Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lightning Pollution in Five Stars Hotels: Example of Antalya

7. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (IFEET 2013), Antalya, Turkey, pp.1

Son Dönemdeki Çocuk Kütüphanelerinin Renk Tercihleri

ISAS WİNTER 2019 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Samsun, Turkey, 20 - 22 November 2019, vol.4, pp.50-54

İlkokul Yapılarında Grafik Tasarım Yaklaşımları

ISAS WİNTER 2019 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Samsun, Turkey, 20 - 22 November 2019, vol.4, pp.45-49

Çocuk Müzesi Tasarım Anlayışında Milenyum Çağı Etkisi

ISAS WİNTER 2019 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, Samsun, Turkey, 20 - 22 November 2019, vol.4, pp.39-44 Creative Commons License

Color Preferences of Recent Children's Libraries

ISAS–Winter 2019, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, no.7, pp.50-54

Graphic Design Approaches In Primary School Buildings

ISAS–Winter 2019, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.4, no.7, pp.45-49

Exploring the concept of aesthetics in architectural forms and structures

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 December 2018

Research and study on ”bamboo” as a new structure

International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management in Iran, 18 - 19 December 2018

Otel Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.294-300 Sustainable Development

EğitimYapılarındaYenilikçi Sürdürülebilir Yaklaşımlar

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.282-288

Flexible Design Approaches in Children’xxs Furniture

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.289-393

New Furniture Design Concept in Future Themed Science Fiction Films

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.301-304

Rewiev of the sustainable technologies in architectural construction approach

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 December 2018

An overview of the impact of new technologies on architectural forms

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 December 2018

In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence and Virtual Reality to Spaces: Interactive Architecture

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November - 02 December 2018, pp.720-723

Electric - Electronic Pictogram Using in the Building Elements

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.716-719

Otel Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik

2th. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.294-300 Sustainable Development

- In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence to Space: Interactive Architecture

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.1, pp.23

Electronic Pictogram Using in the Building Elements

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.1, no.1, pp.22

The Effects Of The Environmental Design Criteria On Interior Spaces Of Sustainable Education Structures

I. International Architecture Symposium, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.490-503

Relatıonshıp of Materıal Selectıon Crıterıa and Sustaınabılaty ın Design

International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, 18 - 20 October 2017

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.88-89

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekan

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2016, pp.197-208

A Study on Selection of Polymer Based Surface Materials in Interior Design

4th World Conference on Design and Arts, (DAE-2015), Sankt-Peterburg, Russia, 26 - 28 June 2015, vol.3, pp.387-396 Creative Commons License Sustainable Development

SİNEMADA BİLİM KURGU VE MOBİLYA STİLLERİ ETKİLEŞİMİ

İLETİŞİMDE TASARIM-TASARIMDA İLETİŞİM, Kütahya, Turkey, 24 November 2015 - 26 October 2013, pp.236

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.179-190

İLK YIL TASARIM STÜDYOLARINDA FORM YARATMA SÜRECİNE BİR ÖRNEK: SÜPERMATİZM

1. ULUSAL İÇ MİMARİ TASARIM SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, vol.1, pp.369-377

A Study on Selection of Polymer Based Surface Materials in Interior Design

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, Saint Petersburg, Russia, 26 - 28 June 2015, pp.1-2

Biomimicry in Furniture Design

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.2285-2292 identifier

Biomimicry in Architectural Design Education

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.489-496 identifier

Trial a New Learning Technique in Interior Design Education; The Abstraction of Furniture Components by Using Body Language and Sounds

2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Bucharest, Romania, 9 - 12 May 2013, vol.122, pp.98-104 identifier

Sinemada Bilim Kurgu ve Mobilya Stilleri Etkileşimi

İletişimde Tasarım Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum, Kütahya, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.236-243

Yapılarda Doğa Dostu Malzeme ve Malzeme Kullanımı

Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2013, pp.312-321

Interaction of Fashion and Interior Design Styles in Interior Architecture Education; Workshop Study

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 February 2013, vol.89, pp.687-691 identifier

Mutfak Mekanındaki Sabit Donatı Yüzeylerinde Kullanılan Malzemelerin Tespiti: Trabzon Örneği

6. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2012, pp.41-58

İç Mekanda Teknoloji ve Tasarımın Plastiklerle Buluşması

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2012, pp.29-40

Konutlarda Engelsizleştirilebilen Banyo Tasarımı

Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi, I.Ulusal" Engellileştirilenler 2013" Sempozyumu, Konya, Turkey, 7 - 08 November 2012, pp.201-211

Search for a new teaching model in interior architecture education; abstraction through body language and drawings in furniture history course

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2669-2674 identifier

Moda Tasarımı ve Mimarlık İlişkisinde Paralel Kavramlar

1. International Art Symposium, Ankara, Turkey, 17 - 21 November 2011, pp.585-592

Tasarım Eğitiminin Farklı Disiplinler ile Beslenmesi; İç Mekan Stilleri ve Moda

Dün Bugün Gelecek, Başkent Üniversitesi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.421-425

İç Mimarlık Eğitiminde Sürdürülebilirlik Kavramı; İç Mimari Proje Tasarım

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümün 40.yıl Anısına Ulusal Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 26 November 2010, pp.331-340 Sustainable Development

İç Mimarlık Eğitiminde Yeni Öğretim Modeli Arayışları; Mobilya Tarihi Dersinde Sembol ve Soyutlama

Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümün 40.yıl Anısına, Konya, Turkey, 25 - 26 November 2010, pp.74-83

Conceptual Approaches within Traditional House Design Criteria: Turkish-Japanese House Design

The 1.st International Symposium on Turkish-Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1093-1113

Mekan Tercihlerinde Kültürel Etkileşim; Almanya ve Türkiye Örneği

II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.26-35

Günümüz Modern/ Klasik Yaşama Mekanlarındaki Kullanıcı Algısı ve Tercihi

I. Uluslararası Lisansüstü Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2010, pp.185-190

The Sustainability Concept of Future Housing

6.th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 29 - 30 March 2010, pp.391-398

E + T = S Formula Eco-Futuristic Architectural Buildings of the Future

6.th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 29 - 30 March 2010, pp.384-390

Architecture and Change: House Culture and Space Relationship

22.th International Building&Life Congress, Bursa, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.195-203

Kentsel Koruma- Yenileme - Canlandırma Projelerine Bir Örnek: Trabzon Kunduracılar Caddesi

1. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 06 February 2010, pp.26-35

Deterioration in Interior Architecture Styles

International Congress Livenarc IV, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2009, vol.1, pp.163-176

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması: Kars Örneği

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 29 April 2006, pp.146-154

Renovation/Revitalization Works in the city centers an example to pedestrian shoping areas: Trabzon Kunduracılar Street

Livable Environments & Architecture, International Congress, Livenarch, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2003, pp.222-246

Trabzon Kenti Taş Yapı Konut Mimarisinin-Estetik Açıdan Genel Özellikleri

5.th International Building & Life Fair and Congress, Bursa, Turkey, 4 - 09 May 1993, pp.24-39

Books & Book Chapters

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Kapsayıcı Çocuk Müzesi Tasarımı

in: Yenidoğan ve Çocuk Hemşireliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Hatice PEK, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.61-70, 2023 Creative Commons License

Biophilic Design Criteria İn The Indoor Of Children's Playgrounds: A Systematic Review

in: Interior Architectural Issues Design Theory Philosophy, Kağan Günce, Editor, Livre de lyon, Lyon, pp.249-276, 2023

Investıgatıon of Sustaınabılıty Crıterıa of Leed Certıfıed Preschool Educatıon Buıldıngs

in: Archıtectural Issues Desıgn, Hıstory & Educatıon, Kağan Günçe, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.423-438, 2023

Tarihi Kent Merkezinde Yenileme - Canlandırma Çalışmaları Adımları Yönelik Bir Yöntem : Kunduracılar Caddesi Örneğinde

in: Kentsel Estetik: Ekinciler Ve Gevran Caddesi Çalıştayı Kitabı, Doç. Dr. Canan KOÇ Prof. Dr. D. Türkan KEJANLI Prof. Dr. F.Demet AYKAL Doç. Dr. C.Tuncay AKIN Öğr. Gör. Aysel YILMAZ, Editor, Dicle yayın evi, Diyarbakır, pp.19-42, 2022

Technological Infrastructure in Smart Space Design

in: Architectural Sciences and Spatial Design, Elif Sönmez,Halime Gözlükaya, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.226-251, 2022 Creative Commons License

Beam Plus Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi Değerlendirmesi: Hong-Kong Sürdürülebilir Arıtma Tesisleri Örneği

in: Mekan Tasarımında Sürdürülebilir Yaklaşımlar, Dr. Öğr. Üyesi Meryem GEÇİMLİ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.75-101, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Universal Design Principles in Boats Interior for Wheelchair Users

in: Architectural Sciences and Spatial Design, Elif SÖNMEZ, Halime GÖZLÜKAYA, Editor, İKSAD, Ankara, pp.252-298, 2022

Sustainable Innovative Materials in Architecture

in: Architectural Sciences and Building Materials, Arpacıoğlu,Ü.,Ertaş Beşir,Ş., Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.1-27, 2022 Creative Commons License

Investigation of LEED Platinum Certified Sustainable Office Buildings: The Case of USA

in: ARCHITECTURAL SCIENCES AND SUSTAINABILITY, Şebnem ERTAŞ BEŞİR,İrem BEKAR,Meryem Bihter BİNGÜL BULUT, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.317-368, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Sustainable Office Buildings Through BREEAM and LEED Certificate Systems

in: MİMARLIK BİLİMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, Şebnem ERTAŞ BEŞİR,İrem BEKAR,Meryem Bihter BİNGÜL BULUT, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.369-412, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Biyofilik Tasarımın Kent Ölçeğinde İrdelenmesi: Ludwigsburg Örneği

in: Çağdaş Mimarlık Araştırmaları: Tarih ve Doğa , Yıldız AKSOY,Efe DUYAN, Editor, DAKAM YAYINLARI, İstanbul, pp.66-86, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

66

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

33

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

23

Open Access

42
UN Sustainable Development Goals