61, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Trabzon Kunduracılar Caddesi Yenileme-Canlandırma Projesi

Yerel Kimlik Dergisi, vol.1, pp.15-25, 2005 (Non-Refreed Journal)

Trabzon Kunduracılar Caddesi Yenileme-Canlandırma Projesi

Yerel Kimlik,Tarihi Kentler Birliği Dergisi, vol.4, pp.26-34, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lightning Pollution in Five Stars Hotels: Example of Antalya

7. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (IFEET 2013), Antalya, Turkey, pp.1

Son Dönemdeki Çocuk Kütüphanelerinin Renk Tercihleri

ISAS WİNTER 2019 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Samsun, Turkey, 20 - 22 November 2019, vol.4, pp.50-54

İlkokul Yapılarında Grafik Tasarım Yaklaşımları

ISAS WİNTER 2019 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Samsun, Turkey, 20 - 22 November 2019, vol.4, pp.45-49

Çocuk Müzesi Tasarım Anlayışında Milenyum Çağı Etkisi

ISAS WİNTER 2019 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Samsun, Turkey, 20 - 22 November 2019, vol.4, pp.39-44 Creative Commons License

Color Preferences of Recent Children’xxs Libraries

ISAS– 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, 22 - 24 November 2019

Millennium Age Effect On Children's Museum Design Mentality

ISAS– 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, no.7, pp.39-44

Graphic Design Approaches In Primary School Buildings

ISAS–Winter 2019, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, no.7, pp.45-49

Color Preferences of Recent Children's Libraries

ISAS–Winter 2019, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, no.7, pp.50-54

An overview of the impact of new technologies on architectural forms

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 December 2018

Otel Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.294-300 Sustainable Development

Rewiev of the sustainable technologies in architectural construction approach

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 December 2018

Exploring the concept of aesthetics in architectural forms and structures

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 December 2018

EğitimYapılarındaYenilikçi Sürdürülebilir Yaklaşımlar

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.282-288

Research and study on ”bamboo” as a new structure

International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management in Iran, 18 - 19 December 2018

Flexible Design Approaches in Children’xxs Furniture

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.289-393

New Furniture Design Concept in Future Themed Science Fiction Films

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.301-304

In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence and Virtual Reality to Spaces: Interactive Architecture

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November - 02 December 2018, pp.720-723

Electric - Electronic Pictogram Using in the Building Elements

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.716-719

- In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence to Space: Interactive Architecture

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.1, pp.23

Electronic Pictogram Using in the Building Elements

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.1, no.1, pp.22

Relatıonshıp of Materıal Selectıon Crıterıa and Sustaınabılaty ın Design

International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, 18 - 20 October 2017

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.88-89

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

", İÇMEK-İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/Atölye “Kuram ve Uygulama Birlikteliği, İstanbul, Turkey, 7 - 05 November 2016, pp.179-190

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekan

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, vol.-

SİNEMADA BİLİM KURGU VE MOBİLYA STİLLERİ ETKİLEŞİMİ

İLETİŞİMDE TASARIM-TASARIMDA İLETİŞİM, Kütahya, Turkey, 24 November 2015 - 26 October 2013, pp.236

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "Kuram ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.179-190

İLK YIL TASARIM STÜDYOLARINDA FORM YARATMA SÜRECİNE BİR ÖRNEK: SÜPERMATİZM

1. ULUSAL İÇ MİMARİ TASARIM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.1, pp.369-377

A Study on Selection of Polymer Based Surface Materials in Interior Design

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, Saint Petersburg, Russia, 26 - 28 June 2015, pp.1-2

Biomimicry in Furniture

7th World Conference on Educational Sciences, Athen, Greece, 5 - 07 February 2015, pp.2285-2292

Biomimicry in Architectural Design Education

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.489-496 identifier

Biomimicry in Furniture Design

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.2285-2292 identifier

Trial a New Learning Technique in Interior Design Education; The Abstraction of Furniture Components by Using Body Language and Sounds

2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Bucharest, Romania, 9 - 12 May 2013, vol.122, pp.98-104 identifier

Sinemada Bilim Kurgu ve Mobilya Stilleri Etkileşimi

İletişimde Tasarım Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum, Kütahya, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.236-243

Yapılarda Doğa Dostu Malzeme ve Malzeme Kullanımı

Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2013, pp.312-321

Interaction of Fashion and Interior Design Styles in Interior Architecture Education; Workshop Study

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 February 2013, vol.89, pp.687-691 identifier

İç Mekanda Teknoloji ve Tasarımın Plastiklerle Buluşması

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2012, pp.29-40

İç Mekânda Teknoloji ve Tasarımın Plastiklerle Buluşması

6. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2012, pp.29-40

Mutfak Mekanındaki Sabit Donatı Yüzeylerinde Kullanılan Malzemelerin Tespiti: Trabzon Örneği

6. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2012, pp.41-58

Konutlarda Engelsizleştirilebilen Banyo Tasarımı

Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi, I.Ulusal" Engellileştirilenler 2013" Sempozyumu, Konya, Turkey, 7 - 08 November 2012, pp.201-211

Search for a new teaching model in interior architecture education; abstraction through body language and drawings in furniture history course

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2669-2674 identifier

Moda Tasarımı ve Mimarlık İlişkisinde Paralel Kavramlar

1. International Art Symposium, Ankara, Turkey, 17 - 21 November 2011, pp.585-592

Tasarım Eğitiminin Farklı Disiplinler ile Beslenmesi; İç Mekan Stilleri ve Moda

Dün Bugün Gelecek, Başkent Üniversitesi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.421-425

İç Mimarlık Eğitiminde Sürdürülebilirlik Kavramı; İç Mimari Proje Tasarım

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümün 40.yıl Anısına Ulusal Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 26 November 2010, pp.331-340 Sustainable Development

İç Mimarlık Eğitiminde Yeni Öğretim Modeli Arayışları; Mobilya Tarihi Dersinde Sembol ve Soyutlama

Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümün 40.yıl Anısına, Konya, Turkey, 25 - 26 November 2010, pp.74-83

Conceptual Approaches within Traditional House Design Criteria: Turkish-Japanese House Design

The 1.st International Symposium on Turkish-Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1093-1113

Mekan Tercihlerinde Kültürel Etkileşim; Almanya ve Türkiye Örneği

II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.26-35

Günümüz Modern/ Klasik Yaşama Mekanlarındaki Kullanıcı Algısı ve Tercihi

I. Uluslararası Lisansüstü Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2010, pp.185-190

E + T = S Formula Eco-Futuristic Architectural Buildings of the Future

6.th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 29 - 30 March 2010, pp.384-390

The Sustainability Concept of Future Housing

6.th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 29 - 30 March 2010, pp.391-398

Architecture and Change: House Culture and Space Relationship

22.th International Building&Life Congress, Bursa, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.195-203

Kentsel Koruma- Yenileme- Canlandırma Projeleri Bir Örnek: Trabzon Kunduracılar Caddesi

, 1 Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 06 February 2010, pp.26-35

Kentsel Koruma- Yenileme - Canlandırma Projelerine Bir Örnek: Trabzon Kunduracılar Caddesi

1. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 06 February 2010, pp.26-35

Deterioration in Interior Architecture Styles

International Congress Livenarc IV, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2009, vol.1, pp.163-176

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması: Kars Örneği

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 29 April 2006, pp.146-154

Renovation/Revitalization Works in the city centers an example to pedestrian shoping areas: Trabzon Kunduracılar Street

Livable Environments & Architecture, International Congress, Livenarch, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2003, pp.222-246

Trabzon Kenti Taş Yapı Konut Mimarisinin-Estetik Açıdan Genel Özellikleri

5.th International Building & Life Fair and Congress, Bursa, Turkey, 4 - 09 May 1993, pp.24-39

Books & Book Chapters

Other Publications