Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RELATING MATERIAL SELECTION AND SUSTAINABILITY IN DESIGN

OPEN HOUSE INTERNATIONAL, cilt.43, ss.28-32, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An analysis of common and different concepts which exist in the desıgn of traditional Turkish and Japanese houses

International Journal of Academic Research, cilt.2013/5, no.5, ss.60-71, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Sanat ve Tasarım, ss.359-383, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otel Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.8, ss.20-30, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mekân ve Moda İlişkisi: Bir Workshop Deneyimi” SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, cilt.11, ss.157-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi

Ahi Evran Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.245-260, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüz Klasik Modern Yaşama mekanlarında Kullanıcı Algısı ve Tercihleri

Yapı Dünyası Aylık Mesleki Bilim Teknik Dergisi, ss.22-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüz Klasik/Modern Yaşama Mekanlarında Kullanıcı Algısı ve Tercihleri

Yapı Dünyası, cilt.214-215, ss.22-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutfak Mekanında Kullanılan Tezgah Malzemelerinin Kullanıcı Tercihleri Açısından İncelenmesi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.57-69, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mermerin Kayaçlardan Estetik Boyuta Yolculuğu

TSE, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.51, ss.54-61, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Trabzon Kunduracılar Caddesi Yenileme-Canlandırma Projesi

Yerel Kimlik Dergisi, cilt.1, ss.15-25, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Trabzon Kunduracılar Caddesi Yenileme-Canlandırma Projesi

Yerel Kimlik Dergisi, cilt.1, ss.15-25, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Trabzon Kunduracılar Caddesi Yenileme-Canlandırma Projesi

Yerel Kimlik,Tarihi Kentler Birliği Dergisi, cilt.4, ss.26-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Dönem Müze Yapılarında Mimari Form Analizi Üzerine Bir Değerlendirme

Arkitekt Mimarlık Dergisi, ss.24-34, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lightning Pollution in Five Stars Hotels: Example of Antalya

7. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (IFEET 2013), Antalya, Türkiye, ss.1

Color Preferences of Recent Children's Libraries

ISAS–Winter 2019, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, no.7, ss.50-54

Graphic Design Approaches In Primary School Buildings

ISAS–Winter 2019, 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, no.7, ss.45-49

Millennium Age Effect On Children's Museum Design Mentality

ISAS– 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.4, no.7, ss.39-44

Exploring the concept of aesthetics in architectural forms and structures

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 Aralık 2018

Rewiev of the sustainable technologies in architectural construction approach

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 Aralık 2018

Research and study on ”bamboo” as a new structure

International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management in Iran, 18 - 19 Aralık 2018

An overview of the impact of new technologies on architectural forms

International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Management in Iran, 17 - 18 Aralık 2018

Electric - Electronic Pictogram Using in the Building Elements

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.716-719

In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence and Virtual Reality to Spaces: Interactive Architecture

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.720-723

Electronic Pictogram Using in the Building Elements

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.1, no.1, ss.22

- In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence to Space: Interactive Architecture

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, cilt.1, ss.23

Relatıonshıp of Materıal Selectıon Crıterıa and Sustaınabılaty ın Design

International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, 18 - 20 Ekim 2017

YAŞLI KULLANICI ODAKLI MEKÂN TASARIMI: BİR FARKINDALIK ATÖLYESİ

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.88-89

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

", İÇMEK-İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/Atölye “Kuram ve Uygulama Birlikteliği, İstanbul, Türkiye, 7 - 05 Kasım 2016, ss.179-190

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekân

5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, cilt.-

Formun Soyut Dili: Beden, Dans ve Mekan

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.197-208

Formun Soyut Dili: Beden, Dans Ve Mekân

Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar Temalı 5. Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu,, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2016, ss.197-208

SİNEMADA BİLİM KURGU VE MOBİLYA STİLLERİ ETKİLEŞİMİ

İLETİŞİMDE TASARIM-TASARIMDA İLETİŞİM, Kütahya, Türkiye, 24 Kasım 2015 - 26 Ekim 2013, ss.236

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "Kuram ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

Içmek-iç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi/atölye "kuram Ve Uygulama Birlikteliği", İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.179-189

Form Yaratma Sürecinde Doğa Kaynaklı Biçimsel Soyutlama

İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.179-190

A Study on Selection of Polymer Based Surface Materials in Interior Design

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, Saint Petersburg, Rusya, 26 - 28 Haziran 2015, ss.1-2

Biomimicry in Furniture

7th World Conference on Educational Sciences, Athen, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, ss.2285-2292

Biomimicry in Architectural Design Education

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, İspanya, 28 - 29 Kasım 2014, cilt.182, ss.489-496 identifier

Biomimicry in Furniture Design

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Yunanistan, 5 - 07 Şubat 2015, cilt.197, ss.2285-2292 identifier

Trial a New Learning Technique in Interior Design Education; The Abstraction of Furniture Components by Using Body Language and Sounds

2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Bucharest, Romanya, 9 - 12 Mayıs 2013, cilt.122, ss.98-104 identifier

Sinemada Bilim Kurgu ve Mobilya Stilleri Etkileşimi

İletişimde Tasarım Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum, Kütahya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, ss.236-243

Yapılarda Doğa Dostu Malzeme ve Malzeme Kullanımı

Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, ss.312-321

Interaction of Fashion and Interior Design Styles in Interior Architecture Education; Workshop Study

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 Şubat 2013, cilt.89, ss.687-691 identifier

İç Mekanda Teknoloji ve Tasarımın Plastiklerle Buluşması

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.29-40

Konutlarda Engelsizleştirilebilen Banyo Tasarımı

Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi, I.Ulusal" Engellileştirilenler 2013" Sempozyumu, Konya, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2012, ss.201-211

İç Mekânda Teknoloji ve Tasarımın Plastiklerle Buluşması

6. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.29-40

Mutfak Mekanındaki Sabit Donatı Yüzeylerinde Kullanılan Malzemelerin Tespiti: Trabzon Örneği

6. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.41-58

Search for a new teaching model in interior architecture education; abstraction through body language and drawings in furniture history course

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.2669-2674 identifier

Moda Tasarımı ve Mimarlık İlişkisinde Paralel Kavramlar

1. International Art Symposium, Ankara, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2011, ss.585-592

Tasarım Eğitiminin Farklı Disiplinler ile Beslenmesi; İç Mekan Stilleri ve Moda

Dün Bugün Gelecek, Başkent Üniversitesi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.421-425

İç Mimarlık Eğitiminde Sürdürülebilirlik Kavramı; İç Mimari Proje Tasarım

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümün 40.yıl Anısına Ulusal Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2010, ss.331-340

İç Mimarlık Eğitiminde Yeni Öğretim Modeli Arayışları; Mobilya Tarihi Dersinde Sembol ve Soyutlama

Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümün 40.yıl Anısına, Konya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2010, ss.74-83

Conceptual Approaches within Traditional House Design Criteria: Turkish-Japanese House Design

The 1.st International Symposium on Turkish-Japanese Environment and Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.1093-1113

Mekan Tercihlerinde Kültürel Etkileşim; Almanya ve Türkiye Örneği

II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.26-35

Günümüz Modern/ Klasik Yaşama Mekanlarındaki Kullanıcı Algısı ve Tercihi

I. Uluslararası Lisansüstü Araştırma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2010, ss.185-190

E + T = S Formula Eco-Futuristic Architectural Buildings of the Future

6.th International Sinan Symposium, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Mart 2010, ss.384-390

The Sustainability Concept of Future Housing

6.th International Sinan Symposium, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Mart 2010, ss.391-398

Architecture and Change: House Culture and Space Relationship

22.th International Building&Life Congress, Bursa, Türkiye, 26 - 27 Mart 2010, ss.195-203

Kentsel Koruma- Yenileme - Canlandırma Projelerine Bir Örnek: Trabzon Kunduracılar Caddesi

1. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2010, ss.26-35

Kentsel Koruma- Yenileme- Canlandırma Projeleri Bir Örnek: Trabzon Kunduracılar Caddesi

, 1 Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2010, ss.26-35

Deterioration in Interior Architecture Styles

International Congress Livenarc IV, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2009, cilt.1, ss.163-176

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması: Kars Örneği

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2006, ss.146-154

Renovation/Revitalization Works in the city centers an example to pedestrian shoping areas: Trabzon Kunduracılar Street

Livable Environments & Architecture, International Congress, Livenarch, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2003, ss.222-246

Trabzon Kenti Taş Yapı Konut Mimarisinin-Estetik Açıdan Genel Özellikleri

5.th International Building & Life Fair and Congress, Bursa, Türkiye, 4 - 09 Mayıs 1993, ss.24-39

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar